Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  HỘI THẢO “THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN      PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ”  CƠ CHẾ CHÍNH S...
Nội dung chính1. Một số chính sách đã ban hành về   phần mềm mã nguồn mở2.  Sơ kết 01 năm tình hình thực hiện   Chỉ t...
Một số chính sách đã ban hành về phần mềm mã nguồn mở
Chính sách về PMMNM          (1)• Thủ tướng Chính phủ: – Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng chính  phủ về ứn...
Chính sách về PMMNM(2)• Bộ Thông tin và Truyền thông: – Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT năm  24/12/2007 ban hành danh mục s...
Chính sách về PMMNM(3)• Bộ Thông tin và Truyền thông: – Thông tư 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009  (thay thế Quyết định...
Quyết định 50/2009/QĐ-TTg• Trong Quy chế này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kinh phí cho việc Thúc đẩy phát triển phầ...
Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT(1)• Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT yêu cầu: – Các đơn vị chuyên trách về công nghệ  thông tin của...
Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT(2)• Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT yêu cầu: – Chậm nhất đến ngày 30/6/2009, đảm bảo  100% máy trạ...
Sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Chỉ thị 07 về đẩy mạnh ứng dụng     PMMNM trong CQNN
Tình hình triển khai CT07 tại các Bộ,     cơ quan ngang Bộ (1)• Đến hết tháng 2/2010, Bộ TTTT nhận được báo cáo của 1...
Tình hình triển khai CT07 tại các Bộ,     cơ quan ngang Bộ (2)• Về chỉ tiêu 100% máy trạm của đơn vị chuyên trách CNT...
Tình hình triển khai CT07 tại các Bộ,     cơ quan ngang Bộ (3)• Theo báo cáo từ 12 Bộ, CQNB, Văn phòng CP, Bộ Công Th...
Tình hình triển khai CT07 tại các tỉnh,       thành phố (1)• Đến hết tháng 2/2010, Bộ TTTT nhận được báo cáo của 48...
Tình hình triển khai CT07 tại các tỉnh,       thành phố (2)• Về tỉ lệ cài đặt PMMNM tại các Sở TTTT (tiếp): – 31,25...
Tình hình triển khai CT07 tại các tỉnh,       thành phố (3)• Về các chỉ tiêu CT07:  – 22,92% tỉnh/thành phố đáp ứng...
Đánh giá tình hình thực hiện CT07(1)• Về nhận thức: Cấp lãnh đạo, các cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nư...
Đánh giá tình hình thực hiện CT07(2)• Về ứng dụng PMMNM: – Một số Bộ, CQNB đã thực hiện rất tốt việc triển  khai và ứng...
Khó khăn, vướng mắc trong quá trình  triển khai ứng dụng PMMNM(1)• Khó khăn về kỹ thuật:  – Thói quen người dùng: phần m...
Khó khăn, vướng mắc trong quá trình   triển khai ứng dụng PMMNM(2)  – Thiếu cơ chế tài chính để triển khai chuyển đổi s...
Thuận lợi• Các giải pháp PMMNM ngày càng đa dạng và phong phú – Có nhiều bộ PMMNM có tính năng tin cậy và hoàn  toàn d...
Định hướng chính sách thúc đẩy   ứng dụng và phát triển      PMMNM
Đề án đưa Việt Nam trở thành nước     mạnh về CNTT&TT• Nội dung chính: – Phát triển nguồn nhân lực – Phát triển CNCN...
Cơ chế tài chính cho PMMNM• Đã ban hành: – Thông tư liên tịch 142/TTLT-BTC-BTTTT• Đang xây dựng: – Định mức chi cho việc...
Thông tư liên tịch 142/TTLT-BTC-        BTTTT• Ban hành ngày 22/9/2010.• Nội dung liên quan đến PMMNM: – Quy định...
Một số định hướng chính sách• Để thúc đẩy PMMNM: – Giải pháp PPP- công tư kết hợp để thúc đẩy PMMNM – Chính phủ bố trí t...
Xin trân trọng cảm ơn!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai ứng dụng và phát triển Phần Mềm mã mở

717 views

Published on

Vietnam Ministry of Communication and Information on the regime and policy of free and open source software development and deployment

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai ứng dụng và phát triển Phần Mềm mã mở

 1. 1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỘI THẢO “THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ” CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PMMNM Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010TS. Nguyễn Thanh TuyênPhó Vụ trưởng Vụ CNTT- Bộ Thông tin và Truyền thôngEmail: nttuyen@mic.gov.vn
 2. 2. Nội dung chính1. Một số chính sách đã ban hành về phần mềm mã nguồn mở2. Sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Chỉ thị 07 về đẩy mạnh ứng dụng PMMNM trong CQNN3. Định hướng chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển PMMNM
 3. 3. Một số chính sách đã ban hành về phần mềm mã nguồn mở
 4. 4. Chính sách về PMMNM (1)• Thủ tướng Chính phủ: – Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ứng dụng và phát triển PMNM ở Việt Nam (kết thúc năm 2008). – Quyết định 169/2006/QĐ-TTg và 223/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm SP CNTT sử dụng vốn ngân sách NN, trong đó ưu tiên dùng PMMNM. – Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 về Quy chế quản lý Chương trình phát triển CNPM và CNNDS, trong đó kinh phí cho nguồn mở dự kiến khoảng gần 100 tỷ đồng cho 4 năm 2009-2012.
 5. 5. Chính sách về PMMNM(2)• Bộ Thông tin và Truyền thông: – Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT năm 24/12/2007 ban hành danh mục sản phẩm PMNM đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước (4 sản phẩm trên máy trạm) – Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 về đẩy mạnh sử dụng PMMNM trong hoạt đông của cơ quan, tổ chức nhà nước.
 6. 6. Chính sách về PMMNM(3)• Bộ Thông tin và Truyền thông: – Thông tư 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 (thay thế Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT) ban hành Danh mục PMMNM, trong đó có 13 sản phẩm PMMNM (cả trên máy trạm và máy chủ) khuyến nghị sử dụng. – Thông tư 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT về hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí chi phát triển CNCNTT, trong đó quy định một số nội dung chi và định mức chi cho công việc chuyển đổi sử dụng PMMNM và đào tạo.
 7. 7. Quyết định 50/2009/QĐ-TTg• Trong Quy chế này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kinh phí cho việc Thúc đẩy phát triển phần mềm nguồn mở giai đoạn 2009- 2012 bao gồm: – Nguồn vốn đầu tư phát triển (khoảng 10 tỷ đồng) cho Dự án trung tâm kiểm định đánh giá sản phẩm để khuyến cáo sử dụng trong cơ quan Nhà nước. Đơn vị chủ trì: Bộ TT&TT – Nguồn vốn sự nghiệp cho việc Thúc đẩy phát triển phần mềm mã nguồn mở tại các địa phương: 1,2 tỷ đồng (mỗi năm 0,3 tỷ, trong 4 năm 2009-2012).
 8. 8. Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT(1)• Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT yêu cầu: – Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai cài đặt và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm trong Danh mục PMMNM cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị.
 9. 9. Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT(2)• Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT yêu cầu: – Chậm nhất đến ngày 30/6/2009, đảm bảo 100% máy trạm của đơn vị chuyên trách về CNTT và Sở TT&TT được cài đặt, 100% cán bộ, nhân viên được tập huấn, hướng dẫn sử dụng PMMNM. – Chậm nhất đến ngày 31/12/2009, đảm bảo 70% máy trạm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố được cài đặt, 70% cán bộ, nhân viên được tập huân, hướng dẫn sử dụng, trong đó tối thiểu 40% cán bộ, nhân viên sử dụng các phần mềm nêu trên trong công việc.
 10. 10. Sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Chỉ thị 07 về đẩy mạnh ứng dụng PMMNM trong CQNN
 11. 11. Tình hình triển khai CT07 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ (1)• Đến hết tháng 2/2010, Bộ TTTT nhận được báo cáo của 12 Bộ, CQNB• Về chỉ tiêu cài đặt 4 phần mềm trong Danh mục cho tất cả đơn vị trực thuộc trong Bộ, CQNB: – OpenOffice: 3/12 Bộ cài 100% (chiếm tỉ lệ 25%) – Unikey: 7/12 Bộ đạt tỉ lệ cài trên 70% (chiếm tỉ lệ 58,3%) – Firefox: 6/12 Bộ đạt tỉ lệ cài trên 80% (chiếm tỉ lệ 50%) – Thunderbird: 4/12 Bộ đạt tỉ lệ cài trên 90% (chiếm tỉ lệ 33,3%) → Nhìn chung còn thấp.
 12. 12. Tình hình triển khai CT07 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ (2)• Về chỉ tiêu 100% máy trạm của đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ, CQNB được cài đặt PMMNM: Có 9/12 Bộ đạt, chiếm tỉ lệ 75%.• Về chỉ tiêu 70% máy trạm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được cài đặt PMMNM: Có 4/12 Bộ đạt, chiếm tỉ lệ 33,3% .• Về chỉ tiêu 70% cán bộ, nhân viên của Bộ, CQNB được tập huấn sử dụng PMMNM: có 1/12 Bộ đạt, chiếm 8,3%.• Về chỉ tiêu 40% CB, NV của Bộ, CQNB có thể sử dụng thành thạo và có khả năng hướng dẫn trợ giúp các đơn vị khác: có 1/12 Bộ đạt, chiếm 8,3%.
 13. 13. Tình hình triển khai CT07 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ (3)• Theo báo cáo từ 12 Bộ, CQNB, Văn phòng CP, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước là những đơn vị thực hiện được tốt nhất và đáp ứng được các yêu cầu đề ra của Chỉ thị 07.
 14. 14. Tình hình triển khai CT07 tại các tỉnh, thành phố (1)• Đến hết tháng 2/2010, Bộ TTTT nhận được báo cáo của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.• Về tỉ lệ cài đặt PMMNM tại các Sở TTTT: – 31,25% tỉnh/thành phố đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của các Sở TTTT cấp được cài đặt phần mềm Open Office”. – 33,33% tỉnh/thành phố đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của các Sở TTTT cấp được cài đặt phần mềm Unikey”.
 15. 15. Tình hình triển khai CT07 tại các tỉnh, thành phố (2)• Về tỉ lệ cài đặt PMMNM tại các Sở TTTT (tiếp): – 31,25% tỉnh/thành phố đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của các Sở TTTT cấp được cài đặt phần mềm Mozilla Firefox”. – 22,92% tỉnh/thành phố đạt tiêu chí “toàn bộ máy trạm của các Sở TTTT cấp được cài đặt phần mềm Mozilla Thunderbird”.
 16. 16. Tình hình triển khai CT07 tại các tỉnh, thành phố (3)• Về các chỉ tiêu CT07: – 22,92% tỉnh/thành phố đáp ứng được yêu cầu “100% máy trạm của các Sở TTTT được cài đặt PMMNM”. – 25% tỉnh/thành phố đáp ứng được yêu cầu “100% cán bộ, nhân viên của các Sở TTTT được tập huấn sử dụng PMMNM”. – 16,67% tỉnh/thành phố đáp ứng được yêu cầu “50% CB, NV của các Sở TTTT có thể sử dụng thành thạo và có khả năng hướng dẫn trợ giúp các đơn vị khác”.• Qua báo cáo từ 48 tỉnh/thành phố, có một số tỉnh/thành phố thực hiện tốt như: Ninh Thuận, Hải Phòng, Phú Thọ, Lâm Đồng, Điện Biên, Đắk Lắk,...
 17. 17. Đánh giá tình hình thực hiện CT07(1)• Về nhận thức: Cấp lãnh đạo, các cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước và đặc biệt là cán bộ công chức trong các đơn vị chuyên trách về CNTT đã bước đầu nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của phần mềm mã nguồn mở (PMMNM).• Về công tác chỉ đạo, tuyên truyền và đào tạo: – Sau khi nhận Chỉ thị 07, nhiều Bộ ngành, địa phương đều nhanh chóng có văn bản chỉ thị các cơ quan, đơn vị trực thuộc và liên quan triển khai thực hiện. – Nhiều Sở TTTT đã và đang xây dựng kế hoạch ứng dụng PMMNM gửi UBND tỉnh, thành xem xét, phê duyệt. – Việc tổ chức các lớp đào tạo và tập huấn tại các Sở TTTT bước đầu diễn ra mạnh mẽ
 18. 18. Đánh giá tình hình thực hiện CT07(2)• Về ứng dụng PMMNM: – Một số Bộ, CQNB đã thực hiện rất tốt việc triển khai và ứng dụng PMMNM như: Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Một số địa phương đã thực hiện ứng dụng PMMNM trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị và địa bàn mình, tiêu biểu như: Ninh Thuận, Quảng Nam, Cà Mau, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nam, Lâm Đồng, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, An Giang, Thái Bình, …
 19. 19. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng PMMNM(1)• Khó khăn về kỹ thuật: – Thói quen người dùng: phần mềm nguồn đóng nói chung đã quá quen thuộc, gây “nghiện” – Hỗ trợ kỹ thuật ở các địa phương còn thiếu và yếu.• Về nhân lực: – Hầu hết các địa phương đề nêu khó khăn về vấn đề nhân lực: đội ngũ cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng đủ yêu cầu, mặt bằng trình độ CNTT của CBCC còn thấp.• Về chính sách, tổ chức thực hiện: – Chưa có có áp lực thực sự cũng như chính sách bắt buộc sử dụng PMMNM nên CBCC chưa chủ động sử dụng; một số lãnh đạo đơn vị không ủng hộ PMMNM
 20. 20. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng PMMNM(2) – Thiếu cơ chế tài chính để triển khai chuyển đổi sử dụng; Thiếu tài liệu hướng dẫn sử dụng PMMNM bằng tiếng Việt; – Chưa có cơ chế quản lý, giám sát, xử lí vi phạm bản quyền.• Về thời gian: – CT07 được ban hành vào cuối năm 2008 nên việc triển khai ngay trong năm 2009 là khá gấp, trong khi cùng thời gian đó, việc triển khai MS Office 2007 diễn ra gây lúng túng• Về kinh phí: – Nguồn kinh phí ứng dụng và phát triển PMMNM hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm 2009 (theo QĐ50) giành cho các Bộ, ngành, địa phương không cấp phát kịp trong năm 2009 (được chuyển sang 2010).
 21. 21. Thuận lợi• Các giải pháp PMMNM ngày càng đa dạng và phong phú – Có nhiều bộ PMMNM có tính năng tin cậy và hoàn toàn dễ dàng sử dụng có thể thay thế được phần mềm nguồn đóng, đặc biệt như giải pháp thay thế Windows, MS Office bằng Ubuntu LTS10.04, OpenOffice,...• Cộng đồng PMMNM và đội ngũ doanh nghiệp cung cấp giải pháp hỗ trợ cho người dùng ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn mở.
 22. 22. Định hướng chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển PMMNM
 23. 23. Đề án đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT&TT• Nội dung chính: – Phát triển nguồn nhân lực – Phát triển CNCNTT: trong đó có ưu tiên phát triển sản phẩm, giải pháp phục vụ ứng dụng CNTT của Nhà nước và doanh nghiệp do Việt Nam nghiên cứu, phát triển hoặc bản địa hóa từ phần mềm tự do mã nguồn mở. – Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng – Phổ cập thông tin – Ứng dụng CNTT – Xây dựng doanh nghiệp và phát triển thị trường CNTT&TT
 24. 24. Cơ chế tài chính cho PMMNM• Đã ban hành: – Thông tư liên tịch 142/TTLT-BTC-BTTTT• Đang xây dựng: – Định mức chi cho việc triển khai áp dụng PMMNM – Định mức chi cho phát triển sản phẩm PMMNM → 02 văn bản này dự kiến được ban hành trongnăm 2011
 25. 25. Thông tư liên tịch 142/TTLT-BTC- BTTTT• Ban hành ngày 22/9/2010.• Nội dung liên quan đến PMMNM: – Quy định nội dung, cách thức tổ chức, nội dung chi và định mức chi cho các khóa đào tạo (Phụ lục 1) – Hướng dẫn một số nội dung chi và định mức chi cho việc chuyển đổi sử dụng PMMNM (Phụ lục 2)
 26. 26. Một số định hướng chính sách• Để thúc đẩy PMMNM: – Giải pháp PPP- công tư kết hợp để thúc đẩy PMMNM – Chính phủ bố trí thêm kinh phí hỗ trợ địa phương – Nghiên cứu, xây dựng quy chế bắt buộc tất cả các máy tính trạm hoặc máy tính chủ được mua mới trong các CQNN phải cài đặt sẵn tất cả các phần mềm trong Danh mục PMNM ban hành theo Thông tư 41/2009/TT-BTTTT – Các cơ quan nhà nước nghiên cứu bổ sung việc sử dụng PMMNM và thi đua, khen thưởng hoặc có cơ chế bắt buộc CBCC sử dụng 1 số PMMNM. – Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các văn bản định mức về PM, PMMNM
 27. 27. Xin trân trọng cảm ơn!

×