Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proč na VŠKE

795 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proč na VŠKE

 1. 1. Proč studovat naVysoké škole Karla Engliše?
 2. 2. Proč vlastně studovat na soukromé vysoké škole?Především proto,že menší početstudentů umožňujeindividuální přístupučitelů, kteří majízájem nadostudováníkaždého studenta.
 3. 3. Co se říká o soukromých školách?Jsou jen pro děti bohatých rodičů.Není to tak, mnozí naši studenti pracujínebo o prázdninách vydělávají na školné.Nemají srovnatelnou úroveň s veřejnýmiškolami.Není to tak, naši bakaláři jsou úspěšní vpraxi i při přijímání na magisterské studium,ostatně na úroveň výuky a zejména státnízávěrečné zkoušky dohlíží ministerstvoškolství.
 4. 4. Proč studovat právě na VŠKE?
 5. 5. Ctíme odkaz našeho patronaProf. JUDr.Karel Engliš1880 - 1961významný český ekonom,právník , filosof a politik
 6. 6. Pomůžeme vám k úspěchuNaše studijní obory „Managementv podnikání“ a „Ekonomika a právov podnikání“ vás dobře připraví prozákladní a střední manažerské funkcejak v podnicích všeho druhu, takv organizacích veřejné správy,ale především pro vlastní podnikání.
 7. 7. Od akad. roku 2010/11nabízíme v rámci akreditovanýchoborů nová studijní zaměření:• Cestovní ruch a hotelnictví• Veřejná správa• Bezpečnost a ochrana zdraví ! v prácia především pro zaměstnané kombinované studium
 8. 8. Studijní zaměřeníCestovní ruch a hoteliérstvípřipravuje pro uplatnění v zařízeníchposkytujících ubytovací a stravovacíslužby, léčebnou a relaxační péči,v cestovních kancelářích, v turistickýchinformačních centrech, v agenturách proorganizování výstav a veletrhů,v reklamních agenturách i v institucíchveřejné správy v oblasti regionálníhorozvoje.
 9. 9. Studijní zaměření Veřejná správarozšiřuje obor Ekonomika a právov podnikání se záměrem připravitabsolventy i k výkonu povolání veveřejném sektoru na nižší až střednířídící úrovni tak, aby ve své činnostidostáli specifickým nárokům činiteleveřejné správy či manažera neziskovéhosektoru ve vztahu k občanům, médiím azájmovým skupinám.
 10. 10. Studijní zaměřeníBezpečnost a ochrana zdraví v práciToto zaměření je realizována pouze vkombinované formě studia a je určenoprvořadě vedoucím pracovníkům aspecialistům, kteří jednak potřebují doplnitVŠ vzdělání a jednak si chtějí rozšířitpoznatkovou základnu v oblasti BOZPs garancí významné výzkumné instituce(včetně možnosti absolvovat zkoušku OZO v prevenci rizik).
 11. 11. Kombinované studiumumožňuje absolvovat 50% studiadistanční formou v e-learningovémprostředí Moodle, 50% ve víkendovýchsoustředěních s prezenční výukou.
 12. 12. Studium v angličtiněOd 16. února 2011 máme akreditovánobor Management v podnikání jakoManagement in Business s výukou vanglickém jazyce.
 13. 13. Od akademického roku 2011/12nové akreditované studijní programy• Bezpečnostně právní studia• Aplikovaná geologie
 14. 14. Studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správěje zaměřen pro výkon manažerských funkcí a pracovních pozic s problematikou bezpečnosti v organizacích:• státní správy (občanského nebo i uniformovaného pracovníka státní, obecní nebo městské policie, vězeňské služby)• samosprávy (krajského, magistrátního, městského, obecného úřadu – oboru, oddělení a pracoviště obrany) na nižší a střední úrovni řízení
 15. 15. Studijní oborTechnologie ochrany osob a majetkuje zaměřen pro výkon pracovních pozics problematikou bezpečnosti:• v organizacích podnikatelského sektoru;• v soukromých bezpečnostních a detektivních službách;• v bezpečnostních subjektech a agenturách (např. bankovnictví a pojišťovnictví);• s využitím stávajících i perspektivních programových produktů, informačních systémů a technologií, implementovaných při řízení bezpečnosti podniku, agentury nebo služby.
 16. 16. Studijní obor Aplikovaná geologieje zaměřen na přípravu absolventů pro:• práci v průzkumně a výzkumně zaměřených geologických organizacích• práci ve specializovaných geochemických a geofyzikálních laboratořích
 17. 17. Od akademického roku 2012/13nově akreditovaný studijní program Stavební inženýrství studijní obor Správa majetku
 18. 18. Co ještě nabízí naše škola pro všechny studující?
 19. 19. Nadstandardní úroveň výuky • profesoři a docenti na plný úvazek • všechny výukové texty na intranetu • v každé učebně dataprojektor
 20. 20. Nadstandardní vybavení• světlé a prostorné učebny (původní školní budovy)• odborná knihovna a studovna s počítači pro studenty
 21. 21. Nadstandardní vstřícnost• přijímací pohovor orientován na upřesnění zájmu a váš cíl (nezkoušíme, co neumíte, vždyť se to u nás ještě naučíte)• učitelé a zaměstnanci k dispozici každý den i odpoledne• semestr končí v červnu, máte 3 měsíce na brigády (naši studenti pracují v Evropě i v USA)• možnost individuálního studijního plánu
 22. 22. Uvažujte ekonomicky• nejnižší školné na vysoké škole ekonomického zaměření• možnost dohodnutí splátek školného
 23. 23. Můžete studovat v Brně
 24. 24. V Brně do školy snadno• přímo z autobusu 6 minut pěšky (od vlaku o 2 minuty déle)• od tramvaje 3 minuty
 25. 25. Můžete studovat v Ostravě
 26. 26. Kde nás najdete v Ostravě?
 27. 27. Můžete studovat i v Liberci
 28. 28. A rovněž na úrovni
 29. 29. Kde nás najdete v Liberci?
 30. 30. Setkáte se s osobnostmi
 31. 31. Promoce Brno 2012
 32. 32. Náš vědecký časopis
 33. 33. Co na závěr?Na naší škole můžete studovat bez stresu,na úrovni a s jistotou uplatnění. Jestliženejste rozhodnuti, přijďte se samipřesvědčit.

×