Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Agile Software Developement with TestLink + Redmine Nguyen Vu Hung [email_address] 2011/05/27
Redmine <ul><li>User roles </li></ul><ul><ul><li>PM, TL, PG, Tester </li></ul></ul><ul><li>Issue tracking </li></ul><ul><u...
Quản lý trạng thái sửa lỗi
Tracker </li></ul><ul><ul><li>Có thể coi là &quot;quy trình&quot; (phát triển phần mềm) </li></ul></ul><ul><li>As a Bug Tr...
TestLink <ul><li>Quản lý </li></ul><ul><ul><li>Quản lý bug
Quản lý theo đầu chức năng </li></ul></ul><ul><li>Liên kết </li></ul><ul><ul><li>Bug và chức năng qua ID </li></ul></ul><u...
Thực hiện ghi kết quả testing = Testlink
Không quản lý được đầu công việc </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguyễn Vũ Hưng: Agile.software.development.with.redmine+testlink

2,071 views

Published on

Agile software development with redmine+testlink

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Nguyễn Vũ Hưng: Agile.software.development.with.redmine+testlink

 1. 1. Agile Software Developement with TestLink + Redmine Nguyen Vu Hung [email_address] 2011/05/27
 2. 2. Redmine <ul><li>User roles </li></ul><ul><ul><li>PM, TL, PG, Tester </li></ul></ul><ul><li>Issue tracking </li></ul><ul><ul><li>Công việc, bug, liên lạc, chốt hạ... </li></ul></ul><ul><li>Gantt chart, Burndown chart
 3. 3. Quản lý trạng thái sửa lỗi
 4. 4. Tracker </li></ul><ul><ul><li>Có thể coi là &quot;quy trình&quot; (phát triển phần mềm) </li></ul></ul><ul><li>As a Bug Tracking System? </li></ul><ul><ul><li>Có thể nhưng không tốt </li></ul></ul>
 5. 5. TestLink <ul><li>Quản lý </li></ul><ul><ul><li>Quản lý bug
 6. 6. Quản lý theo đầu chức năng </li></ul></ul><ul><li>Liên kết </li></ul><ul><ul><li>Bug và chức năng qua ID </li></ul></ul><ul><li>Phân loại, nhóm Test Case tốt
 7. 7. Thực hiện ghi kết quả testing = Testlink
 8. 8. Không quản lý được đầu công việc </li></ul>
 9. 9. Kết hợp <ul><li>Mục đích </li></ul><ul><ul><li>Bộ công cụ quản lý mọi công đoạn dự án </li></ul></ul><ul><li>Redmine </li></ul><ul><ul><li>Quản lý đầu công việc </li></ul></ul><ul><li>Unit test (Riêng) </li></ul><ul><ul><li>Spreadsheet (khó theo dõi), junit </li></ul></ul><ul><li>TestLink </li></ul><ul><ul><li>Integration Test -> Acceptance Test </li></ul></ul><ul><li>Subversion </li></ul><ul><ul><li>Source code, (sự thay đổi) spec, tài liệu </li></ul></ul>
 10. 11. Redmine + Subversion
 11. 12. Tips on svn commit message
 12. 13. Tham khảo <ul><li>Cài đặt </li></ul><ul><ul><li>Redmine.org, www.teamst.org </li></ul></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/akipii/etwest2009testlink-1537780
 13. 14. http://www.slideshare.net/akipii.oga/testlinkbtssvnhudson
 14. 15. http://www.slideshare.net/akipii/etwest2009testlink-1537780
 15. 16. http://www.slideshare.net/vuhung16plus/informationmanagementwithredmine-thai-nguyenfossnguyenvuhung2010112101-5877449
 16. 17. http://www.slideshare.net/vuhung16plus/subversion101public </li></ul>

×