Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης

Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης - Ιστορία Α Γυμνασίου

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Περσικοί πόλεμοι - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης

 1. 1. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 1 Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
 2. 2. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 2 Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ 10 χρόνια µετά το Μαραθώνα, ο νέος βασιλιάς των Περσών, Ξέρξης, ετοιµάζει µια µεγάλη εκστρατεία κατά της Ελλάδας : κατά τον Ηρόδοτο, πρόκειται για 1.700.000 πεζούς, 80.000 ιππείς, 1.207 πολεµικά πλοία και ακόµα περισσότερα µεταγωγικά µε 517.000 ναύτες ( µάλλον υπερβολικοί οι αριθµοί – δείχνουν ωστόσο το µέγεθος του περσικού στρατού ) Στην Αθήνα τη δεκαετία 490 – 480 π.Χ. που µεσολάβησε έχει επικρατήσει ο Θεµιστοκλής, ηγέτης του κόµµατος των δηµοκρατικών Ο Θεµιστοκλής, µε τη διορατικότητα ( η ικανότητα να «βλέπει» ο ηγέτης το µέλλον) που τον διέκρινε, πίστευε ότι οι Πέρσες θα επανέλθουν και ο αγώνας θα κριθεί στη θάλασσα Φρόντισε λοιπόν να ναυπηγηθούν πλοία και ν’ αναδειχθεί η Αθήνα σε ναυτική δύναµη Το 481 ̟.Χ. σε συνέδριο των Ελλήνων στον Ισθµό της Κορίνθου α̟οφασίζεται να ̟ολεµήσουν ενωµένοι κατά του κοινού εχθρού µε αρχηγούς τους Σ̟αρτιάτες και να τιµωρηθούν οι ̟όλεις ̟ου θα συνεργάζονταν µε τους Πέρσες
 3. 3. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 3 480 ̟.Χ. : Θερµο̟ύλες Ο Ξέρξης χωρίς εµ̟όδια ̟ροχωρεί δια ξηράς συνοδευόµενος α̟ό το στόλο.Ο ελληνικός στρατός ε̟ιλέγει το στενό των Θερµο̟υλών ̟ροκειµένου να τον αντιµετω̟ίσει, ενώ ο ελληνικός στόλος θα συγκρουστεί µε τον ̟ερσικό στο Αρτεµίσιο
 4. 4. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 4 480 ̟.Χ. : Θερµο̟ύλες 7.000 Έλληνες µε αρχηγό το Σ̟αρτιάτη Λεωνίδα θ’ αντιµετωπίσουν τους Πέρσες Στην πρόταση του Ξέρξη για παράδοση των όπλων, η απάντηση του Λεωνίδα είναι : «Μολών λαβέ» (έλα να τα ̟άρεις) Κατά τις 2 πρώτες ηµέρες οι επιθέσεις των Περσών αποκρούονται, µε µεγάλες µάλιστα για κείνους απώλειες Την 3η ηµέρα ο Εφιάλτης, κάτοικος της περιοχής, οδηγεί τους Πέρσες στα νώτα των Ελλήνων, από ένα κρυφό µονοπάτι του όρους Καλλίδροµου Ο Λεωνίδας διώχνει τους υπόλοιπους Έλληνες ,προτού φτάσουν οι Πέρσες, και µένουν για την υπεράσπιση του στενού 300 Σ̟αρτιάτες και 700 Θεσ̟ιείς που αρνήθηκαν να φύγουν Οι υπερασπιστές θα ̟έσουν µέχρις ενός, όµως και οι Πέρσες θα ̟εράσουν µε βαριές α̟ώλειες
 5. 5. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 5 Το ̟εδίο της µάχης σήµερα
 6. 6. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 6 Ο ανδριάντας του Λεωνίδα
 7. 7. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 7 480 ̟.Χ. : Σαλαµίνα Ο ελληνικός στόλος εγκαταλείπει το Αρτεµίσιο κι έρχεται στο στενό της Σαλαµίνας Στο µεταξύ ο Ξέρξης εισβάλλει στην Αθήνα που έχει εγκαταλειφθεί απ’ τους κατοίκους της και την ̟υρ̟ολεί Ο Θεµιστοκλής ε̟ιµένει ν’ αντιµετω̟ίσουν τους Πέρσες στη Σαλαµίνα, καθώς η στενότητα του χώρου δεν ευνοούσε την ανά̟τυξη της µεγάλης ̟ερσικής δύναµης, όµως ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Ευρυβιάδης διαφωνεί κι ετοιµάζεται να οδηγήσει τον ελληνικό στόλο στον Ισθµό της Κορίνθου Οι Πέρσες ( µε εφαρµογή πανούργου σχεδίου του Αθηναίου αρχηγού που ειδοποιεί τον Ξέρξη ότι οι Έλληνες σκοπεύουν να φύγουν) κλείνουν τις διεξόδους του στενού , κι έτσι υ̟ερισχύει αναγκαστικά η πρόταση του Θεµιστοκλή
 8. 8. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 8 480 ̟.Χ. : Σαλαµίνα Οι ̟ροβλέψεις του Θεµιστοκλή ε̟αληθεύτηκαν : στο µικρό χώρο του στενού η περσική δύναµη δεν µπόρεσε ν’ αναπτυχθεί ολόκληρη, ενώ τα µικρά κι ευέλικτα ελληνικά πλοία κατάφεραν να επικρατήσουν κυκλώνοντας και συντρίβοντας την περσική δύναµη Α̟οτέλεσµα : ο Ξέρξης φεύγει από την Ελλάδα, αφήνει όµως στη Θεσσαλία το Μαρδόνιο για να προσπαθήσει ξανά
 9. 9. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 9 Αρχαία ελληνική τριήρης (̟ολεµικό ̟λοίο) σε ανακατασκευή: είχε 37 µ. µήκος και 5.20 πλάτος , ενώ διέθετε 170 κουπιά σε τρεις σειρές Στην πλώρη υπήρχε το έµβολο, µια µυτερή κι επενδυµένη µε µέταλλο προεξοχή , µε την οποία χτυπούσαν και βύθιζαν τα εχθρικά πλοία
 10. 10. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 10 479 ̟.Χ. : Πλαταιές και Μυκάλη Αφού ο Μαρδόνιος ξεχειµώνιασε στη Θεσσαλία και µετά την άρνηση των Αθηναίων να συνεργαστούν µαζί του, φτάνει µε το στρατό του στις Πλαταιές της Βοιωτίας Εκεί θα τον αντιµετωπίσει ο ενωµένος ελληνικός στρατός µε επικεφαλής το βασιλιά της Σ̟άρτης Παυσανία Στη σφοδρή σύγκρουση που ακολουθεί οι Πέρσες για άλλη µια φορά θα ηττηθούν, ενώ στη µάχη θα σκοτωθεί κι ο ίδιος ο Μαρδόνιος Την ίδια ηµέρα ο Σ̟αρτιάτης Λεωτυχίδης σηµείωσε νέα νίκη κατά του περσικού στόλου στο ακρωτήριο της Μυκάλης στην α̟έναντι µικρασιατική ακτή Ο ̟όλεµος είχε τελειώσει
 11. 11. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 11 479 ̟.Χ. : Πλαταιές και Μυκάλη
 12. 12. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 12 Η σηµασία και οι συνέ̟ειες της νίκης των Ελλήνων Τα σχέδια των Περσών για επέκταση και κυριαρχία σ’ ολόκληρη την Ευρώ̟η µαταιώθηκαν : αυτό δεν αφορά µόνο τους Έλληνες, αλλά είναι ένα γεγονός µε ̟αγκόσµια σηµασία Όχι µόνο οι Έλληνες διατήρησαν την ελευθερία τους, αλλά και ̟ολλές ελληνικές ̟όλεις της Μικράς Ασίας ελευθερώθηκαν από τον περσικό ζυγό Η ελευθερία είναι η απαραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για κάθε είδους ανά̟τυξη : έτσι, µε τονωµένη την αυτοπεποίθησή τους οι Έλληνες, στα ε̟όµενα χρόνια , θα ε̟ιδοθούν στη δηµιουργία λαµ̟ρών ε̟ιτευγµάτων σε κάθε τοµέα του ̟ολιτισµού
 13. 13. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 13 Η σύγκρουση Ελλήνων και Περσών: µια συνολική µατιά Εντο̟ίστε στο χάρτη τις κυριότερες µάχες και θυµηθείτε τους ̟ρωταγωνιστές και την έκβαση της καθεµιάς
 14. 14. ΣΕΡ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 14 ΠΗΓΕΣ Λίγη Ακόµη Ιστορία – ψηφιακή βιβλιοθήκη : http://repository.edulll.gr www.el.wikipedia.org www.greekshipmodels.com Εκ̟αιδευτική Πύλη Υ̟. Παιδείας : www.e-yliko.gr Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, ψηφιακές συλλογές : www.odysseus.culture.gr Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος Β΄, Εκδοτική Αθηνών Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυµνασίου των Θ. Κατσουλάκου, Γ. Κοκκορού- Αλευρά, Β. Σκουλάτου ,ΟΕ∆Β Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων ως το 30 ̟.Χ. των Λ. Τσακτσίρα, Μ. Τιβέριου, ΟΕ∆Β

×