Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GVHD:
Thực tiễn cách
mạng VN
W
Xây dựng CNXH
ở VN
Cốt lõi
Độc lập
Giải quyết các
vấn đề xh
Giải phóng con
người
A. Cơ sở hình th...
B. Quan niệm Hồ Chí Minh về con người
I. Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể
Thống nhất Đa dạng
Chỉnh thể
Nghĩa hẹp
Nghĩa rộng
2. Con người lịch sử, cụ thể
Con người hiện thực, cụ thể,
khách quan
3. Bản chất con người mang tính xã hội
Theo quan niệm Hồ Chí
Minh con người là sự tổng
hợp các mối quan hệ
1. Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách
mạng
1st1st
Gía trị tinh
thần
Bản tính hướn...
2. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của
cách mạng, phải coi trọng, chăm sóc, phát huy nhân
tố con người
• Mục ti...
Động
lực
Con người là vốn quý nhất và là đại diện cho quốc gia dân tộc trong mọi thời đia, thể hiện tư duy, trí tuệ
của xã...
Quan điểm Hồ Chí Minh về chiến lược trồng
người• “Trồng người” là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách,vừa lâu dài của cách
mạ...
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước tiên cần có những con
người xã hội chủ nghĩa
Kế thừa giá trị,truyền
thống tốt đẹp
ph...
Chiến lược “trồng người” là trọng tâm, một bộ phận hợp
thành của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

16,767 views

Published on

 • Login to see the comments

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

 1. 1. GVHD:
 2. 2. Thực tiễn cách mạng VN W Xây dựng CNXH ở VN Cốt lõi Độc lập Giải quyết các vấn đề xh Giải phóng con người A. Cơ sở hình thành Con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm,xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởngcủa Người.
 3. 3. B. Quan niệm Hồ Chí Minh về con người I. Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể Thống nhất Đa dạng Chỉnh thể
 4. 4. Nghĩa hẹp Nghĩa rộng 2. Con người lịch sử, cụ thể Con người hiện thực, cụ thể, khách quan
 5. 5. 3. Bản chất con người mang tính xã hội Theo quan niệm Hồ Chí Minh con người là sự tổng hợp các mối quan hệ
 6. 6. 1. Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng 1st1st Gía trị tinh thần Bản tính hướng thiện và phẩm chất tốt đẹp C. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người về chiến lược “trồng người”
 7. 7. 2. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, phải coi trọng, chăm sóc, phát huy nhân tố con người • Mục tiêu Mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc & ấm no Giành quyền độc lập, tự do và bình đẳng Giải phóng con người
 8. 8. Động lực Con người là vốn quý nhất và là đại diện cho quốc gia dân tộc trong mọi thời đia, thể hiện tư duy, trí tuệ của xã hội, và là nhân tố đặc biệt quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước trên con đường xây dựng XHCN ở nước ta hiện nay với phương châm “Hòa bình, thống nhất, hợp tác cùng phát triển”.
 9. 9. Quan điểm Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người• “Trồng người” là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách,vừa lâu dài của cách mạng Phong kiến Tư bản chủ nghĩa Xã hội chủ nghĩa
 10. 10. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước tiên cần có những con người xã hội chủ nghĩa Kế thừa giá trị,truyền thống tốt đẹp phương đông Hình thành những phẩm chất tốt đẹp mới QH biện chứng
 11. 11. Chiến lược “trồng người” là trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội

×