Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Source Business Models

761 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open Source Business Models

 1. 1. Phần mềm nguồn mở - những vấn đề đặt ra cho các công ty phần mềm Trần Lương Sơn và Lê Xuân Hải 11/2008. 1
 2. 2. Những vấn đề điển hình1. Hiểu phần mềm nguồn mở2. Các nguyên tắc sử dụng và thương mại hoá3. Chiến lược sử dụng nội bộ4. Chiến lược kinh doanh với phần mềm nguồn mở5. Chiến lược liên kết hiệp hội, cluster, các cộng đồng PMNM. 2
 3. 3. Hiểu PMNM như thế nàoQuan niệm sai, hoặc chưa đầy đủ - PMNM là:  Linux  Dễ áp dụng (dẫn đến giá trị hàng hóa thấp)  Có thể lấy về muốn làm gì thì làm  Có thể đóng lại đem bán  Không kinh doanh được, không làm gì ra tiền được nếu tuân thủ các quy tắc của cộng đồng PMNM  Là giải pháp duy nhất, quay lưng với PM bản quyền… 3
 4. 4. Định nghĩa và các nguyên tắc• Phân phối tự do• Chuyển giao mã nguồn tự do• Phần mềm dẫn xuất từ mã nguồn mở• Bảo tồn mã nguồn của tác giả• Không phân biệt đối xử với cá nhân hay nhóm người• Không phân biệt đối xử về lĩnh vực áp dụng• Phân phối license• License không hạn chế cho lĩnh vực sản phẩm• License không hạn chế ghép mã nguồn mở với mã nguồn đóng• GPL, LGPL... 4
 5. 5. Mô hình license kép Mã nguồn mở theo GPL Mã nguồn Mã mới tạo ra / Người đóng góp mớiBản quyền của người tạo mã nguồn Mã nguồn đóng 5
 6. 6. Nguyên tắc “ghép” mã mở và đóng Mã nguồn mở theo GPL Cảnh báo: Không đượcMã nguồn đóng có “ghép” Mã nguồn theo GPL thể được chuyển với mã đóng một khi không giao theo GPL có sự đồng ý của tất cả các tác giả Mã nguồn đóng 6
 7. 7. Một số hình thức kinh doanh• Phần mềm thương mại kết hợp Mã nguồn đóng với Mã nguồn mở• Ứng dụng thương mại trên nền tảng mở• Nâng cấp PMNM bằng những ứng dụng đóng• Phần mềm thương mại qua license kép… 7
 8. 8. Kết hợp PMNM với PMTM Mã theo LGPL Mã nguồn phải được công khai hoá -------------------------------------------------------------- Phần mềm đóng Mã nguồn có thể được giữ kín Ứng dụng mới 8
 9. 9. Nâng cấp PMNM với ứng dụng đóng Có thể đượcCác nâng cấp cải tiến thương mại đóng bán cho khách hàng Ứng dụng mã nguồn mở 9
 10. 10. Phần mềm thương mại trên Linux Phần mềm ứng dụngPhần mềm PM PM đó ng đó ngứng dụng Can thiệp vàoLinux Kernel Kernel GP GP L L Linux Kernel Ứng dụng là đóng, Ứng dụng với mặc dù chạy trên những can thiệp Linux vào Kernel 10
 11. 11. Phần mềm thương mại theo license kép Hỗ trợ, nâng cấp và bán cho khách hàng Phần mềm Giao cho cộng đồng Giao phần đóng mềm theo GPL Đóng góp cho cộng đồng Chuyển giao bản quyền 11
 12. 12. Chiến lược sử dụng nội bộ• Chuyển sang sử dụng các phần mềm văn phòng là PMNM• PMNM như một lựa chọn ưu tiên cho các ứng dụng của chính doanh nghiệp• Môi trường phát triển phần mềm: tối đa khả năng dùng các công cụ là PMNM… 12
 13. 13. Chiến lược kinh doanh• Bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc của cộng đồng PMNM• Lựa chọn sáng suốt PMNP – PM thương mại• Định hướng theo yêu cầu khách hàng• Định hướng theo sự phát triển của thị trường công nghệ… 13
 14. 14. Tiêu chí lựa chọn của khách hàng• Giá cả• Khả năng tiếp thu công nghệ• Tính tiện lợi trong việc sử dụng giải pháp… 14
 15. 15. Tiêu chí lựa chọn của công ty• Chi phí phát triển• Khả năng làm chủ công nghệ, xây dựng quy trình và phát triển giải pháp• Lựa chọn của khách hàng… 15
 16. 16. Một số ứng dụng lớn trên PMNM• uPortal/VPortal - Cổng giao tiếp điện tử: • www.hanoi.gov.vn • www.binhdinh.gov.vn • www.vinhphuc.gov.vn• Compiere/AMOS – PM Quản trị tài nguyên doanh nghiệp 16
 17. 17. Chiến lược liên kết hiệp hội, cluster• Góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng và của các công ty cung cấp giải pháp, dịch vụ• Đẩy mạnh ứng dụng PMNM như một lựa chọn thay thế phần mềm nguồn đóng• Loại trừ lãng phí nỗ lực phát triển của quốc gia, tập trung vào hoạt động sáng tạo trên cơ sở nền công nghệ mở với khối lượng tri thức khổng lồ có giá trị… 17
 18. 18. Một số nguồn PMNM• http://sourceforge.net/index.php • Open Source software development website, with the largest repository of Open Source code and applications available on the Internet.• http://www.linux.net/compat.php 18
 19. 19. Xin cảm ơn!Trần Lương Sơn và Lê Xuân Hải VietSoftware 19

×