Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessie Howest

1,233 views

Published on

voorstelling Graffiti Jeugddienst werkwijze binnen het jeugdwerk en alternatieve communicatie

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Sessie Howest

 1. 1. °°°alternatieve ALTERNATIEVE COMMUNICATIE
 2. 2. °°°alternatieve Even voorstellen…
 3. 3. °°°alternatieve Graffiti Jeugddienst is… … een landelijk erkende pluralistische jeugddienst werkzaam rond (alternatieve) communicatievormen
 4. 4. °°°alternatieve Het jeugdwerklandschap Lokaal jeugdwerk Provinciaal Jeugdwerk Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk Steunpunt Jeugd Vlaamse Jeugdraad Minister van Jeugd Afdeling Jeugd
 5. 5. °°°alternatieve Het landelijk georganiseerd jeugdwerk [ 4 mogelijke modules : 6 modules moet je verwezenlijken] – Begeleiding aan lokale jeugdverenigingen • Bvb. Chiro Vlaanderen, FORMAAT Jeugdhuiswerk Vlaanderen,… – Activiteitenaanbod aan de jeugd • Bvb. Graffiti Jeugddienst vzw – Begeleiding of vorming van jeugdwerkers > Wordt door diverse organisaties erbijgenomen – Productontwikkeling • Bvb. Centrum Informatieve Spelen
 6. 6. °°°alternatieve Historiek Graffiti Jeugddienst vzw • GJD gegroeid uit de JongKommunisten 1983: Graffiti Magazine • 1989: Val Berlijnse Muur: omvorming JK tot onafhankelijke jeugddienst • 01/01/’92: landelijke erkenning als Graffiti Jeugddienst vzw • Gevestigd in Brussel • 1992-1998: Politiek, Anti-racisme, mediakritiek, milieu...
 7. 7. °°°alternatieve Historiek • 1993: Graffiti doet zijn intrede... • Talrijke projecten (o.a. Wel jong, niet hetero) • 1995: verhuis naar Gent • 1998: nieuw decreet op het landelijk jeugdwerk: keuze voor dienstverlening aan jeugd & jeugdwerkverenigingen • 1999: GJD profileert zich verder als activiteitenorganisatie. Het aanbod wordt steeds verder uitgebouwd!
 8. 8. °°°alternatieve Historiek • 2004: Door een nieuw decreet op het Vlaams Jeugdbeleid wordt er gewerkt met driejaarlijks beleidsperiodes. (2004-2006 / 2007-2009) • 2006 Het activiteitenaanbod blijft vernieuwen en verbeteren met o.a. workshops rond kleefgraffiti, danspoëzie en opinievorming. Het is ook een jaar vol projecten: de studiedag Apestaartjaren rond jongeren en nieuwe media, een graffiti-jam en Xpo KANT. • Een stijging van subsidies voor beleidsperiode 2007- 2009 zorgt ervoor dat er een extra personeelslid wordt aangeworven. Alvast een mooie start van een nieuw jeugdwerkjaar…
 9. 9. °°°alternatieve Missie • Graffiti Jeugddienst vzw wil kinderen en jongeren (6-30 jaar) de nodige ruimte en middelen aanbieden om op een creatieve manier kennis te maken met, te experimenteren met en zich te ontplooien in diverse alternatieve communicatievormen omdat communiceren een basisvoorwaarde is om actief, bewust en kritisch te participeren aan de samenleving.
 10. 10. °°°alternatieve Visie • Communicatie is voor ons één van de belangrijkste basisvoorwaarden om te participeren aan de maatschappij, we willen daarom vooral de communicatieve vaardigheden van kinderen en jongeren uitbreiden en versterken. • We geloven sterk in het principe “denk zeker, denk zelf!”, omdat een kritische attitude een essentiële voorwaarde is om als individu zelfstandig te kunnen functioneren en jezelf te ontplooien • Graffiti Jeugddienst vzw ijvert voor een participatieve democratie waarbij iedereen kansen krijgt om zich vrij te uiten
 11. 11. °°°alternatieve Strategische doelstellingen 2007-2009 1. Graffiti Jeugddienst wil haar activiteiten aanbod uitdiepen op vlak van thema’s en werkvormen. 2. Graffiti Jeugddienst bouwt de ondersteuning van jeugdprojecten uit. 3. Graffiti Jeugddienst vzw is een organisatie voor en door vrijwilligers. 4. Graffiti Jeugddienst wil zijn kennis en expertise ter beschikking stellen van jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid. 5. Graffiti Jeugddienst werkt aan toegankelijkheid van jongeren.
 12. 12. °°°alternatieve Onze doelgroep • Activiteiten & Projecten – DE AANVRAGERS (jeugddiensten, jeugdhuizen, bibs, culturele centra, scholen, bijzondere doelgroepen,…) – DE JONGEREN ZELF (Spraydayz) • De vrijwilligers • De docutheekbezoekers • De deelnemers aan vormingsmomenten • Netwerk- en samenwerkingspartners
 13. 13. °°°alternatieve doelgroep • Zo’n 350 activiteiten in de vrije tijd (3400 deelnemers) • Zo’n 100 activiteiten in de schooltijd (1400 deelnemers) • Verspreid over 5 Vlaamse provincies en Brussel-Hoofdstad
 14. 14. °°°alternatieve medewerkers • 6 teamleden: – ½ VTE Coördinator – 1 Boekhoudster/Personeelsadministratie – 2.5 educatieve medewerkers • Aanvragen / docutheek • Activiteiten / Vorming / Bijzondere Doelgroepen • Activiteiten / Projectwerking – 1 grafisch vormgever – 1 onthaalmedewerker / secretariaat • Vrijwilligers – Activiteiten – Projecten – Beleidsorganen – Transparant
 15. 15. °°°alternatieve Concreet • Workshops (6-12j / 12- 16j / 16-30j) – Graffiti, impro, recyKleren, danspoëzie, kort- en animatiefilm, striptekenen
 16. 16. °°°alternatieve • Tochten – Graffititochten in Brussel en Gent – Poëzietocht
 17. 17. °°°alternatieve • Ateliers – 4 workshops van 3 uur rond één bepaald thema, verdeeld over 2 dagen met éénzelfde groep • SPRAYDAYZ: Cursus voor individuelen • Workshops-op-maat – themagerichte werking – bijzondere doelgroepen – Specifieke vragen – “U vraagt, wij draaien…”
 18. 18. °°°alternatieve PROJECTMATIG WERKEN • Eigen projecten: – @pestaartjaren 2.0 – XPO Kant • Co-operaties: – Globateliers – Graffiti- Jams – Lolbroek ’09 – Fire of Freedom • Projecten op vraag: – Filmprojecten – Graffiti-projecten
 19. 19. °°°alternatieve
 20. 20. °°°alternatieve
 21. 21. °°°alternatieve Graffiti - Jam
 22. 22. °°°alternatieve Graffiti opdrachten • Eens iets anders dan een saai likje verf op de muur!
 23. 23. °°°alternatieve Doelstelling 3: • Informatie & Expertise: docutheek
 24. 24. °°°alternatieve • Boeken & Onderzoeken • Site: www.graffiti-jeugddienst.be
 25. 25. °°°alternatieve –Magazine Transparant –Vormingen and Congressen: @pestaartjaren
 26. 26. °°°alternatieve vertegenwoordiging • Inspraak op diverse fora ivm jeugd(werk)beleid • Diverse vertegenwoordigingen: – lid van de Algemene Vergadering van het Steunpunt Jeugd. – Commissie Jeugd van de Vlaamse Jeugdraad – Provinciale adviesraad jeugd Oost-Vlaanderen – Werkgroep Graffiti Stad Gent – JEUK: projectgroep op initiatief van Steunpunt Jeugd, Cultuurnet, Cultuur Lokaal. – Platform Kadervorming Steunpunt Jeugd
 27. 27. °°°alternatieve netwerken/samenwerken • V-SPOT: werd opgericht in 2005 en is een samenwerkingsverband rond vorming met Jeugdwerknet vzw en JAVI vzw. • VZW DE EXPEDITIE is een infrastructuurproject, een samenwerking Graffiti Jeugddienst vzw, Cie Cecilia en andere jeugd & culturele partners. • Samenwerking met GLOBELINK: Globateliers • G5: Samenwerking tussen 5 Gentse Jeugdwerkorganisaties (Graffiti Jeugddienst vzw, KrisKras vzw, Sjalom vzw, Ladda vzw en Jeugdwerknet vzw)
 28. 28. °°°alternatieve Doelstelling 4: Vrijwilligers Participatie: - Ei-team: creatieve denktank - Gratis vorming
 29. 29. °°°alternatieve
 30. 30. °°°alternatieve 5. Toegankelijkheid • Jeugdwerk voor allen – Niet of Moeilijk te bereiken doelgroepen – Diversiteit op vlak van begeleiders (project Antwerpse speelpleinen i.s.m. KVG)
 31. 31. °°°alternatieve ALTERNATIEVE COMMUNICATIE
 32. 32. °°°alternatieve Wat is het niet? • Communicatie in geval van beperkte of verstoorde communicatie of het ontbreken van communicatie – Alternatieve of augmentatieve communicatievormen (gebarentaal, pictogrammen,…)
 33. 33. °°°alternatieve Wat is het niet? • Alternatieve communicatie komt in bepaalde pedagogische visies vooral naar voor om in interactie of dialoog te treden met kinderen/jongeren in POS, gedragstoornissen,… (Watzlavick, Freire, Ter Horst,…)
 34. 34. °°°alternatieve Alternatieve vormen • <> populaire vormen • In de marge • Niet voor de hand liggend • Niet herkend, erkend, aanvaard
 35. 35. °°°alternatieve Alternatief gebruik • Spreken ~ filosoferen • Schrijven ~ sms vs liefdesbrief • Originele Combinaties: – improvisatietheater & film – fotografie & poëzie – filosoferen & verf
 36. 36. °°°alternatieve Het communicatie-schema codering BOODSCHAP decodering ZENDER via KANAAL/MEDIUM ONTVANGER ~ruis~ruis~ruis~ ~ruis~ruis~ruis~
 37. 37. °°°alternatieve • Boodschap – Inhoud – Vorm • Link met communicatie • Accent op boodschap • Kennismaken, experimenteren (vaak korte contacten – 3u – nieuwe groepen)
 38. 38. °°°alternatieve ≠ kunsteducatie • Ander doel: – ‘vormen’ in kunst – Toeleiden naar kunst/cultuur • Ander accent – Techniciteit van werkvorm – Esthetiek van werkvorm
 39. 39. °°°alternatieve TIJD VOOR (INTER)ACTIE!
 40. 40. °°°alternatieve PRAKTIJK VOORBEELDEN
 41. 41. °°°alternatieve GLOBATELIERS
 42. 42. °°°alternatieve Globateliers • Duurzame thema’s alternatief communiceren • Doelgroep: jeugdhuisjongeren • Improvisatietheater, kortfilm, animatiefilm, rapsong, radio,…
 43. 43. °°°alternatieve > diversiteit, verdraagzaamheid > consumptie > 03-06: democratie, duurzame ontwikkeling, invloed van media
 44. 44. °°°alternatieve SPEEL JEZELF
 45. 45. °°°alternatieve Speel Jezelf • Alternatieve sollicitietraining • Doelgroep: laatstejaars technische scholen, jongeren doorverwezen door werkwinkel, mix autochtone & allochtone jongeren
 46. 46. °°°alternatieve Speel Jezelf • Ontstaan als rode draad doorheen een daguitstap naar Brussel - 2003 (JD Nieuwerkerken)
 47. 47. °°°alternatieve Speel Jezelf • Op vraag van VDAB Sint-Niklaas bewerkt naar een 2daagse vorming voor Werkwinkel Lokeren – 2004 • Lokeren & Sint-Niklaas (technische scholen, ODiCe, Werkwinkel, VDAB,…)
 48. 48. °°°alternatieve • V-Lyceum De Haan - obesitas
 49. 49. °°°alternatieve Speel Jezelf • Mix van improvisatietheater, rollenspelen en camera- oefeningen • Solliciteren vormt rode draad • Jeugdwerkmethodieken: losse, veilige sfeer, “openbloeien”
 50. 50. °°°alternatieve GRAFFITI-PROJECTEN
 51. 51. °°°alternatieve
 52. 52. °°°alternatieve Graffiti-projecten • Graffiti = cool, trekt jongeren aan • Kleurrijke tekeningen, fleurt buurt op • Op een rustige manier ‘losse’, ‘individuele’ jongeren samenkrijgen • Jongeren zelf betrekken bij inkleden van ‘hun’ omgeving: verbondenheid, respect, minder vandalisme
 53. 53. °°°alternatieve Graffitiproject: Wijk in Bloei • Oostende: tientallen garageboxen rondom wijk • Kliekjes jongeren, probleempjes • Samen garageboxen bespuiten, kleur brengen • Buurtwerkers zoeken contact met jongeren
 54. 54. °°°alternatieve
 55. 55. °°°alternatieve
 56. 56. °°°alternatieve Graffitiproject: Sportschuur • Sportschuur Gent • Jongeren en volwassenen • Garage tijdens de week, sportcomplex in het weekend • Reputatie: “allochtonenschuur” • Kleur & Thematisch ingevuld • Originele ‘opendeurdag’
 57. 57. °°°alternatieve
 58. 58. °°°alternatieve
 59. 59. °°°alternatieve
 60. 60. °°°alternatieve opstart Project 1. Visie in praktijk brengen 2. Tip stagiair + link doelgroep 3. GBJ De Zande: kennismaking – Gemeenschapsinstelling POS en MOF – Realiteit van partner!!!! 4. Vertrekkend bij aanbod 5. => puppets
 61. 61. °°°alternatieve Partners • Puppets: resultaat vs. proces => • Partners: – Theater Taptoe: figurentheatergezelschap gevestigd in Gent/België. – Het firmament: is het huis voor figuren-, poppen- en objectentheater in Vlaanderen. • Brainstorm grote lijnen project =>
 62. 62. °°°alternatieve projectvoorstel • Idee toetsen aan GBJ De Zande – Atelierbegeleiders: ervaring + betrokkenheid!! – Directie: budget goedkeuren • Intern aftoetsen in GJD • Sponsordossier opmaken
 63. 63. °°°alternatieve vrijwilligers • 5 vrijwilligers GJD • Samen duidelijk kader maken • Creatieve vrijheid • Begeleiders- ervaring • Van brainstorm tot evaluatie!
 64. 64. °°°alternatieve Fire of Freedom Crews • poppen crew •decors crew •graffiti crew •hip hop crew •filmen crew •Uiteindelijk resultaat
 65. 65. °°°alternatieve poppen crew • Doel : via het uittekenen van een alter-ego en een scenario komen tot een pop/figuur
 66. 66. °°°alternatieve Alter-ego’s
 67. 67. °°°alternatieve Poppen maken (1)
 68. 68. °°°alternatieve Poppen maken (2)
 69. 69. °°°alternatieve decor crew • Doel : aan hand van het scenario decors uittekenen en ontwerpen. Het scenario leidde tot het ontwerpen van een gevangeniscel en een garagebox
 70. 70. °°°alternatieve Decors (1)
 71. 71. °°°alternatieve Decors (2)
 72. 72. °°°alternatieve graffiti crew • Doel : aan hand van het scenario graffiti spuiten
 73. 73. °°°alternatieve graffiti (1)
 74. 74. °°°alternatieve graffiti (2)
 75. 75. °°°alternatieve Hip hop crew • Doel : met begeleiding van de MC een hip hop nummer maken rekening houden met de poppen en het scenario
 76. 76. °°°alternatieve film crew • Doel : met alle aangereikte materiaal een super clip maken
 77. 77. °°°alternatieve Film
 78. 78. °°°alternatieve Film
 79. 79. °°°alternatieve Het resultaat ………….. - De poppen -Videoclip op DVD - Voostelling in De Zande
 80. 80. °°°alternatieve Do’s 1. Context partner: belangrijk! • Structuur: dagschema • Interne cultuur: strikt/gevangenschap vs. vrijheid • privacy • Verloop van deelnemers/ onregelmatig
 81. 81. °°°alternatieve 2. Begeleiders De Zande • Contact met jongeren (lijm!) • Drijvende kracht • Veiligheid (Dubbel begeleiding)
 82. 82. °°°alternatieve Do’s 3. Werkvergaderingen • Briefing + bijsturen • Individueel opvolgen gasten • Testgedrag uitschakelen • Betrokkenheid iedereen • Logboek sessies
 83. 83. °°°alternatieve Do’s • 4. inhoud: – lage verwachtingen – Duidelijk kader – Nadruk op doen – Variatie => keuzes geven
 84. 84. °°°alternatieve Do’s 5. Eindresultaat • Lage verwachting: publiek= naakt + thuiscontext • Tastbaar resultaat 6. Opstart • Goed begonnen is …
 85. 85. °°°alternatieve ‘Do nots’ • Kloof sterke/ zwakke jongeren =>motivatie • Eindresultaat vs. inspanning • Poppentheater=> weerstand • Niet verplichtend karakter • Interne prioriteiten=> improvisatie • Dubbele begeleiding => vooroordelen
 86. 86. °°°alternatieve PARTI-TUUR
 87. 87. °°°alternatieve Parti-Tuur • Subsidieluik van de provincie Oost-Vlaanderen • Participatie stimuleren – Vb. opmaak jeugdwerkbeleidsplan • Aanbod met alternatieve methodieken
 88. 88. °°°alternatieve Parti-Tuur: Operatie Pretstad
 89. 89. °°°alternatieve Parti-Tuur: Nieuwsvreters
 90. 90. °°°alternatieve Parti-Tuur: Mijn gedacht!
 91. 91. °°°alternatieve Meer info? • www.graffiti-jeugddienst.be • Beleidsnota te downloaden (rubriek ‘over ons – wie zijn we’) • steven@gjd.be / bjorn@gjd.be

×