25.10.2013	
  
HUMMINGBIRD	
  –	
  THỊT	
  CHIM	
  CÓ	
  NGON	
  KHÔNG?	
  
Trình	
  bày:	
  VŨ	
  LÊ	
  (TOP2.vn)	
  
Chim	
  ruồi?	
  
•  Họ	
  Chim	
  ruồi,	
  còn	
  được	
  gọi	
  là	
  họ	
  Chim	
  ong	
  (danh	
  pháp	
  khoa	
  
học...
Thuật	
  toán	
  Chim	
  Ruồi.	
  
•  Ngày	
  26/09/2013	
  Google	
  công	
  bố	
  thuật	
  toán	
  
hm	
  kiếm	
  mới	
 ...
Thuật	
  toán	
  Chim	
  Ruồi.	
  
•  Chúng	
  ta	
  chỉ	
  biết	
  nó	
  sẽ	
  zếp	
  tục	
  tăng	
  thêm	
  tầm	
  
quan...
Minh	
  họa	
  Chim	
  Ruồi.	
  
Minh	
  họa	
  Chim	
  Ruồi.	
  
Minh	
  họa	
  Chim	
  Ruồi.	
  
THỊT	
  CHIM	
  RUỒI	
  CÓ	
  NGON	
  
KHÔNG?	
  
Rất	
  ngon,	
  nhưng	
  ít	
  thịt.	
  
Nên	
  làm	
  gì?	
  
• 
• 
• 
• 
• 

Chú	
  trọng	
  nội	
  dung	
  (Content	
  Markezng).	
  
Chú	
  trọng	
  backlink	
...
Vì	
  ít	
  thịt,	
  nên	
  đừng	
  chờ	
  
•  Thay	
  đổi	
  này	
  còn	
  tác	
  động	
  rất	
  ít,	
  vì	
  vậy	
  back...
Khoe	
  1	
  chút	
  
Q&A	
  
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Nhím Offline] Hummingbird - Thịt chim có ngon không?

886 views

Published on

Published in: Business

[Nhím Offline] Hummingbird - Thịt chim có ngon không?

 1. 1. 25.10.2013   HUMMINGBIRD  –  THỊT  CHIM  CÓ  NGON  KHÔNG?   Trình  bày:  VŨ  LÊ  (TOP2.vn)  
 2. 2. Chim  ruồi?   •  Họ  Chim  ruồi,  còn  được  gọi  là  họ  Chim  ong  (danh  pháp  khoa   học:  Trochilidae)  là  một  họ  chim  nhỏ,  khi  bay  chúng  đứng   nguyên  ở  một  chỗ,  đôi  cánh  của  chúng  đập  trên  70  lần/giây,  vì   vậy  chúng  được  đặt  tên  là  chim  ruồi.    
 3. 3. Thuật  toán  Chim  Ruồi.   •  Ngày  26/09/2013  Google  công  bố  thuật  toán   hm  kiếm  mới  với  tên  gọi  Chim  Ruồi  để  khẳng   định  về  onh  chất  Nhanh  &  Mạnh  của  thuật   toán  này.  (Cái  này  ai  cũng  biết)   •  Hiện  tại  chưa  có  một  cơ  sở  rõ  ràng  nào  về   những  chi  zết  thay  đổi  của  thuật  toán  này  sau   khi  nó  ra  mắt.  
 4. 4. Thuật  toán  Chim  Ruồi.   •  Chúng  ta  chỉ  biết  nó  sẽ  zếp  tục  tăng  thêm  tầm   quan  trọng  của  nội  dung  trên  website   •  Đề  cao  việc  xây  dựng  thương  hiệu  và  đặc  biệt   là  chú  trọng  vào  thói  quen  hm  kiếm  của  người   sử  dụng.   •  Cách  sử  dụng  onh  liên  quan  của  các  từ  đồng   nghĩa.    
 5. 5. Minh  họa  Chim  Ruồi.  
 6. 6. Minh  họa  Chim  Ruồi.  
 7. 7. Minh  họa  Chim  Ruồi.  
 8. 8. THỊT  CHIM  RUỒI  CÓ  NGON   KHÔNG?   Rất  ngon,  nhưng  ít  thịt.  
 9. 9. Nên  làm  gì?   •  •  •  •  •  Chú  trọng  nội  dung  (Content  Markezng).   Chú  trọng  backlink  chất  lượng  và  Social.   Chú  trọng  Time  On  Site.   Chú  trọng  Bounce  rate.   Chú  trọng  điều  hướng  thông  zn  trên  website   để  giữ  người  dùng  đọc  những  nội  dung  liên   quan  đến  từ  khóa.  
 10. 10. Vì  ít  thịt,  nên  đừng  chờ   •  Thay  đổi  này  còn  tác  động  rất  ít,  vì  vậy  backlink  chất   lượng  và  mật  độ  content  vẫn  còn  chiếm  1  chất  lượng   quan  trọng.   •  Chỉ  đi  link  trên  website  edu/gov  với  số  lượng  10-­‐20   link/ngày.   •  Link  trên  forum  thì  ít  hơn,  3-­‐5  link  trên  những  forum  có   lượng  outlink  thấp.   •  Link  trên  facebook,  google+  phải  có  nhiều  lượt  share.   •  Link  trên  twi–er  phải  nhiều  retweet.   •  Tăng  thêm  các  kênh  blogspot,  wordpress,  weebly,   tumblr.  
 11. 11. Khoe  1  chút  
 12. 12. Q&A  

×