Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grafikoni, infografici i dokumenti

1,006 views

Published on

Drugo predavanje na http://www.webnovinar.org/

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grafikoni, infografici i dokumenti

 1. 1. Grafikoni, infografici & dokumenti Vukašin Stojkov
 2. 2. Ciljevi predavanja <ul><li>razumećete važnost grafičkog prikazivanja informacija za svoju publiku </li></ul><ul><li>upoznaćete se sa alatima za pripremanje grafičkih prikaza kao i načinima za njihovo uključivanje u WP </li></ul><ul><li>steći ćete predstavu o važnosti specijalnih elektronskih izdanja (e-knjiga) za vašu redakciju i metodama za njihovo pravljenje </li></ul><ul><li>steći ćete znanje o potrebi i načinima za onlajn deljenje i uključivanje dokumenata u WP </li></ul>
 3. 3. Grafikoni <ul><li>Olakšavanje i ubrzavanje razumevanja velikih količina podataka i njihovih odnosa </li></ul>
 4. 4. Grafikoni - cirkularni
 5. 5. Grafikoni - linijski
 6. 6. Grafikoni - Excel
 7. 7. Interaktivni grafikoni - Swivel
 8. 8. Interaktivni grafikoni - Swivel <ul><li>http://vukasins.com/r/wn </li></ul>
 9. 9. Infografici <ul><li>grafički prenos informacija, složeni koncepti pojednostavljeni </li></ul><ul><li>dijagrami, organizacione sheme, hronologije, mape </li></ul><ul><li>preopterećenost informacijama </li></ul>
 10. 10. Infografici - primeri
 11. 11. Infografici - primeri
 12. 12. Infografici - primeri
 13. 13. Infografici - primeri
 14. 15. Preceden.com
 15. 16. Wordle.net <ul><li>http://www.wordle.net/create </li></ul><ul><li>http://vukasins.com/r/g </li></ul>
 16. 17. Dokumenti <ul><li>izvorne verzije materijala o kojima se izveštava </li></ul><ul><li>deljenje materijala putem odgovarajućih onlajn servisa, direktno uključivanje u WP </li></ul><ul><li>E-knjige – specijalna digitalna izdanja posvećena jednoj temi </li></ul>
 17. 18. Cilj E-knjiga <ul><li>uspostaviće vašu organizaciju kao jednog od autoriteta za tu temu </li></ul><ul><li>utvrdiće vernost postojeće i proširiće publiku (viralno širenje) </li></ul>
 18. 19. Dobre E-knjige <ul><li>pejzažna orijentacija </li></ul><ul><li>specijalna stranica za preuzimanje </li></ul><ul><li>nemaju gramatičke i pravopisne greške </li></ul><ul><li>estetski uredjene i pregledne </li></ul><ul><li>naslov koji budi interesovanje </li></ul><ul><li>BESPLATNE su </li></ul>
 19. 20. E-knjige - Primeri
 20. 21. E-knjige - Primeri
 21. 22. Alati za objavljivanje dokumenata <ul><li>prednosti </li></ul><ul><li>Slideshare </li></ul><ul><li>Scribd </li></ul>
 22. 23. Alati za objavljivanje dokumenata <ul><li>prednosti </li></ul><ul><li>Slideshare </li></ul><ul><li>Scribd </li></ul>
 23. 24. Slideshare
 24. 25. Scribd
 25. 26. Pitanja & odgovori, kontakt <ul><li>[email_address] </li></ul>

×