Debatcafé fryslan feb2011

497 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Debatcafé fryslan feb2011

  1. 1. Debatcafé over Provinciale Statenverkiezingen FryslânWoensdag 23 februari 2011Ruim 85 mensen zijn naar Tresoar in Leeuwarden gekomen om hierde Debatcafé-avond bij te wonen, die we als VUconnectedorganiseren in samenwerking met het Friesch Dagblad en metTresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum. Het thema vandit Debatcafé is Fryslân kiest!, waarbij het debat onder leiding vanonze vaste debatleider Siem Jansen in het teken zal staan van deaanstaande verkiezing van de leden van de Provinciale Staten vanFryslân. Nadat mede-organisator Lútsen Kooistra als directeur-hoofdredacteur van het Friesch Dagblad de debatavond heeftgeopend, daagt Siem Jansen de politieke debaters in de vorm vaneen competitie uit om zichzelf, de partij en hun partijprogrammakort te introduceren.De volgende debaters presenteren zich (op de foto van links naar rechts):- Piet Adema (Drachten), gedeputeerde en lijsttrekker van deChristenUnie, lijst 6;- Jannewietske de Vries (Raerd), gedeputeerde en nummer 2 op delijst van de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), lijst 2;- Johannes Kramer (Sibrandabuorren), nummer 2 op de lijst van deFNP, lijst 4;- Tom van Mourik (Leeuwarden), lijsttrekker van de VVD, lijst 3;- Sjoerd Galema (Hartwerd), gedeputeerde en lijsttrekker van hetChristen Democratisch Appèl (CDA), lijst 1;
  2. 2. - Marieke van de Ree (Gorredijk), lijsttrekker van Democraten 66(D66), lijst 13;- Addy Stoker (Leeuwarden), lijsttrekker van Verenigd Links-FerieneLofts, lijst 12.Jannewietske de Vries wint de publieksprijs voor de mooisteintroductiespeech, waarmee zij tijdens deze debatavond zowel heteerste als ook het laatste woord mag voeren.Twee onderwerpen staan in dit Debatcafé centraal. We beginnenmet de partijstandpunten inzake Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.Een boeiend debat ontstaat. Enkele van de uitspraken van dedebaters:- De Vries: "Fryslân moet op het Europees podium. De cultuurmaakt Fryslân mooi. Cultuur in Fryslân heeft toekomst. Begin in dedorpen. Begin klein. Evenementen zoals het openluchtspel inJorwert, dàt zijn onze podia.";- Galema: "Fryslân moet uitnodigend zijn naar de rest vanEuropa.";- Adema: "Het moet van onderop; we moeten daartoe onze Friesegemeenten activeren.";- Van de Ree: "Fryslân kan kunst & cultuur paren, waar dat DenHaag" niet lukt.";- Kramer: "Groningen mag nooit de zeggenschap krijgen over decultuur in Fryslân. Dat kan Den Haag misschien wel willen, maarzover mag het nooit komen!" Richt niet je blik op alleen 2018, wantorganisaties als Tryater, Omrop Fryslân en de Frieseoplenluchtspelen moeten ook al in 2012 en daarna wordengeholpen.";Siem Jansen geeft ook de zaal de gelegenheid om mee tedebatteren. Lokale politici (waaronder Pier Tilma en Lies Melchers),provinciale politici (waaronder Rommert Krijtenburg en WillemRoersma), en vele anderen (waaronder Piet Reitsma út eTrynwâlden) doen graag mee met hun vragen, tegenwerpingen ensuggesties. Willem Roersma (Provinciaal Belang Fryslân, lijst 9):"Vergeet Oerol niet. Ga uit van eenvoudige vormen en zorg voordraagvlak. Begin klein en laat de ambitie in Fryslân groeien voorFryslân Culturele Hoofdstad 2018."
  3. 3. Na de pauze volgt het tweede onderwerp van vanavond, over hetSociaal Economisch Masterplan Noordoost Fryslân. De debatersgaan er weer flink tegenaan in het debat:- Kramer: "Krimp is ook een kans voor Fryslân, maar pas op voorhet bureaucratisch moloch en zet van onderop in.";- Galema: "We moeten het krimpdebat loslaten en veel meer naareen positieve investeringsagenda gaan. De Friese steden zoalsLeeuwarden moeten de dorpen niet leegtrekken; we moeten hetnoorden beschermen.";- Van de Ree: "Er zit power in deze regio. Stop geld in goedeinfrastructuur.;- Stoker: "Als jongeren zich willen inzetten voor hun eigen regio,investeer daar dan in.";- De Vries: "Verbindingen tussen land & water zijn in Fryslân goedte leggen. We kunnen ook digitale systemen inzetten om vanopenbaar vervoer maatwerk te maken, Fryslân zou in dat opzichtexperimenteerregio kunnen zijn. De Rijksbijdrage moet niet alleennaar de Randstad, want dat geld hebben we hier in Fryslân hardnodig";- Adema: "Hoogfrequent openbaar vervoer in het landelijk gebied isbijzonder moeilijk; we zouden alle vervoer moeten bundelen inzogenoemde bundelbussen, een combinatie van WMO-, leerlingen-en openbaar vervoer).";- Van Mourik: "Het noorden wordt door het Rijk te vaak opachterstand gezet.";De zaal doet ook weer flink mee aan het debat. Er worden kritischevragen gesteld over bijvoorbeeld openbaar vervoer en leefbaarheidvan het platteland en over bodemdaling door zoutwinning.Eén van de aanwezigen slaagt erin alle politieke debaters achter deforumtafel sprakeloos te maken. Het is de biologische boer Durkvan der Schaaf. Van der Schaaf oppert het idee om de gronden vande Leeuwarder Vliegbasis te bestemmen voor biologische landbouw,als het er ooit van zal komen dat de Vliegbasis door de overheid zalworden gesloten. Van der Schaaf vraagt of de debaters het hiermeeeens zijn. Achter de forumtafel valt het helemaal stil. De provincialepolitici schudden hun hoofden en werpen afkeurende blikken. Als
  4. 4. debatleider Siem Jansen hierop met vragen reageert, wordtduidelijk dat alle zeven debaters dit een non issue vinden, wanteenmaal vanavond zijn ze het allemaal met elkaar eens: "We willende Vliegbasis niet kwijt, de Vliegbasis moet in Leeuwarden blijven!"Er is dan ook geen sprake van enige discussie over een anderebestemming voor deze gronden. Addy Stoker voegt daar nog evenaan toe dat biologische landbouw toch ook wel het laatste is dat jehier kunt invullen, aangezien de bodem van de vliegbasis daartoe alte zeer vervuild is.Het publiek had Jannewietske aan het begin van de avond gekozenals de politica die het laatste woord mag voeren. Siem Jansenvraagt de zeven politieke debaters wie van de aanwezigen in hetpubliek vanavond de mooiste inbreng heeft geleverd. De politicikiezen unaniem Willem Roersma als winnaar uit het publiek.Roersma verdient een fles wijn en De Vries verdient het laatstewoord vanavond. Jannewietske de Vries roept - mede namens haarpolitieke collegas - iedereen op om op 2 maart 2011 vooral te gaanstemmen, "omdat dat goed is voor de 1e Kamer en omdat dat goedis voor Fryslân". En dan grijpt ze haar kans met de oproep aan onsallen om vooral te gaan stemmen op de PvdA, want - zegt ze -"Cultuur in Fryslân is bij de PvdA in goede handen!".Daarna mag ik namens de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB) aanalle aanwezigen een gratis Fries KFFB-boek aanbieden, als dank vande KFFB aan de provincie voor haar jarenlange steun om de uitgavevan Friestalige KFFB-literatuur mogelijk te maken. Bij het verlatenvan Tresoar mag iedere aanwezige één van de zeven titelsmeenemen, met als doel om het lezen van de Friese literatuur tebevorderen door bijvoorbeeld zelf lid te worden of iemand andersvoor € 27,- een kado-jaarabonnement te schenken van deze Frieseboekenclub.Tot slot sluit mede-organisator Govert Geldof namens VUconnecteden mede namens het Friesch Dagblad en Tresoar deze geslaagdedebatavond. Velen blijven nog lang napraten onder het genot vaneen hapje en een drankje. Mooi was het dat er vanavond nietnegatief op de persoon is gespeeld, maar dat met enthousiasme en
  5. 5. ambitie stevig is gedebatteerd over wat Fryslân beweegt en watonze provincie daartoe nodig heeft in de komende jaren.

×