Multischermen-          onderzoek          • Voorbereid voor: VRT          • Voorbereid door: S...
Achtergrond & doelstellingen• De opgang van de Tablet-PC en meer in het bijzonder de iPad is onmiskenbaar. Aan de hand de...
Methodologie           Random sample       Tablet gebruikers                 N=303   ...
Inhoud       •  Inleiding          •          •  Aanwezigheid van multimediatoestellen     ...
Aanwezigheid vanmultimedia-toestellen inVlaamse (online)gezinnen
Reeds driekwart van de Vlaamse (online) gezinnen heeft digitaleTV. MP3-spelers en spelconsoles zijn aanwezig in ongeveer d...
Bij Tablet-PC gebruikers is het bezit van andere ‘multimedia’-toestellen (behalve PC/laptop) beduidend hoger. Zo hebben66%...
51% van de Vlamingen                   zou een laptop meenemen naar een                ...
Bij Tablet-gebruikers zou er minder vaak een laptop of eenradio gekozen worden ten voordele van de Tablet.Naar een onbewoo...
Mediagebruik   Driekwart van de online  Eén vierde is in bezit van   Vlamingen kijkt digitaal    een smartphone ...
Inventarisatiekijkgedrag via dTVen Internet
Driekwart van de online gezinnen hebben digitale TV – voornamelijk bij Telenet. Digitale TV-bezit in Vlaanderen, operato...
De opname-functie van digitale TV is de meeste gebruikte functie,gevolgd door de pauze-functie. Kijkers die programma’s op...
65% > 1x/maand                                                 47% > 1x/we...
Kijkgedrag via (d)TV en Internet           Driekwart van de                       Ongevee...
Inventarisatiesmartphone-gebruik & evaluatie
Ongeveer 1 op 4 van de (online) Vlamingen heeft eensmartphone.Penetratie van multimedia-toestellen in Vlaamse (online) hui...
Waar smartphones initieel vooral door zakenlui werdengebruikt, werden de meerderheid van de smartphones privéaangekocht en...
Het downloaden van apps op smartphone wordt wel gedaan maar nogniet frequent: 60% geeft aan weleens gratis apps te downloa...
Binnen de app-gebruikers varieert het gebruik naar aantal enfrequentie sterk. Ook de meningen t.a.v. apps lopen uiteen: vo...
De smartphones voldoen aan de verwachtingen van 70% van degebruikers. De meeste gebruikers zouden dergelijk toestel danook...
Bij niet-bezitters is de aankoopintentie zeer beperkt wegensgebrek aan interesse, het voldoen van een klassieke GSM ende h...
Smartphone: gebruik & evaluatie   De smartphone wordt niet      De meest populaire functies   langer gebruikt doo...
InventarisatieTablet-PC gebruiken evaluatie
Momenteel is de Tablet-PC aanwezig in 2% van de Vlaamse(online) huishoudens.Penetratie van multimedia-toestellen in Vlaams...
De meerderheid van de Tablets zijn iPads en werdenvoornamelijk privé aangekocht. Iets meer dan de helft isuitgerust met 3G...
Onder de Tablet-PC gebruikers treffen we significant meer 25-34-jarigen en mannen aan. Gebruikers hebben ook vaker een par...
Tablet-PC gebruikers zijn vaker actief aan het werk en hogeropgeleid (universitair).Profilering Tablet-PC gebruiker t.o.v....
Binnen de Tablet-PC gebruikers zijn is het segment ‘Meerweten’ sterker vertegenwoordigd. Hiermee samenhangendkijken relati...
Bij gezinnen (van minstens 2 personen) is de Tablet-PC inongeveer de helft van de gevallen een individueel toestel.Individ...
De Tablet-PC wordt dagelijks gebruikt door de helft van degebruikers. De rest heeft minstens 1 keer per week de Tabletin z...
De Tablet-PC wordt voornamelijk ‘s avonds gebruikt. Ongeveereen kwart gebruikt de Tablet gelijkmatig gedurende de dag.Gebr...
Bijna 60% spendeert dagelijks meer dan 1u op de Tablet – ditzowel tijdens de week als tijdens het weekend.Gebruiksduur Tab...
Gebruik Tablet-PCQ4_15. Gelieve aan te duiden wat van toepassing is. “Ik spendeer op een gemiddelde dag meer tijd op mijn ...
De Tablet wordt voornamelijk gebruikt in de leefkamer maarwordt door een aantal doorheen het hele huis meegenomen, totin d...
De favoriete gebruikslocatie voor de Tablet is thuis, in deleefkamer.Favoriete gebruikslocatie Tablet-PCQ4_11_2. Waar gebr...
De Tablet-PC wordt het meest frequent gebruikt om te surfen en te e-mailen. Iets meer dan de helft gebruikt het wekelijks ...
Gebruiksdoeleinden Tablet-PC (2/2)Q4_9. Hoe vaak gebruikt u de Tablet-PC …?                   om een e-...
De meerderheid van de Tablet-PC gebruikers downloadenweleens gratis apps (79%). Het downloaden van betalendeapps ligt iets...
De meest gebruikte apps zijn voornamelijk ‘utilities’ om de gebruiks-mogelijkheden van de tablet te verhogen. Voor bijna d...
Op basis van gebruik verdeelt de markt van Tablet-gebruikers zich in3 segmenten.Segmentatie naar Tablet-PC gebruik    ...
De Tablet-PC is duidelijk een geliefd device bij zijn gebruikers:men staat er positief tegenover (bijna de helft zou het n...
In het algemeen zijn Tablet-PC gebruikers tevreden over huntoestel en al zijn aspecten.Tevredenheid met aspecten Tablet-PC...
Bij niet Tablet-PC bezitters is de interesse zeer laag. Ze zien ervoorlopig geen toegevoegde waarde in (55% vindt het over...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke m...
Bij de Tablet-PC gebruikers is de ‘nood’ aan ‘always on’ (viaGSM en/of internet) significant hoger.De Vlamingen checken bi...
Tablet-PC: gebruik en evaluatie  Onder de 2,5% Tablet-                      In tegenstelling tot d...
Cross-medialiteitverschillendeschermen enimpact op klassiekmediagebruik
Slechts één derde van de Vlamingen kijkt ENKEL ‘dedicated’ naarTV. De rest durft TV-kijken al wel eens te combineren metco...
Bij Tablet-PC gebruikers loopt het aantal PUUR TVkijkers terug tot 16%.62% van de bezitters kijkt al wel eens TV met de Ta...
Waar digitale TV een positief netto-effect heeft op TV-kijken, ishet tegendeel waar voor online videofragmenten.Impact van...
Bij de Tablet-gebruikers heeft het online video-kijken op zichgeen negatieve (netto) impact gehad op TV-kijken, maar welhe...
Bij de Tablet-gebruikers heeft het online video-kijken op zichgeen negatieve (netto) impact gehad op TV-kijken, maar welhe...
De aanwezigheid van de Tablet-PC is echter veel sterkervoelbaar voor het PC/laptop-gebruik: bijna de helft geeft aanhier m...
In de voormiddag wordt er voornamelijk naar de radio geluisterd enkranten gelezen. De radio valt (bijna) volledig terug na...
De Tablet-PC wordt vooral gebruikt na de werkuren. Na 16u is hetkijken naar TV een stuk lager dan bij de online bevolking....
Cross-medialiteit en impact op klassieke mediagebruik           De tijd dat uitsluitend de TV  Bij tablet-PC-b...
Sociale netwerken
Sociale netwerken                                   De meesten zijn echter vrij Bijna 8...
Interesse ininteractie met TV-programma’s
De interesse in het geven/delen van meningen op TV-programma’s is beperkt. Bij Tablet-PC gebruikers is interessesignifican...
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Multischermenonderzoek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Multischermenonderzoek

883 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Multischermenonderzoek

 1. 1. Multischermen- onderzoek • Voorbereid voor: VRT • Voorbereid door: Synovate • Datum: 11 augustus 2011 © 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas. Synovate does not, in providing this report, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or in to whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.© 2011. Synovate 1
 2. 2. Achtergrond & doelstellingen• De opgang van de Tablet-PC en meer in het bijzonder de iPad is onmiskenbaar. Aan de hand deze studie wenst VRT-medialab een zicht te krijgen op het Tablet-PC gebruik in Vlaanderen en welke plaats dit nieuwe device krijgt binnen het multischermenverhaal. DOELSTELLINGEN: - Inventarisatie kijkgedrag via (d)TV en Internet - Inventarisatie smartphone-gebruik en evaluatie - Inventarisatie tablet-PC gebruik & evaluatie - Crossmedialiteit + gevolgen & impact op mediagebruik © 2011. Synovate 2
 3. 3. Methodologie Random sample Tablet gebruikers N=303 n=255 Respondenten Respondenten Quota op random sample • Leeftijd • Geslacht • Regio Periode veldwerk Data collectie methode Duurtijd • Van: 30 juni 2011 • Tot: 24 juli 2011 CAWI 28 minuten© 2011. Synovate 3
 4. 4. Inhoud • Inleiding • • Aanwezigheid van multimediatoestellen • • Inventarisatie smartphone gebruik en evaluatie • • Inventarisatie Tablet-PC gebruik en evaluatie • • Cross-medialiteit & impact op klassieke media • Sociale media netwerken • Interactieve TV-programma’s • • Conclusies© 2011. Synovate 4
 5. 5. Aanwezigheid vanmultimedia-toestellen inVlaamse (online)gezinnen
 6. 6. Reeds driekwart van de Vlaamse (online) gezinnen heeft digitaleTV. MP3-spelers en spelconsoles zijn aanwezig in ongeveer dehelft van de huishoudens. 2% heeft een Tablet-PC in huis.Penetratie van multimedia-toestellen in Vlaamse (online) huishoudens 100% 76% laptop 2% e-book computer 72% desktop reader 12% netbook 2,5% Tablet-PC 72% DTV 65% flat screen 34% klassieke beeldbuis 2% TV met webapplicaties 26% 2% 3D TV smartphone 55% DVD-recorder 13% HD-recorder 44% spelconsoles 7% mediacenter 39% vast 51% mp3 22% mobielBasis: Random sample (n=303) © 2011. Synovate 6
 7. 7. Bij Tablet-PC gebruikers is het bezit van andere ‘multimedia’-toestellen (behalve PC/laptop) beduidend hoger. Zo hebben66% van de Tablet-PC gebruikers ook een smartphone.Penetratie van multimedia-toestellen – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersWelke van onderstaande toestellen zijn aanwezig in uw huishouden? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Computer 99 Computer 100 DTV 74 DTV 87 mp3-speler 51 mp3-speler 73 spelconsole 44 spelconsole 57 smartphone 26 smartphone 66 100 Tablet-PC 2,5 Tablet-PC e-book reader 2 A e-book reader 13Basis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 7
 8. 8. 51% van de Vlamingen zou een laptop meenemen naar een onbewoond eiland 20% een radio, 12% een smartphoneBasis: Tablet-PC gebruikers (n=255) 8% TV Basis: Random sample(n=303) © 2011. Synovate 8
 9. 9. Bij Tablet-gebruikers zou er minder vaak een laptop of eenradio gekozen worden ten voordele van de Tablet.Naar een onbewoond eiland - Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_9. ‘Als ik slechts 1 toestel zou mogen meenemen naar een onbewoond eiland, dan is dat …? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Laptop (met 51 B 38 3G) Radio 20 B 9 Smartphone 12 12 (met 3G) Tablet PC 32 A TV 8 7Basis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 9
 10. 10. Mediagebruik Driekwart van de online Eén vierde is in bezit van Vlamingen kijkt digitaal een smartphone Tablet-PC gebruikers hebben een voorliefde 2,5% heeft een Tablet-PC voor allerhande multimedia-toestellen© 2011. Synovate 10
 11. 11. Inventarisatiekijkgedrag via dTVen Internet
 12. 12. Driekwart van de online gezinnen hebben digitale TV – voornamelijk bij Telenet. Digitale TV-bezit in Vlaanderen, operator en duurtijd Q1_2. Heeft u thuis digitale televisie?/Q1_3. Bij welke operator ben u klant voor uw digitale TV/Q1_4.Hoelang heeft u reeds digitale televisie in huis? OPERATOR (%) (d)TV BEZIT(%) Andere 25% 67% 10% 28 72 (n=218) HOELANG (%) < dan 1,5 jaar 29 1,5 jaar - 3,5 jaar 42 Ja Nee 3,5 jaar - 5,5 jaar 22Bij de niet-dtv bezitters staat 5,5 - 6 jaar 8ongeveer één derde ervooropen om dit binnen de 6 Basis: Random sample (n=303)maanden in huis te halen. © 2011. Synovate 12
 13. 13. De opname-functie van digitale TV is de meeste gebruikte functie,gevolgd door de pauze-functie. Kijkers die programma’s opvragen,vragen vooral gemiste programma’s op (eerder dan previews).Gebruik van digitale TV-mogelijkhedenQ1_5. Hoe vaak gebruikt u de digitale TV-mogelijkheden…? /Q1_8. U geeft aan weleens TV-programma’s op te vragen.Gaat het hier voornamelijk om programma’s die reeds werden uitgezonden of om programma’s die nog niet werdenuitgezonden (zogenaamde ‘previews’)?Het opnemen van TV-programma’s via de TV-gids 14 8 6 42 30 Het pauzeren van Live TV-programma’s 23 16 10 29 22 Het opvragen van TV-programma’s 31 32 15 16 6 Het opvragen van films (gratis of tegen betaling) 40 35 13 11 1 Nooit / niet mogelijk Weleens Minstens 1 keer per maand Minstens 1 keer per week Dagelijks 85% Meestal programma’s die reeds werden uitgezonden (n=137) 9% Meestal programma’s die nog niet werden uitgezonden (‘previews’) (n=14) 7% Ongeveer evenveel (n=11)Basis: (d)TV-users in Random sample (n=225) © 2011. Synovate 13
 14. 14. 65% > 1x/maand 47% > 1x/week50% van de PC bezitters kijkt regelmatig video via PC 9% dagelijksOnline videofragmenten worden via de PC het meest bekeken opYouTube of Facebook. Slechts een minderheid downloadt frequentTV-series/films of (her)bekijkt TV programma’s.Q1_11. Hoe vaak kijkt u naar…op uw PC > 1x/week Videofragmenten op YouTube 16 30 18 31 5 36 Videofragmenten binnen Facebookomgeving 49 18 9 22 1 23 Gedownloade TV-series of films 63 15 8 10 3 13 (Her)bekijken van volledige TV-programma’s 66 16 11 6 1 7 (Her)bekijken van fragmenten van TV-programma’s 62 20 12 50 5 Live TV-streams 59 28 8 41 5 Videofragmenten op andere videokanalen 54 22 8 14 3 17 Nooit / Niet mogelijk Weleens Minstens 1 keer per maand Minstens 1 keer per week DagelijksBasis: Respondenten die een pc hebben (n=300) © 2011. Synovate 14
 15. 15. Kijkgedrag via (d)TV en Internet Driekwart van de Ongeveer de helft van digitale kijkers neemt de online Vlamingen wekelijks kijkt wekelijks naar programma’s digitaal video via Internet op Het meest populaire ‘videokanaal’ is Er wordt iets meer YouTube, op afstand naar video gekeken gevolgd door via de vaste PC Facebook Slechts een De impact van dTV minderheid kijkt naar en online video op (fragmenten van) TV- TV-kijken wordt programma’s via verder behandeld in Internet dit rapport © 2011. Synovate 15
 16. 16. Inventarisatiesmartphone-gebruik & evaluatie
 17. 17. Ongeveer 1 op 4 van de (online) Vlamingen heeft eensmartphone.Penetratie van multimedia-toestellen in Vlaamse (online) huishoudens 99% 76% laptop 2% e-book computer 72% desktop reader 12% netbook 2,5% Tablet-PC 72% DTV 65% flat screen 34% klassieke beeldbuis 2% TV met webapplicaties 26% 2% 3D TV smartphone 55% DVD-recorder 13% HD-recorder 44% spelconsoles 7% mediacenter 39% vast 51% mp3 22% mobielBasis: Random sample (n=303) © 2011. Synovate 17
 18. 18. Waar smartphones initieel vooral door zakenlui werdengebruikt, werden de meerderheid van de smartphones privéaangekocht en dit voornamelijk in het afgelopen jaar.Kenmerken Smartphone: eigendom, leeftijd, modelQ3_1. Heeft u een smartphone? / Q3_2. Welk model van smartphone heeft u? / Q3_3. Hoe oud is uw smartphone(ongeveer)? PRIVÉ VS. WERK (%) LEEFTIJD TOESTEL (%) MODEL (%) Jonger dan 1 Samsung 21 87 jaar 88 iPhone 3G(s) of 4 18 1 tot 2 jaar 9 Nokia 18 13 2 tot 3 jaar 2 Blackberry 12 LG 12 Eigen Smartphone 3 tot 4 jaar 1 HTC 10 Van het werkBasis: Smartphone gebruikers in Random sample (n=80) © 2011. Synovate 18
 19. 19. Het downloaden van apps op smartphone wordt wel gedaan maar nogniet frequent: 60% geeft aan weleens gratis apps te downloaden(slechts 14% frequent). Betalende apps worden slechts door eenminderheid aangekocht.Downloaden van apps, aantal & kosten op smartphoneQ3_8. Download u GRATIS apps uit de appsstores op uw smartphone? / Q3_9. Hoeveel GRATIS apps staan er ongeveerop uw smartphone? / Q3_10. Download u BETALENDE apps uit de appsstores op uw smartphone? / Q3_11. HoeveelBETALENDE apps staan er ongeveer op uw smartphone? / Q3_12. Hoeveel EUR spendeert u maandelijks ongeveer aanbetalende apps voor uw smartphone? DOWNLOADEN GRATIS DOWNLOADEN BETALENDE APPS, APPS EN AANTAL (%) AANTAL EN BEDRAG (%) JA: JA: 2 14 60% JAJA: 2 2 11 14 25% JAJA: 29 (n=47) 40% (n=23) 13% 38 18 71 Vaak Vaak GEM. AANTAL Af en toe Af en toe GEM. AANTAL 9 Zelden Zelden Nooit 6 Nooit Weet niet Weet nietBasis: Smartphone gebruikers in Random sample (n=80) © 2011. Synovate 19
 20. 20. Binnen de app-gebruikers varieert het gebruik naar aantal enfrequentie sterk. Ook de meningen t.a.v. apps lopen uiteen: voor eenderde zijn ze onmisbaar, voor een derde eerder een gadget.Attitude ten opzichte van apps op smartphoneQ3_13_2. Welke van onderstaande beschrijvingen is het best op u van toepassing?? / Q3_13_3. Hoe staat u tegenoverde apps op uw smartphone? GEBRUIK VAN APPS (%) MENING OVER APPS (%) 21 36 6 37 35 36 29 Ik gebruik breed gamma aan apps op Apps zijn een essentieel en onmisbaar regelmatige basis (> 1x:week) aspect ik gebruik breed gamma aan apps maar niet op regelmatige basis (< 1x/week) Apps zijn niet essentieel maar wel nuttig Ik gebruik beperkt aantal apps (max 3) op en interessant regelmatige basis (> 1x/week) ik gebruik beperkt aantal apps (max 3) en dit Apps zijn eerder gadgets slechts sporadischBasis: Smartphone gebruikers die Apps downloaden (gratis ofbetalend)(n=49) © 2011. Synovate 20
 21. 21. De smartphones voldoen aan de verwachtingen van 70% van degebruikers. De meeste gebruikers zouden dergelijk toestel danook aanbevelen aan anderen.Evaluatie SmartphoneQ3_14. In welke mate voldoet uw smartphone aan de verwachtingen die u had bij aankoop? / Q3_15. In welke mate zouu een smartphone aanbevelen aan familie of vrienden? VOLDOET SMARTPHONE AAN AANBEVELING VERWACHTINGEN (%) SMARTPHONE (%) 12 Top 2 69 Top 2 28 63 56 35 21 29 Bot 2 9 10 Bot 2 7 8 1 1 Overtreft mijn verwachtingen Zeker wel Voldoet volledig aan verwachtingen Waarschijnlijk wel Voldoet gedeeltelijk aan verwachtingen Misschien Voldoet in beperkte mate aan verwachtingen Waarschijnlijk niet Voldoet helemaal niet aan verwachtingen Zeker nietBasis: Smartphone gebruikers in Random sample (n=80) © 2011. Synovate 21
 22. 22. Bij niet-bezitters is de aankoopintentie zeer beperkt wegensgebrek aan interesse, het voldoen van een klassieke GSM ende hoge aankoopprijs van smartphone.Aankoopintentie smartphone bij niet-bezittersQ3_1. Heeft u een smartphone? / Q3_16. In welke mate bent u van plan om in de komende 6 maanden een smartphoneaan te schaffen? / Q3_17. Om welke reden(en) bent u geïnteresseerd in een smartphone? / Q3_18. Om welke reden(en)bent u niet geïnteresseerd in een smartphone? SMARTPHONE BEZIT (%) AANKOOPINTENTIE (%) HOOFDREDENEN (%) n=32 1 Internet: 25% 2 Gemakkelijk / handig: 17% Top 3 9 12 E-mail: 16% Meer mogelijkheden: 11% 41 Heb een nieuwe GSM nodig: 10% 26 Weet niet: 19% (n=223) 74 47 Bot 2 88 n=191 Geen interesse / Ja Nee Zeker wel overbodig: 46% Waarschijnlijk wel Heb voldoende aan Misschien klassieke GSM: 29% Waarschijnlijk niet Te duur: 24% Zeker niet Weet niet: 7%Basis: Random sample (n=303) © 2011. Synovate 22
 23. 23. Smartphone: gebruik & evaluatie De smartphone wordt niet De meest populaire functies langer gebruikt door enkel ‘zijn de agenda, surfen op zakenlui: de meeste internet, muziek en e-mailen toestellen werden privé aangekocht en dit in 1 op 5 kijkt als wel eens afgelopen jaar. video via de smartphone In vergelijking met de Tablet waar apps al vrij ‘normaal’ zijn (cf. infra), is dit niet zo voor de smartphones.© 2011. Synovate 23
 24. 24. InventarisatieTablet-PC gebruiken evaluatie
 25. 25. Momenteel is de Tablet-PC aanwezig in 2% van de Vlaamse(online) huishoudens.Penetratie van multimedia-toestellen in Vlaamse (online) huishoudens 99% 76% laptop 2% e-book computer 72% desktop reader 12% netbook 2,5% Tablet-PC 72% DTV 65% flat screen 34% klassieke beeldbuis 2% TV met webapplicaties 26% 2% 3D TV smartphone 55% DVD-recorder 13% HD-recorder 44% spelconsoles 7% mediacenter 39% vast 51% mp3 22% mobielBasis: Random sample (n=303) © 2011. Synovate 25
 26. 26. De meerderheid van de Tablets zijn iPads en werdenvoornamelijk privé aangekocht. Iets meer dan de helft isuitgerust met 3G.Kenmerken Tablet-PCQ4_3_1. Is dit een Tablet-PC van het werk? / Q4_1. Welk merk/model heeft u? / Q4_6. Hoe groot is de opslagcapaciteitin GB van de Tablet-PC? / Q4_7. Beschikt de Tablet-PC over de volgende kenmerken/elementen? MERK/MODEL (%) iPad 1 53 PRIVÉ VS. WERK (%) iPad 2 29 iPad: OPSLAGCAPACITEIT (%) 82% Samsung 16 Gb 31 84 Galaxy S 18 32 Gb 31 17 FUNCTIONALITEITEN (%) 64 Gb 23 Foto-camera 52 Weet niet 16 Eigen Tablet-PC Van het werk Video-camera 47 WIFI-connectie 91 3G data-connectie 57 Beschermhoes 82 Keyboard docking 34Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 26
 27. 27. Onder de Tablet-PC gebruikers treffen we significant meer 25-34-jarigen en mannen aan. Gebruikers hebben ook vaker een partner enkinderen in vergelijking met de gemiddelde online Vlamingen..Profilering Tablet-PC gebruiker t.o.v. random sample (1/3)Q0_1. Wat is uw leeftijd? / Q0_2. Bent u een …? / Q8_2. Bent u …? TABLET-PC RANDOM SAMPLE GAP (%) GEBRUIKERS (%) (%) (n=200) (n=303) 15-24 jaar 12 18 -6 25-34 jaar 31 19 12 35-44 jaar 22 22 0 45-54 jaar 23 22 2 55-65 jaar 12 19 -7 Man 62 45 17 Vrouw 39 55 -17 alleenstaande zonder kinderen 14 18 -4 alleenstaande ouder MET kinderen 3 8 -5 gehuwd samenwonend koppel MET kinderen 49 33 16gehuwd samenwonend koppel ZONDER kinderen 23 23 0 thuiswonend bij ouders, grootouders of familie 11 16 -5 andere 2 2 0Basis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via © 2011. Synovate 27
 28. 28. Tablet-PC gebruikers zijn vaker actief aan het werk en hogeropgeleid (universitair).Profilering Tablet-PC gebruiker t.o.v. random sample (2/3)Q8_5. Wat is het hoogste diploma dat u behaalde?/ Q8_6. Tot welke beroepscategorie behoort u? TABLET-PC RANDOM SAMPLE GAP (%) GEBRUIKERS (%) (%) (n=200) (n=303) Zelfstandig of vrij beroep 13 4 9 Bediende 60 54 6 Arbeider 10 7 3 Inactief 19 35 -16 lager onderwijs 4 4 0 lager middelbaar 6 7 -1 hoger middelbaar 20 32 -12 lager middelbaar beroeps 2 1 1 hoger middelbaar beroeps 6 7 -1 hoger niet-universitair 35 33 2 universitair 28 17 11Basis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via © 2011. Synovate 28
 29. 29. Binnen de Tablet-PC gebruikers zijn is het segment ‘Meerweten’ sterker vertegenwoordigd. Hiermee samenhangendkijken relatief meer Tablet-PC gebruikers naar Canvas.Profilering Tablet-PC gebruiker t.o.v. random sample (3/3)Q7_1. Mediakaartgroepen?/ Q7_2. Favoriete TV-zender? TABLET-PC RANDOM SAMPLE GAP (%) GEBRUIKERS (%) (%) (n=200) (n=303) Plezier 14 14 0 Genieten 12 22 -10 Huiselijkheid 13 14 -1 Vertrouwen 12 13 -1 Meer weten 33 17 16 Avontuur 18 20 -2 één 32 31 1 Canvas 22 14 8 VTM 13 16 -3 VT4 12 14 -2 2BE 8 7 1Basis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via © 2011. Synovate 29
 30. 30. Bij gezinnen (van minstens 2 personen) is de Tablet-PC inongeveer de helft van de gevallen een individueel toestel.Individueel of gedeeld gebruik Tablet-PC – Bij gezinnen van minstens 2 personenQ4_5_1. Bent u de enige die gebruik maakt van deze Tablet-PC? / Q4_5_2. Wie maakt er nog gebruik van de Tablet PC? INDIVIDUEEL OF GESHARED TOESTEL (%) ANDERE GEBRUIKERS (%) Mijn partner 74 52 Mijn kind(eren)* 61 48 (n=89) Andere familieleden 15 Vrienden 12 Collega’s 1 * 78% van deze die Individueel 1 toestel sharen heeft Andere kinderen (n=69) GesharedBasis: Tablet-PC gebruikers exclusief alleenstaanden (n=172) © 2011. Synovate 30
 31. 31. De Tablet-PC wordt dagelijks gebruikt door de helft van degebruikers. De rest heeft minstens 1 keer per week de Tabletin zijn handen.Gebruiksfrequentie Tablet-PC + evolutie sinds aankoopQ4_8. Hoe vaak gebruikte u de Tablet-PC in de voorbije maand? / Q4_16. Is het gebruik van uw Tablet-PC sinds periodenet na aankoop …? GEBRUIKSFREQUENTIE (%) EVOLUTIE IN GEBRUIK SINDS NET NA AANKOOP (%) Dagelijks 49 Meerdere keren per week 31 + 44% 1 keer per week 15 2 à 3 keer per maand 3 1 keer per maand 4 1 keer om de 2 à 3 maanden 0 Minder vaak 1 Nooit 0 Minstens 1 keer per week: 94% - 9% ∆ +35Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 31
 32. 32. De Tablet-PC wordt voornamelijk ‘s avonds gebruikt. Ongeveereen kwart gebruikt de Tablet gelijkmatig gedurende de dag.Gebruiksmomenten Tablet-PCQ4_12. Wanneer gebruikt u uw Tablet_PC het meest? Voormiddag Namiddag Avond 8% 11% 54% 27% gedurende de hele dagBasis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 32
 33. 33. Bijna 60% spendeert dagelijks meer dan 1u op de Tablet – ditzowel tijdens de week als tijdens het weekend.Gebruiksduur Tablet-PC – Week vs. weekendQ4_13/Q4_14. Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld op een week/weekenddag op uw Tablet-PC? Week Weekend 2 UUR 21 MIN 2 UUR 12 MIN < 10 min 1 < 10 min 4 10 min- 1uur 42 10 min- 1uur 36 1 - 2 uur 29 1 - 2 uur 34 +2 uur 29 +2 uur 28Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 33
 34. 34. Gebruik Tablet-PCQ4_15. Gelieve aan te duiden wat van toepassing is. “Ik spendeer op een gemiddelde dag meer tijd op mijn Tablet-PCdan …”? Ik spendeer op een gemiddelde dag meer tijd op mijn Tablet-PC dan … Dat ik naar de radio luister 38% Dat ik mijn PC gebruik (privé) 19% Dat ik mijn PC gebruik (algemeen) 16% Dat ik TV kijk 22% Dat ik boeken lees 61%Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 34
 35. 35. De Tablet wordt voornamelijk gebruikt in de leefkamer maarwordt door een aantal doorheen het hele huis meegenomen, totin de tuin. Een dikke 40% gebruikt de Tablet in de slaapkamer.Gebruikslocaties Tablet-PCQ4_11_2. Waar gebruikt u de Tablet-PC? Bureau (thuis) 33% Onderweg op trein, tram, bus … 24% In de keuken 34% In de auto: 19% In de In de tuin In de badkamer slaapkamer 33% 12% 42% In de leefkamer 82%Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 35
 36. 36. De favoriete gebruikslocatie voor de Tablet is thuis, in deleefkamer.Favoriete gebruikslocatie Tablet-PCQ4_11_2. Waar gebruikt u de Tablet-PC het meest? Ik gebruik mijn Tablet-PC het meest … In de keuken 6% Bureau (thuis) 6% Onderweg op trein, tram, bus … 4% In de auto: 4% Totaal thuis: 84% In de slaapkamer 12% Totaal onderweg: 8% In de leefkamer 60% Kantoor/school: 4%Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 36
 37. 37. De Tablet-PC wordt het meest frequent gebruikt om te surfen en te e-mailen. Iets meer dan de helft gebruikt het wekelijks voor socialenetwerken, video’s en foto’s. Minder dan de helft gebruikt de Tabletvoor professionele doeleinden.Gebruiksdoeleinden Tablet-PC (1/2)Q4_9. Hoe vaak gebruikt u de Tablet-PC …? om op het Internet te surfen 6 4 9 44 38 om gericht informatie op te zoeken via Internet 7 4 14 45 31 om te e-mailen 12 10 12 41 27 om uw agenda bij te houden 27 15 8 26 25 voor uw sociale netwerken (vb. Facebook, Twitter, …) 24 10 9 37 21 om een e-magazine/e-krant/e-strips te lezen 19 17 14 35 17 om te gamen 26 17 12 33 14 om video’s te bekijken (vb. YouTube) 16 15 14 43 13 om foto’s te bekijken 12 16 20 42 11 voor kantoorwerk 46 18 9 19 9 om muziek te beluisteren 21 23 14 35 9 Nooit Weleens Minstens 1 keer per maand Minstens 1 keer per week DagelijksBasis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 37
 38. 38. Gebruiksdoeleinden Tablet-PC (2/2)Q4_9. Hoe vaak gebruikt u de Tablet-PC …? om een e-book te lezen 29 20 17 27 8 om films te bekijken 28 28 17 21 8 om naar de radio luisteren 41 23 12 19 6 om online te shoppen 31 26 20 19 5 om foto’s te nemen/ filmpjes te maken 45 15 15 22 4 om live TV te kijken (vb. Yelo, Rumble) 43 17 15 23 4 om live sportverslaggeving te volgen (vb. sportticker) 52 19 10 16 4 als GPS/routeplanner 40 24 16 17 4 Nooit Weleens Minstens 1 keer per maand Minstens 1 keer per week DagelijksBasis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 38
 39. 39. De meerderheid van de Tablet-PC gebruikers downloadenweleens gratis apps (79%). Het downloaden van betalendeapps ligt iets lager (58%).Downloaden van apps, aantal & kosten op uw Tablet-PC? / Q4_22. Hoeveel GRATIS apps staan erQ4_21. Download u GRATIS apps uit de appsstores op Tablet-PCongeveer op uw Tablet-PC? / Q4_23. Download u BETALENDE apps uit de appsstores op uw Tablet-PC? / Q4_24.Hoeveel BETALENDE apps staan er ongeveer op uw Tablet-PC? / Q4_25. Hoeveel EUR spendeert u maandelijksongeveer aan betalende apps voor uw Tablet-PC? DOWNLOADEN GRATIS DOWNLOADEN BETALENDE APPS, APPS EN AANTAL (%) AANTAL EN BEDRAG (%) JA: JA: 2 23 80% JAJA: 1 8 28 58% JAJA: (n=157) 70% (n=114) 35% 20 39 42 22 7 Vaak Vaak GEM. AANTAL Af en toe Af en toe Zelden GEM. AANTAL Zelden 19 Nooit 8 Nooit Weet niet Weet nietBasis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 39
 40. 40. De meest gebruikte apps zijn voornamelijk ‘utilities’ om de gebruiks-mogelijkheden van de tablet te verhogen. Voor bijna de helft van deapp gebruikers vormen apps een onmisbaar aspect van de Tablet.Meest gebruikte apps & attitude ten opzichte van apps op Tablet-PCQ4_26_1. Welke zijn de 3 meest gebruikte apps op uw Tablet-PC? / Q4_26_2. Hoe staat u tegenover de apps op uwTablet-PC? MEEST GEBRUIKTE APPS (%) MENING OVER APPS (%) Utilities 44 Zoals: Browsers, 46 agenda, maps, Games 13 rekenmodules, … Chat/Social 11 Website 9 Zoals: nieuws, kranten, zoekertjes, … 43 Video/foto 8 Mail 6 11 Ebooks 5 Apps zijn een essentieel en onmisbaar Muziek 3 aspect Apps zijn niet essentieel maar wel nuttig Reclame 1 en interessant Apps zijn eerder gadgetsBasis: Tablet-PC gebruikers die Apps downloaden (gratis of betalend)(n=160) © 2011. Synovate 40
 41. 41. Op basis van gebruik verdeelt de markt van Tablet-gebruikers zich in3 segmenten.Segmentatie naar Tablet-PC gebruik Fun 30% Basic 53% gratis Heavy: 17% Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 41
 42. 42. De Tablet-PC is duidelijk een geliefd device bij zijn gebruikers:men staat er positief tegenover (bijna de helft zou het niet meerkunnen missen) en voor driekwart lost het alle verwachtingen in.Evaluatie Tablet-PCQ4_27_1. Hoe staat u tegenover uw Tablet-PC in het algemeen? / Q4_27_2. In welke mate voldoet uw Tablet-PC aan deverwachtingen die u had bij aankoop? / Q4_28. In welke mate zou u een Tablet-PC aanbevelen aan familie of vrienden? VOLDOET TABLET-PC AAN EVALUATIE TABLET- AANBEVELING VERWACHTINGEN (%) PC (%) TABLET-PC (%) Top 2 26 75 Top 3 94 38 42 49 37 57 20 20 Bot 2 5 5 Bot 2 6 6 1 1 Overtreft mijn verwachtingen Positief, zou deze niet Zeker wel Voldoet volledig aan verwachtingen meer kunnen missen Waarschijnlijk wel Voldoet gedeeltelijk aan verwachtingen Positief maar zou Misschien zonder kunnen Voldoet in beperkte mate aan verwachtingen Waarschijnlijk niet Negatief Voldoet helemaal niet aan verwachtingen Zeker nietBasis: Tablet-PC gebruikers (n=200) © 2011. Synovate 42
 43. 43. In het algemeen zijn Tablet-PC gebruikers tevreden over huntoestel en al zijn aspecten.Tevredenheid met aspecten Tablet-PC (1/2)Q4_27_2. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van uw tablet-PC? TEVREDENHEID MET TABLET-PC (%) In het algemeen 12 36 42 20 De schermrotatie volgens stand van de TabletPC 12 40 32 24 De leesbaarheid van het scherm binnenshuis 14 31 39 26 De afmetingen en gewicht 14 42 35 19 Het leescomfort van websites op het scherm 0 5 37 41 17 De Internet/wifi verbinding 1 5 32 37 25 De beschikbare apps in appstore 0 7 44 29 21 De gevoeligheid van het scherm 0 7 31 38 24 De afmetingen van het scherm 1 6 35 34 24 Het virtuele toetsenbord 1 6 48 29 17 Helemaal niet tevreden Niet echt tevreden Tevreden Zeer tevreden Uiterst tevredenVoor een 20 à 25% zijn de voornaamste verbeterpunten de kwaliteit van het fototoestel, debruikbaarheid voor kantoorwerk en de leesbaarheid van het scherm buiten. © 2011. Synovate 43
 44. 44. Bij niet Tablet-PC bezitters is de interesse zeer laag. Ze zien ervoorlopig geen toegevoegde waarde in (55% vindt het overbodig,16% heeft voldoende met huidige toestellen).Aankoopintentie Tablet-PC bij niet-bezittersQ0_4. Welke van onderstaande toestellen zijn aanwezig in uw huishouden? / Q4_29. In welke mate bent u van plan om inde komende 6 maanden een Tablet-PC aan te schaffen? / Q4_30. Om welke reden(en) bent u geïnteresseerd in eenTablet-PC? / Q4_31. Om welke reden(en) bent u niet geïnteresseerd in een Tablet-PC? TABLET-PC BEZIT (%) AANKOOPINTENTIE (%) HOOFDREDENEN (%) n=39 2 Gemakkelijk / 3 Top 3 10 15 handig: 59% Is compact / klein: 22% 34 Mobiel gebruik: 15% 98 (n=298) 512,5 Bot 2 85 n=259 Ja Nee Geen interesse / Zeker wel Waarschijnlijk wel overbodig: 55% Misschien Te duur: 17% Waarschijnlijk niet Heb voldoende aan klassieke PC / laptop / GSM: 16% Zeker nietBasis: Random sample (n=303) © 2011. Synovate 44
 45. 45. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B Zonder internet zou ik simpelweg A niet kunnen leven Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek A ik die even op via Google of Facebook Zonder mijn gsm/smartphone A op zak voel ik mij naakt Ik typ doorgaans A meer dan ik praat Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partnerBasis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 45
 46. 46. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit 48 57 A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B Zonder internet zou ik simpelweg A niet kunnen leven Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek A ik die even op via Google of Facebook Zonder mijn gsm/smartphone A op zak voel ik mij naakt Ik typ doorgaans A meer dan ik praat Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partnerBasis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 46
 47. 47. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit 48 57 A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B44 26 Zonder internet zou ik simpelweg A niet kunnen leven Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek A ik die even op via Google of Facebook Zonder mijn gsm/smartphone A op zak voel ik mij naakt Ik typ doorgaans A meer dan ik praat Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partnerBasis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 47
 48. 48. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit 48 57 A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B44 26 Zonder internet zou ik simpelweg niet kunnen leven 34 51 A Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek A ik die even op via Google of Facebook Zonder mijn gsm/smartphone A op zak voel ik mij naakt Ik typ doorgaans A meer dan ik praat Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partnerBasis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 48
 49. 49. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit 48 57 A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B44 26 Zonder internet zou ik simpelweg niet kunnen leven 34 51 A Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek ik die even op via Google of Facebook 32 47 A Zonder mijn gsm/smartphone A op zak voel ik mij naakt Ik typ doorgaans A meer dan ik praat Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partnerBasis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 49
 50. 50. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit 48 57 A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B44 26 Zonder internet zou ik simpelweg niet kunnen leven 34 51 A Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek ik die even op via Google of Facebook 32 47 A Zonder mijn gsm/smartphone op zak voel ik mij naakt 30 45 A Ik typ doorgaans A meer dan ik praat Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partnerBasis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 50
 51. 51. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit 48 57 A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B44 26 Zonder internet zou ik simpelweg niet kunnen leven 34 51 A Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek ik die even op via Google of Facebook 32 47 A Zonder mijn gsm/smartphone op zak voel ik mij naakt 30 45 A Ik typ doorgaans meer dan ik praat 15 A 30 Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partnerBasis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 51
 52. 52. Enkele (interessante ?) stellingen ...Attitude t.o.v. multimedia – Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_10. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) Internet zou als basisbehoefte moeten erkend worden, net zoals water en elektriciteit 48 57 A Ik heb af en toe het gevoel niet mee te zijn met de nieuwe digitale ontwikkelingen B44 26 Zonder internet zou ik simpelweg niet kunnen leven 34 51 A Als ik iemand nieuw leer kennen, dan zoek ik die even op via Google of Facebook 32 47 A Zonder mijn gsm/smartphone op zak voel ik mij naakt 30 45 A Ik typ doorgaans meer dan ik praat 15 A 30 Door mijn Tablet-PC praat ik minder met mijn partner 16Basis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers © 2011. Synovate 52
 53. 53. Bij de Tablet-PC gebruikers is de ‘nood’ aan ‘always on’ (viaGSM en/of internet) significant hoger.De Vlamingen checken bij het opstaan … - Random sample vs. Tablet-PC gebruikersQ7_8. ’s Morgens bij het opstaan controleer ik meteen …? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) E-mail 43 55 A GSM/ 22 31 A smartphone Nieuws 14 34A online Sociale 10 21 A netwerken Niets 43 B 21Basis: Random sample vs. Tablet-PC gebruikers Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 53
 54. 54. Tablet-PC: gebruik en evaluatie Onder de 2,5% Tablet- In tegenstelling tot de GSM en gebruikers treffen we relatief Tablet-gebruikers bevinden TV die uitgesproken meer mannen, 25-34-jarigen, zich ook iets vaker in het individuele of gezinstoestellen koppels met kids, actieven en segment ‘meer weten’ zijn, is dit niet het geval voor hoger opgeleiden aan de Tablet Het toestel is zeer geliefd bij Quasi niemand laat het toestel dan ook langer dan een week De Tablet wordt meestal ‘s zijn/haar gebruikers: voor de aan de kant liggen; ongeveer avonds gebruikt en vaak meer meesten lost het alle de helft gebruikt het toestel dan 1u per dag verwachtingen in dagelijks Voor de andere helft wordt het Bijna 80% downloadt weleens Voor ongeveer de helft is de toestel voor verschillende apps (vooral gratis). Voor bijna Tablet voornamelijk een doeleinden gebruikt: voor de de helft zijn apps dan ook een alternatief voor surfen en e- ene vooral op een ‘fun’ onmisbaar aspect van de mailen manier, voor de andere nog Tablet meer geavanceerd © 2011. Synovate 54
 55. 55. Cross-medialiteitverschillendeschermen enimpact op klassiekmediagebruik
 56. 56. Slechts één derde van de Vlamingen kijkt ENKEL ‘dedicated’ naarTV. De rest durft TV-kijken al wel eens te combineren metcomputergebruik (vooral laptop) en lezen van kranten/tijdschriften.Cross-medialiteit verschillende schermen – Random sampleQ5_3. Gelieve aan te geven welke activiteiten u minstens wekelijks combineert (vb. TV-kijken met laptop op schoot, radioluisteren tijdens krant lezen, …)? COMBINEREN TV Ik combineer TV-kijken minstens 1 keer per KIJKEN week met … 65 + 35 40 Ja Nee 24 21 17 12 10 4Basis: Random sample excl. deze die geen TV kijken (n=296) © 2011. Synovate 56
 57. 57. Bij Tablet-PC gebruikers loopt het aantal PUUR TVkijkers terug tot 16%.62% van de bezitters kijkt al wel eens TV met de Tablet in de hand. Cross-medialiteit verschillende schermen – Tablet-PC gebruikers Q5_3. Gelieve aan te geven welke activiteiten u minstens wekelijks combineert (vb. TV-kijken met laptop op schoot, radio luisteren tijdens krant lezen, …)? COMBINEREN TV Ik combineer TV-kijken minstens 1 keer per KIJKEN week met … 16 + 84 62 46 Ja Nee 31 30 25 22 20 12 Basis: Tablet-PC gebruikers excl. deze die geen TV kijken (n=191) © 2011. Synovate 57
 58. 58. Waar digitale TV een positief netto-effect heeft op TV-kijken, ishet tegendeel waar voor online videofragmenten.Impact van digitale TV, internet op TV-kijkgedragQ1_10_1. Kijkt u meer, minder of evenveel TV sinds het in huis halen van digitale televisie? Q1_14. Kijkt u meer, minderof evenveel TV sinds u naar videofragmenten kijkt via Internet? MEER OF MINDER TV MEER OF MINDER TV SINDS SINDS dTV (%) ONLINE VIDEOFRAGMENTEN (%) (n=225 met dTV) (n=270 bekijkt videofragmenten online) + 17% + 2% - 8% - 12% ∆ +9 ∆ -10 © 2011. Synovate 58
 59. 59. Bij de Tablet-gebruikers heeft het online video-kijken op zichgeen negatieve (netto) impact gehad op TV-kijken, maar welhet Tablet-gebruik in zijn geheel.Impact van internet & Tablet-PC op TV-kijkgedrag bij Tablet-PC gebruikersQ1_14. Kijkt u meer, minder of evenveel TV sinds u naar videofragmenten kijkt via Internet? Q4_20. Kijkt u meer, minderof evenveel TV sinds het in huis halen van de Tablet-PC MEER OF MINDER TV SINDS ONLINE VIDEOFRAGMENTEN (%) (n=181 Tablet-PC gebuikers bekijkt videofragmenten online)+ 2% + 10%- 12% - 10% ∆ -10 ∆0 © 2011. Synovate 59
 60. 60. Bij de Tablet-gebruikers heeft het online video-kijken op zichgeen negatieve (netto) impact gehad op TV-kijken, maar welhet Tablet-gebruik in zijn geheel.Impact van internet & Tablet-PC op TV-kijkgedrag bij Tablet-PC gebruikersQ1_14. Kijkt u meer, minder of evenveel TV sinds u naar videofragmenten kijkt via Internet? Q4_20. Kijkt u meer, minderof evenveel TV sinds het in huis halen van de Tablet-PC MEER OF MINDER TV SINDS MEER OF MINDER TV ONLINE VIDEOFRAGMENTEN (%) SINDS TABLET-PC (%) (n=181 Tablet-PC gebuikers (n=200 met Tablet-PC) bekijkt videofragmenten online)+ 2% + 10% + 5%- 12% - 10% - 14% ∆ -10 ∆0 ∆ -9 © 2011. Synovate 60
 61. 61. De aanwezigheid van de Tablet-PC is echter veel sterkervoelbaar voor het PC/laptop-gebruik: bijna de helft geeft aanhier minder gebruik van te maken sinds aankoop Tablet.Impact van Tablet-PC op gebruik van PC/laptopQ4_18. Gebruikt u meer, minder of evenveel uw PC/laptop sinds het in huis halen van de Tablet-PC? MEER OF MINDER PC/LAPTOP SINDS TABLET-PC (%) + 9% - 42% ∆ -33Basis: Tablet-PC gebruikers met een computer (n=185) Antwoorden met een percentage <5% worden niet afgebeeld © 2011. Synovate 61
 62. 62. In de voormiddag wordt er voornamelijk naar de radio geluisterd enkranten gelezen. De radio valt (bijna) volledig terug na 16u, waarna deTV en de PC duidelijk op de voorgrond komen. De smartphone wordtongeveer gelijkmatig gebruikt doorheen de dag.Mediagebruik bij Vlaamse (online) bevolking op weekdagenQ5_1. Gelieve aan te geven wanneer u doorgaans gebruik maakt van onderstaande media tijdens een gemiddeldeweekdag? MEDIAGEBRUIK OP WEEKDAGEN (%)80%60%40%20% 0% 6u-9u 9u-12u 12u-14u 14u-16u 16u-19u 19u-22u 22u-00u 00u-6u TV-kijken Radio luisteren PC gebruik (privé) Smartphone gebruik *Basis: Random sample (n=303) *Enkel gevraagd aan respondenten met een smartphone (n=80) © 2011. Synovate 62
 63. 63. De Tablet-PC wordt vooral gebruikt na de werkuren. Na 16u is hetkijken naar TV een stuk lager dan bij de online bevolking. Bij dezegroep is PC-gebruik voor professionele doeleinden een stuk hoger(gerelateerd aan profiel).Mediagebruik bij Tablet-PC gebruikers op weekdagenQ5_1. Gelieve aan te geven wanneer u doorgaans gebruik maakt van onderstaande media tijdens een gemiddeldeweekdag? MEDIAGEBRUIK OP WEEKDAGEN (%)80%60%40%20% 0% 6u-9u 9u-12u 12u-14u 14u-16u 16u-19u 19u-22u 22u-00u 00u-6u TV-kijken Radio luisteren PC gebruik (privé) Smartphone gebruik Tablet PC gebruiken *Basis: Tablet-PC gebruikers (n=200) *Enkel gevraagd aan Tablet-PC gebruikers met een smartphone (n=131) © 2011. Synovate 63
 64. 64. Cross-medialiteit en impact op klassieke mediagebruik De tijd dat uitsluitend de TV Bij tablet-PC-bezitters daalt dit centraal stond in de huiskamer aantal tot 16% lijkt voorbij: slechts 1 op 3 geeft aan uitsluitend 62% de Tablet-PC al eens ter DEDICATED TV te kijken hand te nemen terwijl men (vooral 55+) naar TV kijkt Bij gezinnen waar een Tablet Het gaat hierbij voornamelijk aanwezig is, is er een over het gebruik van de Tablet negatieve impact op TV-kijken in zijn geheel en niet doordat (zowel naar aantal uren als men nu op de Tablet naar naar ‘dedicated’ kijken) video gaat kijken. Maar vooral het PC/laptopgebruik wordt negatief beïnvloed door de Tablet © 2011. Synovate 64
 65. 65. Sociale netwerken
 66. 66. Sociale netwerken De meesten zijn echter vrij Bijna 80% van de online 71% Facebook ‘passief’ op Facebook en Vlamingen is (79% bij Tablet-PC-bezitters) volgen voornamelijk ingeschreven op minstens Gem.178 vrienden – 32 anderen op 1 sociaal netwerk, “echte” voornamelijk op Facebook Foto’s bekijken vrij populair Lidmaatschap op Twitter is beperkt 12% en Regelmatig #gebruik daarenboven lijken slechts beperkt tot 5% weinigen gebruik te 60% nooit maken van hun account 31% “weleens” (66% tweet NOOIT) Tablet-PC gebruikers zijn veel actiever op sociale netwerken, zowel wat betreft aantal accounts als de activiteiten die ze uitvoeren© 2011. Synovate 66
 67. 67. Interesse ininteractie met TV-programma’s
 68. 68. De interesse in het geven/delen van meningen op TV-programma’s is beperkt. Bij Tablet-PC gebruikers is interessesignificant hoger maar nog steeds beperkt.Interesse in mogelijkheid om mening te delen over TV-programma’sQ6_1: In welke mate vindt u het interessant dat u uw mening kunt delen met anderen en met de programmamakers? RANDOM SAMPLE TABLET-PC (%) GEBRUIKERS (%) (n=303) (n=200) (A) (B) 3 7 Top 3 9 39 Top 3 51A 16 27 29 37 35 Bot 2 24 61B Bot 2 14 A 49 Uiterst interessant Uiterst interessant Zeer interessant Zeer interessant Interessant Interessant Niet echt interessant Niet echt interessant Helemaal niet interessant Helemaal niet interessantBasis: Random sample (n=303)/Tablet-PC gebruikers (n=200) Significante verschillen worden aangeduid via A, B, C, ... © 2011. Synovate 68

×