Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Додаток 1                                          до Порядку складання та поданн...
Додаток 2                             до Порядоку складання та подання звітності       ...
додатковий капітал, сформований за рахунок                              0,00       0,0...
розрахунки за процентами, нарахованими на                         153     0,00      0,...
Додаток 3                                    до Порядку складання та подання звітності...
Нарахована заробітна плата та обовязкові платежі       220    126,47     0,00Інші зобов`язання, на які не ...
Додаток 4                                          до Порядку заповнення та подан...
Формування резервного капіталу                       300  204312,07Розподіл плати (процентів) на д...
Додаток 5                                   до Порядку складання та подання звітності к...
Додаток 6                                                         ...
Додаток 7                                до Порядку заповнення та подання звітності кредитн...
Додаток 8                                                    до Порядк...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Financial report of UUCU for 2012 (ukrainian)

849 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Financial report of UUCU for 2012 (ukrainian)

 1. 1. Додаток 1 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ за 2012 рік ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки ( повна назва кредитної спілки)Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса 79008, обл. Львівська, м. Львів пл.Ринок 9 кв.12Код міста, телефон, факс, e-mail 0322-975618, oks@vaks.org.uaІдентифікаційний код за ЄДРПОУ 33665584Види економічної діяльності за КВЕД 65.22.0Реєстраційний номер в Державному реєстріфінансових установ 14101626Кількість філій та представництв 0Кількість територіально-адміністративниходиниць України, у яких розташованівідокремлені підрозділи кредитної спілки 0Назва обєднаної кредитної спілки членом якої єкредитна спілкаНазва асоціації, членом якої є кредитна спілкаПлатіжна система, членом якої є кредитна спілкаНазва програмного забезпечення, щовикористовується кредитною спілкою дляведення обліку АКС ТурбобалансП.І.Б. керівника кредитної спілки Вишневський Іван ІвановичП.І.Б. головного бухгалтера Соломчак Оксана МихайлівнаПерелік документів паперової форми та файлів електроної форми, що додаються:1. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2).2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3).3. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4).4. Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповерненихкредитів (додаток 5).5. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).6. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7)7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8).Ідентичність даних у паперовій та електроній формі підтверджую. Підпис керівника кредитної спілки ___________________М.П. Вишневський Іван Іванович Підпис головного бухгалтера _____________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 2. 2. Додаток 2 до Порядоку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2012 рік ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) (грн.) Залишок на Сплачено за Залишок на Код Видано за початок звітний кінець 1. Кредитна діяльність ряд звітний період, звітного період, звітного ка нараховано% періоду погашено % періоду 1 2 3 4 5 61.1.Сума кредитів, наданих членам кредитної 010спілки(р.011+р.012 +р.013) 4364890,14 17802733,03 19273485,38 2894137,79у тому числі :з терміном погашення до 3 місяців 011 250000,00 2110000,00 2360000,00 0,00з терміном погашення від 3 до 12 місяців 012 4114890,14 15692733,03 16913485,38 2894137,79з терміном погашення понад 12 місяців 013 0,00 0,00 0,00 0,00Розрахунки за нарахованими процентами за 28432,14 1111166,65 1115376,49 24222,30кредитами членам кредитної спілки 0201.2. Сума кредитів, наданих кредитним 0,00 0,00 0,00 0,00спілкам 030Розрахунки за нарахованими процентами за 0,00 0,00 0,00 0,00кредитами кредитним спілкам 0401.3. Заборгованість за безнадійними 0,00 0,00 0,00 0,00кредитами 050 Залишок на Розміщено за Повернуто за Залишок на Код початок звітний період звітний період кінець 2. Фінансові інвестиції ряд звітного звітного ка періоду періоду 1 2 3 4 5 62.1. Загальна сума фінансових інвестицій 060(р.061+р.062+р.063+064+ 065 + 066) 500000,00 13550000,00 6050000,00 8000000,00у тому числі:грошові кошти на депозитних рахунках у банках 500000,00 13550000,00 6050000,00 8000000,00 061внески (вклади) на депозитні рахунки в 0,00 0,00 0,00 0,00обєднаній кредитній спілці 062внески до капіталу кооперативних банків 063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00внески до капіталу обєднаної кредитної спілки 064державні цінні папери 065 0,00 0,00 0,00 0,00до капіталу Бюро кредитних історії 066 0,00 0,00 0,00 0,002.2. Розрахунки за нарахованим доходом від 8616,43 519117,49 463796,75 63937,17здійснення фінансових інвестицій 070 Залишок на Внесено за Залишок на Код початок звітний період Повернуто за кінець 3. Рух капіталу кредитної спілки ряд звітного звітний період звітного ка періоду періоду 1 2 3 4 5,00 63.1.Пайовий капітал (р.081+р.082+ р.083 ) 080 2013828,32 350505,30 120171,00 2244162,62у тому числі:обовязкові пайові внески 081 13500,00 2100,00 300,00 15300,00додаткові пайові внески 082 3232,00 0,00 0,00 3232,00 083 1997096,32 348405,30 119871,00 2225630,62 додаткові пайові внески з обовязковю сплатою3.2.Резервний капітал (р.091+р.092+р.093) 280000,00 220600,00 0,00 500600,00у тому числі: 090резервний капітал, сформований за рахунок 14700,00 2100,00 0,00 16800,00вступних внесків 091резервний капітал, сформований за рахунок 257450,00 218500,00 0,00 475950,00доходу 092резервний капітал, сформований за рахунок 7850,00 0,00 0,00 7850,00інших джерел 0933.3.Додатковий капітал (р.101+р.102+р.103+ 100р.104) 0,00 0,00 0,00 0,00у тому числі:
 3. 3. додатковий капітал, сформований за рахунок 0,00 0,00 0,00 0,00цільових внесків членів кредитної спілки 101 0,00 0,00 0,00 0,00безоплатно отримане майно і необоротні активи 102благодійні внески фізичних та юридичних осіб 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00обовязкові цільові внески в додатковий капітал 1043.4. Нерозподілений дохід(непокриті збитки), 14187,93 122688,58 14187,93 122688,58у тому числі розподіленний(погашені збитки) 110покриття збитків за рахунок капіталу 111 Х Х 0,00 Хна формуваня резервного капіталу 112 Х Х 14187,93 Хна розподіл плати (процентів) на додаткові 0,00пайові внески 113 Х Х Хна розподіл плати (процентів) на обовязкові 0,00пайові внески 114 Х Х Х Залишок на Отримано за Повернено за Залишок на Код 4. Розрахунки за зобов`язаннями кредитної початок звітний період, звітний період кінець ряд спілки звітного нараховано % звітного ка періоду періоду 1 2 3 4 5 64.1.Внески (вклади) на депозитні рахункичленів кредитної спілки 120 2925800,00 12722000,00 8745500,00 6902300,00(р.121+р.122+р.123+р.124+р.125)у тому числі:внесок (вклад) на депозитний рахунок до 121 2325800,00 4442000,00 5565500,00 1202300,00запитаннявнесок (вклад) на депозитний рахунок на строк 122 0,00 4030000,00 1780000,00 2250000,00до 3 місяціввнесок (вклад) на депозитний рахунок на строк 123 600000,00 4250000,00 1400000,00 3450000,00від 3 до 12 місяцівдовгостроковий внесок (вклад) на депозитний 124 0,00 0,00 0,00 0,00рахунок (> 12 міс.)довгостроковий внесок (вклад) на депозитнийрахунок (> 12 міс.) зі строком погашення в 125 0,00 0,00 0,00 0,00поточному роціВклад на блокований рахунок членів кредитної 130 0,00 0,00 0,00 0,00спілки4.2. Розрахунки за зобовязаннями передюридичними особами, за якими нарахову- 140 300000,00 7800000,00 6200000,00 1900000,00ються проценти (р.141+р.142+р.143)у тому числі:Поточні зобов`язання, в тому числі: 141 300000,00 4200000,00 4500000,00 0,00кредити, отримані від кредитних спілок 1411 300000,00 0,00 300000,00 0,00кредити, отримані від обєднаної кредитної 1412 0,00 0,00 0,00 0,00спілкикредити, отримані від банків 1413 0,00 4200000,00 4200000,00 0,00інші зобовязання 1414 0,00 0,00 0,00 0,00Довгострокові зобов`язання, в тому числі: 142 0,00 3600000,00 1700000,00 1900000,00кредити, отримані від кредитних спілок 1421 0,00 0,00 0,00 0,00кредити, отримані від обєднаної кредитної 1422 0,00 0,00 0,00 0,00спілкикредити, отримані від банків 1423 0,00 0,00 0,00 0,00інші зобовязання 1424 0,00 3600000,00 1700000,00 1900000,00Довгострокові зобов`язання зі строком 143 0,00 0,00 0,00 0,00погашення протягом року, в тому числі:кредити, отримані від кредитних спілок 1431 0,00 0,00 0,00 0,00кредити, отримані від обєднаної кредитної 1432 0,00 0,00 0,00 0,00спілкикредити, отримані від банків 1433 0,00 0,00 0,00 0,00інші зобовязання 1434 0,00 0,00 0,00 0,004.3.Розрахунки за нарахованими процентамиза користувння залученими коштами 150 9076,22 978986,59 947111,99 40950,82(р.151+р.152+р.153+р.154) у тому числірозрахунки за процентами нарахованими навнески (вклади) членів кредитної спілки на 9076,22 641913,82 612552,88 38437,16депозитні рахунки 151розрахунки за процентами, нарахованими закредитами, отриманими від кредитних спілок та 152 0,00 337072,77 334559,11 2513,66обєднаної кредитної спілки, від банків та зазобовязаннями перед юридичними особами
 4. 4. розрахунки за процентами, нарахованими на 153 0,00 0,00 0,00 0,00обовязкові пайові внескирозрахунки за процентами, нарахованими на 154 0,00 0,00 0,00 0,00додаткові пайові внески Залишок на Отримано за Витрачено за Залишок на 5. Цільове фінансування та цільові Код початок звітний період звітний період кінець надходження, забезпечення майбутніх ряд звітного звітного витрат і платежів, дооцінка активів ка періоду періоду 1 2 3 4 5 65.1. Загальна сума джерел цільовогофінансування та цільових надходжень 160 0,00 0,00 0,00 0,00(р.161+р.162+р.163+р.164+р.165)у тому числіблагодійні внески членів кредитної спілки до 161 0,00 0,00 0,00 0,00благодійного фондуцільве фінансування з бюджетних та 0,00 0,00 0,00 0,00позабюджетних фондів 162інше цільове фінансування та інші цільові 0,00 0,00 0,00 0,00надходження 163забезпечення майбутніх витрат і платежів 164 0,00 0,00 0,00 0,00дооцінка активів 165 0,00 0,00 0,00 0,001. Кількість членів кредитної спілки 512.Кількість членів кредитної спілки, які маютьвнески (вклади) на депозитних рахунках 183. Кількість членів кредитної спілки, які маютьзаборгованість за кредитами 19Підпис керівника кредитної спілки _________________ Вишневський Іван ІвановичПідпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 5. 5. Додаток 3 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2012 рік (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) (грн.) Залишок на Залишок на Код АКТИВ початок звітного кінець звітного рядка періоду періоду 1 2 3 4 І. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИКредити, надані членам кредитної спілки 010 4364890,14 2894137,79Заборгованість за простроченими та неповерненими 020 0,00 0,00кредитами, наданими членам кредитної спілкиРезерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів(прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної 021 0,00 0,00спілки)Кредити, надані кредитним спілкам 030 0,00 0,00Заборгованість за простроченими та неповерненими 040 0,00 0,00кредитами, наданими кредитним спілкамРезерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів 041 0,00 0,00(прострочені та неповернені кредити, надані кредитним спілкам)Фінансові інвестиції, у тому числі 050 500000,00 8000000,00грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності 051 0,00 0,00Інші продуктивні активи, у тому числі 060 0,00 0,00кошти до спільних фінанових фондів асоціацій 061 0,00 0,00Усього за розділом І (р.010+р.030-р.021-р.041+р.050+р060) 070 4864890,14 10894137,79 ІІ. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИГрошові кошти 080 657031,71 792360,85Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 090 4500,00 8942,38нематеріальні активи (залишкова вартість)Капітальні інвестиції 100 0,00 15000,00Заборговність за безнадійними кредитами 110 0,00 0,00Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених 120кредитів (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки 0,00 0,00Інші непродуктивні активи, у тому числі 130 2222,99 261,00кошти до спільних фінанових фондів асоціацій 131 0,00 0,00Витрати майбутніх періодів 140 14400,00 0,00Усього за розділом ІІ (р.080+р.090+р.100+р.110- 150 678154,70 816564,23р.120+р.130+р.140)АКТИВИ ВСЬОГО (р.070+р.150) 160 5543044,84 11710702,02 Залишок на Залишок на Код ПАСИВ початок звітного кінець звітного рядка періоду періоду 1 2 3 4 І. ЗОБОВЯЗАННЯВнески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 170 2925800,00 6902300,00Розрахунки з юридичними особами за зобовязаннями, на які 180нараховуються проценти 300000,00 1900000,00Сума зобов`язань, на які нараховуються проценти, разом 190(р.170+р.180) 3225800,00 8802300,00Розрахунки з фізичними особами за зобовязаннями, на які не 200 0,00 0,00нараховуються процентиРозрахунки з юридичними особами за зобовязаннями, на які 210 0,00 0,00не нараховуються проценти
 6. 6. Нарахована заробітна плата та обовязкові платежі 220 126,47 0,00Інші зобов`язання, на які не нараховуються проценти, 230 9102,12 40950,82у тому числі: нараховані, але не сплачені проценти за зобов`язаннями 231 9076,22 40950,82Доходи майбутніх періодів 240 0,00 0,00Сума зобовязань, на які не нараховуються проценти, 250 9228,59 40950,82разом (р.200+р.210р.+р.220+р.230+р.240)Усього за розділом І (р.190+р.250) 260 3235028,59 8843250,82 ІІ. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯПайовий капітал 270 2013828,32 2244162,62Резервний капітал 280 280000,00 500600,00Додатковий капітал 290 0,00 0,00Нерозподілений дохід (непокритий збиток) 300 14187,93 122688,58Усього капітал (р.270+р.280+р.290+р.300) 310 2308016,25 2867451,20Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і 320 0,00 0,00платежівУсього за розділом ІІ (р.310+р.320) 330 2308016,25 2867451,20 ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260+р.330) 340 5543044,84 11710702,02Гарантії та забезпечення надані 350 0,00 0,00Підпис керівника кредитної спілки _________________ Вишневський Іван ІвановичПідпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 7. 7. Додаток 4 до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2012 рік ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) (грн) Код За звітний ПОКАЗНИКИ рядка період 1. Визначення доходу 2 3Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки 010 1115376,49Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам 020 0,00Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках 030 463796,75Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в обєднаній 040 0,00кредитній спілціДоходи від участі в капіталі кооперативного банку 050 0,00Плата (проценти) на внески в капіталі об`єднаної кредитної спілки 060 0,00Доходи від державних цінних паперів 070 0,00Інші процентні доходи 080 102474,67Загальна сума отриманих процентних доходів 090 1681647,91(р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080)Отримані штрафи, пені 100 0,00Інші непроцентні доходи, у тому числі 110 0,00зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 111 0,00доходи, отримані від операційних курсових різниць 112 0,00УСЬОГО ДОХОДІВ (р.090+р.100+р.110) 120 1681647,91 2. Визначення витратНараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів 130 641913,82кредитної спілкиНараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок 140 5819,18Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об`єднаної кредитної 150 0,00спілкиНараховані проценти за кредитами, отриманими від банків 160 89274,09 170 241979,50Нараховані проценти за іншими зобовязаннями перед юридичними особамиВитрати повязані із залученням коштів (р.130+р.140+р.150+р.160+р.170) 180 978986,59Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки 190 0,00на депозитних рахункахВитрати на нарахування зароботної плати та обовязкових платежів 200 276657,58Інші операційні витрати 210 99003,09 у тому числі на благодійну діяльність 211 0,00витрати від операційних курсових різниць 212 0,00Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій 220 0,00Податок на прибуток нарахований 230 0,00Інші витрати 240 0,00Загальна сума операційних витрат (р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240) 250 375660,67Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від 260 0,00неповернених кредитівВитрати на списання несплачених процентів за кредитами 270 0,00Усього витрат (р.180+р.250+ р.260+р.270) 280 1354647,26 3. Визначення результатуФінансовий результат (р.120-р.280) 290 327000,65
 8. 8. Формування резервного капіталу 300 204312,07Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески 310 0,00Нерозподілений дохід (збиток) (р.290- р.300-р.310) 320 122688,58Підпис керівника кредитної спілки _________________ Вишневський Іван ІвановичПідпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 9. 9. Додаток 5 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за 2012 рік (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) (грн.) Рівень прострочення Назва показника код рядка 1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень >12 місяців УСЬОГО 1 3 4 5 6Норма резервування для прострочених та неповернених кредитів 010 0% 35% 70% 100% ХЗаборгованість за простроченими та неповерненими кредитами 020 - - - - 0,00Кількість прострочених та неповернених кредитів 030 0 0 0 0 0Необхідний резерв за простроченими та неповерненимикредитами 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Норма резервування для безнадійних кредитів 050 100% 100% 100% 100% ХЗаборгованість за безнадійними кредитами 060 - - - - 0,00Кількість безнадіних кредитів 070 0 0 0 0 0Необхідний резерв за безнадіними кредитами 080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Підпис керівника кредитної спілки _________________ Вишневський Іван ІвановичПідпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 10. 10. Додаток 6 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Держаної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2012 рік (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) Заборгованість за кредитами Пролонговані Простроченість Списано за на кінець звітного періоду кредити більше 3 місяців звітний період Код Кіль- Сума, грн. Середньоз Кіль- Сума, Кіль- Сума, грн. Кіль- Сума, рядка кість, од. важена кість, грн. кість, од. кість, грн процентна од. од. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Усього кредитів 24 2894137,79 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 у тому числі 010Комерційні кредити 011 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Кредити, надані на ведення селянських 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(фермерських) господарств 012Кредити, надані на ведення особистих 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00селянських господарств 013Кредити, надані на придбання, будівництво, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ремонт та реконструкцію житла 014Споживчі кредити у 24 2894137,79 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тому числі: 015придбання автотранспорту 151 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00придбання побутової техніки та 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00комп"ютерів 152Інші потреби 153 24 2894137,79 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Великі ризики (кредити членам КС >= 10% 2 800000,00 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00капіталу) 020Підпис керівника кредитної спілки _________________ Вишневський Іван ІвановичПідпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 11. 11. Додаток 7 до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2012 рік ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) (грн) від обєднаної кредитної від інших юридичних від кредитних спілок спілки від банків осіб Мета залучення до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців до 12 місяців > 12 місяців 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10надання кредитів членам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00 крединої спілки 010підтримання ліквідності 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00придбання, ремонт,модернізація та 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00реконнструкція офісногоприміщення 030придбання програмногозабезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00та спеціального техничногообладнання,повязаного знаданням фінансових послуг 040Всього залучено 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00Підпис керівника кредитної спілки _________________ Вишневський Іван ІвановичПідпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна
 12. 12. Додаток 8 до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2012 рік ( І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) Української обєднаної кредитної спілки (назва кредитної спілки) грн. код Залишок на початок Сплачено за звітний Залишок на кінець рядка звітного періоду Видано за звітний період період звітного періоду 1 2 3 4 5 6Сума кредитів, наданих членамкредитної спілкиу тому числі: 100 4364890,14 17802733,03 19273485,38 2894137,79Українська обєднана кредитна спілка,м. Львів 101 4364890,14 17802733,03 19273485,38 2894137,79Внески (вклади) членів кредитноїспілки на депозитні рахункиу тому числі: 200 2925800,00 12722000,00 8745500,00 6902300,00Українська обєднана кредитна спілка,м. Львів 201 2925800,00 12722000,00 8745500,00 6902300,00Підпис керівника кредитної спілки _________________ Вишневський Іван ІвановичПідпис головного бухгалтера _________________ Соломчак Оксана Михайлівна

×