Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafta,ugalj i zemni gas 2.

nafta

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nafta,ugalj i zemni gas 2.

 1. 1. NAFTA, UGALJ I ZEMNI GAS RADILI: Mateja Zuvic Mia Munjic VIII4 2014/15
 2. 2. Nafta Nafta je, po hemijskom sastavu, slozena smesa zasicenih aciklicnih, ciklicnih i aromaticnih ugljovodonika i jedinjenja koja, osim ugljenika i vodonika, sadrze kiseonik, azot i sumpor. Nafta se obicno pronalazi ispod površine Zemlje ili morskog dna, a njen sastav se menja od nalazista do nalazista.
 3. 3. Nafta je prvo bila korisecanja u medicini, za asfaltiranje ulica kao i osvetljenje.. U njoj su zastupani ugljovodonici s jednom do 50 i više C - atoma u molekuli, i to pretežito parafinskog (metanova) niza ili naftenskog niza nafte. Nafta se obicno pronalazi ispod površine Zemlje ili morskog dna, a njen sastav se menja od nalazista do nalazista.
 4. 4. Nalazista nafte Najvise nafte ima u: -Saudijskoj Arabiji -Rusiji -SAD -Iranu -Meksiku Do nafte se dolazi busenjem u podzemninm nalazistima i pumpama se izvlaci na povrsinu.
 5. 5. Prirodni (zemni) gas Prirodni ili zemni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo sa visokim sadrzajem metana . Redovno je prisutan u nalazistima nafte (gasna kapa iznad lezista) . Prirodni gas se javlja i u posebnim lezistima gde nema nafte.Tu je prisutan tzv. suvi (ili siromasni) zemni gas.
 6. 6. Pored metana prirodni gas koji prati nalazista nafte sadrzi i izvesnu kolicinu etana,propane i butana i jos se naziva i vlazni (ili bogati) zemni gas. Osim ugljovodonika zemni gas u manjoj meri sa drzi i primese i to sagorljive (CO,H2 ) i nesagorljive (CO2 ,O2 i N2 ) a neki prirodni gasovi sadrze i izvesne kolicine sumporovodonika
 7. 7. Prirodni gas je bez boje i mirisa,temperatura paljenja mu je 6500 C.  Sa sastavom mu se menja i toplotna moc. Upotreba prirodnog gasa se moze podeliti na njegovu upotrebu kao goriva i u hemijskoj industriji .
 8. 8. Ugalj Ugalj je crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskim metodama. Veoma je važno gorivo za proizvodnju električne energije
 9. 9. Postoje razne metode za klasifikaciju uglja prema poreklu, nameni, starosti, toplotnoj moći i drugim osobinama uglja. Zemlje sa najvećim rezervama uglja izražene u procentima su: SAD 25%, Rusija 16%, Kina 12%, Australija 9%, Indija 7,5%, Nemačka 6%.

×