Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafta i zemni gas 8

nafta

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nafta i zemni gas 8

  1. 1.  smeša različitih ugljovodonika (pretežno parafinisanih naftenskih ugljovodonika - cikloalkana, aromatičnih ugljovodonika i drugih organskih jedinjenja)  nastaje od belančevina, ugljenih hidrata i masti kao i ostataka životnjskih planktona i bakterija
  2. 2.  crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koje ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskim metodama  sastoji se od ugljenika i ugljovodonika
  3. 3.  prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana  koristi se u domaćinstvima, koristi se u industriji, kao energent za grejanje, a u poslednje vreme i u vozilima
  4. 4.  Najveći proizvođači nafte jesu:  Saudijska Arabija  Rusija  Sjedinjene Američke Države  Iran  Meksiko
  5. 5.  Najveće rezerve uglja su na severnoj hemisferi. Sa trenutnom godišnjom potrošnjom od oko 3,7 milijardi tona godišnje (kamenog i mrkog uglja) i 0,9 miliona tona lignita ima dovoljno uglja za nekoliko stotina godina eksploatacije.
  6. 6.  Glavni sastojak zemnog gasa je metan.  u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima ima najmanji koeficijent emisije CO2 i zato se smatra da je zemni gas ekološko gorivo.

×