Verslag 9 4

628 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verslag 9 4

 1. 1. Verslag  Informatie‐ en Werkbijeenkomst VUconnected 1 Maatschappelijk Programmeren en de Regio’s II Amersfoort, zaterdag 09‐04‐2011, 10.00 – 13.00 uur    1. Algemeen  De bijeenkomst De informatie‐ en werkbijeenkomst werd georganiseerd door de werkorganisatie van VUconnected. Uitgenodigd waren alle leden van de regiocomités.    Doel Het doel van de bijeenkomst was de ideeën en ontwikkelingen omtrent het maatschappelijk programmeren, met name binnen de themaprojecten, met elkaar te delen en hierna concreet in gesprek te gaan over hoe dit in de regio toegepast kan worden.    1. Themaproject Sociaal Ondernemen. Voor dit themaproject, dat vanaf 01‐01‐2011  loopt, zijn een aantal concrete formats ontwikkeld. Doel is deze te delen en de  mogelijkheden in de regio’s te verkennen.   2. Themaproject Grenzeloos Presteren. Voor dit themaproject, dat in de 2de helft van  2011 zal starten, zijn een aantal concepten voor programma’s in ontwikkeling, die  we met u willen delen. Doel is aanknopingspunten te vinden in de regio’s.  3. Het 3de themaproject, dat binnen het domein Gezondheid of Duurzaamheid zal  plaatsvinden, en vanaf eind 2011 zal gaan lopen. Advies hierover van de  regiocomités aan de werkorganisatie m.b.t. de keuze voor een thema en welk  domein het eerst aan bod moet komen is het doel.   (zie sheet 3 in de PowerPointpresentatie, te vinden in de digitale omgeving)  Dit is ook hoe we de komende jaren willen gaan werken; binnen de gekozen domeinen en aan de hand van bepaalde thema’s.    Deelnemers Dertien regiocomitéleden namen deel aan de bijeenkomst. Daarnaast waren Wouter Kropman (regisseur (top)sport & wetenschap van de VU) en 6 medewerkers van de werkorganisatie van VUconnected aanwezig. Dagvoorzitter was Nico van Hemert, directeur van Strategy on Demand, en voormalig lid van de Ledenraad.                                                               1  Overal waar VUconnected geschreven staat, wordt bedoeld: de werkorganisatie én de regiocomités.  
 2. 2. Opzet Het programma van de ochtend was als volgt:  10.00 – 10.15 uur   Gelegenheid tot kennismaken en weerzien bij een kopje koffie / thee verzorgd door  de Observant  10.15 – 10.30 uur   Start inhoudelijk programma   Welkom door Tom Doude van Troostwijk, terugblik en doel van de bijeenkomst   Opening door Nico van Hemert, voorzitter van de bijeenkomst  10.30 – 11.00 uur   Themaproject Sociaal Ondernemen, Patrick van der Hijden   Korte introductie van Sociaal Ondernemen, een terugblik & een vooruitblik   de Netwerkversneller en de Kopgroep, twee programma’s (in concept) binnen dit  thema  11.00 – 11.35 uur   Themaproject Grenzeloos Presteren    Insteek & thematiek bekeken vanuit de VU, door Wouter Kropman,   VU Sport Science Unit    Stand van zaken na de D&D‐tank, door Jacob Bouwman   Suggesties en ideeën, Nico van Hemert   11.35 – 12.15 uur   Het 3de Themaproject   Introductie van de thema’s door Tom Doude van Troostwijk   Brownpapersessie   Samenvatting & Stickeren  12.15‐ 13.00 uur Lunch, verzorgd door de Observant     2. Inhoudelijk programma  Opening & Introductie Tom Doude van Troostwijk, directeur van VUconnected, heet de aanwezigen welkom, introduceert Nico van Hemert en stelt de medewerkers van VUconnected voor. Tom blikt terug op het introduceren van het maatschappelijk programmeren, aan de hand van een aantal sheets. Deze zijn te bekijken in de PowerPoint‐presentatie, te vinden in de digitale omgeving.  Een opmerking die hij hierbij maakt is dat VUconnected het woord Impact, mede door de vragen die dit opriep tijdens de bijeenkomst op 1 februari, vervangen heeft door Maatschappelijke betekenis. Oriënteren, verdiepen, reflecteren en verder brengen, zijn doelstellingen die VUconnected, als landelijke en regionale organisatie, wil realiseren.   Binnen de Domeinen (Economie, Samen Leven, Duurzaamheid en Gezondheid), die zijn gekozen op basis van hun relevantie voor de VU en de associatie met de VU, zullen programma’s en netwerken worden gecreëerd. Binnen de Domeinen gaan themaprojecten lopen, waarvan Sociaal Ondernemen (Economie)en Grenzeloos Presteren (werktitel) (Samen Leven) de eerste twee zijn.   
 3. 3. Dit alles is work in progress. Aan de hand van een tijdschema, te bekijken op sheet 3 in de PP‐presentatie, licht Tom toe in welke fase ieder themaproject zich bevindt. Het is aan ons om steeds samen te zoeken naar passende, relevante thema’s, vragen en onderwerpen in de maatschappij met een bepaalde urgentie. Hierdoor ontstaat focus. Daarnaast moet steeds bekeken worden of deze onderwerpen ook aansluiten bij de instellingen.   De vraag wordt gesteld of alle regio’s binnen ieder themaproject zullen gaan meedraaien.  Van belang is de meerwaarde die een bepaald thema kan hebben in een regio. Dit is afhankelijk van het netwerk, de interesse en de raakvlakken die aanwezig zijn. Soms liggen ergens nieuwe kansen! Graag nodigt de werkorganisatie de regio’s uit bij elk thema te kijken naar de mogelijkheden.   Een andere vraag is wie bepaalt vanuit welk Domein het volgende Themaproject wordt geladen; Gezondheid of Duurzaamheid? Tom zegt dat hij graag een advies van de leden hierin wilt, en dat hij dit uiteindelijk, ook op basis van adviezen uit de instellingen, zal beslissen.    Programma & Doel van de ochtend Nico van Hemert, dagvoorzitter, licht kort het programma toe en vertelt over het doel van de dag. (zie pagina 1 van dit verslag)    Themaproject Sociaal Ondernemen, Patrick van der Hijden Patrick van der Hijden, programmaregisseur bij VUconnected, is sinds januari 2011 regisseur van de projectteam Sociaal Ondernemen. Dit team bestaat uit een Programmamaker (Radboud Lucassen), een Communicatiemedewerker (Hanneke Vonk), twee Programmamedewerkers (Susan Heijen en Sanne Jacobs) en hemzelf.  Dit is nieuw bij VUconnected, en samen zijn we zoekende naar de juiste manier van werken. Ook hebben we de denk‐ en doetanks geïntroduceerd, waarin een aantal regiocomitéleden met ons meedenken over formats van nieuwe programma’s binnen het thema Sociaal Ondernemen.   Als doelstellingen hebben we geformuleerd dat we:  ‐ willen inspireren en verdiepen;  ‐ een netwerk willen opbouwen (mensen bij elkaar brengen);  ‐ geïnteresseerde (ondernemers) willen helpen hun ambities te  concretiseren.  Onze doelgroep zijn geïnteresseerden in Sociaal Ondernemen, al dan niet zelf ondernemer. Als omschrijving van Sociaal Ondernemen hanteren we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met de nadruk op de P van People. Dat wil zeggen dat we meer meerwaarde willen creëren. Dat kan zijn voor de omgeving, de klant, de medewerker of de maatschappij.   Patrick licht de volgende sheet toe, waarin de programma’s die nu gepland zijn binnen Sociaal Ondernemen te zien zijn. (deze programma’s en hun inhoud zijn voor zover bekend ook te vinden op http://www.vuconnected.nl/sociaal‐ondernemen/)  De vraag wordt gesteld of het mogelijk is bepaalde ‘Amsterdamse programma’s’ naar de regio te halen. Dit is zeker mogelijk. Het is dan wel noodzakelijk te efficiënt te kijken naar 
 4. 4. samenwerkingen met lokale partners en de juiste setting. Patrick nodigt een ieder die hierin geïnteresseerd is uit om hierover contact met hem op te nemen.   Netwerkversneller Patrick vertelt over de Netwerkversneller, een format dat ingezet kan worden in de regio en waarmee na de eerste denk‐ en doetank de regio’s Gelderland en Flevoland aan de slag zijn gegaan. Een uitgebreide omschrijving van dit format is te lezen in de bijlage. Het doel van de Netwerkversneller is ondernemers met een sociale ambitie samen verder te brengen. Het programma kan op zichzelf staan, maar ook als inhoud fungeren van een bestaande netwerkbijeenkomst.  In ’t kort: START    Inleiding door keynotespreker   (bijv. Enno Masurel (AVE VU) of Glenn Verburg (MVO NL) VERVOLG  Opsplitsing in groepen van 10 pp. waarbij interne vraagstellingen, of vragen  vanuit de maatschappij m.b.t. Sociaal Ondernemen aan bod komen  Dit kan in verschillende rondes plaatsvinden, steeds afgesloten met  visitekaartjes uitwisselen EINDE  Borrel  Er wordt gevraagd wat de resulaten zijn van de programma’s die tot op heden hebben plaatsgevonden. Patrick vertelt dat we zien dat VUconnected steeds vaker wordt gevonden op dit thema; door MVO Nederland, maar ook door Mediapartners. Daarnaast zien we dat bezoekers terugkeren, dus verschillende programma’s binnen één themaproject blijven bezoeken.  Peter van de Boom (RC Gelderland) heeft momenteel contact met de lokale Rabobank en vertelt dat de andere comitéleden zijn contact als voorbeeld kunnen gebruiken. De centrale Rabobank gaf het advies het lokaal op te pakken, omdat het vanuit centraal zeker 2 jaar kan duren. Er wordt vanuit het zaal nogmaals benadrukt dat wanneer je je persoonlijke contacten inzet je sowieso altijd meer kunt bereiken.  Vanuit RC Zeeland wordt aangegeven dat zij eerst willen kijken naar de meerwaarde, ook voor het comité. Zij willen graag kijken of dit thema bij hen past, en bij hun afgeleide missie. Patrick geeft aan dat dit inderdaad onderdeel is van het nieuwe denken. Op zoek naar de mogelijkheden, de kansen en ook naar de grenzen.  Er wordt geïnformeerd naar de concreetheid van deze plannen voor de regiocomité’s. Patrick geeft aan dat dit format klaar is om uitgevoerd te worden en dat hij hier vanuit VUconnected graag in ondersteunt. Praktisch gezien houdt dit in dat hij mee kan gaan naar een afspraak met een partner, en het format aan zal leveren op papier (zie de digitale ruimte) zodat geïnteresseerden hiermee aan de slag kunnen.  Er zijn een aantal regiocomitéleden met goede ideeën, waarvoor dit format toepasbaar zou kunnen zijn. Er worden een aantal voorbeelden besproken en Patrick zal in de loop van volgende week contact met deze mensen opnemen.  Tenslotte wordt opgemerkt dat de regiocomités het ook interessant vinden mee te denken over de komende themaprojecten voor de ‘verre toekomst’, dus ook binnen de domeinen Economie, Samen Leven etc. Er wordt aangegeven dat je met deze nieuwe manier van werken wellicht een stukje vrijheid inlevert, maar hiervoor nieuwe ideeën voor in de plaats krijgt.  
 5. 5.  Het format De Kopgroep komt in verband met de tijd niet meer aan de orde. In de digitale werkomgeving vindt u een uitgebreide omschrijving van dit format. Hoe verder? RC Flevoland en RC Gelderland zijn bezig de Netwerkversneller op te zetten in hun regio.   ‐ Indien u interesse heeft om de Netwerkversneller in uw regio te gaan uitvoeren, of wilt deelnemen in de Kopgroep kunt u contact opnemen met Patrick van der Hijden.  ‐ U kunt daarnaast deelnemen aan de bijeenkomsten van de denk‐ en doetank  van Sociaal Ondernemen. (ong. 4x per jaar).  (p.van_der_hijden@dienst.vu.nl)    Themaproject Grenzeloos Presteren (werktitel) Jacob Bouwman introduceert Wouter Kropman, regisseur (top)sport & wetenschap van de VU, betrokken bij VU Sport Science Unit. Wouter is sinds 1 januari werkzaam bij deze nieuwe afdeling van de VU en houdt zich bezig met maatschappelijke thema’s op het gebied van sportwetenschap, marketing en communicatie. Hij werkt als een soort bruggenbouwer tussen bestuurders en sporters, en waakt ervoor dat de VU geen eiland is, maar in de maatschappij staat. In 2010 is er een start gemaakt met TEAM AMSTERDAM, een unieke samenwerking tussen Topsport Amsterdam (waaronder het CTO), het Projectbureau Olympische Ambitie van de Gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit. Zij werken vanuit het Olympisch Plan 2020/ 2028 wat onder andere als doel heeft om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen.   Wouter vertoont een promo‐filmpje over Topsport in Amsterdam, waarbij naast topsport ook andere onderwerpen aan bod komen. Gezondheid, Nederland in beweging, Gehandicaptensport en Revalidatie door te sporten zijn thema’s die centraal staan.  Er wordt door een regiocomitélid aangegeven dat er binnen de sport twee soorten problematiek aanwezig zijn. Als eerste het ruimtelijke aspect, dus de gelegenheid om te sporten in Nederland die steeds verder afneemt. Daarnaast de grote afname van het aantal vrijwilligers die zich inzetten voor de sportverenigingen. Wouter beaamt dat dit soort problematiek past binnen het plan, en dat deze ook aan bod zullen komen.   Momenteel werkt hij vanuit het Olympisch Stadion, waarvan de directeur begonnen is met zogenaamde ‘kleedkamerdebatten’. Een onderwerp van debat zou ‘Sporten op zaterdag of op zondag?’ kunnen zijn, zo wordt geopperd. Dit vraagstuk is nog steeds actueel en het zou interessant zijn deze thematiek eens onder de loep te nemen.   Jacob Bouwman: Themaproject 2 ‘Grenzeloos Presteren’ (werktitel) Grenzeloos Presteren is het Jaarthema van 2011/ 2012 van de VU, en VUconnected wil door middel van dit themaproject hierbij aanhaken. Eén van de doelen van dit themaproject is om zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen, en ook VUconnected wil mensen gaan inspireren en motiveren om te gaan sporten. Dit sluit aan bij de Olympische ambitie, dat als in 2016 75% van de Nederlanders regelmatig sport.   Bij (sport)prestaties verbeteren draait het volgens Jacob om veranderingen bij drie verschillende factoren; (het samenspel tussen) lichaam (uithoudingsvermogen), geest 
 6. 6. (coaching) en sportieve houding (emancipatie en sociale cohesie). Door middel van verschillende programma’s willen we dit bewerkstelligen en deze drie gebieden aan bod laten komen. Het idee is deze programma’s als een soort wedstrijd tussen initiatieven die mensen in beweging brengen in te vullen, wat eindigt in een groot slotevent als finale.   In de denk‐ en doetank is het idee naar voren gekomen om een online coach in te stellen die 1 uur per week beschikbaar is en waar geïnteresseerde scholen en sportverenigingen terecht kunnen met vragen, en waar ze informatie kunnen krijgen om kinderen meer te laten bewegen. Uit de zaal komt de vraag of het wel verstandig is om dit soort samenwerkingen met scholen aan te gaan, aangezien zij gefocust zijn op onderwijs en hierin ook doelstellingen te behalen hebben. Wellicht zijn de naschoolse opvang en/ of kinderdagverblijven betere samenwerkingsorganisaties.   Daarnaast wordt er gevraagd of binnen dit thema het onderwerp enkel Sport is. Het antwoord hierop is ja, er is gekozen om andere vormen van Grenzeloos Presteren hier niet te behandelen. Deze komen wel in het jaarthema van de VU aan bod.   Bij een aantal regiocomités onstaan al ideeën om rondom dit thema te programmeren:   ‐ Limburg: Een debat op een middelbare school m.b.t. Sport aan de  hand van pedagogische en sociologische aspecten.  ‐ Zeeland: Een debat aangaan met studenten (de nieuwe werkenden),  er is ook een HBO Sport in wording in Goes.  ‐ Zuid‐Holland Noord: De faculteit bewegingswetenschappen in  contact brengen met de lokale sportverenigingen.  ‐ Zuid‐ Holland Noord: De problematiek van ouders die hun kinderen  ongezond stimuleren en motiveren ‘de beste’ te zijn.  ‐ Noord‐Holland Zuid: Via ouderenbonden: pleiten voor meer  bewegen voor ouderen (n.a.v. een artikelen van de VU)  Tenslotte wordt de opmerking gemaakt dat iemand zijn bedenkingen heeft bij het onderwerp. Moet je willen Grenzeloos Presteren? Wat is er mis met Bedachtzaam Bewegen?   Je kan inderdaad je vraagtekens zetten bij het doel om alijd maar die seconde, of die honderste van een seconde, sneller te gaan. Aan de andere kant is het (zichzelf) ontwikkelen van de mens altijd aan de orde. Hier ligt een spanningsveld, dat een interessante basis kan zijn voor een programma. Kritische vragen en opmerkingen hebben zeker een belangrijke plaats in het themaproject.  Hoe verder? In het najaar zal het aanbod van programmaformats concreet worden. Door Jacob zullen bovenstaande suggesties meegenomen worden in de ontwikkeling van de programma’s.  Het doel is dat deze in de 1ste helft van 2012 zullen gaan plaatsvinden.   ‐ Indien u ideeën heeft voor een programma’s binnen dit thema, kunt u contact opnemen met Jacob Bouwman.  ‐ U kunt daarnaast deelnemen aan de bijeenkomsten van de denk‐ en doetank  van Grenzeloos Presteren. (ong. 4x per jaar) (j.bouwman@dienst.vu.nl)  
 7. 7.  Het 3de Themaproject Het derde Themaproject zal plaatsvinden in het domein Gezondheid of Duurzaamheid. Tijdens de brainstorm van de denk‐ en doetank zijn een aantal thema’s naar voren gekomen die (in een bepaalde vorm) het 3de Themaproject kunnen zijn. Dit waren:     Gezondheid  Duurzaamheid De gevolgen van langer leven    Een gezonde leefomgeving begint bij  mijzelf? Medicalisering van jeugd en ouderdom  Energiebronnen in 2030 Hoe gezond mag je leven?  De ecologische voetafdruk van mensen  De groep werd in twee opgesplitst en uitgenodigd deze thema’s in beide domeinen aan te vullen. Na deze sessie werden de domeinen aangevuld met de volgende thema’s:     Gezondheid  Duurzaamheid Eigen rol of de overheid?  Duurzaam boeren, duurzaam bouwen,  duurzaam beleggen (3 thema’s) Kan alles? & Moet alles?  Rol overheid? (politiek) Genoeg handen? (werkgelegenheid)    Verantwoordelijkheid/ grenzen stellen  Hierna werd iedereen uitgenodigd aan deze bovenstaande thema’s een voorkeur 1, 2 en 3 (resp. 3, 2 en 1 punt) te geven a.d.h.v. drie gekleurde stickers.   Tenslotte werd de deelnemers gevraagd bij dát domein te gaan staan waaraan de voorkeur wordt gegeven dat het themaproject hiervan als eerste na Samen Leven zal gaan lopen. Bij Gezondheid stonden 10 mensen, bij Duurzaamheid 6. De ranglijst van de thema’s ziet er als volgt uit:  Gezondheid 1. De gevolgen van langer leven    24 punten 2. Hoe ongezond mag je leven?     23 punten 3. Eigen rol of de overheid?       20 punten 4. Kan alles? Moet alles?      16 punten 5. Genoeg handen?        11 punten 6. Medicalisering van jeugd en ouderdom    8 punten 
 8. 8.    Duurzaamheid 1. Duurzaam boeren, duurzaam bouwen, duurzaam beleggen    25 punten 2. Een gezonde leefomgeving begint bij mijzelf?        24 punten 3. Energiebronnen in 2030            19 punten 4. De ecologische voetafdruk van mensen        17 punten 5. Verantwoordelijkheid/ grenzen stellen        14 punten 6. Rol overheid? (politiek)              5 punten            
 9. 9. Hoe verder? Ook aan de instellingen wordt gevraagd een advies uit te brengen over de verschillende thema’s en welk domein als eerste zal gaan lopen na Economie en Samen Leven. Met deze, en de adviezen van 9 april, zal de werkorganisatie van VUconnected een keuze maken voor het volgende themaproject. Binnen de denk‐ en doetank zal aan de slag worden gegaan met programma‐ideeën hiervoor.    ‐ U kunt aanmelden om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de denk‐ en doetank  van dit 3de themaproject. (ong. 4x per jaar). (s.jacobs@dienst.vu.nl)      3. Afsluiting    Tom sluit de bijeenkomst af, door net als bij de vorige bijeenkomst, een puntkomma te plaatsen in plaats van een punt. De werkorganisatie van VUconnected gaat aan de slag met de besproken onderwerpen en verkregen informatie.   In de loop van volgende week vindt een evaluatie plaats waarbij bepaald gaat worden hoe we deze bijeenkomst het beste kunnen opvolgen. We zullen u hier uiteraard over informeren.  Tom dankt alle aanwezigen voor hun komst, en wenst iedereen een prettige, zonnige zaterdag toe.   

×