Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường

1,178 views

Published on

Giới thiệu

ScrumDay là một chuỗi hội thảo phi lợi nhuận chuyên sâu về phương pháp phát triển phần mềm Agile\Scrum, sự kiện này được diễn ra tại nhiều thành phố trên thế giới. Năm 2012, lần đầu tiên Cộng đồng Scrum tại Hà Nội đã tổ chức ScrumDay và đạt được nhiều thành công tốt đẹp. Đến 2013, ScrumDay với chủ đề “Transition” mong muốn tiếp tục là Ngày hội của cộng đồng Scrum Hà Nội với các mục đích:

Giới thiệu và thúc đẩy sự phát triển Agile\Scrum
Phát triển một cộng đồng Agile\Scrum lớn mạnh ở Việt Nam từ đó góp phần đổi mới và phát triển ngành phát triển phần mềm Việt Nam
Chia sẻ kinh nghiệm triển khai từ những người thực hành và chuyên gia
Hỗ trợ các Công ty\Tổ chức trong việc áp dụng và thực hành phương pháp Agile\Scrum

Khác với ScrumDay 2012 nội dung đề cập tới hầu hết các khía cạnh căn bản trong Agile\Scrum, đối tượng trải rộng từ sinh viên\developer tới những nhà quản lý, hội nghị năm nay với chủ đề là “Transition” và hướng tới các đối tượng như sau:

Giám đốc\Quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm: những người mong muốn thấu hiểu khách hàng hơn, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của họ để phát triển kinh doanh.
Các CTO: những người đang đau đầu với sự thay đổi quá nhanh của Công nghệ, muốn có một công cụ mạnh hơn cho chiến lược công nghệ tại công ty
Team Leader: Những người mong muốn xây dựng một team mạnh Các Tech Startup founders: Những người luôn muốn tạo ra sản phẩm đột phá "disrupt the market"
Salesperson\Marketer: Những người muốn áp dụng Agile\Scrum vào công việc của mình
Những Nhà thực hành và nghiên cứu Agile\Scrum: những người đam mê và thực hành triết lý Agile, những người có đam mê chia sẻ hiểu biết để cùng nhau xây dựng một cộng đồng Agile mạnh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành.

 • Be the first to comment

ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường

 1. 1. PMBOK®là Waterfall hay Agile? Phùng Thanh Cường PMP Instructor - PMA
 2. 2. Tôi là ai? • Phùng Thanh Cường – PMA - PMP Instructor – HanoiScrum – Board member – Vietnam PMI chapter formation - Steering Committee • Thông tin liên hệ – Email: cuong.phung@pma.edu.vn – Tel: 0906 656 299
 3. 3. Tại sao tôi chọn chủ đề này? • Thế giới đang chuyển đổi mô hình quản lý từ truyền thống sang linh hoạt (agile), nếu bạn muốn trở thành một người quản lý linh hoạt, tốt hơn là bạn cần biết PMBOK® • Hiện tại có nhiều hiểu nhầm đáng tiếc về PMBOK®
 4. 4. Bạn thu được gì sau bài nói này? • Các cách tiếp cận để đạt được mục tiêu • Bạn chưa biết PMBOK®=> sẽ biết PMBOK®là cái gì. • Bạn biết PMBOK®rồi => sẽ hiểu đúng hơn về PMBOK • Bạn hiểu PMBOK®rồi => sẽ quan tâm đến PMBOK®đúng mức hơn
 5. 5. PMBOK® là gì? • PMBOK®nghĩa là gì? – Project Management Body of Knowledge • PMBOK®đến từ đâu? – Project Management Institute (PMI)
 6. 6. PMBOK®trông như thế nào?
 7. 7. PMP statistic – Google Search 9
 8. 8. Mọi người thường nghĩ về PMBOK®? • Đại diện cho phương pháp phát triển truyền thống • Thác nước (waterfall) • Tuần tự (sequential) • Áp dụng cho các dự án lớn • Phù hợp với nước ngoài • Không thực tế trong môi trường Việt Nam
 9. 9. PMBOK®và Agile PMBOK • Project Management • Project Management Lifecycle • Project Manager • Subsets of the project management body of knowledge that is generally recognized as good practice. Agile • Software Development • Agile Software Development Lifecycle • Software Development Team • Group of software development methods based on iterative and incremental development.
 10. 10. Project Lifecycle và Project Management Lifcycle
 11. 11. Chúng ta có những cách nào để đạt được mục tiêu
 12. 12. ?Plan
 13. 13. Quy trình (Process) và Phương pháp (Method) Quy trình • Biết đầu vào, đầu ra • Các bước • Mang tính dự đoán • Tuyến tính • Ổn định • Kiểm tra được Phương pháp • Nhóm kỹ năng và kỹ thuật • Bộ công cụ • Mang tính sáng tạo • Lặp đi lặp lại • Thử nghiệm • Phải luyện tập
 14. 14. New New Product Development Game Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, Harvard Business Review, January 1986.
 15. 15. Quản trị Dự án là gì? • Định nghĩa của PMBOK® • “Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements.” (PMBOK®5th - p5)
 16. 16. Inputs • Schedule management plan • Activity list • Activity attribute • Project network diagram • Activity resource requirements • Resource calendar • Staff assignments • RBS Tools and Techniques • Schedule Network Analysis • Critical path method • Critical chain method • Resource optimization • Modeling techniques • Lead and lag • Schedule compression • Scheduling tool Outputs • Schedule baseline • Project Schedule • Schedule data • Project Calendars • Project Management plan update • Project document updates 19
 17. 17. Process Groups Interact in a Phase or Project PMBOK®5th P51
 18. 18. PMBOK®được áp dụng cho cả 3 loại lifecycle • Predictive Life cycles (P44) – also known as fully plan-driven • Iterative and Incremental Life cycles (P45) – also called iterations • Adaptive Life cycles (P46) – also known as change-driven or agile methods
 19. 19. Quản lý Chuyên môn và Quản lý Chuyên nghiệp?
 20. 20. Kết luận PMBOK®là tập kiến thức, công cụ, kỹ thuật nền tảng cơ bản cho người Quản lý dự án, áp dụng để xử lý các tính huống quản lý

×