Vrste motiva,ii 8

5,386 views

Published on

Osnovno o ljudskoj motivaciji

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
864
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vrste motiva,ii 8

 1. 1. ПСИХОЛОГИЈА -ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ-Тема: ВРСТЕ МОТИВА XV Београдска гимназија Професорка: Симонида Вукобрат Аутори презентације: ученици II-8 фебруар,2013
 2. 2. Мотив и мотивација су појмови који представљају чиниоце који подстичу на покретање активности јединке; изазивајуодређено понашање, одржавају га и усмеравају ка неком циљу!
 3. 3. Које су врсте мотива?Основна подела:Органски (биолошки)ПсихолошкиДеле се даље према извору задовољењана:УнутрашњеСпољашње
 4. 4. Органски (биолошки мотиви)• Називају се и основним мотивима,јер од њих зависи опстанак.• Функционишу по принципу хомеостазе.• Хомеостаза То је равнотежа ,често повратак организма у стање пренего што је дошло до неких промена у његовом саставуили функционисању.Хомеостаза се ремети када сетоком активности ствара вишак или мањак органскихматерија. Поремећена хомеостаза изазива непријатнунапетост(или побуђеност)-потребу.ПРИМЕР: потреба за храном настајеуслед мањка органских материја,а потреба за пражњењем услед вишкатих материја
 5. 5. Мотивациони циклус: мотив покреће понашање које је средство за постизање циља.Остварење циља доводи до олакшања и мировања ,које пре или касније прекида
 6. 6. Психолошки мотиви• У ову врсту мотива сврстава се велики број различитих потреба и жеља чија органска основа није позната. Називамо их још и виши мотиви јер од њих не зависи опстанак,али зависи квалитет живота.• Неке психолошке потребе делују слично као органске јер нас мотивишу да смањимо тензију (нпр.потреба за когнитивниом складом,самоћом) док нас неке мотивишу да је увећамо (потреба за постигнућем,узбуђењем)• Незадовољене психолошке потребе у почетку јачају,али временом постепено слабе и нестају или се трансформишу у други мотив .
 7. 7. Психолошки мотиви се деле на :1) Личне ( покрећу развој сопствене личности и заштиту сопственог бића)2) Социјалне (покрећу развој односа сдругим људима-психосоцијални мотиви)
 8. 8. ПРИМЕР: Мотивација за учење• Унутарња мотивација произилази из радозналости и интересовања за садржај који треба да се научи.Осим тога,чине је и квазипотребе ( то су потребе да се реши одређени проблем и све док је проблем нерешен особа осећа напетост или потребу да га реши )• Спољашњу мотивацију чине мотиви који нису у вези са самим садржајем учења. То може бити жеља за новцем,статусом,угледом,славом,самопотврђиваљем.• *Иако су унутарњи мотиви јачи,спољни могу довести до успеха и покренути унутарњу мотивацију!
 9. 9. • Постоје урођени психолошки мотиви (потреба за Стицање мотива љубављу,радозналост),али већина се учи или стиче.• Има различитих теорија о томе како настају:*Неки сматрају да су ови мотиви само различити начинизадовољавања неколико основних и урођених психолошкихпотреба.(пр.за популарношћу,новцем,поштовањем)*Други су уверени да све потребе потичу из биолошких и да се учиначин њиховог задовољавања под утицајем социјалних чинилаца(СИГМУНД ФРОЈД-већина жеља потиче од сексуалног иагресивног нагона;ГОРДОН ОЛПОРТ-мотиви се стичу путем функционалнеаутономије мотива,што значи да активност која је средство зазадовољење мотива,с временом постаје сама себи циљ)*Према другим теоријама постоји неколико урођених мотива којису хијерархијски распоређени од основних физиолошких потреба донајвиших психолошких потреба.
 10. 10.  Хијерархија мотива је распоред мотива према важности за живот појединца. Абрахам Маслов-психолог који је мотиве пирадимално распоредио у пет новоа.
 11. 11. ХИЈЕРАРХИЈА МОТИВА -по Маслову-
 12. 12. Ево неких мотива који су добрипримери сваке врсте (биолошких ипсихолошких) :o СЕКСУАЛНИ МОТИВo РОДИТЕЉСКИ МОТИВo МОТИВ ПОСТИГНУЋАo ДРУШТВЕНИ МОТИВИo ПОТРЕБА ЗА ЕМОЦИОНАЛНОМ БЛИСКОШЋУo ПОТРЕБЕ ЗА СТИМУЛАЦИЈОМ ,УЗБУЂЕЊЕМ
 13. 13. Сексуални мотив Сексуални мотив спада у биолишке мотиве или нагоне попут глади и жеђи. Покрећена сексуално понашање са циљем репродукције,као и остваривања блискости и љубаи када је посреди човек.
 14. 14.  Родитељски мотив је врста биолошког мотива који нас и животиње покреће на бригу о потомству.
 15. 15. МОТИВ ПОСТИГНУЋА ! Жеља за успехом у ономе што се ради. ! Врста личног мотива чији је циљ потврђивање личних вредности.
 16. 16. *Има више врста друштвених и социјалних мотива,азаједничка карактеристика им је да покрећу људе наинтеракцију или повезивање.*Издвојићемо:1) Грегарни мотив (урођена је тежња за друштвом,припадањем некој групи и прихваћеношћу од стране те групе)2) Алфилијативни мотив (човекова тежња да се удружује са појединцима,за разлику од грегарног код кога се појединац задовољава самим присуством других људи)3) Мотив за афективном везаношћу
 17. 17.  Потреба за емоционалном блискошћу-Урођена потреба да се воли и буде вољен. Потребе за стимулацијом или узбуђењем-Овде је реч о више урођених мотива који сузаједнички људима и животињама.Они нас покрећуна тражење стимулације или узбуђења,не само уфизичком већ и интелектуалном смислу. Потребе за когнитивним складом-Када влада когнитивни склад(равнотежа) измеђумишљења,сазнања,уверења,запажања,ставова ипонашања,осећамо се као да знамо истну и да смосигурни.Међутим,уколико се равнотежапоремети,настаје непријатно стање узнемиреностиили когнитивног несклада који нас поново покреће данађемо мир и склад.
 18. 18. МОРАЛНА СВЕСТ КАО МОТИВ О моралној свести се не може говорити као о одређеном мотиву,али она представља важну покретачку снагу,која се испољава кроз праведна и просоцијална понашања(она која за циљ имају добробит других људи и друштва уопште)Моралну свест чине:-знање шта је морално и неморално-осећањекривице,поноса,дужности,праводољубивости,лојалности,поштовање других исамопоштовање-спремност да се поступи у складу са усвојеним
 19. 19.  • Одлучите шта желите - вероватно најтежа ставка у животу.; • То и запишите.; • Одредите себи рок-датум ;од-до; делује као јака мотивација.; • Размишљајте о Циљу-визуелизација циља.; А,ШТО СЕ ТИЧЕ • Замислите себе како уживате у испуњењу Циља ; • Направите план акције (Оперативни план како стићи до циља).; МОТИВАЦИЈЕ,ЕВО • Не причајте са осталима о својим намерама и Циљевима (Реч или прича су најгори могући непријатељ замаха и полета. Довољно је да своју намеру неком поновите два пута па да она изгуби на НЕКОЛИКО озбиљности); • Понашајте се као да сте остварили свој Циљ. • Будите сигурни и самоуверени. САВЕТА КАКО ДА ОСТВАРИТЕ СВОЈЕ И Успећете!!!  ЦИЉЕВЕ:

×