Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

интернет Yordan

596 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

интернет Yordan

 1. 1. Интернет е глобална система от взаимносвързани компютърнимрежи, която използва стандартния пакет от протоколи TCP/IP,обслужвайки милиарди потребители по целия свят.
 2. 2. През февруари 1958 година в Департамента наотбраната в Съединените щати се създаваАгенцията за сложни изследователски проекти(Advanced Research Projects Agency, ARPA), с целвъзстановяване на американското техническопревъзходство. Към нея е създадена Служба заТехнология за обработка на информация(Information Processing Technology Office, IPTO),Която трябва да продължи разработките напрограмата Полуавтоматична наземна среда.
 3. 3. Думата Интернет сеизползва за първи път, заописание на единнаглобална компютърнамрежа, която използвапротоколния стек TCP/IP.Това става в публикуванатапрез декември 1974 годинаспецификация на протоколаTCP, написана от ВинтонСърф, Йожен Далал и КарлСъншайн
 4. 4. През следващите години идеята за TCP/IP се развива и реализира внякои операционни системи. Впоследствие ARPANET е преустроена даработи на основата на TCP/IP и от 1 Януари 1983 година започва дафункционира, използвайки TCP/IP. През следващите години мрежатастава известна като Интернет. През 1988 година започва включването на комерсиални компании всветовната мрежа. Създадени са първите компании доставчици наинтернет услуги. Широкото разпространение на TCP/IP позволява бързоразрастване на Интернет. Повечето други компютърни мрежи сеприсъединяват към Интернет. На 6 Август 1991 година е публикуванпроектът World Wide Web. С това започва бързо нарастване напопулярността на Интернет сред обикновените хора.
 5. 5. Интернет има мрежовидна структура. Компютрите,които са част от Интернет се наричат хостове (hosts). Обменът на информация се осъществява като сепредаде информация от един компютър на друг. Компютърът, който получава информация сенарича клиент, а този, който я предоставя – сървър.При обмена на информацията тя може да преминепрез други компютри. Тяхната работа е да преценятнакъде да препратят информацията, така че тя дадостигне крайната си цел. Обмена на информация в Интернет се осъществявапо определени правила, наречени стандарти. Авръзката между компютрите в мрежата се осъществявас помощта на протоколи (съвкупност от стандарти),всеки един от които отговаря за отделна успуга.
 6. 6. • World wide web• FTP Електронна поща• DNS• WHOIS SSH• TELNET
 7. 7. • IP• TCP• UDP• ICMP
 8. 8. Интернетът има неоспоримо мястов културата на обществото по целиясвят. В последните години сенаблюдават и любопитните явленияИнтернет звезда, Интернет терорист иИнтернет жаргон. Интернет жаргонът е свързан скомпютърния жаргон. Интернетът същотака е подходяща среда за реклама ипопуляризиране на даден обект, явлениеи пр. Напоследък добиха популярностинтернет бисерите и вицовете.
 9. 9. Развитието на интернетпоставя и множество въпросиот философски, религиозен,мирогледен, социален ипсихологически характер.Например, анонимността вмрежата, която мнозинаизползват, за да изразяватсвободно мнението си,понякога води до злепоставянена личности, стигащо досоциален срив.
 10. 10. Често някои хора използват думатаИнтернет, вместо World Wide Web.Това е грешно, защото дветепонятия са различни – първотоозначава световната компютърнамрежа а второто - съвкупността отвсички уеб сайтове (коетовсъщност е част от мрежата). Тазигрешка е до голяма степенпредизвикана от Microsoft, коитоизползват термина Интернет, заобозначаване на World Wide Web.
 11. 11. • История на развитието на Интернет• Интернет - възникване и развитие• Глобална инфраструктура в Интернет• Интернет навърши 40 години• 40-годишна история на Интернет• The History of the Internet

×