Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нафта, земни гас и угаљ 3.

nafta

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

нафта, земни гас и угаљ 3.

 1. 1. МАЈА АНЂИЋ АЊА БИЛАНОВИЋ VIII-4 2014/15 Нафта, земни гас и угаљ
 2. 2. -Нафта, земни гас и угаљ су најважнији извори енергије на нашој планети. -Оно што објашњава толику енергију у овим једињењима је њихово органско порекло. -Распадањем организама у дубини Земље, под дејством велике температуре, високог притиска и у одсуству кисеоника настала су ова једињења. -Они садрже једињења у којима је нагомилана велика количина хемијске енергије. -При њиховом сагоревању, та енергија се ослобађа у виду топлотне енергије.
 3. 3. НАФТА Употребљава се као извор енергије, а значајна је за добијање многих органских једињења. -Нафта је,по хемијском саставу, сложена смеша засићених ацикличних, цикличних и ароматичних угљоводоника и једињења која, осим угљеника и водоника, садрже кисеоник, азот и сумпор. -Једињења АЗОТА и СУМПОРА дају нафти непријатан мирис.
 4. 4. -Фракциона дестилација је најбољи начин за раздвајање и добијање састојака смеше. -Како је нафта смеша таквих састојака, њена прерада у рафинеријама обавља се у фракционим колонама. -Добијене фракције у првој фази прераде још увек су веома сложене. -Даљом дестилацијом и прерадом оне се раздвајају на састојке који служе као сировина у производњи многих органских једињења. -Сирове фракције нафте прерађују се у процесима рафинације и крековања.
 5. 5. -Нафта је основна сировина за велики део хемијске индустрије. -Бензин је фракција нафте која се данас највише користи. -Мерило квалитета горива је октански број. То је мерило отпорности бензина на самоексплозију. -И остале фракције добијене из нафте имају широку примену. -Познато је око 3 000 производа који се добијају из нафте као основне сировине. -Од тих производа се праве: вештачки каучук, пластичне масе, лекови, детерџенти, боје, лакови, инсектициди... -Иако је нафта од непроцењиве важности за индустрију у
 6. 6. ВРАТА ДО ПАКЛА -Туркменистан је земља богата нафтом и природним плином... -Совјетски научници су 1971. године открили неисцрпно налазиште нафте у пустињи Каракуми. Поставили су камп, припремили бушилице и радне стројеве. -Започето је испитивање количине нафте, након ког су схватили да се не ради о нафти већ о природном плину. Ипак су се определили за вађење и складиштење природног плина. -Убрзо након почетка вађења, испод бушилица се отворио велики кратер. А онда су почеле да истичу велике количине метана. -Бојећи се катастрофе великих размера, научници су
 7. 7. НАЈВИШЕ НАФТЕ ИМА У: 1)Саудијској Арабији, 2)Венецуели, 3)Канади, 4)Ирану, 5)Ираку, 6)Кувајту, 7)Уједињеним Арапским Емиратима, 8)Русији, 9)Либији, 10)Нигерији.
 8. 8. НАФТОНОСНО ПОЉЕ КАШАГАН
 9. 9. НАФТНА ПЛАТФОРМА
 10. 10. ЗЕМНИ ГАС -Земни гас је природно фоислно гориво, са великим уделом метана - CH4. -То је гас без боје, укуса и мириса, неотрован је и гори плавим пламеном. -Подземна налазишта природног гаса су тврђена на дубинама од неколико метара па до више од 5 000 метара, под притиском некад вишем и од 300 b. и температурама вишим и од 180 C, зависно од дубине налазишта. -Јавља се самостално (суви земни гас), или заједно са нафтом,
 11. 11. НАЛАЗИШТА -Највећа налазишта земног гаса су у Русији, САД-у, Ирану, Холандији, Алжиру и на Блиском истоку... -У Србији:Војводина(Кикинда,Елемир и Пландиште...). ПРИМЕНА 1) У енергетске сврхе као горива: За грејање или покретање мотора са унутрашњим сагоревањем. 2) У неенергетске сврхе: Као сировина у хемијској индустрији (при производњи азотних ђубрива, метанола, сирћетне киселине и других хемијских једињења). -Користи се у домаћинству, као енергент за грејање и хлађење, припрему топле воде и припрему хране, као и у
 12. 12. УГАЉ -Угаљ је црна или црно-смеђа седиментна стена органског порекла која има способност грејања, користи се као фосилно гориво које се вади из земље рударским методама. -Састоји се од угљеника и водоника, али и других супстанци. -Веома је важно гориво и извор електричне енергије.
 13. 13. ВРСТЕ УГЉА - Лигнит: Одликује се очуваном дрвенастом структуром, Бледо је мрке или прљаво жуте боје. Најрационалније се користи као енергетско гориво за производњу енергије. Садржи велике количине влаге око 60% и висок садржај пепела. -Мрки угаљ: Одликује се слабије одржано дрвенастом структуром, мрке је, до црне боје. -Разликује се од каменог угља по томе што садржи и хумусну киселину.
 14. 14. ЛИГНИТ МРКИ УГАЉ
 15. 15. -Камени угаљ: Се дели на више подгрупа. Критеријум за класификацију је количина испарљивих супстанци. Антрацит има од 4 до 7% испарљивих супстанци, полуантрацит од 8 до 12%, мршави камени угаљ од 12 до 18%, масни камени угаљ од 18 до 35%,гасни камени угаљ од 33 до 38% и гаснопламени камени угаљ са од 37 до 45% испарљивих супстанци. Камени угаљ садржи велике количине угља и пепела, а мале количине водоника и кисеоника.
 16. 16. КАМЕНИ УГАЉ
 17. 17. РЕЗЕРВЕ УГЉА -Највеће резерве угља су на северној хемисфери првенствено између 35 и 50 степени северне географске ширине. -Резерве угља су добро истражене, поготово у развијеним земљама. Са тренутном годишњом потрошњом од око 3,7 милијарди тона годишње (каменог и мрког угља) и 0,9 милијарди тона лигнита има довољно угља за неколико стотина година експлоатације. -Расподела резерви овог енергента је неравномерна. Свега 6 земаља располаже са 75% свих светских резерви.
 18. 18. -САД-(25%) -Русија-(16%) -Кина-(12%) -Аустралија-(9%) -Индија-(7,5%) -Немачка-(6%) -У електричној енергији угаљ учествује са око 40%.

×