Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація на тему: "Нафта"

10,308 views

Published on

Підготував учень 11 класу Веремієнко Максим

Published in: Education
 • Login to see the comments

Презентація на тему: "Нафта"

 1. 1. Нафта і продукти їїНафта і продукти її переробки,переробки,їїх застосування.х застосування.
 2. 2. Нафта - рідке паливоНафта - рідке паливо Що ж таке нафта?Що ж таке нафта? Нафта- це складна суміш рідкихНафта- це складна суміш рідких вуглеводнів,у яких розчинені газоподібні й інші речовини.вуглеводнів,у яких розчинені газоподібні й інші речовини. НафтаНафта -- горюча масляниста рідина зі специфічним запахом,горюча масляниста рідина зі специфічним запахом, розповсюджена в осадовій оболонці Землі і є найважливішимрозповсюджена в осадовій оболонці Землі і є найважливішим корисним копалиною.корисним копалиною.
 3. 3. Знаходження в природіЗнаходження в природі Поклади нафти знаходяться в надрах Землі на різнійПоклади нафти знаходяться в надрах Землі на різній глибині, де нафта заповнює вільний простір між деякимиглибині, де нафта заповнює вільний простір між деякими породами. Якщо вона знаходиться під тиском газів, топородами. Якщо вона знаходиться під тиском газів, то піднімається по свердловині на поверхню Земліпіднімається по свердловині на поверхню Землі.
 4. 4. Видобуток нафти Майже вся видобута у світі нафта, витягається у виглядіМайже вся видобута у світі нафта, витягається у вигляді бурових свердловин,збір її на поверхні водойм, обробкабурових свердловин,збір її на поверхні водойм, обробка піщанику чи вапняку, просоченого нафтою, за допомогоюпіщанику чи вапняку, просоченого нафтою, за допомогою колодязів.Збір нафти з поверхні водойм - це, очевидно,колодязів.Збір нафти з поверхні водойм - це, очевидно, перший за часом появи спосіб видобутку, який до нашої ериперший за часом появи спосіб видобутку, який до нашої ери застосовувався в Мідії, Вавілонії і Сирії. Збір нафти в Росії, ззастосовувався в Мідії, Вавілонії і Сирії. Збір нафти в Росії, з поверхні річки Ухти розпочато Ф.С. Прядуновим в 1745 р. Уповерхні річки Ухти розпочато Ф.С. Прядуновим в 1745 р. У 1858 на півострові Челекен нафту збирали в канавах, по1858 на півострові Челекен нафту збирали в канавах, по яких вода стікала з озера. У канаві робили загату з дощок зяких вода стікала з озера. У канаві робили загату з дощок з проходом води в нижній частині: нафта накопичувалася напроходом води в нижній частині: нафта накопичувалася на поверхні. вими трубами високого тиску.поверхні. вими трубами високого тиску.
 5. 5. Фізичні властивості нафтиФізичні властивості нафти  Найголовнішою властивістю нафти,є здатність виділяти приНайголовнішою властивістю нафти,є здатність виділяти при згорянні значну кількість теплоти.згорянні значну кількість теплоти.  Важливим показником для нафти є температура кипіння,щоВажливим показником для нафти є температура кипіння,що залежить від будови вхідних до складу нафти вуглеводнів ізалежить від будови вхідних до складу нафти вуглеводнів і коливається від 50 до 550 ° С.коливається від 50 до 550 ° С.
 6. 6.  Нафта, як і будь-яка рідина, при визначеній температуріНафта, як і будь-яка рідина, при визначеній температурі закипає і переходить у газоподібний стан.закипає і переходить у газоподібний стан.  Різні компоненти нафти переходять уРізні компоненти нафти переходять у газоподібниВажливим є властивість нафти розчинятигазоподібниВажливим є властивість нафти розчиняти вуглеводневі гази.вуглеводневі гази.  Нафти розрізняються по щільності. Щільність нафти,Нафти розрізняються по щільності. Щільність нафти, обмірюваної при 20 ° С, віднесеної до щільності води,обмірюваної при 20 ° С, віднесеної до щільності води, обмірюваної при 4 ° С, називається відносної.обмірюваної при 4 ° С, називається відносної.  Взаємодії води з гірською породою більше, ніж у нафти.Взаємодії води з гірською породою більше, ніж у нафти. Тому вода здатна витиснути нафту з дрібних тріщин уТому вода здатна витиснути нафту з дрібних тріщин у більш великі.більш великі.
 7. 7. Хімічні елементи та з'єднання в нафтіХімічні елементи та з'єднання в нафті Нафти складаються головним Нафти складаються головним чином з вуглецю - 79,5 - 87,5% і чином з вуглецю - 79,5 - 87,5% і водню - 11,0 - 14,5% від маси водню - 11,0 - 14,5% від маси нафти. Крім них у нафті нафти. Крім них у нафті присутні ще три елементи – присутні ще три елементи – сірка, кисень і азот. сірка, кисень і азот.  Кисень і азот знаходяться в Кисень і азот знаходяться в нафті тільки в зв'язаному нафті тільки в зв'язаному стані. Сірка може зустрічатися стані. Сірка може зустрічатися у вільному стані чи входити до у вільному стані чи входити до складу сірководню.. Їх загальна складу сірководню.. Їх загальна кількість зазвичай становить кількість зазвичай становить 0,5 - 8%0,5 - 8%
 8. 8. Продукти, одержувані з нафти, їхПродукти, одержувані з нафти, їх застосуваннязастосування  З нафти виділяють різноманітні продукти, що мають великеЗ нафти виділяють різноманітні продукти, що мають велике практичне значення. Спочатку від неї відокремлюють розчиненіпрактичне значення. Спочатку від неї відокремлюють розчинені вуглеводні.(переважно метан).вуглеводні.(переважно метан).  Після відгонки летких вуглеводнів нафту нагрівають. ПершимиПісля відгонки летких вуглеводнів нафту нагрівають. Першими переходять у газоподібний стан і відганяються вуглеводні зпереходять у газоподібний стан і відганяються вуглеводні з невеликим числом атомів вуглецю в молекулі, що мають відносноневеликим числом атомів вуглецю в молекулі, що мають відносно низьку температуру кипіння. З підвищенням температури сумішінизьку температуру кипіння. З підвищенням температури суміші переганяються вуглеводні з більш високою температурою кипіння.переганяються вуглеводні з більш високою температурою кипіння. Таким чином можна зібрати окремі суміші (фракції) нафти.Таким чином можна зібрати окремі суміші (фракції) нафти. Найчастіше при такій перегонці одержують три основні фракції,Найчастіше при такій перегонці одержують три основні фракції, які потім піддаються подальшому поділу.які потім піддаються подальшому поділу.
 9. 9. Основні фракції нафти наступні:Основні фракції нафти наступні: 1. Фракція, що збирається від 400 до 2000 С, - газолінова фракція1. Фракція, що збирається від 400 до 2000 С, - газолінова фракція бензинів (при подальшій перегонці виділеної фракції одержують:бензинів (при подальшій перегонці виділеної фракції одержують: газолін (від 400 до 700 С), бензин (від 700 до 1200 С) - авіаційний,газолін (від 400 до 700 С), бензин (від 700 до 1200 С) - авіаційний, автомобільний і т.д. )автомобільний і т.д. ) 2. Лігроїнова фракція, що збирається в межах від 1500 до 2500 С.Нафта2. Лігроїнова фракція, що збирається в межах від 1500 до 2500 С.Нафта застосовується як пальне для тракторів.застосовується як пальне для тракторів. 3. Гасова фракція включає вуглеводні від С12Н26 до С18Н38 з3. Гасова фракція включає вуглеводні від С12Н26 до С18Н38 з температурою кипіння від 1800 до 3000С. гас після очищеннятемпературою кипіння від 1800 до 3000С. гас після очищення використовується як пальне для тракторів, реактивних літаків івикористовується як пальне для тракторів, реактивних літаків і ракет.ракет. 4. Газойль (вище 2750 С) - дизельне паливо.4. Газойль (вище 2750 С) - дизельне паливо. 5. Мазут - залишок від перегонки. Містить вуглеводні з великим5. Мазут - залишок від перегонки. Містить вуглеводні з великим числом атомів вуглецю(до багатьох десятків) у молекулі. Мазутчислом атомів вуглецю(до багатьох десятків) у молекулі. Мазут також розділяють натакож розділяють на фракції: a)a) соляровим олії - дизельне паливо,соляровим олії - дизельне паливо, b)b) Мастила (авіатракторние, авіаційні, індустріальні та ін),Мастила (авіатракторние, авіаційні, індустріальні та ін), c)c) ВазелінВазелін (основа для косметичних засобів і ліків).(основа для косметичних засобів і ліків).
 10. 10. Класифікація нафтиКласифікація нафти  За складом дистилятної частини нафти ділять на п’ять класів:За складом дистилятної частини нафти ділять на п’ять класів: метанова, метано-нафтенова, нафтенова, метано-нафтено-метанова, метано-нафтенова, нафтенова, метано-нафтено- ароматична і нафтено-ароматична.ароматична і нафтено-ароматична.  За вмістом сірки нафту ділять на малосірчисту (до 0,5%), сірчистуЗа вмістом сірки нафту ділять на малосірчисту (до 0,5%), сірчисту (0,5-2%) і високосірчисту (понад 2%).(0,5-2%) і високосірчисту (понад 2%).  За вмістом фракцій, що википають при перегонці до температуриЗа вмістом фракцій, що википають при перегонці до температури 350°С, її ділять на типи: Т1 (понад 45%), Т2 (30-45%), Т3 (менше 30%).350°С, її ділять на типи: Т1 (понад 45%), Т2 (30-45%), Т3 (менше 30%).  За вмістом базових мастил нафти ділять на чотири групи: М1За вмістом базових мастил нафти ділять на чотири групи: М1 (понад 25%), М2 (20-25%), М3 (15-20%) і М4 (менше 15%).(понад 25%), М2 (20-25%), М3 (15-20%) і М4 (менше 15%).  За вмістом твердих парафінів її ділять на три види: П1 (меншеЗа вмістом твердих парафінів її ділять на три види: П1 (менше 1,5%), П2 (1,5-6%), П3 (понад 6%).1,5%), П2 (1,5-6%), П3 (понад 6%).  За вмістом смол і асфальтенів нафту ділять на малосмолисту (доЗа вмістом смол і асфальтенів нафту ділять на малосмолисту (до 10%), смолисту (10-20%) і високосмолисту (понад 20%).10%), смолисту (10-20%) і високосмолисту (понад 20%).
 11. 11. Нафта в УкраїніНафта в Україні  На території України поклади нафти є у Передкарпатті, уНа території України поклади нафти є у Передкарпатті, у Дніпровсько-Донецькій областях та на шельфі Чорного і АзовськогоДніпровсько-Донецькій областях та на шельфі Чорного і Азовського морів.морів.  Станом на кінець ХХст. початкові потенційні ресурси нафтиСтаном на кінець ХХст. початкові потенційні ресурси нафти України оцінювалися в 1,33 млрд т, а газового конденсату —України оцінювалися в 1,33 млрд т, а газового конденсату — 376,2 млн Україна лише на 10-12% забезпечена нафтою власного376,2 млн Україна лише на 10-12% забезпечена нафтою власного виробництва.виробництва.
 12. 12. Світовий видобуток нафти, 2003Світовий видобуток нафти, 2003 Країна Видобуток, млн. тонн Доля світового ринку (%) Саудівська Аравія 470 12,7% Росія 419 11,3% США 348 9,4% Іран 194 5,2% Мексика 189 5,1% Китай 165 4,4% Норвгеія 151 4,1% Венесуела 149 4% Канада 138 3,7 Об'єднані Арабські Емірати 120 3,2 Загальна доля світового ринку 1370 36,9% Світовий видобуток нафти 3710 100%
 13. 13. ЗастосуванняЗастосування Нафта — найважливіше джерелоНафта — найважливіше джерело рідкого палива, мастил, сировинарідкого палива, мастил, сировина для синтетичних матеріалівдля синтетичних матеріалів тощо. Нафта займає провіднетощо. Нафта займає провідне місце в світовому паливно-місце в світовому паливно- енергетичному господарстві. Їїенергетичному господарстві. Її частка в загальному споживаннічастка в загальному споживанні енергоресурсів безперервноенергоресурсів безперервно зростає: 3 % в 1900 р., 5 % передзростає: 3 % в 1900 р., 5 % перед Першою світовою війною 1914—Першою світовою війною 1914— 1918 рр., 17,5 % напередодні1918 рр., 17,5 % напередодні Другої світової війни 1939—Другої світової війни 1939— 1945 рр., 24 % у 1950 р., 41,5 % у1945 рр., 24 % у 1950 р., 41,5 % у 1972 р., 48 % в 2004 р. У1972 р., 48 % в 2004 р. У перспективі ця частка будеперспективі ця частка буде меншати внаслідок зростанняменшати внаслідок зростання застосування атомної і іншихзастосування атомної і інших видів енергії, а також збільшеннявидів енергії, а також збільшення вартості видобутку.вартості видобутку.
 14. 14.  Виконав  Учень 11 класу  ГНТН  Веремієнко Максим

×