High Sustainabili-tea_nov 2010

470 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

High Sustainabili-tea_nov 2010

  1. 1. 11-11-2010Terugblik High sustainabili-tea ‘verjongen van de organisatie’
  2. 2. 11 november 2010, Ecodrome ZwolleHigh sustainabili-tea – verslag lezingen en rondetafelgesprekkenOp de Dag van de Duurzaamheid organiseerde VUconnected samen met de Kreatieve Industrie Zwolle in hetZwolse Ecodrome een middagprogramma over ‘verjongen van de organisatie’ met lezingen van AartBontekoning over ‘de kracht van generaties’ en Eric Koenen over de ‘KUNST van leiderschap’. Een middag oversociale innovatie met het oog op de naderende gevolgen van vergrijzing van de samenleving. Het themaduurzaamheid werd benaderd vanuit een sociaal maatschappelijk perspectief.De kracht van generaties, Aart BontekoningBinnen vrijwel iedere organisatie zijn verschillende generaties aan hetwerk. Hoe ga je om met verschillende generaties binnen deorganisatie? Hoe blijf je als organisatie interessant voor deaanstormende generaties werknemers? Aart Bontekoning had de eerom met zijn lezing de aftrap te verzorgen van het programma. Hij legdevooral uit hoe organisaties meer rendement kunnen halen uit deverschillende generaties in de organisatie. Hij maakte daarbij gebruikvan zijn onderzoek en meest recente boek: ‘Het generatieraadsel. Ontdek de kracht van generaties’.Bontekoning hield een interessant verhaal over hoe je verschillende generaties binnen je organisatie kuntverbinden. Hoe je ervoor kunt zorgen dat uit de verscheidenheid van generaties juist de kracht haalt.Bontekoning maakte bij zijn verhaal gebruik van interessante gegevens hoe het nou zit met de verschillendegeneraties binnen een organisatie. Bij welke generatie hoor ik? Hoe wordt de levensfase van een bepaaldegeneratie dan genoemd en welke vernieuwingsimpulsen neemt dat met zich mee. Op een heldere wijze legdeBontekoning uit hoe de protestgeneratie (1940-1955) op een vruchtbare wijze kan samenwerken met deeinsteingeneratie (1985-2000) en hoe de generatie X (1955-1970) begrip kan opbrengen voor de culturele omstandigheden, wijze van interpreteren en dus manier van werken van de pragmatische generatie (1970-1985). Bontekoning beseft dat tussen de generaties binnen een organisatie vaak sprake is van spanningsvelden. Zo sprak hij over tegenstellingen tussen de manier van doen van de protestgeneratie en daar tegenover de wensen van de Einsteingeneratie als: macho versus macho feminien werken hier, leren daar versus leren en werken integreren formeel versus persoonlijk bedrijf nr.1 versus authentieke professional nr. 1 gesloten kennissysteem (indirect) versus open kennis delen (direct) zwaktes en fouten zien/straffen, het Oude Werken versus krachten zien en ondersteunen, diversiteit benutten, het Nieuwe WerkenCollectieve ontwikkeling generatiesVolgens Bontekoning is er sprake van een relatie tussen ‘ondersteunen collectieve ontwikkeling vangeneraties’ en andere thema’s. Hij vindt dat organisaties zich moeten inzetten voor de ontwikkeling van allenieuwe generaties. Belangrijk daarbij zijn pijlers als: sociaal innoveren, basis voor individueletalentontwikkeling, continu updaten cultuur (het Nieuwe Werken voor alle generaties), interactief leren envitaliseren.
  3. 3. Tip voor leidersBontekoning gaf aan het eind van zijn verhaal nog enkele tips mee aan de leidinggevenden in de zaal. Hij sprakvan uitdagingen die leiders hebben die evolutie willen steunen, te weten: energiefluctuaties moeten leiders zien als signalen evolutie leiders moeten het spanningsveld instappen en ontrafelen het zien en benutten van verschillen vernieuwingsimpulsen van ALLE generaties steunen Wijsheid oudere generaties opsporen en overdragenDe KUNST van leiderschap, Eric KoenenNa aanleiding van het verhaal van Aart Bontekoning volgde de eerste ronde tafelgesprekken tussenkunstenaars en leidinggevenden uit het bedrijfsleven, vergezeld met een rijk uitgeruste duurzame high tea. Nade tafelgesprekken maakte het gezelschap zich op om te luisteren naar het verhaal van Eric Koenen. Hijverbindt kunstwerken met de meest essentiële dilemma’s waar leidinggevenden mee worstelen bijveranderingsprocessen in de organisatie. Dit doet hij aan de hand van zijn boek: ‘de kunst van leiderschap in tijden van verandering’. Koenen deed een poging aanwezigen te e inspireren om zelf een visie te ontwikkelen op leiderschap van de 21 eeuw. Hoe kan je als bedrijf en leidinggevende creatief zijn. De kracht van Koenen is, zo bleek, dat hij aan de hand van grappige, interessante soms prikkelende platen/beelden, het publiek kan verleiden om verder te kijken dan organogrammen, blauwdrukken, cijfertjes, kortom de zakelijke hardheid en realiteit van het bedrijfsleven. Koenen slaagde erin om met zijn verhaal het aanwezige publiek te verleiden buiten de gebaande paden te treden. Koenen vertelde een citaat dat een bedrijf ooit naar buiten bracht: ‘we stonden op de rand van de afgrond, maar gelukkig hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt’. Dit citaat typeerde Koenen die in zijn verhaal humor afwisselde met de serieuze issues waar leidinggevenden mee te maken hebben. Gedurende zijn lezing wist Koenen met de beelden en anekdotes constant het publiek erbij te houden. Geen moment kon je wegdommelen of je moest weer lachen om een plaat die op humoristische wijze de realiteit van een bedrijf of leidinggevende bloot legde.De rondetafelgesprekkenAan de hand van de aangedragen thematiek door de sprekers, gingen de brainstormdeelnemers intafelgesprekken onder het genot van een duurzame high tea dieper in op het onderwerp. De kunstenaars metleidinggevenden in gesprek over samenwerken, creatief en buiten de kaders denken en doelen behalen. Degespreksleiders hebben na afloop een poging gedaan om het besprokene samen te vatten, waarvoor onzedank. Bij beide van de volgende twee verslagen is voor een andere insteek gekozen. Dit zorgt voor eencompleet en overzichtelijk beeld van de middag. Een van de gespreksleiders vatte de reacties van dedeelnemers aan de tafelgesprekken als volgt samen: ‘De 15 kunstenaars en 15 leidinggevenden zaten eerstnog wat onwennig bij elkaar, maar door de twee lezingen die aan het programma gekoppeld waren kwam dedialoog als snel op gang. De samenstelling van de groep deelnemers aan de brainstorm werkte in de discussieinspirerend en vernieuwend. ‘Een goede vibe’ aldus kunstenares Danitsja van Dijk. ‘Waar de ruimte zoekenvoor een balans en sturing en innovatie. Hier kan de kunstenaar bedrijven verder helpen’, aldus gespreksleiderElja Kalisvaart. Hier volgen de resultaten. De deelnemersmix van kunstenaars en bedrijfsleven, zowel tijdenshet lezingenprogramma als gedurende de brainstorm, werd door alle partijen enorm gewaardeerd.Vernieuwing en verkenning stonden voorop. Heilige huisjes werden al snel losgelaten en respect ennieuwsgierigheid naar elkaars visie en werkwijze typeerden de sfeer tijdens de tafelgesprekken.
  4. 4. ‘Passie voor werk is van belang, diversiteit en contact tussen generaties is daarbij essentieel’ eVerslag 1 ronde tafelgesprek door Elja Kalisvaart (Geert Groote Instituut WindesheimHet gaat bij leiding geven om ontdekken en sturen op waar de energie zit in een organisatie en in de mensen.Leiderschap is misschien wel de vaardigheid om dit te zien en hierop te sturen. Binnen de organisatie moetenleidinggevenden de volgende zaken stimuleren: passie, bevlogenheid, ergens voor gaan, samen mooie dingendoen, talent en talentontwikkeling. Voor de leidinggevende is het van belang dat hij over de generaties heenkijkt en hen met en van elkaar laat leren en zich daardoor kunnen ontwikkelen. Het werken in een organisatiegaat erover om gezamenlijk een doel voor ogen te houden met respect voor diversiteit en gericht oponderlinge verbinding.Zakelijk perspectief niet verliezenRendement is binnen een organisatie een belangrijk item. Er moet immers wel geld verdiend worden, dussnelheid van handelen is een vereiste. Het mag en kan niet zo zijn dat het proces van leidingeven uitmondt inpraten, praten, ruimte geven, nog meer tijd geven etc. Het is belangrijk dat leidinggevenden en medewerkershelderheid en duidelijkheid creëren met elkaar. Dit vraagt wel om een veilig klimaat waar er ruimte is omfouten te maken. Een klimaat waar contact tussen de generaties mogelijk is en wordt gestimuleerd. Mensenzijn een schakel in het geheel en worden gestimuleerd tot delen, samenwerken en leren vanuit onderlingetegenstellingen.een duurzame organisatie weet om te gaan met paradoxen als angst en verlangen / passie, openversus gesloten systeem, structureren en vertrouwen op zelfregulerend vermogen enbedrijfskundige kant versus menswaarden. e Verslag 2 ronde tafelgesprek door Elja Kalisvaart (Geert Groote Instituut Windesheim) Managen werkt eerder verstorend dan stimulerend. Het haalt mensen uit hun kracht en sluit onvoldoende aan op waar de energie zit. (vgl voorbeeld Westside Story) De mens heeft de neiging in zich om in te leveren voor het grote geheel, om zijn passie in te temmen en om doelen na te streven die niet persé leiden tot meer geluk. Bijvoorbeeld meer geld, hogere omzet. Vraag diedit opriep; Waar streeft de mens naar in arbeidsrelaties en werk? En wat is dan duurzaam? Van belang is inieder geval dat er meer focus komt op lerend en innovatief vermogen. Dit vraagt dan wel om ruimte binnenkaders.Tijd om de handen ineen te slaanVerslag rondetafelgesprekken door Theo Smits (Smits media producties)De tijd dat je als ondernemer alles in je eentje kon klaren, is voorbij. Een bedrijf dat klaar wil zijn voor detoekomst, zal moeten samenwerken met andere partijen. Of dat nu bedrijven zijn met wie je het aanbod aandiensten of producten kunt uitbreiden, creatieve ZZP’ers die meedenken over de core business van een bedrijfof een netwerk op internet waar je snel nieuwe contacten kunt maken en jonge mensen kunt bereiken enbinnenhalen.De bereidheid tot samenwerken is bij alle deelnemers aan de tafel aanwezig. Sterker nog, iedereen werkt opde één of andere manier al samen. De kunstenaars als ZZP’ers in hun relatie met opdrachtgevers. En de
  5. 5. ondernemers met conculega’s, maar ook met studenten die met een frisse kijk op zaken mee kunnen pratenover ontwikkelingen of de inzet van de nieuwste vormen van social media.Geld niet grootste drijfveer voor nieuwe generatie werknemersOpvallend gegeven is dat de ondernemers van meningzijn dat geld niet de grote magneet is om jongerenbinnen te halen binnen een bedrijf. Belangrijker is demate van verantwoordelijkheid en de faciliteiten dieeen bedrijf biedt op het gebied van werk- enontmoetingsplekken met collega’s.Het Nieuwe Werken en Social MediaHet nieuwe werken binnen bedrijven verschilt weinigvan de manier waarop ZZP’ers altijd al werken. Je werktwanneer je wilt en waar je wilt, zo lang je werk maar optijd af is. Dit zorgt voor een hogere productiviteit, meervrijheid, creativiteit en uiteindelijk meer energie.Het belang van sociale digitale netwerken wordt erkend, bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van wat er injouw branche gebeurd en om gemakkelijk nieuwe contacten te leggen. Maar vooral de ondernemers blijkendaarnaast de live ontmoetingen te prefereren.Duurzaamheid geïntegreerd in bedrijfsvoeringVoor wat betreft duurzaamheid zijn de aanwezige ondernemers al in een ver gevorderd stadium. Het cradle-to-cradle principe is al ingeburgerd en men realiseert zich dat men de boot volledig mist wanneer men nietmaatschappelijk verantwoord onderneemt. MVO zal in de toekomst nog meer aan belang winnen. Bij dekunstenaars komt mvo niet zo zeer terug in de manier van produceren, maar meer als thema bij hunkunstwerken.Rare kunstenaars effectief in bedrijfslevenDe inzet van kunstenaars door ondernemers wordt op verschillende manieren bekeken. De een zetkunstenaars in door kunst van hen aan de wanden in het bedrijf op te hangen. De ander vraagt kunstenaarsjuist om mee te denken tijdens het creatieve proces binnen een bedrijf. Iedereen is het er wel over eens datjuist de “creatieven” binnen een bedrijf vaak de beste ideeën hebben en dat er dus goed naar hen moetworden geluisterd, ‘ook al zijn ze soms een beetje raar’.

×