Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ScrumDay Vietnam 2013: Building Reliable Agile Teams - Lê Văn Tuấn

678 views

Published on

Giới thiệu

ScrumDay là một chuỗi hội thảo phi lợi nhuận chuyên sâu về phương pháp phát triển phần mềm Agile\Scrum, sự kiện này được diễn ra tại nhiều thành phố trên thế giới. Năm 2012, lần đầu tiên Cộng đồng Scrum tại Hà Nội đã tổ chức ScrumDay và đạt được nhiều thành công tốt đẹp. Đến 2013, ScrumDay với chủ đề “Transition” mong muốn tiếp tục là Ngày hội của cộng đồng Scrum Hà Nội với các mục đích:

Giới thiệu và thúc đẩy sự phát triển Agile\Scrum
Phát triển một cộng đồng Agile\Scrum lớn mạnh ở Việt Nam từ đó góp phần đổi mới và phát triển ngành phát triển phần mềm Việt Nam
Chia sẻ kinh nghiệm triển khai từ những người thực hành và chuyên gia
Hỗ trợ các Công ty\Tổ chức trong việc áp dụng và thực hành phương pháp Agile\Scrum

Khác với ScrumDay 2012 nội dung đề cập tới hầu hết các khía cạnh căn bản trong Agile\Scrum, đối tượng trải rộng từ sinh viên\developer tới những nhà quản lý, hội nghị năm nay với chủ đề là “Transition” và hướng tới các đối tượng như sau:

Giám đốc\Quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm: những người mong muốn thấu hiểu khách hàng hơn, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của họ để phát triển kinh doanh.
Các CTO: những người đang đau đầu với sự thay đổi quá nhanh của Công nghệ, muốn có một công cụ mạnh hơn cho chiến lược công nghệ tại công ty
Team Leader: Những người mong muốn xây dựng một team mạnh Các Tech Startup founders: Những người luôn muốn tạo ra sản phẩm đột phá "disrupt the market"
Salesperson\Marketer: Những người muốn áp dụng Agile\Scrum vào công việc của mình
Những Nhà thực hành và nghiên cứu Agile\Scrum: những người đam mê và thực hành triết lý Agile, những người có đam mê chia sẻ hiểu biết để cùng nhau xây dựng một cộng đồng Agile mạnh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ScrumDay Vietnam 2013: Building Reliable Agile Teams - Lê Văn Tuấn

 1. 1. Building  Reliable  Agile  Teams   Le  Van  Tuan  
 2. 2. Agile  Teams   •  Self-­‐organizing  for  Project  Success  ( h;p://blogs.seapine.com/2012/02/agile-­‐teams-­‐ self-­‐organize-­‐for-­‐project-­‐success/)   •  Self  Organizing  Systems:  those  that  are  able  to  change  their   internal  structure  and  their  funcHon  in  response  to  external   circumstances.  
 3. 3. Self  organizing  systems:     Natural  vs.  ArHficial   •  Not  directed  or  controlled   by  any  one  else  inside  or   outside,  but  themselves  
 4. 4. Seeking  for  self-­‐organizing  systems   •  EffecHvely  &   quickly  deal   with  complex  &   dynamic,   unforeseen   situaHons   •  Robust:  no  dead   point  in  the   system   Does  this  sound  agile?  
 5. 5. Uhmm  !!!   •  Are  self-­‐organizing  teams  reliable/creditable?  
 6. 6. Desired  QualificaHons?   Good   member   of  agile   team!   Passion   Commitment   Responsibility  
 7. 7. Just  good  is  not  enough!  
 8. 8. •  Frankly,  how  much  passion  you  has  passion  in  your   job?   •  How  to  build  passionate  agile  team?  
 9. 9. What  does  “it”  cover?     SHll  lack  of   agility!  
 10. 10. Responsibility  is  more  realisHc,  and   just  good  enough!   But,  just  good,  but  not  enough!  
 11. 11. Let’s  push  the  boundary  further!  
 12. 12. Taking  Ownership   •  Owners  have:   – Self-­‐organizing  mindset,   – Responsibility,     – Commitment  &  Passion   – Pushing  the  boundary  further  
 13. 13. To  build  a  reliable  agile  team  is   To  inspire  ownership  spirit  in  your  team  members  
 14. 14. Inspiring  ownership  spirit   •  Shared  vision   •  Reward  employees  who  go  beyond  “the  norm”   •  Make  decision  and  debate  transparent   •  Collaborate  on  goals  decisions   •  Collaborate  on  decision-­‐making   •  Ask  for  feedback   •  Empower  your  staffs   •  Your  own  way  
 15. 15. Before  conclusion  

×