Motivacija - pregled različitih aspekata

3,241 views

Published on

Informativna i pregledna prezentacija o motivaciji, pogodna za izvođenje nastave

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,086
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Motivacija - pregled različitih aspekata

 1. 1. Prezentaciju su kreirale: Tanasković AleksandraMentor: Jelena Maričić II5prof. Psihologije Simonida VukobratXV beogradska gimnazijamart, 2013.
 2. 2. Potreba - je manjak ili višak nečega što remeti normalnofunkcionisanje organizma.Nagon - je urođena potreba koja povećavanapetost i nagoni na aktivnost.Ţelja je- svest o cilju koji moţe da zadovolji potrebu.Teţnja - je neodređen motiv, jer konačni cilj nijejasan kao kad se javi ţelja.Namera - je voljna odluka da se ostvari cilj kojismo sebi postavili, a koji zadovoljava doţivljenupotrebu.Instinkt je urođen impuls, specifičan za vrstu.
 3. 3. Motivi se najčešće dele na organske (biološke) i psihološke, a prema izvoru zadovoljenja mogu biti unutarnji i spoljašnji. 1) Organski (biološki) motivi• Nazivaju su i osnovnim motivima jer od njihzavisi opstanak. Primer: Potreba za hranomOni funkcionišu po principu homeostaze nastaje usled manjka organskih materija, a potreba za pražnjenjemHomeostaza usled viška tih materija- je ravnoteža između potrebnog ipostojećeg stanja u organizmu.Homeostaza se remeti kada se tokomaktivnosti stvara višak ili manjak organskihmaterija. Poremećaj homeostaze izazivaneprijatnu napetost ili pobuđenost kojunazivamo potrba.
 4. 4. Motiv Instrumentalno ponašanjeOlakšanje Cilj
 5. 5. 2)Psihološki motiviU psihološke motive se svrstava veliki broj raznih potreba i željačija organska potreba nije poznata.-Zovu se i viši motivi, jer od nih nezavisi opstanak, ali zavisikvalitet života. Dele se na:1) Lične- pokreću razvoj 2) Socijalne- pokreću razvojsopstvene ličnosti odnosa sa drugim ljudima
 6. 6. Unutrašnji i spoljašnji motiviPrimer: Motivacija za učenjeUnutarnja motivacija proizlazi iz radoznalosti i interesovanjaza sadržaj koji treba da se nauci.Spolašnju motivaciju čine motivi koji nisu u vezi sa ovimsadržajem učenja.*Iako su unutarnji motivi jači, spoljni mogu dovesti douspeha i pokrenuti unutarnju motivaciju.
 7. 7. Hijerarhija motivaHijerarhija motiva je raspored motiva prema važnosti za životpojedinca. Abraham Maslov (1908- 1970)-psiholog koji je motive piramidalno rasporedio u pet nivoa.
 8. 8. Hijerarhija motiva potreba da se razvijaju sopstveni potencijali, samoostvarenje ţelja za samopouzdanjem, uspehom i postignućem
 9. 9. Seksualni motiviSeksualni motivspada u biološkemotive ili nagonepoput gladi i žeđi.Pokreće na seksualnoponašanje sa ciljemreprodukcije, kao iostvarenje bliskosti iljubavi kada je posredičovek.
 10. 10. Roditeljski motivRoditeljski motiv je vrsta biološkog motiva koji nas i životinje pokrećena brigu o potomstvu. Može biti veoma jak-jači od gladi i žeđi. Kod viših životinja materinsko ponašanje zavisi ne samo od organskih faktora već i od iskustva. Tako ženke majmuna koje su odrasle bez majčinske ljubavi, često nemaju potomstvo, a i kada ih imaju, obično su loše majke.
 11. 11. Roditeljski motiv kod ljudi povezan je sa snažnomljubavlju prema deci, nežnošću, brigom ispremnošću na svaku žrtvu.
 12. 12. Društveni motiviPostoji više vrsta društvenih motiva, a zajednička karakteristika im je dapokreću ljude na nterakciju ili povezivanje.Gregarni motiv ili motiv stada urođena je težnja zadruštvom, tj. Da se pripada nekoj grupi i da od nje budeprihvaćen. Afilijativni motiv je čovekova težnja da se udružuje sa drugim pojedincima, za raliku od gregarnog motiva, kod koga se pojedinac zadovoljava samim prisustvom drugih ljudi. Altruizam je težnja da se pomogne drugom, a zasniva se na uživljavanju u psihičko stanje druge osobe. Agresija je namera da se drugi povredi.
 13. 13. Sukob (konflikt) motivaSukob kotiva nastaje kada više motiva ne može da se uskladi.
 14. 14. Postoje tri tipa konflikta:1. KONFLIKT ISTOVREMENOG PRIVLAČENJA Čovek treba da se opredeli za jedan od dva privlačna cilja. Od dva dobra treba odabrati jedno.2. KONFLIKT ISTOVREMENOG ODBIJANJA Situacije u kojima se mora učiniti jedna od dve neprijatne stvari. Od dva zla treba izabrati manje.3. KONFLIKT ISTOVREMENOG PRIVLAČENJA I ODBIJANJA Situacije kada prema jednom istom objektu, prema jednoj istoj osobi postoji istovremeno i privlačnost i odbojnost, tj, suprotna, ambivalentna osećanja. Najteži tip konflikta.
 15. 15. Frustacije MotivFRUSTRACIJE: neprijatno emocionalno stanje koje Pnastaje kada zbog prepreke ne može da se zadovolji Oneki motiv. N A Š A Nj EPrepreke frustracija:1. Fizička prepreka. (dete ne može da dohvati Prepreka kolače na polici)2. Socijalna prepreka, drugi ljudi, njihova shvatanja (roditelj ne dozvoljava izlazak u diskoteku) Cilj3. Lična prepreka – Izvor frustracije može biti i u samoj osobi. (nedovoljna hrabrost, veština, talenat ...)
 16. 16. Reakcije na frustracije: Pojačan trud ili napor da se prepreka savlada (npr. Više se uči za bolju ocenu)Promena pristupa u rešavanju problema (npr.Drugačiji način učenja) Promena cilja (zadovoljenje slabijom ocenom) Redefinisanje situacije u kojoj se osoba nalazi;to podrazumeva percepciju sopstvene ličnosti ipromenu stavova i vrednosti (npr.promena škole)
 17. 17. Mehanizmi odbrane su nesvesni, automatskinačini reagovanja na frustracije putem kojih osobapokušava da sačuva samopoštovanje i da seodbrani on neprijatnih osećanja.
 18. 18. Identifikacija: Osećanje ličnog neuspeha može se ublažiti identifikovanjem, poistovećenjem sa nekom drugom osobom ili grupom.Potiskivanje je proces nesvesnog zaboravljanja ili brisanja izsvesti neprijatnih motiva i s njima povezanog stida, krivice isamoosuđivanja. Najčešće su seksualne i agresivne želje.Potiskivanje je glavni mehanizam odbrane i čini osnovu ostalihmehanizma.Reakciona formacija: jemehanizam koji vodi u ponašanekoje je upravo suprotno onome štoosoba zaista želi, misli i oseća.
 19. 19. Racionalizacija: SIGURNO Pošto su pravi razlozi JE KISELO! ponašanja potisnuti, čovek pokušava da pronađe druge, prihvatljivije, opravdanije razloge svog ponašanja. Pri tome on nikoga ne obmanjuje, već stvarno u njih veruje. Pr.često odbijana osoba na konkursima... podvrste: 1.“kiselo grožđe” Osobe koje o nedostiţnim ciljevima govore sa omalovaţavanjem. 2.“slatki limun” Preuveličavanje vrednosti onoga što imamo ili postiţemo.
 20. 20. Projekcija: Pripisivanje sopstvenih duboko skrivenih, potisnutih želja i ideja drugima. Rezultat je da osoba svoje loše osobine ne vidi kod sebe, ali ih vidi kod drugih i još ih preuličava.Negiranje / poricanje: je odbrana od opasnostitako što se ne prihvata činjenica da opasnost postoji.Na primer, bolesnik yna šta mu je, ali to potiskuje iponaša se kao da o tome ništa ne zna.Mnogi pušači i ne primećuju upozorenje da je pušenjeopasno.
 21. 21. Sublimacija: Transformisanje energije sirovih i neprihvatljivih nagona uželje i aktivnostin koje su društveno korisne i poželjne. Frojd je smatrao da je sublimacija najkorisnij mehanizmi odbrane i da je vaspitanje u suštini osposoljavanje ličnosti za sublimaciju. Bez sublimacije čovek bi bio nagonsko, impulsivno biće poput životinje.Regresija: Sastoji se u spuštanju najedan primitivniji način ponašanja, nanačin ponašanja karakterističan zaraniji uzrast.Primer: Dete koje je dobilo mlađegbrata počinje infantilno dase ponašane bi li i ono privuklo pažnju i nežnostroditelja.

×