Successfully reported this slideshow.

Det May Btm

819 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Det May Btm

 1. 1. ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY: Textiles & Clothing Quota Administration: Improvements & Recommendations Trình bày: Nguyễn Đức Thanh Trưởng ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may Bộ Thương mại Chief of Textiles and Clothing Quota Administration Ministry of Trade
 2. 2. ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY Textiles & Clothing Quota Administration <ul><li>TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH LIÊN BỘ </li></ul><ul><li>QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH </li></ul><ul><li>QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP VISA/E/LORGANIZATIONAL </li></ul><ul><li>STRUCTURE OF INTER-MINISTERIAL ADMINISTRATION </li></ul><ul><li>PROCESS & PROCEDURES OF QUOTA ALLOCATION </li></ul><ul><li>PROCESS & PROCEDURES OF EXPORT LICENSING </li></ul>
 3. 3. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH LIÊN BỘ LÃNH ĐẠO LIÊN BỘ CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI BAN ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY (Trước đây là TỔ ĐIỀU HÀNH LIÊNBỘ thuộc Vụ XNK ) PHÒNG QLXNK HÀ NỘI BỘ THƯƠNG MẠI HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM TỔ GIÁM SÁT PHÒNG QLXNK H ẢI PHÒNG PHÒNG QLXNK ĐÀ NẴNG PHÒNG QLXNK TP. HCM PHÒNG QLXNK VŨNG TÀU PHÒNG QLXNK BÌNH DƯƠNG PHÒNG QLXNK ĐỒNG NAI
 4. 4. ORGANISATIONAL STRUCTURE OF INTER-MINISTERIAL ADMINISTRATION LEADERS OF MOI & MOT TEXTILE & APPAREL QUOTA ADMINISTRATION HANOI EXPORT LICENSING OFFICE MINISTRY OF TRADE VIETNAM TEXTILES ASSOCIATION SUPERVISION & INSPECTION BOARD HAIPHONG EXPORT LICENSING OFFICE DANANG EXPORT LICENSING OFFICE HCMC EXPORT LICENSING OFFICE VUNGTAU EXPORT LICENSING OFFICE BINH DUONG EXPORT LICENSING OFFICE DONGNAI EXPORT LICENSING OFFICE
 5. 5. BAN ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY Tham gia xây dựng, giám sát cơ chế quản lý, phân giao HN HIỆP HỘI DỆT MAY Vụ CN tiêu dùng & thực phẩm Vụ Hợp tác quốc tế BỘ CÔNG NGHIỆP Biên chế Ban dệt may Vụ Tổ chức Vụ Châu Âu Vụ châu Mỹ Vụ Châu Á-TBD Vụ KH-ĐT Vụ XNK BỘ THƯƠNG MẠI
 6. 6. TEXTILE & APPAREL QUOTA ADMINISTRATION BOARD Coordinate in designing policies on quota allocation and supervision. VITAS Department of Consumer goods and Foodstuff. Department of External Relations MINISTRY OF INDUSTRY Textile & Clothing Quota Administration Dept. of Personel and Training Dept of Policy for Europe Dept.of Policy for Europe Dept. of Policy for Asia-Pacific Planning & Investment Dept. Import-Export Management Dept. MINISTRY OF TRADE
 7. 7. <ul><li>www.mot.gov.vn </li></ul><ul><li>ÍT TR ỤC TRẶC KỸ THUẬT </li></ul><ul><li>TẤT CẢ ĐỀU ĐĂNG TRÊN TRANG MẠNG </li></ul><ul><li>LESS TECHNICAL ERRORS </li></ul><ul><li>EVERYTHING POSTED ON-LINE </li></ul>   NGUYÊN TẮC CÔNG KHAI MINH BẠCH RULE OF TRANSPARENCY
 8. 8.   Chính sách chung về xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam   Những câu hỏi và trả lời thường gặp (FAQ)   Các công văn đi và đến của Ban Dệt may   Liên hệ với Tổ điều hành hạn ngạch dệt may Hoa Kỳ   Hiệp định về Thương mại hàng dệt và các sản phẩm hàng dệt từ bông , len , sợi nhân tạo , sợi thực vật ngoài bông và tơ tằm giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 9. 10. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH FILES FOR QUOTA APPLICATION <ul><li>Hồ sơ đăng ký HN (theo từng tiêu chí): </li></ul><ul><li>Gửi qua bưu điện </li></ul><ul><li>-> đăng trên www.mot.gov.vn , có số đến, ngày đến Bộ TM, chuyên viên nhận và thụ lý. </li></ul><ul><li>TO BE SUBMITTED BY POST </li></ul><ul><li>THEN BE POSTED ON www.mot.gov.vn with details of reference number, date of receipt, names of persons in charge </li></ul>
 10. 11. <ul><li>THEN POSTED ON MOT WEBSITE WITH DETAILS OF RECEIVING REFERENCE NUMBER, RECEIVING DATE & NAMES OF PERSONS IN CHARGE. </li></ul>
 11. 12. NGUYÊN TẮC TRÌNH KÝ Thứ trưởng và/Bộ trưởng Lãnh đạo Bộ TM 5 trường hợp gấp, chuyển đổi, cấp dưới 500 tá: Bộ TM ký trước, phát hành, Bộ CN ký sau Vụ trưởng & Thứ trưởng Lãnh đạo Bộ CN 4 chỉ 1 chữ ký là đủ Chủ tịch và/tổng thư ký Hiệp hội 3 1-2 chữ ký Lãnh đạo Ban 2 Kiểm tra chéo 1-2 người ký cho 1 thương nhân Chuyên viên kiểm tra chéo 1 1 tờ trình cấp hạn ngạch thông thường có 5 chữ ký: Cải cách Số chữ ký Công đoạn
 12. 13. NGUYÊN TẮC TRÌNH KÝ Chậm hơn. Tiền tương đương Tại sao không gửi Thư bảo đảm Nhanh hơn, truy được người nhận/trả lại/ Tốn thêm chi phí PCN Toàn bộ TBHN gửi PCN Phát hành (TBHN) Chuyên viên ký tắt, Lãnh đạo Ban ký, đóng dấu Người ký (TBHN) Trích ngang ra bản Thông báo phân giao hạn ngạch (TBHN) Thời hạn hiệu lực của TBHN : tuỳ theo loại HN có thời hạn khác nhau: Cải cách lớn so với trước. Các chuyên viên ký tắt và 2 Thứ trưởng ký 2 bên để đóng dấu 2 Bộ Bảng tổng hợp phân giao kèm theo tờ trình
 13. 14. PROCEDURES TO SUBMIT QUOTA ALLOCATION REQUEST Deputy Minister and/or Minister MOT 5 In urgent circumstances, categories convert or small allocation of less than 500 dozens: signed by MOT, dispatched, then signed by MOI authorities. Director General & Deputy Minister MOI 4 Only one signature required. Chairman and/or General Secretary Vitas 3 1-2 signatures TCQA authorities 2 Double/cross checking 1-2 staff to initial on 1 notice sent to 1 company Staff to double check 1 A typical quota allocation request: Reform No of signatures Steps
 14. 15. PROCEDURES TO SUBMIT QUOTA ALLOCATION REQUEST Slower. Same fee amounts. Why not guaranteed mail? Faster,Receivers will be tracked/Return/ Additional fees All by Express Service Dispatch (Quota Allocation Notice) To be signed by TCQA staff, TCQA authorities, stamped. Who signs (Quota Allocation Notice) Quota allocation notice to be printed Validity of Allocation Notice : subject to each quota criterion : a reform . Initialed by TCQA staff and 2 Deputy Ministers and stamped by 2 ministries. Final allocation sheet attached with allocation request.
 15. 16. Xin lưu ý Giới Truyền thông PHỎNG VẤN VÀ ĐƯA TIN To Mass-media Agencies- Interview & Broadcasting <ul><li>Đề nghị liên hệ bằng công văn, fax cho Văn phòng Bộ thương mại để được trả lời bằng văn bản.  Xin không tự động đến gặp... </li></ul><ul><li>Liên Bộ cảm ơn giói truyền thông đã tích cực đưa tin về dệt may. </li></ul><ul><li>1- Ta chỉ “Cắt & May” (Cut & Make)- C&M </li></ul><ul><li>2- “Người khổng lồ chân đất sét” </li></ul><ul><li>Please write and fax to MOT to get our response in writing. Please do not attempt to meet without prior arrangement. </li></ul><ul><li>Broadcasts on textile and apparel export are highly appreciated. </li></ul><ul><li>We just Cut and Make (Vietnamese: Cắt & May): C&M </li></ul><ul><li>The Giant with clay foot </li></ul>1-     Nguyên tắc ký trình:
 16. 17. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ADMINISTRATIVE PROCEDURES <ul><li>۰ HỒ SƠ, CÔNG VĂN </li></ul><ul><li>۰ GIAO DỊCH VỚI BAN DỆT MAY </li></ul><ul><li>۰ GIAO DỊCH VỚI PHÒNG QLXNK </li></ul><ul><li>APPLICATION DOCUMENTS AND CORRESPONDENCE </li></ul><ul><li>WORK WITH TCQA </li></ul><ul><li>WORK WITH LOCAL EXPORT-IMPORT MANEMEMENT OFFICES </li></ul>
 17. 18. GIAO DỊCH VỚI BAN DỆT MAY WORK WITH TCQA <ul><li>GẶP TRỰC TIẾP: </li></ul><ul><li>TN thích g ặ p đ ể trình bày, đ ể quen bi ế t </li></ul><ul><li>ĐIỆN THOẠI: </li></ul><ul><li>- TN thích điện thoại hơn vì thuận tiện </li></ul><ul><li>EMAIL </li></ul><ul><li>TN chưa quen với email nhiều, ngại viết </li></ul><ul><li>Face-to-face meeting </li></ul><ul><li>- Businessmen want to talk and make acquaintance </li></ul><ul><li>BY TELEPHONE </li></ul><ul><li>- Businessmen prefer calling for convenience </li></ul><ul><li>BY EMAIL </li></ul><ul><li>- Businessmen are not yet used to emails, do not want to write </li></ul>
 18. 19. LÀM THỦ TỤC TẠI PHÒNG XNK KHU VỰC Procedures at LOCAL EXPORT-IMPORT MANEMEMENT OFFICES <ul><li>1. HỒ SƠ XIN VISA, E/L </li></ul><ul><li>2. CẤP C.O </li></ul><ul><li>Applications for Visa, E/L </li></ul><ul><li>Applications for C/O </li></ul>
 19. 20. HỒ SƠ XIN VISA 1. Đơn xin cấp Visa 2. Hoá đơn thương mại (Visa) 3. Tờ khai xuất khẩu đã thanh khoản Hải quan 4. Chứng từ vận tải 5. Thông báo giao hạn ngạch (cat. cấp theo HN) 6.Chứng từ nộp lệ phí hạn ngạch (nếu còn phí) 7. C/O (nếu KH yêu cầu) Hiện nay (Thông báo 0289/TM-DM ngày 03/03/2005) <ul><li>Giảm bớt ba loại chứng từ doanh nghiệp cần xuất trình trước đây là hợp đồng xuất khẩu, báo cáo quy trình sản xuất và tờ khai nhập nguyên phụ liệu </li></ul><ul><li>Chỉ kiểm tra tờ khai nhập nguyên liệu chính và/hoặc hoá đơn mua nguyên liệu chính và chấp nhận các loại chứng từ vận tải khác như FCR, CR thay cho vận đơn. </li></ul>Cải cách 1. Đơn xin cấp Visa 2. Hoá đơn thương mại (Visa) 3. Tờ khai xuất khẩu đã thanh khoản Hải quan 4. Chứng từ vận tải 5. Hợp đồng xuất khẩu/gia công 6. Báo cáo quá trình SX, gia công 7. Tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu và/hoặc 8. Hoá đơn mua nguyên phụ liệu 9. Thông báo giao hạn ngạch 10. Chứng từ nộp lệ phí hạn ngạch Trước đây (Thông tư 03/2003/TT-BTM )
 20. 21. APPLICATION FOR VISA 1.Completed application form for Visa 2. Commercial Invoice (Visa) 3. Liquidated Customs declaration to export 4. Transportation documents 5 . Quota Allocation Notice (required for categories subject to quota allocation) 6. Quota fee receipts (if any) 7. C/O (if required by importers) NOW (Notice No 0289/TM-DM dated 03/03/2005) <ul><li>No longer require 3 documents: export contract, report on production process and customs declaration to import production materials. </li></ul><ul><li>Only check customs declaration to import and/or bills to purchase main materials, accept such other alternatives for bill of lading as FCR, CR. </li></ul>What’s new? 1. Completed application form for Visa 2. Commercial Invoice (Visa) 3. Liquidated Customs declaration to export 4. Transportation documents 5. Export /Process contract 6. Report on production/processing 7. Customs declaration to import production materials/or 8. Bills on production materials 9. Quota Allocation Notice 10. Quota fee receipts. BEFORE (Circular No 03/2003/TT-BTM )
 21. 22. CẤP C/O Who issues C/O : <ul><li>B Ộ THƯƠNG MẠI : </li></ul><ul><li>Đàm phán, ký kết BTA, MFN, FORM B do Phòng TMCN cấp. </li></ul><ul><li>HĐTM đa phương: thuế ưu đãi: form D, E, </li></ul><ul><li>Phân quyền cho gần 40 Ban QL các khu CN-CX các tỉnh, cùng cấp C/O với phòng QLXNK khu vực </li></ul><ul><li>Chính phủ mới đồng ý Bộ TM cấp form B: Bộ TM triển khai cấp form B </li></ul><ul><li>MINISTRY OF TRADE: </li></ul><ul><li>Negotiate & sign BTA, MFN, form B issued by VCCI </li></ul><ul><li>Multilateral FreeTrade Agreements: Preferential duties: Forms D & E. Form A (GSP) </li></ul><ul><li>Decentralization of authority to nearly 40 Management Board of Industrial zones & provincial EPZs to issue C/O, in parallel with MOT local licensing offices. </li></ul><ul><li>The Government has permitted MOT to issue C/O of form B: we are now in preparation. </li></ul>
 22. 23. BAN ĐỀ NGHỊ HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM PROPOSALS to VITAS <ul><li>L ập trang web song song với Bộ Thương mại </li></ul><ul><li>N âng cấp trang web về chuyển nhượng </li></ul><ul><li>Đ óng vai trò hơn nữa về điều hoà chuy ển nhượng h ạn ngạch, </li></ul><ul><li>Thúc đẩy nhanh vi ệc thành lập các Trung tâm nguyên phụ liệu dệt may. </li></ul><ul><li>Set up an mirror-website in parallel with MOT’s </li></ul><ul><li>Improve the sub-web for quota transfer </li></ul><ul><li>Be more active in it’s role as the agency to harmonize quota transfer. </li></ul><ul><li>Accelerate the setting up of Centers for Trading Textile and Clothing Materials </li></ul>
 23. 24. BAN ĐỀ NGHỊ THƯƠNG NHÂN Suggestions to Businessmen <ul><li>Thường xuyên vào trang mạng www.mot.gov.vn </li></ul><ul><li>Không gửi lại hồ sơ </li></ul><ul><li>Chủ yếu dùng email </li></ul><ul><li>Hạn chế gọi điện thoại </li></ul><ul><li>Ban sẵn sàng gặp TN, nhưng không nên đến vào thời kỳ đang tổng hợp phân giao HN </li></ul><ul><li>Lãnh đạo phòng xuất khẩu, về hạn ngạch cập nhật vướng mắc, thuận lợi, cải cách của điều hành hạn ngạch để lãnh đạo thương nhân nắm vững, khi cần liên hệ với Ban DM để được giải thích, xử lý phù hợp. </li></ul><ul><li>Regular visit the website: www.mot.gov.vn </li></ul><ul><li>Not to resend quota application documents </li></ul><ul><li>Use emails more than any other means </li></ul><ul><li>Avoid regular telephoning </li></ul><ul><li>We are willing to meet with businessmen but please avoid time of quota allocation </li></ul><ul><li>Factories’ import-export managers should keep their General Directors informed of difficulties, advantages and reforms in quota administration & contact TCQA for explanation and assistance when needed. </li></ul>
 24. 25. Thắc mắc, khiếu nại, tố cáo về cán bộ, công tác các phòng QLXNK và Ban DM, về thương nhân gian lận Questions, claims on staffs of Local Licensing Offices, TCQA & fraudulent businesses <ul><li>ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ Please contact: </li></ul><ul><li>+ Tổ giám sát liên Bộ: + Supervision and Inspection Board </li></ul><ul><li>Địa chỉ: Trụ sở Bộ Thương mại, 21 Ngô Quyền - Hà Nội. </li></ul><ul><li>Điện thoại : 04 9362865. </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>+ Trưởng ban điều hành hạn ngạch dệt may: </li></ul><ul><li>Chief of The Textile & Clothing Quota Administration. </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Or higher ranking officials: Ministries leaders </li></ul>

×