Excel 97 padalomoji medž id

5,398 views

Published on

Word kursai.tinklas.lt

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Excel 97 padalomoji medž id

 1. 1. Darbo su programa Ms Excel 97padalomoji medžiaga I dalis Sudarė V.Banišauskas 1999m.
 2. 2. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 2Turinys1-oji pamoka.Skaičiuoklės MS EXCEL 97 lentelėsstruktūra. Redagavimo veiksmai. Ms Excel 97......................................................................................................................................1 I dalis...................................................................................................................................1 Sudarė V.Banišauskas........................................................................................................11-oji pamoka.Skaičiuoklės MS EXCEL 97 lentelės struktūra. Redagavimoveiksmai. .......................................................................................................................2 1.Kaip iškviesti programą Excel 97...................................................................................3 2.Kaip pažymėti vieną eilutę arba stulpelį........................................................................4 3.Kaip pažymėti keletą eilučių arba stulpelių...................................................................4 4.Kaip pažymėti celių bloką...............................................................................................4 5.Kaip pažymėti sudėtinį celių bloką.................................................................................5 6.Kaip pažymėti visą lentelę...............................................................................................5 7.Kaip pakeisti stulpelių plotį ir eilučių aukštį ................................................................5 8.Kaip pakeisti stulpelių plotį ir eilučių aukštį standartiniais.........................................5 9.Kaip įrašyti duomenis darbo lape...................................................................................6 10.Kaip redaguoti celę formulės eilutėje...........................................................................6 11.Kaip pakeisti teksto išdėstymą celėje...........................................................................7 12.Kaip įterpti eilutes arba stulpelius...............................................................................8 13.Kaip pašalinti eilutes ar stulpelius ...............................................................................8 14.Kaip išvalyti celes...........................................................................................................9Prekės kaina..................................................................................................................92-oji pamoka. Skaičiavimai pagal formulę (1-oji dalis)............................................10 Savarankiško darbo (15 min.) užduotis..........................................................................10 Nurodymai savarankiškam darbui:................................................................................10 1.Kaip įrašyti darbo knygą nauju vardu.........................................................................11 2.Kaip įrašyti formulę į celę.............................................................................................11 3.Kaip kopijuoti formulę į stulpelį arba eilutę ...............................................................12 4.Kaip automatiškai kopijuoti formulę..........................................................................123-oji pamoka. Skaičiavimai pagal formulę (2-oji dalis)............................................13 1.Kaip atidaryti anksčiau sukurtą dokumentą...............................................................14 2.Kaip apskaičiuoti aritmetinį vidurkį, naudojant funkciją Average...........................14 Klaidų reikšmių lentelė..................................................................................................................15 3.Kaip į darbo knygos pabaigą įterpti naują darbo lapą...............................................154-oji pamoka. Skaičiavimai pagal formulę (3-oji dalis)............................................16 Loginė funkcija IF(logical_test; value_if_true; value_if_false).....................................16
 3. 3. 3 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis5-oji pamoka. Diagramų sudarymo pradmenys (1-oji dalis) ....................................18 Savarankiško darbo (20 min. trukmės) užduotys...........................................................18 Pagrindiniai diagramų terminai......................................................................................19 Kaip greitai sukurti diagramą.........................................................................................226-oji pamoka. Diagramų sudarymo pradmenys (2-oji dalis) ...................................23 Kaip sukurti diagramą, vykdant visus Diagramų žynio žingsnius................................237-oji pamoka. Kontrolinis darbas ..............................................................................27Literatūra.....................................................................................................................28Skaičiuoklės – tai taikomosios programos leidžiančios įvesti ir saugoti duomenis(skaičius, tekstą), taip pat grafikus, programas bei duomenų bazes lentelių pavidalu.Programos suteikia galimybę atlikti matematinį bei tekstinį duomenų apdorojimą.Šiuo metu Lietuvoje dažniausiai naudojama skaičiuoklė MS EXCEL 97. Taipagrindinius buhalterio ir kitų specialybių žmonių darbo įrankis. Pakeičiantisskaičiuotuvą, popierius lapą ir rašiklį. 1. Kaip iškviesti programą Excel 97 Iš pradžių bakstelėkite užduočių juostos Start mygtuką, po to – Programs komandą, o kai atsivers papildomas meniu, bakstelėkite Microsoft Excel komandą. Ekrane atsidarys programos langas.♦ SD • Iškvieskite programą MS Excel. (žr. 1-ąjį algoritmą).………………………………………………………………………………………… Microsoft Excel programos langas - stačiakampė ekrano sritis, kuriojeatliekami įvairūs veiksmai su vartotojo dokumentais. Šis langas turi pavadinimųjuostą, meniu juostą, dvi ar kelias įrankių juostas, specialią formulės eilutę. MicrosoftExcel programos lango centrinėje dalyje pateikiamas svarbiausias elementas –dokumento langas, vadinamas darbo knyga. Kai iškviečiama Microsoft Excelprograma, jos lange pateikiama pirmoji tuščia darbo knyga, pavadinta Book1. Jei poto atidarysime dar vieną naują knygą, Microsoft Excel ją pavadins Book2 ir t.t.”♦♦ V.Šakys. Skaičiuoklė Excel 97.-Kaunas:PIF,1997.-P.82.V Darbas kompiuteriuD
 4. 4. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 4 Kiekviena darbo knyga gali turėti daug darbo lapų (sheets), toje pačiojeknygoje gali būti dviejų tipų lapai – darbo lapai (worksheet) ir diagramos lapai(chart sheet). Nauja darbo knyga atidaroma su 3 darbo lapais, pavadintais Sheet1,Sheet2 ir Sheet3. Lapų vardai užrašyti ant lapų auselių (tab) darbo knygos langoapačioje. Be to, dar knygą bet kada galima papildyti naujais darbo lapais – tam yrakomanda InsertWorksheet. Veikiamą lapą galima pakeisti, bakstelėjus to lapoauselę. Darbo lapas (worksheet), dar vadinamas skaičiuoklės lentele, (spreadsheetarba sutrumpintai sheet) - tai Excel darbo knygos lapas, kuriame rašomi, saugomibei apdorojami duomenys. Kiekvienas darbo lapas yra stačiakampė lentelė, turinti 256stulpelius (columns) ir 65536 eilutes (rows). Kiekviena stulpelio ir eilutės sankirtayra celė (cell), kuriame rašomi duomenys. Kiekvieno stulpelio viršuje yra stulpelioantraštė (column heading). Stulpelio antraštės žymimos nuo A iki IV (A, B, …, Z;AA, AB, …, AZ; …,IA, IB, …,IV). Kiekvienos eilutės kairėje pusėje yra eilutėsantraštė (row heading). Eilutės antraštės žymimos skaičiais nuo 1 iki 65536. Tadakiekviena celė turi koordinates, pvz. A13, H5. Celes galima pažymėti (tada celėapsiveda ryškiu rėmeliu) rodyklėmis arba pele. Vertikaliosios ir horizontaliosiosjuostos padeda pamatyti ekrane nurodytas lentelės dalis. Pamatyti paskutinę lentelėseilutę arba stulpelį galima taip: iš pradžių reikia nuspausti [Shift] klavišą ir vilktišliaužtę. ******************************************************* SD Pele ir krypčių klavišais pažymėkite celes: A2; B4; C8 ir E10. Pabandykitepamatyti paskutinę eilutę ir stulpelį. ********************************************* Kelios gretimų eilučių ar stulpelių celės sudaro celių bloką. Pažymėtas blokasekrane rodomas invertuotas (juodame fone šviesus tekstas). Šis blokas turi tik vienąveikiamąją celę, kuri ekrane rodoma įprastu būdu – su rėmeliu ir neinvertuota. Blokokoordinatės nurodomos šio bloko viršutiniojo kairiojo kampo ir apatiniojo dešiniojokampo celių koordinatėmis, sujungtomis dvitaškiu, pavyzdžiui, A1:C10. Dažnaitenka žymėti vieną ar kelius stulpelius bei eilutes, visą lapą ir sudėtinį bloką. Sudėtinįbloką sudaro kelios pažymėtos negretimos celės arba blokai. 2. Kaip pažymėti vieną eilutę arba stulpelį Bakstelėkite pele eilutės arba stulpelio antraštę. 3. Kaip pažymėti keletą eilučių arba stulpelių Vilkite pelės žymeklį eilučių arba stulpelių antraštėmis. 4. Kaip pažymėti celių bloką Vilkite pelės žymeklį norimo bloko įstrižaine arba pažymėkite viršutinę kairiąjąbloko celę ir nuspaudę [Shift] klavišą, spauskite krypčių klavišus [], [].
 5. 5. 5 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 5. Kaip pažymėti sudėtinį celių bloką Vilkdami pelės žymeklį, pažymėkite pirmąjį bloką. Paskui, laikydami nuspaustą[Ctrl] klavišą, vilkdami žymeklį pažymėkite kiekvieną papildomą bloką. 6. Kaip pažymėti visą lentelę Bakstelėkite pele viso lapo žymėjimo mygtuką arba nuspaudę [Ctrl] klavišąspauskite klavišą [A]. Pastaba. Žymėjimus panaikiname bakstelėjus bet kurią lentelės celę. ********************************************* SD Pagal 3-6 algoritmus pažymėkite visą lentelę, stulpelį, eilutę, gretimuskelius stulpelius ir eilutes, celių bloką B2:D10, sudėtinį bloką: (B3:D5; E1:F4; F7) irvisą lentelę. Kiekvienu atveju panaikinkite žymėjimus. ************************************************************** Stulpelio (celės) plotis matuojamas simboliais. Vieno simbolio plotis yra apie 2mm, standartinis stulpelio (celės) plotis yra 8,43 simbolio. Eilutės (celės) aukštismatuojamas punktais. Vienas punktas lygus apie 0,4 mm, standartinis eilutės (celės)aukštis lygus 12,75 punkto. 7. Kaip pakeisti stulpelių plotį ir eilučių aukštį 1. Pažymėkite keičiamo stulpelio arba eilutės celę ar celių bloką. 2. Nurodykite FormatColumn, Width arba FormatRow, Height komandą. 3. Teksto lauke surinkite stulpelio plotį simboliais arba eilutės aukštį punktais. 4. Paspauskite [Enter] klavišą arba bakstelėkite OK mygtuką. Pastaba. Jeigu norite keisti iš karto kelių eilučių ar stulpelių matmenis, prieš taireikia pažymėti kelis stulpelius ar eilutes (užtenka pažymėti bent po vieną keičiamųeilučių ar stulpelių celę). 8. Kaip pakeisti stulpelių plotį ir eilučių aukštį standartiniais 1. Pažymėkite keičiamo stulpelio arba eilutės celę ar celių bloką. 2. Nurodykite FormatColumn, Standart Width arba FormatRow, AutoFit komandą. 3. Paspauskite [Enter] klavišą arba bakstelėkite OK mygtuką.
 6. 6. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 6 *************************************************************** • SD Pasinaudodami 7- uoju algoritmu, pakeiskite 2-os eilutės aukštį į 24 pt ir C stulpelio plotį 16 simb. Naudodamiesi 8-uoju algoritmu, pakeiskite standartiniais. • Pakeiskite 2, 4 ir 6 eilučių aukščius 30 pt ir B, D ir F stulpelių pločius - 20 simb. Naudodamiesi 8-uoju algoritmu, pakeiskite standartiniais. • Pakeiskite B4 celės matmenis: aukštis 25 pt, plotis 20 simb. Grąžinkite celei standartinius matmenis.******************************************************************* Tuos pačius veiksmus galima atlikti pele. Naudojant meniu minėti veiksmaiatliekami tiksliau. Pabandykite pelės žymeklį nukelti į eilučių arba stulpeliųpavadinimų sankirtą, kad pelės žymeklis įgytų dvigubos rodyklės pavidalą. Nuspaudękairįjį pelės klavišą, vilkite pelę. Po to atleiskite pelės klavišą. Toliau aiškinsimės apie teksto išdėstymą celėse. Kai tekstas netelpa celėje,baigus jį rinkti ir paspaudus [Enter] klavišą, su juo pasielgiama trim būdais: 1. Jei gretimos celės tuščios, tekstas automatiškai išplečiamas į jas. Tai labai svarbi celės savybė. Ji leidžia Microsoft Excel naudoti kaip tekstų redaktorių ir rengti raštus su tekstu ir lentelėmis tame pačiame puslapyje arba sudėtingų blankų formas. 2. Jei gretimos celės užimtos, tas pats tekstas tik paslepiamas už gretimų celių, bet nenukerpamas. Praplatinus celę arba išvalius gretimas celes, rodomas vėl visas tekstas. 3. Jei į celę netelpa skaičius, pavyzdžiui pinigų, pinigų suma, jo vietoje rodomi skaitmenis žymintis grėsmingi simboliai #- grotelės. Padidinus celės plotį, celėje rodomas visas skaičius.•9. Kaip įrašyti duomenis darbo lape 1. Pažymėkite celę, kurioje norite įrašyti duomenis. 2. Surinkite klaviatūra duomenis. Renkami duomenys rodomi ir celėje, ir ekrano viršuje esančioje formulės eilutėje. 3. Klaidingus duomenis trinkite [Backspace] klavišu. 4. Paspauskite [Enter] klavišą.•10.Kaip redaguoti celę formulės eilutėje 1. Pažymėkite norimą celę. 2. Perkelkite pelės žymeklį į formulės eilutę, kur jis virsta įterpties ženklu. Perkelkite jį į redaguotiną vietą ir spragtelėkite pelės klavišą. 3. Jei reikia, [BackSpace] arba [Delete] klavišais ištrinkite nereikalingus teksto simbolius.s V.Šakys. Skaičiuoklė Excel 97.-Kaunas:PIF,1997.-P.104.
 7. 7. 7 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 4. Jei reikia, vilkdami įterpties ženklą, pažymėkite keičiamo teksto vietą. 5. Jei reikia, klaviatūra surinkite naujus duomenis. 6. Bakstelėkite įvesties mygtuką (arba [Enter] klavišą) redagavimui patvirtinti arba anuliavimo mygtuku (arba [Esc] klavišu) atsisakykite atliktų veiksmų.******************************************************************** • SD. Naudodamiesi 9 -uoju algoritmu, B4 celėje įveskite Jonas Petraitis, C4 SD celėje – moka dirbti su Excel, D4 celėje – 199812122145. Po to praplatinkite celes taip, kad tilptų visas užrašas. • Pagal 10 –ąjį algoritmą redaguokite įvestus duomenis: B4 celėje žodį Jonas pakeičia žodžiu Petras, C4 celėje – vietoj moka parašykite nemoka.********************************************************************* Mokantis dirbti su teksto redaktoriumi, Jūs turėjote išmokti keisti simboliųaukštį, šriftą, dydį, stilių, spalvą, išdėstymą (left, center, right ir justify). Šiųformatavimų mygtukai yra matomi ekrane ir yra tokie pat, kaip ir programos MSWord. Šiuos veiksmus taip pat galima atlikti pagal meniu FormatCells, Font irFormatCells, Alignment komandas.11.Kaip pakeisti teksto išdėstymą celėje 1. Pažymėkite celę su tekstu arba celių bloką. 2. Nurodykite FormatCells komandą. 3. Pateiktame dialogo skyde bakstelėkite Alignment kortelę ir joje nustatykite reikiamus teksto dėstymo parametrus:• Horizontal atveriamajame sąraše nurodykite horizontalaus išdėstymo būdą arba bakstelėkite pele atitinkamo teksto išdėstymo įrankį (jei norite perkelti tekstą į pažymėtų celių bloko centrą, bakstelėkite pele įrankį Center Across Selection);• Vertical atveriamajame sąraše nurodykite horizontalaus išdėstymo būdą arba bakstelėkite pele atitinkamo teksto išdėstymo įrankį;• Orientation skyriuje pakeiskite teksto posūkio kampą;• jei norite suskaidyti tekstą į kelias eilutes, įjunkite Wrap text jungiklį;• jei norite suspausti tekstą, kad tilptų į stulpelį, įjunkite Shrink to fit jungiklį;• jei norite pažymėtas celes sulieti į vieną didelę celę, įjunkite Merge cells jungiklį; 4. Bakstelėkite OK mygtuką.******************************************************************* • SD.Pabandyti formatuoti B4, C4 ir D4 celėse esantį turinį: šriftas – SD Helvetical Lt, simbolių aukštis – 16, simboliai paryškinti, parašyti kursyvu ir pabraukti, mėlynos spalvos . Praplatinkite celes, kad duomenis tilptų celėse, juos išdėstyti dešiniajame celės krašte. • Pagal 11 -ąjį algoritmą turi atlikti šiuos veiksmus:
 8. 8. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 8 1. Celėje B5 surinkite tekstą: Man labai smagu dirbti su Ms Excel. 2. Pakeiskite simbolių dydį – 20, tekstą suskaidykite į kelias eilutes; 3. Išcentrinkite bloke B5:C5. 4. Celėje B7 surinkite tekstą: Aš manau, kad man puikiai sekasi. 5. Nepraplatinę celės, suspauskite tekstą, kad jis tilptų celėje 6. Celėje B9 surinkite tekstą: Aš myliu Excel. Praplatinkite celę, kad tilptų duomenys. 7. Šios celės tekstą pasukite 450. Pakeiskite šriftą – 20. Po to padidinkite stulpelio plotį taip, kad būtų matomas visas celės tekstas. 8. Bloką A9:D9 pakeisti viena didele cele. 9. Keisdami celės matmenis, padarykite, kad tekstas tilptų į celę. Išcentruoti vertikaliai ir horizontaliai.********************************************************************* Į Excel lentelę galima įterpti eilutes bei stulpelius. Tada lentelės turinys perįterpiamų eilučių skaičių paslenkamas žemyn (jei įterpiamos eilutės) arba dešinėn(jeigu įterpiami stulpeliai).12.Kaip įterpti eilutes arba stulpelius 1. Pažymėkite eilutę, virš kurios norite įterpti naują eilutę, arba pažymėkite stulpelį, kurio kairėje norite įterpti naują stulpelį. 2. Jeigu norite įterpti kelias eilutes ar stulpelius, tiek jų ir pažymėkite, vilkdami pelės žymeklį darbo lapo antraštėmis. 3. Nurodykite InsertRows arba InsertColumns komandą.• SD Pagal 12 -ąjį algoritmą pieš 1-ąją eilutę įterpkite vieną eilutę ir prieš A stulpelį įterpkite vieną stulpelį.• Prieš 3-ąją eilutę įterpkite tris eilutes ir prieš D stulpelį įterpkite du stulpelius. Galima pašalinti iš lentelės eilutes bei stulpelius. Tada lentelės turinys perpašalintų eilučių skaičių paslenkamas aukštyn (jei pašalinamos eilutės) arba kairėn(jeigu pašalinami stulpeliai).13.Kaip pašalinti eilutes ar stulpelius 1. Pažymėkite eilutes ar stulpelius, kuriuos norite pašalinti: bakstelėkite arba vilkite pelės žymeklį eilučių ar stulpelių antraštėmis. Nurodykite EditDelete komandą.1********************************************************************• SD Pagal 13 -ąjį algoritmą pašalinkite 1-ąją eilutę ir B stulpelį.1 V.Šakys. Skaičiuoklė Excel 97.-Kaunas:PIF,1997.-P.124, 125.
 9. 9. 9 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis• Pašalinkite pirmąsias dvi eilutes ir A ir D stulpelius. Dažnai tenka išvalyti bei pašalinti celės arba jų bloko turinį. Valant,panaikinamas tik celių turinys, o šalinant panaikinamos pačios celės, t.y. žemiau arbadešiniau esančios celės pasislenka aukštyn arba kairėn ir užpildo jų vietą. Išmoksimetik išvalyti celių turinį.14.Kaip išvalyti celes 1. Pažymėkite celę ar bloką, kurį norite išvalyti. 2. Paspauskite [Delete] klavišą arba nurodykite EditClear ,All komandą.******************************************************************** SD Į B12: D14 bloko celes įveskite dviženklius skaičius. Po to pagal 14 -ąjįalgoritmą jį išvalykite.******************************************************************** Savarankiškai išsiaiškinkite rėmelių braižymo, celių fono spalvų suteikimoįrankių paskirtį (mygtukai Borders ir Fill Color ir Font Color), nes panašiusveiksmus vykdėte su programa Ms Word , sudarydami lenteles ir be to, kiekvienoįrankio paskirtį parodo jo grafinis vaizdas. • SD Suliniuokite A1:F12 celių bloką. • A6 celę nuspalvinkite geltonai.******************************************************************** Baikite darbą su programa Excel ( kaip ir su kiekviena Windows 95 programa),neįrašydami knygos į atmintį. Jeigu dar liko pamokos laiko, persirašykite algoritmus į sąsiuvinius, o jeigu ne,tą padaryti reikėtų kitą pamoką. Atmintinėje paminėtus algoritmus Jūs galite surastiV.Šakio knygoje.ND Namų darbai:• Naudojant skaičiuotuvą, užpildyti lentelę2: Prekės kaina Kainos dalių pavadinimai Vertė pinigine Vertė procentais išraiškaŽaliava 6,32 LtĮpakavimas 1,25 LtApmokėjimas už darbą 0,65 Lt2 K.Lašinskas. 20 praktinių užsiėmimų naudojantiems kompiuterį.-Vilnius:Informacijosinstitutas,1996.-P.69.
 10. 10. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 10Transportavimas 0,35 LtPVM dalis 1,89 LtPelno dalis 1,94 LtVisa kaina Užfiksuokite laiką, kiek sugaišote pildydami šią lentelę.• Perskaitykite, ką užsirašėte užrašuose. Jeigu turite namuose kompiuterį ir programą Excel pabandykite su kompiuteriu atlikti klasėje darytus veiksmus.2-oji pamoka. Skaičiavimai pagal formulę (1-oji dalis) Iškvieskite programą Excel 97 pirmą darbo knygos lapą pavadinkiteSavarankiškas 1. Pabandysime prisiminti, ką išmokome praeitą pamoką. Savarankiško darbo (15 min.) užduotis.Savarankiško darbo rezultatas –su programa Excel sudarytas kalendorius: KALENDORIUS ***1998*** VASARIS Pirmadienis 2 9 16 23 Antradienis 3 10 17 24 Trečidienis 4 11 18 25 Ketvirtadienis 5 12 19 26 Penktadienis 6 13 20 27 Šeštadienis 7 14 21 28 Sekmadienis 1 8 15 22 Nurodymai savarankiškam darbui: 1. Celių A1:E7 bloke surinkite mėnesio dienų numerius. 2. Virš jų įterpkite 3 eilutes. 3. Celėje B1 surinkite: KALENDORIUS, celėje B2 surinkite :1998, celėje B3 surinkite: Vasaris. 4. Kairėje A stulpelio įterpkite tris stulpelius. 5. Celių C4:C10 bloke įveskite savaitės dienas ir praplatinkite C stulpelį, kad jame pilnai tilptų dienų pavadinimai.
 11. 11. 11 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 6. Virš 4 eilutės įterpkite 2 eilutes. 7. Pažymėkite C6:H12 celių bloką ir jį apveskite plonu rėmeliu. 8. Pažymėkite B5:I13 celių bloką ir jį apveskite storu rėmeliu. 9. Pakeiskite stulpelių B ir I plotį – 0,3 ; stulpelių D, E , F, G ir H pločius– 2,5; 5-os ir 13 – os eilučių aukščius – 3. 10. Žodį KALENDORIUS perkelkite į celių bloko C1:H1 centrą, pakeiskite jo dydį – 18, pakeiskite jo šriftą pusjuodžiu. 11.Skaičių 1998 perkelkite į celių bloko C2:H2 centrą, pakeiskite jo dydį – 28, pakeiskite jo šriftą pusjuodžiu, rausvos spalvos. Papildykite šį skaičių užrašu ***1998***. 12.Žodį VASARIS perkelkite į celių bloko C3:H3 centrą, pakeiskite jo dydį – 28, pakeiskite jo šriftą pusjuodžiu, rausvos spalvos. 13. Pakeisti reikiamų celių fono spalvą rausva. 14. Rezultatą parodykite mokytojui. 1. Kaip įrašyti darbo knygą nauju vardu 1. Nurodykite FileSave As komandą. 2. Jei norite įrašyti dokumentą kitu vardu, kuris skiriasi nuo Microsoft Excel pasiūlyto, dialogo skydo File Name (bylos vardas) teksto lauke surinkite savo sugalvotą vardą. 3. Jei reikia, šio dialogo skydo Save in atveriamajame sąraše taip galite nurodyti kitą aplanką ar net kitą diskų įrenginį. 4. Bakstelėkite OK mygtuką.3SD Įrašykite į atmintį šią darbo knygą: sugalvokite failo vardą ir jį patalpinkite įreikiamą aplanką. Grįžtame prie namų darbo. Dabar užpildysime lentelę su Excel ir pamatysime,kad tai daug įdomiau ir greičiau, negu su skaičiuotuvu. Kartu pasitikrinsite, arteisingai atlikote namų darbus. Atverskite Sheet2 lapą ir jį pavadinkite 1 lentelė.Toliau įveskite lentelės pradinius duomenis. Jeigu norite celės tekstą suskaidyti į kelias eilutes, galite naudoti komandosFormatCells,Alignment jungiklį Wrap text arba i klavišus [Alt]+[Enter], 2. Kaip įrašyti formulę į celę 1. Pažymėkite celę, į kurią norite įrašyti formulę. 2. Klaviatūra surinkite lygybės ženklą (=) arba bakstelėkite pele formulės redagavimo mygtuką = - arba celė, arba formulės eilutė tampa veikiama. 3. Rinkite formulę. Formulės elementus galite rinkti tokiais būdais:• reikšmes, koordinates, vardus, funkcijas ir operacijos ženklus galite rinkti klaviatūra;• celių ir blokų koordinates galite nurodyti, pažymėdami šias celes pele arba klaviatūros krypčių klavišais;• funkciją galite įterpti arba InsertFunction komanda, arba bakstelėję mygtuką fx , arba pažymėję jos vardą atveriamajame funkcijų sąraše, kurisformulės redagavimo metu pateikiamas formulės eilutės vardo lauke.3 V.Šakys. Skaičiuoklė Excel 97.-Kaunas:PIF,1997.-P.90.
 12. 12. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 12 4. Baigę rinkti formulę, paspauskite [Enter] klavišą . Pastaba. Jeigu formulėje yra klaidų, formulę galima redaguoti taip pat, kaip ir tekstą. Surasti prekės visos kainos piniginę vertę, naudojant formulę=B3+B4+B5+B6+B7+B8. Naudodamiesi 2 –uoju atmintinės algoritmu, pabandykiteįvesti formulę ir gauti rezultatą. Jeigu neaišku, klauskite mokytojo. Apskaičiuoti kainos piniginę vertę galima kitaip. Tai žymiai racionalesnisbūdas. Išvalykite rezultatą. Mokytojas parodys, kaip galima tą patį rezultatą gautinaudojant funkciją Sum ir paprasčiausią sumavimo būdą, naudojant automatinėssudėties mygtuką AutoSum. Šiek tiek yra sudėtingiau apskaičiuoti žaliavos procentinę vertę. Apskaičiuosimevėl pagal antrąjį algoritmą, tik formulė bus sudėtingesnė, reikia iš matematikosprisiminti procentus. Prisiminkite, kaip namuose Jūs apskaičiavote procentus su skaičiuotuvu.Panašiai skaičiuosime ir su Excel. Siūlau savarankiškai pabandyti, o jeigu nesiseka,tai skaičiuokite pagal šią formulę:=b3/12,4*100. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad gautame skaičiuje yra daug ženklų po kablelio.Jūs jau žinote, kad veiksmus su realiaisiais skaičiais kompiuteris atlieka apytiksliai.Pabandykite savarankiškai išsiaiškinti mygtukų Increase Desimal ir DecreaseDesimal paskirtį ir skaičiuje palikti 2 ženklus po kablelio.****************************************************************** SD Savarankiškai apskaičiuokite įpakavimo vertę procentais.****************************************************************** Taip pat galima apskaičiuoti ir kitų prekės sudedamųjų dalių vertes procentais,bet tai yra neracionalu. Išvalyti ką tik apskaičiuotą rezultatą. 3. Kaip kopijuoti formulę į stulpelį arba eilutę 1. Pažymėkite celę, kurioje yra formulė. 2. Bakstelėkite mygtuką Copy arba vykdykite EditCopy. 3. Pažymėkite celių bloką, į kurias kopijuosite formulę. 4. Bakstelėkite mygtuką Paste arba vykdykite EditPaste. 4. Kaip automatiškai kopijuoti formulę 1. Pažymėkite celę, kurioje yra formulė. 2. Vilkite užpildymo srities rankenėlę iki reikiamo bloko galo Išsiaiškinsime įdomų faktą, kad galima nukopijuoti formulę į kitas celes ir tadakompiuteris iš karto gaus reikiamus rezultatus. Prisiminkite, kaip kopijuojami tekstofragmentai, dirbant su tekstų redaktoriumi. Labai panašiai kopijuojamos ir formulės.********************************************************************* SD Naudodami 3 –iąjį algoritmą, baikite skaičiavimus. Lygiai taip galimanukopijuoti ir celę, kurioje yra bet koks tekstas.********************************************************************
 13. 13. 13 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis Yra dar geresnis formulės kopijavimo būdas – tai automatinis formulėskopijavimas. Tam yra naudojama automatinio užpildymo rankenėlė. (Suraskite jąpatys arba paklauskite mokytojo).******************************************************************** • SD Išvalykite ką tik gautus rezultatus ir vėl juos gaukite pagal 4 – ąjį algoritmą. • Suliniuokite lentelę ir su Print Preview mygtuku pasižiūrėti gautą rezultatą. Jis maždaug turėtų atrodyti taip: Prekės kaina Kainos dalių Vertė pinigine Vertė pavadinimai išraiška procentais Žaliava 6,32 Lt 50,97 Įpakavimas 1,25 Lt 10,08 Apmokėjimas už darbą 0,65 Lt 5,24 Transportavimas 0,35 Lt 2,82 PVM dalis 1,89 Lt 15,24 Pelno dalis 1,94 Lt 15,65 Visa kaina 12,40 Lt 100,00 Bandykite keisti pradinius lentelė duomenis ir pamatysite, kad keičiasi irrezultatai. Kokia “gyva” ta lentelė, ar ne?. “Kokie “gyvos” lentelės privalumai?”. Išsaugojame darbo rezultatus. ND Namų darbai: (žiūr. atmintinės ND )• Duota lentelė4: A B C C E 1 Pavardė Matematika Informatika Anglų k. Vidurkis 2 Jonaitis 10 10 8 3 Tilvikas 8 9 7 4 Stankus 5 7 8 5 Petraitis 8 8 5 Užrašykite vidurkių skaičiavimo formulę kiekvienoje celėje.• Perskaitykite, ką užsirašėte užrašuose. Jeigu turite namuose kompiuterį ir programą Excel pabandykite su kompiuteriu atlikti klasėje darytus veiksmus.3-oji pamoka. Skaičiavimai pagal formulę (2-oji dalis) Šios pamokos pagrindinis tikslas - prisiminti ką išmokome dirbant suskaičiuokle anksčiau ir susipažinti su daugiau funkcijų.4 V.Brazdeikis. Informatikos skaitiniai.-Kaunas:Šviesa,1996.-P.77.
 14. 14. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 14 1. Kaip atidaryti anksčiau sukurtą dokumentą 1. Bakstelėkite pele mygtuką Open arba nurodykite File Open komandą. 2. Dialogo skydo Look in atveriamajame sąraše atidarykite reikiamą aplanką. Bakstelėkite Open mygtuką.********************************************************************* SD Pagal 1 –ąjį algoritmą suraskite diske praeitą pamoką įrašytą Excel darboknygą. Joje atverskite Sheet 3 lapą ir jį pavadina 2 lentelė. Jame įveskite namų darbųužduoties lentelę ir apskaičiuokite mokymosi vidurkius. Programa Excel skaičiuojapagal matematikoje žinomą veiksmų eilę, todėl įvesdami formulę, nepamirškiteskliaustų. Kur rezultatas apytikslis, po kablelio palikite vieną skaitmenį,.******************************************************************* Išvalykite skaičiavimo rezultatus. Yra speciali aritmetinio vidurkio skaičiavimofunkcija Average. 2. Kaip apskaičiuoti aritmetinį vidurkį, naudojant funkciją Average 1. Pažymėkite celę, kurioje skaičiuosite aritmetinį vidurkį. fx 2. Bakstelėkite mygtuką arba nurodykite InsertFunction komandą, 3. Atsiradusiame dialogo skyde bakstelėkite užrašą Average. 4. Pele paslinkite atsiradusį skydą taip, kad būtų matoma reikiama lentelės dalis. 5. Pele pažymėkite celių bloką, kuriame yra reikiami duomenys. 6. Bakstelėkite OK mygtuką.******************************************************************* SD Pagal 2 –ąjį algoritmą perskaičiuokite aritmetinius vidurkius. Nepamirškitepavartoti automatinį formulės kopijavimą, naudodami užpildymo rankenėlę.******************************************************************** Jeigu įvesdami formules dar iki šiol nepadarė klaidų, jas galite padaryti ateityje. Padarius sintaksės klaidą, kompiuteris iš karto apie tai praneš ir reikės taisyti. Didesnis pavojus iškyla, jeigu įvestoje formulėje nėra sintaksės klaidų, bet yra loginės klaidos. Tada kompiuteris arba išvis nepraneša apie klaidą, arba celėje rodo klaidos reikšmę, kuri prasideda ženklu #. Iškyla pavojus: jei stulpelis siauras (trumpesnis nei 7 simboliai), klaidos reikšmė stulpelyje netilps. Ji bus pakeista grotelių eilute (# # # # # # # ), panašiai kaip pa keičiamas skaičius, kai jis netelpa celėje. Tada reikia didinti celės plotį. (Jeigu celėje rodomos grotelės, visada reikia didinti plotį ! ) Taip pat galimos tokios klaidos:
 15. 15. 15 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis Klaidų reikšmių lentelėKlaidos reikšmė Klaidos paaiškinimas# DIV/0! Dalyba iš nulio. Bandėte dalyti iš nulio.#NAME? Nepažįstamas vardas. Pavartojote klaidingą, neapibrėžtą reikšmės ar funkcijos vardą. Galėjote palikti skyrybos klaidų.#NUM! Klaidingas skaičius. Vartojote neigiamą skaičių ten, kur reikėjo teigiamo.#REF! Klaidingos celės koordinatės.#VALUE! Klaidingas argumentas ar operandas. Ms Excel programoje naudojama apie 600 įvairių funkcijų. Pabandysimepanaudoti Jums jau pažįstamas matematines funkcijas: Abs, Cos, Pi, Round, Sin,Sqrt, Sum ir Tan. Jas išsikviečiame panašiai, kaip ir funkciją Average. NurodęInsertFunctionMath & Trig, surandame minėtas funkcijas. Mokytojas paaiškinsjų paskirtį. 3. Kaip į darbo knygos pabaigą įterpti naują darbo lapą. 1. Atverskite bet kurį knygos lapą. 2. Nurodykite InsertWorksheet komandą. 3. Bakstelėkite du kartus naujojo lapo auselę ir parašykite naują lapo pavadinimą. Paspauskite [Enter] klavišą. 4. Nurodykite EditMove or Copy Sheet komandą. 5. Move or Copy skyde bakstelėkite (move to end) komandą.****************************************************************** Pagal 3 –iąjį algoritmą sukurkite ketvirtąjį darbo knygos lapą ir jį pavadinkite -Funkcijų lentelė. Užpildykite matematinių funkcijų lentelę:UžduotisLapo Funkcijų lentelė A1 celėje parašykite Funkcijų reikšmių lentelė ir užpildykitešią lentelę:X |x| 2*x x+5 x*x x*x*x 1/x Sqrt|x| Sin(x)-5-4-3-2-10123
 16. 16. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 1645 Nurodymai: Įveskite argumento x tik pirmąją reikšmę –5, kitas paskaičiuokite pagal formulę. Užpildę lentelę, suliniuokite ją , lentelės pavadinimą nukelkite į centrą, lentelės atžvilgiu. Pertvarkykite ją taip, kad ji gerai estetiškai atrodytų. Jeigu pamatysite celėse klaidų reikšmes, pagalvokite, kaip jas ištaisyti.******************************************************************** ND Namų darbai: • Pasikartoti iš matematikos pagrindinių funkcijų grafikų braižymą. • Perskaityti užrašuose esančią teorinę medžiagą. • Iš algoritmavimo modulio pasikartoti sąlyginį sakinį.********************************************************************4-oji pamoka. Skaičiavimai pagal formulę (3-oji dalis) Pagrindinis šios pamokos tikslas: išmokti taikyti loginę funkciją IF. Pabandysime išsiaiškinti šios funkcijos struktūrą ir kaip pagal ją skaičiuoti.Panašią struktūrą nagrinėjote programavimo kurse. Loginė funkcija IF(logical_test; value_if_true; value_if_false) IF(sąlyga; reikšmė, jei sąlyga tenkinama; reikšmė, jei sąlyga netenkinama) Loginė funkcija IF leidžia atlikti vieną iš dviejų veiksmų, priklausomai nuo to,ar sąlyga tenkinama, ar ne. Atliekant šią funkciją patikrinama sąlyga (logical test) ir,jei jos reikšmė yra TRUE, funkcija įgyja reikšmę, jei sąlyga tenkinama(value_if_true). Jei jos reikšmė ura FALSE, funkcija įgyja reikšmę, jei sąlyganetenkinama (value_if_false). Sąlygą nusakantis loginis reiškinys sudaromas iš celiųkoordinačių, kintamųjų vardų ar konstantų ir santykio operacijų (comparisonoperators): =, <, >, <=, >=, <>. Antrojo ir trečiojo funkcijos argumento reikšmėmisgali būti celių koordinatės, kintamųjų vardai, konstantos arba net kitos formulės.Net 7 kartus IF funkcija gali būti įterpta į šiuos argumentus, konstruojant sudėtingusloginius reiškinius4.****************************************************************** SD Užduotys, kurias atlikite sąsiuvinyje: 1. a) Duota: A1=3, A2=30; b) Duota: A1=5, A2=10. Koks bus formulės =IF(A1>4; A2+A1*2^2/2%;”BLOGAI”) rezultatas? 2. a) Duota: : A1=3, A2=30, A3=-3;4 V.Šakys. Skaičiuoklė Excel 97.-Kaunas:PIF,1997.-P.169,170.
 17. 17. 17 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis b) Duota: A1=5, A2=10, A3=10. Koks bus formulės =IF(A3>1; IF(A2>=5;A1*2^2/2%;”BLOGAI”);”Puiku”)rezultatas? ************************************************************** SD Toliau dirbame su programa Excel. Suraskite diske praeitą pamoką įrašytą Excel darbo knygą. Knygos pabaigoje įterpia naują lapą ir jį pavadina Funkcija IF. Su programa atliekite šias užduotis: 3. Duota lentelė: a b a ir b skirtumas: 10 5 Teigiamas 5 10 Neigiamas 15 10 Teigiamas 10 15 Neigiamas Su programa Excel stulpelio a ir b skirtumas pirmoje celėje įveskite formulę, kurią nukopijavus į žemiau esančias celes, gautume duotas stulpelio celių reikšmes (Teigiamas arba Neigiamas). 4. Duota lentelė: a b c Funkcijos F reikšmė: 10 5 1 5 10 2 15 10 3 10 15 4 Su programa Excel užpildykite lentelę, stulpelio Funkcijos F reikšmė pirmoje celėje įvedę formulę, pagal kurią būtų apskaičiuota funkcijos  a • b + c, jeia + b = 15 F = (a + b) / 5, jeia + b > 15 reikšmė.ND Namų darbai:• Pasiruošti savarankiškam darbui.
 18. 18. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 18• Atlikite sąsiuvinyje užduotis: 1. a) Duota: A1=3, A2=30; b) Duota: A1=5, A2=10. Koks bus formulės =IF(A1<>3;( A2+A1)*5^2/10%;”CHA! CHA!”) rezultatas? 2. a) Duota: : A1=3, A2=30, A3=-3; b) Duota: A1=5, A2=10, A3=10. Koks bus formulės =IF(A3>1; IF(A2>=5;SQRT(A2*A3);”YES”);”NO”)rezultatas?.5-oji pamoka. Diagramų sudarymo pradmenys (1-ojidalis) Savarankiško darbo (20 min. trukmės) užduotys 1. Suraskite Excel darbo knygą ir įterpkite jos pabaigoje lapą Savarankiškas2. 2. Užpildykite lentelę:Prekės Vienet. Vie- Bend- Bendra Parduota Vieneto Gauta Pelnas Ar pelnaspavadinimas skai- neto ra kaina vienetų pardavi- suma (Lt) didesnis čius kaina kaina ($) mo (Lt) už 1000 (Lt) (Lt) kaina Lt?Šratinukai 2578 3,75 2578 4Plunksnakočiai 3891 8,72 3891 9Sąsiuviniai 2785 0,8 2785 1Pieštukai 32015 0,05 32015 0,1Liniuotės 15000 0,5 15000 1Knygos 250 7,25 250 8Iš viso: - - - - Nurodymai: 1. Eilutės Iš viso celėse, kuriuose yra brūkšneliai, skaičiuoti nereikia. 2. Dolerio kursas : 4 Lt. 3. Stulpelio Ar pelnas didesnis už 1000 Lt celių reikšmės gali būti tik žodžiai: Taip arba Ne. (Naudokite funkciją IF).*********************************************************************
 19. 19. 19 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis Toliau aiškinsimės apie diagramų sudarymą. Pilnai išsiaiškinti, kaip suprograma Excel braižyti įvairias diagramas , būtų labai sudėtinga, nes diagramų tipųyra labai daug. Mes supažinsime su stulpelinėmis ir skritulinėmis diagramomis bei jųmodifikacijomis. Pagrindiniai diagramų terminai
 20. 20. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 20
 21. 21. 21 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis Kategorijos (sekos) vardas Pavardė Matematika InformatikaAnglų k. Vidurkis Jonaitis 10 10 8 9,3 Tilvikas 8 9 7 8 Duomenų seka Stankus 5 7 8 6,7 (kategorija) Petraitis 8 8 5 7Sekos(kategorijos) vardas Duomenų taškas Duomenų kategorija (seka)Reikšmių Duomenų vaizdasašis Y 12 Legenda 10 8 6 Jonaitis 4 Sekos vardas 2 Tilvikas 0 Stankus Petraitis a k. is a ik ik rk ų at at du gl em rm An Vi foKategorijų at In Mašis X Kategorijos vardas Duomenų vaizdasReikšmiųašis Y 12 10 Legenda 8 Matematika 6 Informatika 4 Anglų k. Sekos vardas 2 0Kategorijų s s s as ku iti iti ik na tra anašis X lv Jo Pe Ti St Kategorijos vardas Išsiaiškinsime pagrindines stulpelinės diagramos sąvokas. Jeigu lentelės eilučiųskaičius yra mažesnis arba lygus stulpelių skaičiui, tai eilutės duomenys laikomiduomenų seka, o stulpelio – duomenų kategorija. Jeigu lentelės eilučių skaičius yradidesnis už stulpelių skaičių, tai eilutės duomenys laikomi duomenų kategorija, ostulpelio – duomenų seka. Dėl to, braižant diagramas, gali būti skirtingaivaizduojami duomenys kategorijų ašyje. Todėl Jūs matote dvi skirtingos diagramos.Antroji diagrama nubraižyta, kai lentelėje nebuvo pažymėti duomenys apie vidurkius.Tada lentelė turėjo daugiau eilučių negu stulpelių.
 22. 22. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 22 Kaip greitai sukurti diagramą 1. Pažymėkite darbo lapo celes su duomenimis, kuriuos norite pavaizduoti diagrama. 2. Iškvieskite diagramų žynį: bakstelėję pele Diagramų žynio mygtuką arba nurodykite InsertChart komandą. 3. Pirmajame diagramų žynio skyde bakstelėkite Finish mygtuką ir palaukite akimirką, kol Microsoft Excel nubraižys diagramą5. ********************************************************************* • SD Atverskite darbo knygos 2 lentelė puslapį ir, pažymėję visą lentelę, pagal greito diagramos sukūrimo algoritmą, nubraižo pirmąją diagramą. Pastebėjote, kad diagramą yra nubraižyta tame pačiame puslapyje, kur ir lentelė. Pabandykite diagramą perkelti į tinkamą darbo lapo vietą. • Pažymėję dalį lentelės (be vidurkių) kitoje darbo lapo vietoje, sudarykite antrąją diagramą. • Jūs nubraižėte tas pačias diagramas, kurios buvo atmintinėje. Išsiaiškinkite, kodėl beveik tie patys duomenys diagramose pateikiami skirtingai. • Tame pačiame darbo lape nubraižykite mokymosi vidurkių stulpelinę ir skritulines diagramas. Pagalvokite, kuriuos lentelės duomenis reikia pažymėti ir kuo skiriasi duomenų vaizdavimas diagramose. Pastarosios dvi diagramos turėtų atrodyti taip: Vidurkis Vidurkis10,0 8,0 6,0 Jonaitis 4,0 Vidurkis 2,0 Tilvikas 0,0 Stankus Petraitis as s s t is ku it i ik i tra na an lv Jo Ti Pe St ND Namų darbai: • Duota lentelė:Pavardė Balandis Gegužė Birželis LiepaBanaitis 400 800 1200 1200Jonaitis 500 400 340 235Petraitis 600 600 600 566Valaitis 1100 1200 1330 122 Nubraižykite sąsiuvinyje diagramą, panašią į tą, kurią nubraižytų programa Excel, jeigu pažymėtumėte visą lentelę ir įvykdytumėte anksčiau aprašytą 5 V.Šakys. Skaičiuoklė Excel 97.-Kaunas:PIF,1997.-P.238,239.
 23. 23. 23 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis algoritmą. Jeigu turite kompiuterį ir programą Excel, atliktą užduotį pasitikrinkite su kompiuteriu. (Jeigu pirmiausia nubraižysite su kompiuteriu, o po to perbraižysite į sąsiuvinį, padarysite sau “Meškos paslaugą”).• Pasikartokite teoriją. 6-oji pamoka. Diagramų sudarymo pradmenys (2-ojidalis) Šią pamoką irgi braižysime panašias diagramas. Pabandysime braižytidiagramas ir pagal papildytą diagramų braižymo algoritmą, jas nukelti į kitą –diagramos lapą. Kaip sukurti diagramą, vykdant visus Diagramų žynio žingsnius 1. Pažymėkite darbo lapo celes su duomenimis, kuriuos norite pavaizduoti diagrama. 2. Iškvieskite diagramų žynį: bakstelėkite pele diagramų žynio mygtuką arba nurodykite InsertChart komandą. 3. Pamatysite pirmąjį diagramų žynio skydą - Diagramos tipas. Jis turi dvi korteles: Standart types kortelėje galite pasirinkti vieną iš 14 standartinių diagramų tipų ir jo modifikaciją; Custom types kortelėje vieną iš 20 siūlomų vartotojo diagramų tipų. Tipą galima išsirinkti, bakstelėjus pele kortelę ir tipo pavadinimą. 4. Bakstelėkite mygtuką Next ir pamatysite antrąjį diagramų žynio skydą – Diagramos duomenų šaltinis. Lauke Series in: galima pasirinkti kas bus duo- menų sekomis (stulpelis, jei bakstelėsite mygtuką Columns arba eilutė, jeigu bakstelėsite mygtuką Rows). Taip Jūs galėsite duomenų seką pakeisti kategorija ir atvirkščiai. 5. Bakstelėkite mygtuką Next ir pamatysite trečiąjį diagramų žynio skydą – Diagramos parametrai. Šio skydo Chart title teksto lauke galima parašyti diagramos pavadinimą; Category (X) axis teksto lauke - kategorijų ašies pavadinimą; Value (Y) axis teksto lauke - reikšmių ašies pavadinimą. Jeigu nereikalinga legenda, bakstelėkite Legend auselę ir išjunkite Show legend jungiklį. 6. Bakstelėkite mygtuką Next ir pamatysite ketvirtąjį (paskutinįjį) diagramų žynio skydą – Diagramos vieta. Jame galite nurodyti, kur braižyti diagramą: arba naujame diagramos lape(as new sheet) naujame lape, arba kaip grafinį objektą (as objekt in) bet kuriame darbo lape. Šiuo atveju atveriamajame sąraše reikia pažymėti darbo lapo vardą.
 24. 24. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 24 7. Bakstelėkite Finish mygtuką ir palaukite akimirką, kol Microsoft Excel nubraižys diagramą5. Pastaba. Naudojantis mygtukais Next ir Back galima atidaryti skydus nepaeiliui, taip pat, suklydus, grįžti atgal.*********************************************************************• SD Diske suraskite Excel darbo knygą ir atsiverskite naują lapą. Jį pavadinkite 1 diagrama ir nukelkite į knygos pabaigą. Dabar atlikite namų darbų užduotį, tik su kompiuteriu. Atlikę užduotį pasitikrinkite, ar teisingai ją atlikote sąsiuvinyje. (Namuose galėjote supainioti duomenų kategorijas su sekomis ).• Atsiverskite naują lapą. Jį pavadinkite 2 diagrama ir nukelkite į knygos pabaigą. Jame sudarykite žemiau esančią diagramą. Naudokite 1 lentelė lape esančius duomenis. (Reikia pažymėti du lentelės stulpelius: Kainos dalių pavadinimai ir Vertės piniginė išraiška). Prekės sudedamųjų dalių diagrama 14,00 Lt Žaliava 12,00 Lt Įpakavimas 10,00 Lt Apmokėjimas už darbą Transportavi 8,00 Lt mas PVM dalis Pelno dalis 6,00 Lt Visa kaina 4,00 Lt 2,00 Lt 0,00 Lt Vertė pinigine išraiška• Pažymėję tuos pačius duomenis, savarankiškai pabandykite sukurti daugiau diagramų ir jas nukelti į kitus diagramų lapus: 3 diagrama, 4 diagrama ir t.t. Nubraižyti tokias diagramas:5 V.Šakys. Skaičiuoklė Excel 97.-Kaunas:PIF,1997.-P.238,239.
 25. 25. 25 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis
 26. 26. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 26 Prekės vertės skritulinė diagrama 1,94 Lt 1,89 Lt 6,32 Lt 0,35 Lt 0,65 Lt 1,25 Lt Žaliava Įpakavimas Apmokėjimas už darbą Transportavimas PVM dalis Pelno dalis Prekės vertės linijinė diagrama 1,94 Lt lis da o ln 1,89 Lt Pe lis da M 0,35 Lt PV as m vi ta 0,65 Lt Vertė pinigine išraiška or sp ą an rb Tr da už 1,25 Lt as im as ėj im ok av pm ak 6,32 LtA Įp va lia Ža
 27. 27. 27 Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis• Atsiverskite lapą Funkcijų lentelė ir pažymėję kelis lentelės stulpelius, nubraižyti kai kurių funkcijų grafikus. Visų lentelėje esančių funkcijų grafikų braižyti nereikia, nes grafikai gali susilieti. Programa Excel nelabai pritaikyta grafikų braižymui, todėl galime gauti šiek tiek neįprastus grafikus. Funkcijų grafikai 150 100 50 2*x x*x 0 x*x*x 1/x Sqrt|x| -50 -100 -150 Likus laiko, dešimtokai galėtų sugalvoti lentelės duomenis ir juos pateiktidiagrama. ND Namų darbai: • Pasiruošti kontroliniam darbui.7-oji pamoka. Kontrolinis darbas 1. Kietame diske suraskite anksčiau pildytą Excel darbo knygą. Jos pabaigoje įterpkite naują darbo lapą ir jį pavadinkite KONTROLINIS. 2. Užpildykite lentelę: surinkti taškų Metė baudas Pataikymo procentas Ar taiklus dvitaškių dvitaškių tritaškių tritaškių Pataikė Pataikė Pataikė Surinko Galėjo baudų taškų Metė Metė Eil. Krepšininko Nr. pavardė 1 Dirvelė 0 5 6 0 1 2 Jonaitis 3 8 4 1 6 3 Jovaišis 5 9 8 4 7 6 Pankauskas 2 3 6 1 0 3 Penkauskas 1 5 4 0 3 2 Petraitis 5 8 4 1 6 0 Sabaitis 9 10 7 8 8 5 Iš viso: * * Vidurkis * * * * * Komandos pataikymo procentas: * *
 28. 28. Darbo su programa MS EXCEL padalomoji medžiaga I dalis 28 Nurodymai: 1. Nepildykite celių, kuriuose pažymėtos žvaigždutės.2 2. Kitus eilės numerius skaičiuokite pagal formulę. 3. Stulpelio Ar taiklus celių reikšmės gali būti tik žodžiai :Taip arba Ne. (Taip , jeigu taiklumas viršija 60%). Naudokite funkciją IF. 3. Sukurkite paskutinį knygos lapą ir jį pavadinkite Kontrolinio diagrama. Pažymėkite stulpelių Krepšininko pavardė ir Surinko taškų duomenis ir nubraižykite stulpelinę diagramą. Diagramą braižykite paskutiniame knygos lape. Diagramos pavadinimas : Krepšininkų rezultatyvumo diagrama. 4. Nepamirškite išsaugoti darbo rezultatų.*************************************************Literatūra1. V. Šakys. Skaičiuoklė Excel 97 firmos vadybai. Vilnius, PIF,1998.2. R. Ališauskas ir kt. Informatikos skaitiniai. Kaunas, “Šviesa”, 1996.3. K. Lašinskas. 20 praktinių užsiėmimų naudojantiems kompiuterį. Vilnius,1996.4. V. Dagys. Kompiuterių naudojimas mokykloje. Vilnius, “Baltic Amadeus”, 1997.

×