Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

nafta, zemni gas 21

nafta

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

nafta, zemni gas 21

 1. 1. Neobnovljivi izvori energije (nafta, zemni gas i ugalj) Radile: Teodora Stojković i Olja Ivanović VIII3 2014/15
 2. 2. U neobnovljive izvore energije ubrajaju se fosilna goriva: •Nafta •Ugalj •Zemni gas
 3. 3. Nafta Ugalj Prirodni gas Obnovljivi izvori energije 33% 21% 22% 18%
 4. 4. Nafta je… •Smeša ugljovodonika (i drugih jedinjenja) •Gusta uljana tečnost tamne boje i neprijatnog mirisa •Sirovina za dobijanje mnogih organskih jedinjenja •Tečnost nerastvorljiva u vodi
 5. 5. Danas preovladava mišljenje da je nafta nastala od supstanca različitih sitnih životinjskih i biljnih morskih organizama, tj. planktona, algi i kopnenih biljaka.
 6. 6. Vađenje nafte Velike količine nafte dobijaju se danas u svetu iz bušotina dubljih slojeva zemlje. To su naftne bušotine i naftne platforme.
 7. 7. Zemni gas Prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana. Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte.
 8. 8. Primena zemnog gasa Koristi se u domaćinstvima i industrujama kao kao energent za grejanje, kao alternativno gorivo.
 9. 9. Bezbednost Zemni gas, kao takav, je gas bez mirisa. Prilikom distribucije dodaju mu se gasovi sa mirisom (npr. etil-merkaptan - jedinjenje koje sadrži sumpor), tako da bude moguće osetiti ga čulom mirisa. Za označavanje cevi sa gasom, koristi se žuta boja.
 10. 10. Ugalj • Ugalj je crna ili crno-smeđa stena organskog porekla • Ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo • Vadi se iz zemlje rudarskim metodama. • Sastoji se od ugljenika i ugljovodonika, ali i drugih supstanci. • Veoma je važno gorivo i izvor električne energije.
 11. 11. Upotreba uglja • Neposredna (kotlarnice, termo elektrane) • Mehanička prerada (ugljeni prah,briketi) • Hemijska prerada (rafinacija, suva destilacija, gasifikacija)
 12. 12. Hodanje po uglju U Kini veruju da će im stari običaj žrtvovanja, zbog kojeg šetaju po vrelom uglju, doneti blagostanje i odbranu od prirodnih katastrofa.
 13. 13. Kupanje u nafti Za ovu kupku se veruje kako je veoma efikasna protiv kožnih bolesti. Ovo kupanje se praktikuje u Azerbejdžanu.
 14. 14. Udisanje plina za lakši porođaj Kako bi trudnicama olakšali porođaj, lekari u Sjedinjenim Američkim Državama su se odlučili za novu tehniku pomoći prilikom porođaja - gas za smejanje ili nitratni oksid.

×