Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SFD 2013 Hanoi: Luận về Phần mềm Tự do Nguồn mở - Sơ lược lịch sử và văn hóa

341 views

Published on

Đăng ký tham dự tại đây: http://vfossa.vn/vi/reg-sfd-2013/

A. Giới thiệu chung:
Software Freedom Day là một ngày hội khởi xướng từ năm 2004, được tổ chức mỗi năm một lần với mục đích quảng bá cho Phần mềm Tự do Nguồn mở (FOSS) và các chuẩn định dạng mở đến với mọi người dùng máy tính cũng như các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức...
Software Freedom Day (SFD) thường niên tổ chức vào ngày thứ bảy, tuần thứ 3 của tháng 9.

B. Thời gian diễn ra:
Tiếp nối thành công của Ngày Hội phần mềm Tự Do nguồn Mở SFD 2012; cùng với sự ủng hộ của cộng đồng, Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source SoftwareAssociation - viết tắt là VFOSSA) và nhóm Người sử dụng Linux tại Tp Hồ Chí Minh (Saigon Linux User Group - viết tắt là SaigonLUG) hợp tác cùng Ban giám hiệu các trường ĐH đăng cai tổ chức

Software Freedom Day – SFD 2013.
Thứ 7 - Ngày 21/09/2013; tại cả hai miền Nam và Bắc


Tại Hà Nội: từ 08h00 đến 17h00 tại Nhà D5 - Trường ĐH Bách Khoa - Số 1 Đại Cồ Việt,
http://vfossa.vn/vi/news/event/Ngay-hoi-tu-do-phan-mem-Software-Freedom-Day-2013-74/

Tại Tp Hồ Chí Minh: từ 08h00 – 12h00 tại Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên,
http://sfd.saigonlug.org/

C. Đối tượng/ Lợi ích tham dự:
Những cá nhân, sinh viên, doanh nghiệp và tổ chức làm việc trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là Phần mềm Tự do Nguồn mở
Đối với cá nhân, sinh viên và những ai yêu thích công nghệ: Các bạn sẽ được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích, vừa giúp ích cho vốn kiến thức của bản thân mà vừa giúp cho bạn có thêm những cơ hội việc làm hấp dẫn.
Đối với các doanh nghiệp, tổ chức: Ngày hội sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm từ ứng dụng Phần mềm Tự do Nguồn mở vào hoạt động kinh doanh, mở rộng quan hệ hợp tác phát triển và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.

D. Nội dung chính:
- Hội thảo: xoay quanh chủ đề:
+ Chính sách, kinh doanh, Cộng đồng Phần mềm Tự do Nguồn mở
+ Các vấn đề kỹ thuật: An ninh và nguồn mở, nguồn mở và giáo dục đào tạo: moodle, scolarix, các giải pháp kỹ thuật khác sử dụng phần mềm nguồn mở như: quản lý dự án, hệ điều hành, giải pháp văn phòng…
+ Hội thảo tuyển dụng, giới thiệu sản phẩm ứng dụng thực của Doanh nghiệp trong Phần mềm Tự do Nguồn mở

- Lớp học Phần mềm Tự Do Nguồn mở miễn phí
- Thi đấu giải Game: với nhiều quà tặng hấp dẫn từ Nhà tài trợ ^^

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SFD 2013 Hanoi: Luận về Phần mềm Tự do Nguồn mở - Sơ lược lịch sử và văn hóa

 1. 1. This presentation is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike (BY-SA) 3.0 license. LU N V PH N M M T DO NGU N MẬ Ề Ầ Ề Ự Ồ Ở - S L C V L CH S VÀ VĂN HÓAƠ ƯỢ Ề Ị Ử Trình bày: Nguy n Năng Th ngễ ắ
 2. 2. About me ● Chuyên viên h th ng, iWay Vietnamệ ố ● Thành viên c a nhi u c ng đ ng FOSS trong n củ ề ộ ồ ướ và n c ngoài (Hanoi Community Space,ướ HanoiLUG, VietLUG, Fedora) ● Tình nguy n viên cho d án Fedora - đ i s Fedoraệ ự ạ ứ t i Vi t Namạ ệ
 3. 3. Ch đ hôm nayủ ề ● Ph n m m T do (PMTD), R.M.Stallman, D ánầ ề ự ự GNU, Qu PMTD, Phong trào PMTDỹ ● Ph n m m Ngu n m (PMNM) & T ch c sángầ ề ồ ở ổ ứ ki n Ngu n m (OSI)ế ồ ở ● Ph n m m T do Ngu n m (PMTDNM)ầ ề ự ồ ở ● Linus Torvalds & D án Linux Kernelự ● “GNU/Linux” ● Các b n phân ph i GNU/Linuxả ố ● C ng đ ng PMTDNMộ ồ ● C ng đ ng PMTDNM Vi t Namộ ồ ệ ● Không gian C ng đ ng Hà N iộ ồ ộ
 4. 4. Ph n m m T do (PMTD), R.M.Stallman, D ánầ ề ự ự GNU, Qu PMTD, Phong trào PMTDỹ
 5. 5. Ph n m m T do là gì?ầ ề ự 4 quy n T do c b n:ề ự ơ ả ● T do ch y ch ng trìnhự ạ ươ b t kỳ đâu, vì b t kỳ m c đích gìở ấ ấ ụ và vĩnh vi nễ ● T do nghiên c u cách mà nó làm vi cự ứ ệ và đ áp d ng nóể ụ cho các nhu c u c a chúng ta. Đi u này c n t i s truy c pầ ủ ề ầ ớ ự ậ vào mã ngu nồ ● T do phân ph i l i các b n saoự ố ạ ả , sao cho chúng ta có thể giúp đ c b n bè và hàng xóm c a chúng taượ ạ ủ ● T do c i ti n ch ng trình và đ a nh ng c i ti n đó ra choự ả ế ươ ư ữ ả ế công chúng. Đi u này cũng c n t i mã ngu nề ầ ớ ồ
 6. 6. “Free” as in “free speech, not as in “free beer”
 7. 7. Richard Matthew Stallman (R.M.S) source: wikipedia
 8. 8. D án GNUự ● R.M.S, 1983 ● 1985 ● “GNU's Not Unix” source: gnu.org
 9. 9. Qu ph n m m T doỹ ầ ề ự (Free Software Foundation - FSF)
 10. 10. Phong trào ph n m m T doầ ề ự (Free Software Movement)
 11. 11. Ph n m m Ngu n m (PMNM)ầ ề ồ ở & T ch c sáng ki n Ngu n m (OSI)ổ ứ ế ồ ở
 12. 12. PMNM (Open Source Software) & OSI ● Đ c kh i x ng b i Eric Raymond và t ch c Sáng ki nượ ở ướ ở ổ ứ ế Ngu n M (OSI)ồ ở ● T ng đ ng v i khái ni m ph n m m T doươ ươ ớ ệ ầ ề ự ● Nh n m nh t i tính s n sàng c a mã ngu n và không nh nấ ạ ớ ẵ ủ ồ ấ m nh v s t doạ ề ự ự ● Nh n m nh t i khía c nh k thu t, đ a ra nh ng l i ích vấ ạ ớ ạ ỹ ậ ư ữ ợ ề k thu t:ỹ ậ – C i thi n các mô hình phát tri n và kinh doanhả ệ ể – Nâng cao an ninh … ● Văn hóa th ng m i, các chi n l c c a các công ty h trươ ạ ế ượ ủ ỗ ợ mô hình phát tri n và kinh doanh PMNMể
 13. 13. Ph n m m T do Ngu n mầ ề ự ồ ở (Free & Open Source Software - FOSS)
 14. 14. Linus Torvalds & D án Linux Kernelự source: wikipedia
 15. 15. Linus Torvalds & D án Linux Kernelự “...I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things)...” -- Linus Torvalds --
 16. 16. “GNU/Linux”
 17. 17. Các b n phân ph i GNU/Linuxả ố (Linux Distribution/Distros)
 18. 18. source: http://blog.tuxforge.com
 19. 19. C ng đ ng PMTDNMộ ồ
 20. 20. C ng đ ng PMTDNMộ ồ 4 thành ph n:ầ ● Nhà n cướ ● Tr ng ĐH, Vi n nghiên c uườ ệ ứ ● Doanh nghi pệ ● Cá nhân
 21. 21. C ng đ ng PMTDNM Vi t Namộ ồ ệ ● Các nhóm Ng i s d ng Linux (LUGs):ườ ử ụ HanoiLUG, VietLUG, SaigonLUG, HueLUG, ThainguyenLUG ... ● Ubuntu-vn: di n đàn tr c tuy n, >20,000 thành viênễ ự ế ● Fedora, Mozilla: nhi u đóng góp cho d án ngu nề ự ồ ● Không gian c ng đ ng Hà N i (Hanoi Communityộ ồ ộ Space)
 22. 22. Không gian C ng đ ng Hà N iộ ồ ộ (Hanoi Community Space)
 23. 23. Hình nh ho t đ ng KGCĐả ạ ộ
 24. 24. THANK YOU & QUESTIONS? Contact: thangnn[at]iwayvietnam[dot]com This presentation is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike (BY-SA) 3.0 license.

×