Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafta

nafta

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nafta

  1. 1. NAFTA Istorijat nafte -Prvo savremeno uspešno iskopavanje nafte pronađeno je blizu grada Baku 1848 godine. -90% svetske proizvodnje nafte se dobija iz Avganistanskih regiona. -Drejkova otkrića vode do Pensilvanijskog otkrića nafte ,iz tog područja se dobijalo 50% svetske nafte.
  2. 2. Značajna otkrića -1896 godine napravljen je prvi bunar na vodi. -1938 godine otkrivena je nafta u Saudiskoj Arabiji. -1968 godine otkrivena je nafta u Kuvajtu i Libiji,a ima je dosta i oko Ekvatora. -1973 godine Embargo nafte dovodi do energetske krize. -1979 godine Druga naftna kriza je praćena Iranskom revolucijom.
  3. 3. -Nafta je nastala u dužem vremenskom periodu taloženjem biljnog i životinjskog materijala u zemlji pod uticajem pritiska i toplote. -Nafta je gusta tečnost tamne boje i neprijatnog mirisa. -Nafta se sastoji od raznih organskih jedinjenja:alkani,cikloalkani i aromatični ugljovodonici. -Dubina sloja nafte može biti različita i kreće se od nekoliko metara do 5km.
  4. 4. -Do nafte se dolazi bušenjem kopna ili mora,a zatim se nafta prenosi sistemom cevovoda do rafinerije ili tankera. -Nafta se prerađuje postupkom destilacije. -Destilacija je način razdvajanja smeše hemijskih jedinjenja procesom isparavanja,a zatim kondenzovanjem smeše. -Nafta je jako bitna za industriju i u medicini. -Barel je mera zapremine koja se najčešće koristi kao jedinica zapremine sirove nafte. -1 barel=160l nafte -Nakon prerade nafte koristi se za pogon automobila,aviona,mašina,itd.
  5. 5. -Petrohemija je oblast koja se bavi hemijskom preradom nafte radi dobijanja raznih proizvoda.
  6. 6. -Ti proizvodi su:boje i lakovi,rastvarači,vosak,šminka,boja za kosu i deterdženti. Ugrožavanje -Svakim danom je sve veća proizvodnja ugljen- dioksida i ostalih gasova koji zagađuju zbog sagorevanja nafte.
  7. 7. Problemi sa vodom -Nafta sprečava fotosintezu,ishranu i disanje. -Dovodi do smanjenja kiseonika u moru i do smrti mnogobrojnih organizama koji se nalaze u vodi. Efekat staklene bašte -Ovaj efekat predstavlja rezultat povećanja količine zračenja koje ne može biti emitovano u svemir,već ga atmosfera upija i postaje toplije.
  8. 8. Prezentaciju uradila-Gabrijela Ristić VIII-4

×