Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bakar

7,963 views

Published on

metali, hemija

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bakar

 1. 1. Autori: Tamara Letica Milica Kerkez
 2. 2. - Latinska reč Cuprum, Stari Rimljani su ga uzimali sa Kipra. Maseni broj A 63,55 Cu Atomski broj Z 29 - VIIIb grupa; IV perioda.
 3. 3. BAKARNO DOBA -5 000 godina p.n.e. koristio se topljeni samorodni bakar. - 4 000 godina p.n.e. bio je korišćen u vidu legura. - Smatra se da je sve do prvog milenijuma p.n.e. bio jedan od najviše korišćenih metala. -Danas se upotrebljava u različitim oblastima: -Hemijska industrija - Tehnologja - Elektrotehnika (samo najčistiji) - Gradjevinarstvo - Mašinogradnja
 4. 4. FIZIČKE OSOBINE -U elementarnom stanju - U čvrstom stanju - Mekan - Rastegljiv - Crvene boje - Visokog sjaja - Dobro provodi električnu energiju (može da sadrži arsen, antimon, fosfor I gvoždje što nepovoljno utiče na njegovu provodljivost) - Može da se obradjuje Korozije Bakar na vazduhu menja boju i prilikom korozije se stvara sloj jedinjenja na površini metala koji ga štiti I u ovom slučaju je neporozan.
 5. 5. BAKARNI GREJAč BAKARNA žICA CRVENI KROVOVI OD BAKRA vremenom postaju crni od bakar(II)-oksida a zatim zeleni od složenog jedinjenja dvovalentnog bakra. BAKARNO POSUDJE
 6. 6. LEGURE BRONZA Bakar + Kalaj MESING Bakar + Cink Otporan prema koroziji
 7. 7. Minerali I Rude -U prirodi gradi sopstvene MINERALE - U vidu izomorfne primese moze da udje u sastav minerala drugih elemenata
 8. 8. Ležišta Bakra - Koncentriše se u hidrotermalnim ležištima. U SRBIJI: Cena Cu je 05.02.2011 imala najveću vrednost u istoriji 1 tona Cu koštala je 10.000$
 9. 9. Bakar u hrani P.S: Izvinite ako ste gladni 

×