Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ugljovodonici

10,689 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ugljovodonici

 1. 1. ORGANSKA HEMIJA UGLJOVODONI CI Autor prezentacije Jelena Mucić Nastavnik hemije OŠ “Jovan Du č i ć ”
 2. 2. Organska hemija • • • • • Uvod Ugljovodonici Organska jedinjenja sa kiseonikom Biološki važna jedinjenja Zaštita životne okoline
 3. 3. Organska hemija Uvod • Naučili smo! • Razlika između organskih i neorganskih jedinjenja • Valenca ugljenika u org.jedinjenjima • Jednostruka, dvostruka, trostruka veza • Zatvoreni i otvoreni nizovi • Razgranati i nerazgranati nizovi
 4. 4. Kovalentna veza UGLJENIK C C C C
 5. 5. otvoreni nizovi C prstenovi razgranati nizovi C C C C C C C C C C C C C C C C C C C kombinovano C C C C C C C C C C
 6. 6. Ogroman broj kombinacija! Ogroman broj različitih jedinjenja! otvoreni nizovi C prstenovi razgranati nizovi C C C C C C C C C C C C C C C C C C C kombinovano C C C C C C C C C C
 7. 7. Ugljovodonici-UV Najveći prirodni izvori UV - nafta i zemni gas Nafta Egipat pre 4000god – kao konzervans Feničani – brodogradnja Kinezi – medicina i rasveta Stari Grci – padanje u trans Galen- lečio svaku ranu Amerikanci 1897.god – industrijska eksploatacija
 8. 8. Ugljovodonici-UV Danas bez UV nezamisliv savremen život!
 9. 9. Ugljovodonici-UV
 10. 10. Zbog crnog zlata krvavi ratovi
 11. 11. Zbog crnog zlata krvavi ratovi
 12. 12. Ugljovodonici-UV Boje, lakovi, plastika...
 13. 13. Ugljovodonici • Ugljovodonici su nepolarna organska jedinjenja čiji se molekuli sastoje samo od atoma ugljenika i vodonika
 14. 14. UV-nepolarna jedinjenja Kakve su veze između atoma umolekulima UV?
 15. 15. UV-nepolarna jedinjenja C-C veze – nepolarne C-H veze-skoro nepolarne
 16. 16. Ugljovodonici • ZASIĆENI -ugljenikovi atomi međusobno povezani isključivo jednostrukim vezama • NEZASIĆENI -ugljenikovi atomi međusobno mogu biti povezani dvostrukim ili trostrukim vezama
 17. 17. UV-FIZIČKE OSOBINE Agregatno stanje GASOVITO TEČNO ČVRSTO Alkani C1-C4 Alkeni C2-C4 Alkini C2-C4 Alkani C5-C17 Alkeni C5-C16 Alkini C5-C12 Alkani C18-C∞ Alkeni C17-C∞ Alkini C13-C∞ Ciklični bezbojni bezbojni bezbojni
 18. 18. Problemska situacija
 19. 19. Problemska situacija Kako je moguće da tanker pun nafte izgori usred okeana ?
 20. 20. Problemska situacija Pomoć: Slično se u sličnom rastvara Gustina vode je veća od gustine UV
 21. 21. UV-FIZIČKE OSOBINE • Gustina vode je veća od gustine UV • “Slično se u sličnom rastvara” • Dobro rastvorni u nepolarnim rastvaračima • Slabo rastvorni u polarnim rastvaračima

×