Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antwoordformulier

260 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Antwoordformulier

  1. 1. Antwoordformulier Ledenraadsvergadering VU-Vereniging vrijdag 30 november 2012Naam:      
  2. 2. 2/6 Lid Ledenraad Lid regiocomité, regio       Lid Raad van Toezicht VU-Vereniging, Stichting VU-VUmc of Stichting Windesheim Lid Bestuur VU-Vereniging Anders, namelijk      Zult u aanwezig zijn bij de Ledenraadsvergadering op 30 november 2012 (15:00 – 18:00 uur)? Ja Nee
  3. 3. 3/6Zult u aanwezig zijn bij het dinerbuffet dat aansluitend (18:00 – 20:30 uur) wordt gehouden in TheBasket? Ja NeeVergadervolmachtVoor leden van de Ledenraad: indien u niet aanwezig zult zijn bij de vergadering op 30 november2012 kunt u een ander lid van de Ledenraad machtigen. U wordt verzocht te zorgen dat devergadervolmacht uiterlijk op maandag 26 november 2012 in het bezit is van de secretaris van deVereniging.
  4. 4. 4/6Ondergetekende, lid van de Ledenraad VU-Vereniging (naam):      Woonplaats:      Geeft bij deze volmacht aan (naam):      Woonplaats:      Teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen in de Ledenraadsvergadering van de VU-Vereniging, gevestigd te Amsterdam, te houden aldaar op 30 november 2012 en in die vergaderingde stem uit te brengen over alle voorstellen die daar ter tafel komen, met de macht van substitutievoor zover het een ander lid van de Ledenraad betreft.
  5. 5. 5/6 Plaats      _______________Handtekening Datum      Dit formulier s.v.p. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 26 november 2012 retourneren. Hiervoor zijntwee mogelijkheden: - Digitaal: het formulier is te downloaden op www.vuconnected.nl/vereniging (rechts in beeld); het ingevulde formulier kunt u dan per e-mail terugsturen aan vereniging@vu.nl. Indien u een vergadervolmacht wenst af te geven en het formulier digitaal wilt terugsturen, denk er dan aan dat het formulier is ondertekend en ingescand.
  6. 6. 6/6- Per post: VU-Vereniging, t.a.v. Els Noorda, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

×