Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagógusok szakmai ellenőrzése

12,601 views

Published on

A pedagógusok szakmai ellenőrzése és értékelése

Published in: Education
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pedagógusok szakmai ellenőrzése

 1. 1. PSZE A PEDAGÓGUS MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Készítette: Vargáné Várszegi Csilla Köznevelési szakértő 2015.10.18.
 2. 2. A PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 3. 3. A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE ÖNÉRTÉKELÉS TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS PEDAGÓGUS, VEZETŐ, INTÉZMÉNY BELSŐ ÉRTÉKELÉSE, SAJÁT CÉLOK MENTÉN PEDAGÓGUS, VEZETŐ, INTÉZMÉNY KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE, SAJÁT CÉLOK MENTÉN PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSE KÜLSŐ ELVÁRÁSOK MENTÉN
 4. 4. HOGY NÉZ EZ KI A GYAKORLATBAN? KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS: TANFELÜGYELET -PEDAGÓGUST - VEZETŐT -INTÉZMÉNYT AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEIRE ALAPOZVA ELLENŐRIZZE A PEDAGÓGUST, VEZETŐT, INTÉZMÉNYT, EZZEL AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI FEJLŐDÉSÉHEZ TÁMOGATÁST ADJON. KIT ÉRTÉKEL? MI A CÉLJA?
 5. 5. MIT NÉZNEK A PORTFÓLIÓBAN A TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSNÉL? • a szakmai önéletrajzot; • a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását; • a szakmai életút értékelését. A tanfelügyelet a portfóliót mindössze információforrásként kezeli, értékelésére nem kerül sor!
 6. 6. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS Bemutatkozás: Az ellenőrzés kezdetekor sor kerül a tanfelügyelők bemutatására és a pedagógus(ok) bemutatkozására.
 7. 7. A TANFELÜGYELET MÓDSZEREI
 8. 8. 1. DOKUMENTUMELEMZÉS • Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai (ha majd lesz már ilyen), • Az előző intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó kérdőíves felméréseinek eredményei (szintén ha lesz már ilyen): - önértékelő kérdőív -szülői kérdőívek -munkatársi kérdőívek • A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai, • Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése, • Naplók, tanulói füzetek.
 9. 9. 2.MEGFIGYELÉS • 2 Óra-/foglalkozáslátogatás: - egységes szempontok szerinti megfigyelés(a 2 tanfelügyelő mellett jelen lehet a pedagógus vezetője vagy annak megbízottja) • Az óra/foglalkozás látogatás része az azt követő megbeszélés(a 2 tanfelügyelő mellett jelen lehet a pedagógus vezetője vagy annak megbízottja)
 10. 10. 3. INTERJÚ • Pedagógussal készített interjú(a pedagógus és a szakértők vesznek csak részt rajta) • Vezetővel készített interjú(az interjúba be kell vonni az intézmény vezetőségéből azt a vezetőt, aki közvetlenül is ismeri a pedagógus munkáját, és akinek a véleménye sokat segíthet megítélésében, ezen már a pedagógus nem vesz részt).
 11. 11. AZ ELLENŐRZÉS LEZÁRÁSA A SZAKÉRTŐK RÉSZÉRŐL: • EGYEZTETÉS, • MAJD ÉRTÉKELŐLAPOT TÖLTENEK KI KÖZÖSEN A PEDAGÓGUSRÓL, MELYEN MEGJELÖLIK A VIZSGÁLT 8 TERÜLETEN AZ ERŐSSÉGEKET ÉS/VAGY FEJLESZTHETŐ TERÜLETEKET.
 12. 12. AZ ELLENŐRZÉS LEZÁRÁSA A PEDAGÓGUS RÉSZÉRŐL: • A pedagógus értékelőlapjának rögzítése után - 15 napon belül - a pedagógus is értékelheti az ellenőrzését végző szakértők munkáját az erre a célra kialakított értékelőlapon az informatikai támogató rendszerben. • A pedagógus, a tanfelügyeletben született értékelése alapján a már meglévő, az önértékelése után készített önfejlesztési tervét kiegészíti.
 13. 13. ÖNFEJLESZTÉSI TERV
 14. 14. EGY LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYV A LÁTOGATÁS NAPJÁRA-1 PEDAGÓGUS ESETÉNA LÁTOGATÁS MENETE -TERVEZET 7.30 Szakértők érkezése 7.40-8.00 Szakértők bemutatása, pedagógus bemutatkozása 8.00-8.45 Pedagógus óralátogatás 1. (a látogatott órához óravázlat, tankönyv, munkafüzet (2-2 pld.) 8.45-9.00 Szünet 9.00-9.45 Pedagógus óralátogatás 2. (látogatott órához óravázlat, tankönyv, munkafüzet (2-2 pld.) 9.45-10.00 Szünet 10.00-11.00 Helyszíni dokumentumelemzés (pl. 6.a osztálynapló, 6. osztály matematika tanmenet, 6. a osztály tanulói füzetek, matematika szakkör éves tervezése, egyéni fejlesztési tervek), közben a pedagógus felkészül az óramegbeszélésre 11.00-11.45 Óramegbeszélés 11.45-12.30 Interjú a pedagógussal 12.30-13.00 Ebédszünet 13.00-13.45 Interjú a vezetővel 13.45-16.00 Értékelés elkészítése, adminisztráció (csak a két szakértő végzi)
 15. 15. EGY LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYV A LÁTOGATÁS NAPJÁRA-2 PEDAGÓGUS ESETÉN A LÁTOGATÁS MENETE -TERVEZET 7.30 Szakértők érkezése 7.40-8.00 Szakértők bemutatása, pedagógusok bemutatkozása 8.00-8.45 Pedagógus 1. óralátogatás 1. (a látogatott órához óravázlat, tankönyv, munkafüzet (2-2 pld.) 8.45-9.00 Szünet 9.00-9.45 Pedagógus 1. óralátogatás 2. (látogatott órához óravázlat, tankönyv, munkafüzet (2-2 pld.) 9.45-10.00 Szünet, pedagógus felkészül az óramegbeszélésre 10.00-10.45 Pedagógus 1. óramegbeszélés 10.45-11.00 Szünet 11.00-11.45 Pedagógus 2. óralátogatás 1. (látogatott órához óravázlat, tankönyv, munkafüzet (2-2 pld.) 11.45-12.00 Szünet 12.00-12.45 Pedagógus 2. óralátogatás 2. (látogatott órához óravázlat, tankönyv, munkafüzet (2-2 pld.) 12.45-13.00 Szünet, pedagógus 2. felkészül az óramegbeszélésre 13.00-13.45 Pedagógus 2. óramegbeszélés 13.45-14.15 Ebédszünet
 16. 16. EGY LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYV A LÁTOGATÁS NAPJÁRA-2 PEDAGÓGUS ESETÉN 14.15-15.00 Pedagógus 1. interjú (diktafon az interjú rögzítéséhez a vezető szakértővel) 14.15-15.00 Helyszíni pedagógus 1. dokumentumelemzés a másik szakértővel (pl. 7.a osztálynapló, 7. osztály földrajz tanmenet, 7. a osztály tanulói füzetek, földrajz szakkör éves tervezése, egyéni fejlesztési tervek) 15.00-15.45 Pedagógus 2. interjú (diktafon az interjú rögzítéséhez a szakértővel) 15.00-15.45 Pedagógus 2. dokumentumelemzés (8. a osztálynapló, 8. osztály magyar nyelv és irodalom tanmenet, szakkörök, egyéb foglalkozások éves tervezése a vezető szakértővel) 15.45-16.00 Szünet 16.00-16.45 Interjú a vezetővel pedagógus 1. munkájáról 16.45-17.30 Interjú a vezetővel pedagógus 2. munkájáról 17.30-18.30 Szakértők egyeztetése, otthoni értékelés előkészítése (jegyzetek, rögzített hanganyag)
 17. 17. Felhasznált szakirodalom: • http://www.slideshare.net/vvcsilla/intzmnyi-nrtkels • http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE _kezikonyv_altalanos_iskola.pdf • http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmut ato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
 18. 18. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

×