Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

report2011

347 views

Published on

Фінансовий звіт Української об'єднаної кредитної спілки за 2011 рік

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

report2011

 1. 1. ДОДАТОК 2 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та обєднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (K=29101) ЗВІТНІ ДАНІ про фінансову діяльність кредитної спілки За 2011 р. ───────────────────────────────────────── УОКС ──────────────────────────────────────────────────────────────────── (назва кредитної спiлки) (грн.)┌──────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │Код│ Залишок │ Видано за │ Сплачено │ Залишок на ││ 1. Кредитна діяльність │ряд│ на початок │ звітний │ за звітний │ кінець ││ │ка │ звітного │ період, │ період, │ звітного ││ │ │ періоду │ нарахов. % │ погашено % │ періоду │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│1.1.Сума кредитів, наданих членам │010│1272999.97│9230000.00│6138109.83│4364890.14││кредитної спілки │ │ │ │ │ ││(р.011+р.012+р.013), у тому числі:│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│з терміном погашення до 3 місяців │011│ 35000.00│ 550000.00│ 335000.00│ 250000.00│├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│з терміном погашення від 3 до │012│1237999.97│8680000.00│5803109.83│4114890.14││12 місяців │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│з терміном погашення понад │013│ │ │ │ ││12 місяців │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Розрахунки за нарахованими │020│ 12650.49│ 410012.59│ 394230.94│ 28432.14││процентами за кредитами членам │ │ │ │ │ ││кредитної спілки │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│1.2. Сума кредитів, наданих │030│ │ │ │ ││кредитним спілкам │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Розрахунки за нарахованими │040│ │ │ │ ││процентами за кредитами кредитним │ │ │ │ │ ││спілкам │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│1.3.Заборгованість за безнадійними│050│ │ │ │ ││кредитами │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Код│ Залишок │ Розміщено │ Повернуто │ Залишок на ││ 2. Фінансові інвестиції │ряд│ на початок │ за звітний │ за звітний │ кінець ││ │ка │ звітного │ період │ період │ звітного ││ │ │ періоду │ │ │ періоду │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│2.1.Загальна сума фінансових │060│1000000.00│ 500000.00│1000000.00│ 500000.00││інвестицій (р.061+р.062+р.063+ │ │ │ │ │ ││р.064+р.065+р.066), у тому числі: │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│грошові кошти на депозитних │061│1000000.00│ 500000.00│1000000.00│ 500000.00││рахунках у банках │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│внески (вклади) на депозитні │062│ │ │ │ ││рахунки в обєднаній кредитній │ │ │ │ │ ││спілці │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│внески до капіталу кооперативних │063│ │ │ │ ││банків │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│внески до капіталу обєднаної │064│ │ │ │ ││кредитної спілки │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│державні цінні папери │065│ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│до капіталу Бюро кредитних історій│066│ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│2.2.Розрахунки за нарахованим │070│ │ 96643.87│ 88027.44│ 8616.43││доходом від фінансових інвестицій │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
 2. 2. - 2 -┌──────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │Код│ Залишок │ Внесено за │ Повернуто │ Залишок на ││ 3. Рух капіталу кредитної спілки │ряд│ на початок │ звітний │ за звітний │ кінець ││ │ка │ звітного │ період │ період │ звітного ││ │ │ періоду │ │ │ періоду │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│3.1.Пайовий капітал │080│1515412.99│1918082.87│1419667.54│2013828.32││(р.081+р.082+р.083), у тому числі:│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│обовязкові пайові внески │081│ 10800.00│ 3600.00│ 900.00│ 13500.00│├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│додаткові пайові внески │082│ 21299.54│1400000.00│1418067.54│ 3232.00│├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│додаткові пайові внески з │083│1483313.45│ 514482.87│ 700.00│1997096.32││обовязковою сплатою │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│3.2.Резервний капітал │090│ 108775.85│ 171224.15│ │ 280000.00││(р.091+р.092+р.093), у тому числі:│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│резервний капітал, сформований за │091│ 11100.00│ 3600.00│ │ 14700.00││рахунок вступних внесків │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│резервний капітал, сформований за │092│ 95175.85│ 162274.15│ │ 257450.00││рахунок доходу │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│резервний капітал, сформований за │093│ 2500.00│ 5350.00│ │ 7850.00││рахунок інших джерел │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│3.3.Додатковий капітал │100│ │ │ │ ││(р.101+р.102+р.103+р.104), у тому │ │ │ │ │ ││числі: │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│додатковий капітал, сформований за│101│ │ │ │ ││рахунок цільових внесків членів │ │ │ │ │ ││кредитної спілки │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│безоплатно отримане майно і │102│ │ │ │ ││необоротні активи │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│благодійні внески фізичних та │103│ │ │ │ ││юридичних осіб │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│обовязкові цільові внески в │104│ │ │ │ ││додатковий капітал │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│3.4.Нерозподілений дохід │110│ │ 14187.93│ │ 14187.93││(непокриті збитки), у тому числі │ │ │ │ │ ││розподілений (погашені збитки) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│покриття збитків за рахунок │111│ X │ X │ │ X ││капіталу │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│на формування резервного капіталу │112│ X │ X │ │ X │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│на розподіл плати (процентів) на │113│ X │ X │ │ X ││додаткові пайові внески │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│на розподіл плати (процентів) на │114│ X │ X │ │ X ││обовязкові пайові внески │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │Код│ Залишок │ Отримано │ Повернуто │ Залишок на ││ 4. Розрахунки за зобовязаннями │ряд│ на початок │ за звітний │ за звітний │ кінець ││ кредитної спілки │ │ звітного │ період, на-│ період │ звітного ││ │ │ періоду │ раховано % │ │ періоду │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│4.1.Внески (вклади) на депозитні │120│1120000.00│8678800.00│6873000.00│2925800.00││рахунки членів кредитної спілки │ │ │ │ │ ││(р.121+р.122+р.123+р.124+р.125), │ │ │ │ │ ││у тому числі: │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│внесок (вклад) на депозитний │121│ 600000.00│8078800.00│6353000.00│2325800.00││рахунок до запитання │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│внесок (вклад) на депозитний │122│ 70000.00│ │ 70000.00│ ││рахунок на строк до 3 місяців │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
 3. 3. - 3 -┌──────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│внесок (вклад) на депозитний │123│ 450000.00│ 600000.00│ 450000.00│ 600000.00││рахунок на строк від 3 до 12 міс. │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│довгостроковий внесок (вклад) на │124│ │ │ │ ││депозитний рахунок (>12 міс.) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│довгостроковий внесок (вклад) на │125│ │ │ │ ││депозитний рахунок (>12 міс.) зі │ │ │ │ │ ││строком погашення в поточному році│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Вклад на блокований рахунок │130│ │ │ │ ││членів кредитної спілки │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│4.2. Розрахунки за зобовязаннями │140│ 150000.00│2600000.00│2450000.00│ 300000.00││перед юридичними особами, за якими│ │ │ │ │ ││нараховуються проценти (р.141+ │ │ │ │ │ ││р.142+р.143+р.144), у тому числi: │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│кредити, отримані від кредитних │141│ 150000.00│ 300000.00│ 150000.00│ 300000.00││спілок │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│кредити, отримані від обєднаної │142│ │ │ │ ││кредитної спілки │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│кредити, отримані від банків │143│ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Інші зобовязання │144│ │2300000.00│2300000.00│ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│4.3. Розрахунки за нарахованими │150│ 9052.34│ 280984.93│ 280961.05│ 9076.22││процентами за користування │ │ │ │ │ ││залученими коштами (р.151+р.152+ │ │ │ │ │ ││р.153+р.154), у тому числi: │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│розрахунки за процентами, нарахо- │151│ 8312.62│ 215894.25│ 215130.65│ 9076.22││ваними на внески (вклади) членів │ │ │ │ │ ││кредитної спілки на депозитні │ │ │ │ │ ││рахунки │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│розрахунки за процентами, нарахо- │152│ 739.72│ 65090.68│ 65830.40│ ││ваними за кредитами, отриманими │ │ │ │ │ ││від кредитних спілок та обєднаної│ │ │ │ │ ││кредитної спілки, від банків та за│ │ │ │ │ ││зобовязаннями перед юридичними │ │ │ │ │ ││особами │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│розрахунки за процентами, нарахо- │153│ │ │ │ ││ваними на обовязковi пайові │ │ │ │ │ ││внески │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│розрахунки за процентами, нарахо- │154│ │ │ │ ││ваними на додатковi пайові внески │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5. Цiльове фiнансування та цiльовi│Код│ Залишок │ Отримано │ Витрачено │ Залишок на ││надходження, запезпечення майбут- │ряд│ на початок │ за звітний │ за звітний │ кінець ││ніх витрат і платежів, дооцінка │ка │ звітного │ період │ період │ звітного ││активів │ │ періоду │ │ │ періоду │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5.1.Загальна сума джерел цiльового│160│ │ │ │ ││фiнансування та цiльових надход- │ │ │ │ │ ││жень. Запезпечення майбутніх вит- │ │ │ │ │ ││рат і платежів, дооцінка активів │ │ │ │ │ ││активів (р.161+р.162+р.163+р.164+ │ │ │ │ │ ││р.165), у тому числі │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│благодiйнi внески членiв кредитної│161│ │ │ │ ││спілки до благодiйного фонду │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│цiльове фiнансування з бюджетних │162│ │ │ │ ││та позабюджетних фондiв │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│iнше цiльове фінансування та iншi │163│ │ │ │ ││цiльовi надходження │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│забеспечення майбутніх витрат i │164│ │ │ │ ││платежів │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 4. 4. │дооцінка активів │165│ │ │ │ │└──────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ - 4 -┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│1. Кількість членів кредитної спілки │ 45│├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│2. Кількість членів кредитної спілки, які мають │ 11││ внески (вклади) на депозитних рахунках │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│3. Кiлькiсть членiв кредитної спiлки, якi │ 18││мають заборгованiсть за кредитами │ │└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Підпис керівника кредитної спілки _____________________________________ (Вишневський Іван Іванович )Підпис головного бухгалтера _________________________________________ (Соломчак Оксана Михайлівна )Дата формування звіту 04.01.2012
 5. 5. ДОДАТОК 3 до Порядку складання та подання звiтностi кредитними спiлками та обєднаними кредитними спiлками до Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (K=23658) ЗВIТНI ДАНI про склад активiв та пасивiв кредитної спiлки За 2011 р. ───────────────────────────────────────────── УОКС ──────────────────────────────────────────────────────────────────── (назва кредитної спiлки) (грн.)┌─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐│ │Код│ Залишок на │ Залишок на ││ АКТИВ │ряд│ почат.звіт.│ кiн. звіт. ││ │ │ перiоду │ перiоду │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤│ I. ПРОДУКТИВНI АКТИВИ │├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤│Кредити, наданi членам кредитної спілки │010│1272999.97│4364890.14│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Кредити, наданi кредитним спiлкам │020│ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Заборгованiсть за простроченими та │030│ │ ││неповерненими кредитами │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Резерв забезпечення покриття втрат вiд │040│( )│( )││неповернених кредитiв (прострочені та │ │ │ ││неповернені кредити) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Фiнансовi iнвестицiї, у тому числі: │050│1000000.00│ 500000.00│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Грошові кошти в рамках програми підтримки│051│ │ ││ліквідності │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Iншi продуктивнi активи, у тому числі: │060│ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│кошти до спільних фінансових фондів │061│ │ ││асоціацій │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Усього за розділом I │070│2272999.97│4864890.14││(р.010+р.020-р.040+р.050+р.060) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤│ II. НЕПРОДУКТИВНI АКТИВИ │├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤│Грошовi кошти │080│ 619341.27│ 657031.71│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Основнi засоби, iншi необоротнi │090│ 7499.94│ 4500.00││матеріальні активи, нематерiальні активи │ │ │ ││(залишкова вартiсть) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Капiтальнi iнвестицiї │100│ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Заборговнiсть за безнадiйними кредитами │110│ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Резерв забезпечення покриття втрат від │120│( )│( )││неповернених кредитів(безнадійні кредити)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Iншi непродуктивнi активи, у тому числі │130│ 3400.00│ 2222.99│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│кошти до спільних фінансових фондів │131│ │ ││асоціацій │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Витрати майбутнiх перiодiв │140│ │ 14400.00│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Усього за розділом II (р.080+р.090+р.100+│150│ 630241.21│ 678154.70││р.110-р.120+р.130+р.140) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│АКТИВИ ВСЬОГО (р.070+р.150) │160│2903241.18│5543044.84│└─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
 6. 6. - 2 -┌─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐│ │Код│ Залишок на │ Залишок на ││ ПАСИВ │ряд│ почат.звіт.│ кiн. звіт. ││ │ │ перiоду │ перiоду │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2│ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤│ I. ЗОБОВЯЗАННЯ │├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤│Внески (вклади) на депозитнi рахунки │170│1120000.00│2925800.00││членiв кредитної спiлки │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Розрахунки з юридичними особами за │180│ 150000.00│ 300000.00││зобовязаннями, на якi нараховуються │ │ │ ││проценти │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Cума зобовязань, на якi нараховуються │190│1270000.00│3225800.00││проценти, разом (р.170+р.180) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Розрахунки з фiзичними особами за │200│ │ ││зобовязаннями, на якi не нараховуються │ │ │ ││проценти │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Розрахунки з юридичними особами за │210│ │ ││зобовязаннями, на якi не нараховуються │ │ │ ││проценти │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Нарахована заробітна плата та обовязкові│220│ │ 152.37││платежi │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Iншi зобовязання, на якi не │230│ 9052.34│ 9076.22││нараховуються проценти, у тому числi: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│нарахованi, але не сплаченi проценти │231│ 9052.34│ 9076.22││за зобовязаннями │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Доходи майбутнiх перiодiв │240│ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Сума зобовязань, на якi не нараховуються│250│ 9052.34│ 9228.59││проценти, разом │ │ │ ││(р.200+р.210+р.220+р.230+р.240) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Усього за роздiлом I (р.190+р.250) │260│1279052.34│3235028.59│├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤│ II. КАПIТАЛ ТА ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ │├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤│Пайовий капiтал │270│1515412.99│2013828.32│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Резервний капiтал │280│ 108775.85│ 280000.00│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Додатковий капiтал │290│ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Нерозподiлений дохiд (непокритий збиток) │300│ │ 14187.93│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Усього капiтал (р.270+р.280+р.290+р.300) │310│1624188.84│2308016.25│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Цiльове фiнансування, забезпечення │320│ │ ││майбутніх витрат і платежів, дооцінка │ │ │ ││активів │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Усього за роздiлом II (р.310+р.320) │330│1624188.84│2308016.25│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260+р.330) │340│2903241.18│5543044.84│├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│Гарантії та забезпечення надані │350│ │ │└─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘Підпис керівника кредитної спілки _____________________________________ (Вишневський Іван Іванович )Підпис головного бухгалтера _________________________________________ (Соломчак Оксана Михайлівна )Дата формування звіту 11.01.2012
 7. 7. ДОДАТОК 4 до Порядку заповнення та подання звiтностi кредитними спiлками та обєднаними кредитними спiлками до Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (K=43128) ЗВIТНI ДАНI про доходи та витрати кредитної спiлки За 2011 р. ────────────────────────────────────── УОКС ──────────────────────────────────────────────────────────────────── (назва кредитної спiлки) (грн.)┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐│ ПОКАЗНИКИ │Код │ За звітний ││ │рядка│ період │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│ 1. Визначення доходу │ 2 │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Отриманi проценти за кредитами, наданими членам │ 010 │ 394230.94││кредитної спiлки │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Отриманi проценти за кредитами, наданими │ 020 │ ││кредитним спiлкам │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Доходи вiд коштiв, розмiщених на депозитних │ 030 │ 88027.44││рахунках у банках │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних│ 040 │ ││рахунках в обєднанiй кредитнiй спiлцi │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Доходи вiд участi в капiталi кооперативного │ 050 │ ││банку │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Плата (проценти) на внески в капiталi обєднаної │ 060 │ ││кредитної спiлки │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Доходи вiд державних цiнних паперiв │ 070 │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Iншi процентнi доходи │ 080 │ 185629.28│├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Загальна сума отриманих процентних доходiв │ 090 │ 667887.66││(р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080)│ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Отриманi штрафи, пенi │ 100 │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Iншi непроцентнi доходи, у тому числі: │ 110 │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│зменшення резерву забезпечення покриття втрат │ 111 │ ││від неповерннених позичок │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│УСЬОГО ДОХОДIВ (р.090+р.100+р.110) │ 120 │ 667887.66│├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│ 2. Визначення витрат │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на │ 130 │ 215894.25││депозитнi рахунки членiв кредитної спiлки │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Нарахованi проценти за кредитами, отриманими від │ 140 │ 8779.03││кредитних спiлок │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Нарахованi проценти за кредитами, отриманими │ 150 │ ││вiд обєднаної кредитної спiлки │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Нарахованi проценти за кредитами, отриманими від │ 160 │ ││банкiв │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Нарахованi проценти за iншими зобовязаннями │ 170 │ 56311.65││перед юридичними особами │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Витрати, повязанi iз залученням коштiв │ 180 │ 280984.93││(р.130+р.140+р.150+р.160+р.170) │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Витрати на страхування кредитiв та внескiв │ 190 │ ││(вкладiв) членiв кредитної спiлки на депозитних │ │ ││рахунках │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘
 8. 8. - 2 -┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐│Витрати на нарахування заробiтної плати та │ 200 │ 154004.93││обовязкових платежiв │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Iншi операцiйнi витрати, у тому числi: │ 210 │ 56435.72│├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│на благодiйну дiяльнiсть │ 211 │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв │ 220 │ ││асоцiацiй │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Податок на прибуток нарахований │ 230 │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Iншi витрати │ 240 │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Загальна сума операцiйних витрат │ 250 │ 210440.65││(р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240) │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Витрати на формування резерву забезпечення │ 260 │ ││покриття втрат вiд неповернених кредитiв │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Витрати на списання несплачених процентiв за │ 270 │ ││кредитами │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Усього витрат (р.180+р.250+р.260+р.270) │ 280 │ 491425.58│├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│ 3. Визначення результату │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Фiнансовий результат (р.120-р.280) │ 290 │ 176462.08│├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Формування резервного капiталу │ 300 │ 162274.15│├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Розподіл плати (процентiв) на додатковi пайові │ 310 │ ││внески │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤│Нерозподiлений дохiд (збиток) (р.290-р.300-р.310)│ 320 │ 14187.93│└─────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘Підпис керівника кредитної спілки __________________________________ (Вишневський Іван Іванович )Підпис головного бухгалтера ______________________________________ (Соломчак Оксана Михайлівна )Дата формування звіту 04.01.2012
 9. 9. ДОДАТОК 5 РОЗРАХУНОК необхiдної суми резерву забезпечення покриття втрат вiд неповернених кредитiв За 2011 р. УОКС (назва кредитної спiлки) (грн.)┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ Назва показника │ Рівень прострочення │ Усього ││ ├───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ ││ │код│ 1-й │ 2-й │ 3-й │ > 12 │ ││ │ряд│ рiвень │ рiвень │ рiвень │ мiсяцiв │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Норма резервування │010│ 0% │ 35% │ 70% │ 100% │ X ││для прострочених та │ │ │ │ │ │ ││неповернених кредитiв│ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Заборгованiсть за │020│ │ │ │ │ ││простроченими та │ │ │ │ │ │ ││неповерненними │ │ │ │ │ │ ││кредитами │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Кiлькiсть простроче- │030│ │ │ │ │ ││них та неповернених │ │ │ │ │ │ ││кредитiв │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Необхiдний резерв за │040│ │ │ │ │ ││простроченими та │ │ │ │ │ │ ││неповерненими │ │ │ │ │ │ ││кредитами │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Норма резервування │050│ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ Х ││для безнадійних │ │ │ │ │ │ ││кредитів │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Заборгованiсть за │060│ │ │ │ │ ││безнадiйними │ │ │ │ │ │ ││кредитами │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Кiлькiсть безнадiних │070│ │ │ │ │ ││кредитiв │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Необхiдний резерв │080│ │ │ │ │ ││за безнадiйними │ │ │ │ │ │ ││кредитами │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘Підпис керівника кредитної спілки _____________________________________ (Вишневський Іван Іванович )Підпис головного бухгалтера _________________________________________ (Соломчак Оксана Михайлівна ) Дата формування звіту 03.01.2012
 10. 10. ДОДАТОК 6 до Порядку складання та подання звiтностi кредитними спiлками та обєднаними кредитними спiлками до Держаної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (K=09092) ЗВIТНI ДАНI про кредитну дiяльнiсть кредитної спiлки За 2011 р. ──────────────────────────────────────── УОКС ────────────────────────────────────────────────────────── (назва кредитної спiлки)┌──────────────────────────┬───┬───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ │Код│ Наданi кредити за │ Заборгованiсть за │ Пролонгованi │ Простроченість │ Списано за │ Великi ризики ││ │ряд│ за звiтний період │ за кредитами на кiнець │ кредити │ більше 3 місяців │ звiтний перiод │ (кредити членам ││ │ка │ │ звiтного перiоду │ │ │ │ КС>10% капіталу)││ │ ├──────┬────────────┼──────┬────────────┬──────┼──────┬───────────┼──────┬────────────┼──────┬────────────┼──────┬────────────┤│ │ │Кiль- │ Сума │Кiль- │ Сума │Серед.│Кiль- │ Сума │Кiль- │ Сума │Кiль- │ Сума │Кiль- │ Сума, ││ │ │кість,│ грн. │кiсть,│ грн . │зваж. │кiсть,│ грн. │кiсть,│ грн. │кiсть,│ грн. │кiсть,│ грн. ││ │ │од. │ │од. │ │проц. │од. │ │од. │ │од. │ │од. │ │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│Усього кредитiв, │010│ 40│9230000.00│ 28│4364890.14│ 19.6│ │ │ │ │ │ │ 3│ 900000.01││у тому числі: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│Комерцiйнi кредити │011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│Кредити, надані на ведення│012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││селянських (фермерських) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││господарств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│Кредити, надані на ведення│013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││особистих селянських │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││господарств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│Кредити, надані на прид- │014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││бання, будівництво, ремонт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││та реконструкцію житла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│Споживчi кредити │015│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┤│Iншi потреби │016│ 40│9230000.00│ 28│4364890.14│ 19.6│ │ │ │ │ │ │ 3│ 900000.01│└──────────────────────────┴───┴──────┴────────────┴──────┴────────────┴──────┴──────┴───────────┴──────┴────────────┴──────┴────────────┴──────┴────────────┘ Підпис керівника кредитної спілки _____________________________________ (Вишневський Іван Іванович ) Підпис головного бухгалтера _________________________________________ (Соломчак Оксана Михайлівна ) Дата формування звіту 03.01.2012

×