Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20014 1st part

524 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20014 1st part

 1. 1. 20014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD SVÁŘECÍ STROJ S OBSLUHOVANÝMI OSAMI B81 S.A.S. VAN DE VELDE 25, rue de Courcelles B.P. 40021 – 95590 PRESLES12.10.10 Tel.: +33 (0)1-34-70-15-78 Fax: +33 (0)1-34-70-94-19 Internet: www.van2v.fr
 2. 2. Toto CD obsahuje:- technické dokumentaci -programu.
 3. 3. OBSAH OBSAH Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B811 - Prevence a používání stroje Prohlášení shody Strana: 1 Charakteristiky stroje Strana: 2 Popis prvků stroje Strana: 3 Návod k instalaci Strana: 4 Návod k obsluze k uchování u stroje Strana: 5 Upozornění Strana: 6 Návod k použití Strana: 7 až 15 Plán dohledu Strana: 162 - Kinematika Kinematika stroje Strana: 13 - Dodávka Náhradní díly Strana: 1 až 24 - Mechanické díly Nomenklatura Strana: 1 až 25 - Pneumatika Záznam změn Strana: 0 Pneumatické schéma Strana: 1 až 2 Pneumatická nomenklatura Strana: 3 Přehled - pneumatika Strana: 46 - Elektrika Záznam změn Strana: 0 Schéma électrique Strana: 1 až 17 Elektrická nomenklatura Strana: 18 až 21 Soupis kabelů Strana: 22 Č. věci: 20014 Datum: 12.10.2010 Strana: 0 - 1/1
 4. 4. PREVENCE A POUŽÍVÁNÍ STROJE
 5. 5. Prevence a používání stroje CHARAKTERISTIKY STROJE Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B81Č. V2V : 20014 Popis : Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B81KLIENT : FAURECIAKontaktní osoba projektu : pan Buillas Místní kontaktní osoba : /Adresa : Plazy 100PSČ : 29301 Město : Mlada Boleslav Země : Česká republikaBARVY : RAL Stojan : 9016 RAL Dveře : 9016 RAL Pohyblivé díly : 1028ROZMĚRY STROJE : Šířka : 2300 mm Hloubka : 1800 mm Výška : 2850 mmHMOTNOST : 1,9TFUNGOVÁNÍ STROJE :NAPĚTÍ : 400 voltů třífázově + nula PŘÍKON : 14,3 KVAČAS CYKLU : 30SPOTŘEBA VZDUCHU : Litrů / sekunda nebo cyklus : 31 l/cycle (S chlazení) Průměr přívodní trublky : ø18/12PNEUMATICKÝ TLAK : 6 barsHYDRAULIKA : Typ chlazení : xxxx Objem nádrže : xxxxHYDRAULICKÝ TLAK : barsPRŮMĚR SÁNÍ : mmMANIPULACE : Na jeřábu X Na zdvižném vozíku X Na paletizačním vozíku / Jiné /OPERÁTOR : Hladina hluku : 70 dba 78 dbc Některé chvilkové fáze (překračující 85 dba) v cyklu vybavení mohou vést k nutnosti, aby operátor nosil protihlukovou přilbu nebo jinou ochranu sluchu. Č. věci: 20014 Datum: 12.10.2010 Strana: 1 - 02/16
 6. 6. Prevence a používání stroje POPIS PRVKŮ Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B81 Rám Osa č. 2 Světelný sloupOsa č. 1 PultNástroje v Nouzový klidové vypínač poloze KlapkaNouzovývypínač 2x Spuštění cyklu Umístění Kufříkový generátor + automatika Identifikační deska Č. věci: 20014 Datum: 12.10.1010 Strana: 1 - 03/16
 7. 7. Prevence a používání stroje NÁVOD K INSTALACI Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B81 Body, které je třeba ověřit před uvedením stroje do provozu„DŮLEŽITÉ“ Vyrovnání stroje a jeho umístění se provedou pomocí přesnévodováhy (2/100 na m).Průřez elektrického přívodního kabelu (viz příkon na štítku shody)Přívodní napětí (viz štítek shody)Průměr přívodní trubky vzduchu (podle spojky)Připojení chladicího okruhuPřívodní tlak (viz štítek shody)Směr otáčení motorů (ventilátory atd.)Vybavení bude naloženo na dokonale vyrovnanou přepravní plošinu pomocí manipulačníchprostředků uvedených v charakteristikách stroje a zakotvených v pravidlech řemesla. Zezadu Zpředu Přívod elektřiny Přidržení vysokozdvižným vozíkem Přívod pneumatiky Nezávazné vyobrazení Nastavitelná nožka Č. věci: 20014 Datum: 12.10.2010 Strana: 1 - 04/16
 8. 8. Prevence a používání stroje Návod k použití k uschování Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B811. Dejte síťový vypínač (umístěný vzadu stroje) do polohy OFF.2. Dejte 1 visací zámek na síťový vypínač, abyste zabránili náhodnému připojení stroje knapětí.3. Zavřete ventil připojení pneumatického tlaku, který se nachází dole na levé straně stroje.4. Odpojte spojku Staubli přívodu stlačeného vzduchu, která se nachází u ventilu natlakování.5. Dejte 1 visací zámek na ventil připojení pneumatického tlaku.6. Stroj je zajištěn. Pro odjištění stroje postupujte v opačném pořadí. Č. věci: 20014 Datum: 12.10.2010 Strana: 1 - 05/16
 9. 9. Prevence a používání stroje UPOZORNĚNÍ Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B81 PŘI JAKÉMKOLI ZÁSAHU UVNITŘ TOHOTO STROJE POVINNĚ ODPOJTE VŠECHNY PŘÍVODY ENERGIE. TYTO ZÁSAHY MOHOU PROVÁDĚT JEN KOMPETENTNÍ OSOBY, KTERÉ JSOU DOKONALE OBEZNÁMENÉ S FUNGOVÁNÍM TOHOTO STROJE.Pod tlakem po vypnutí energie nebo po nouzovém zastavení. Pro odvzdušnění pístů odpojte přívodní trubky na opačné straně než je probíhající pohyb. POZOR V AUTOMATICKÉM CYKLUSU MŮŽE PŘÍTOMNOST DÍLU (ZJIŠTĚNÁ BUŇKOU NEBO ČIDLEM) SPUSTIT MECHANICKÉ POHYBY. Č. věci: 20014 Datum: 12.10.2010 Strana: 1 - 06/16
 10. 10. Prevence a používání stroje POUŽÍVÁNÍ PANELU OBSLUHY 1- Uvedení do chodu: G1 HL1 S1 S2 S3 S4 S5Otočte přepínač G1 (na dveřích elektrické skříně) do polohy ON → kontrolka HL1 se rozsvítí.1. Červená kontrolka na světelném sloupci musí zhasnout, jinak zkontrolujte: vstupní tlak (> 5 barů). odblokování nouzového vypnutí AU1 AU2 AU3.2. Stiskněte zelené světelné tlačítko S1 → Kontrolka se rozsvítí Zařízení je v provozu.3. Stiskněte zelené světelné tlačítko S2 → Kontrolka se rozsvítí Zařízení je aktivováno (automat je připraven k ovládání spínačů).4. Stiskněte zelené světelné tlačítko S3 → Kontrolka se rozsvítí Bezpečnostní prvek je aktivován5. Vyberte automatický režim (Pokud je klapka ve spodní otevřené poloze jejího manuálního režimu)6. Stiskněte modré tlačítko S4 pro zjištění reference os. (Zjištění referencí se provádí bez svářecích hlav na osách, jinak je demontujte v manuálním režimu)7. Po skončení cyklu a otevření klapky je zařízení připraveno. Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 7/16
 11. 11. Prevence a používání strojePoužívání panelu Úvodní stránka Tlačítko pro výběr jazyka Tlačítko pro přístup ke stránce nástrojů Tlačítko pro přístup ke stránce stroje Pro některé přístupy ke stránkách displeje bude nutné zadat heslo 1. zadání kódu OP 2. zadání kódu 3470 Stránka nástrojů Tlačítko pro přístup ke stránce poruch US Tlačítko pro přístup ke stránce poruch dílů Tlačítko pro přístup ke stránce pro provoz ve sníženém režimu Tlačítko pro přístup ke stránce načítání parametrů Tlačítko pro přístup ke stránce nastavování rychlosti Tlačítko pro přístup ke stránce nastavení parametrů sváření hlavice 1 (vlevo) Tlačítko pro přístup ke stránce nastavení parametrů sváření hlavice 2 (vpravo) Tlačítko pro přístup ke stránce nastavování přítomnosti dílů Tlačítko pro přístup ke stránce nastavování uchopení a uvolnění nástroje Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 8/16
 12. 12. Prevence a používání stroje Stránka poruch US Tato stránka informuje o poruše US nebo o posunutém bodu sváření s X v příslušném rámečku pro hlavici 1 (vlevo) Umožňuje přístup k 2. hlavici (vpravo) Stránka poruch dílů Tato stránka informuje o chybějícím dílu hlavice 1 a2Stránka sníženého režimu Tento přepínač slouží ke spuštění cyklu bez sváření Tyto přepínače slouží k volbě provozu s kontrolou dílů nebo bez. Toto tlačítko umožňuje přístup k následující stránce Na této stránce je možnost uchopení nebo uvolnění nástroje nebo svářecího cyklu s hlavicí 1 nebo 2 - V manuálním režimu uveďte zařízení do pozice (uzavření klapky, rámu a uzamčení rámu, následný přechod do automatického režimu) Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 9/16
 13. 13. Prevence a používání stroje Uchopení nebo uvolnění Zvolte hlavici 1 nebo 2 Zvolte číslo nástroje Zvolte funkci uchopení nebo uvolnění Spuštění cyklu sváření s hlavicíStránka načítání parametrů Manuální žádost o načtení parametrů je možná Žádost o načtení Potvrzení načtení *V automatickém režimu se načítání provádí automaticky stiskem tlačítka spouštění cykluStránka nastavení rychlosti Tlačítko nastavení rychlosti Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 10/16
 14. 14. Prevence a používání stroje Stránka parametrů sváření hlavice 1 Nastavení parametrů sváření (Zařízení v manuálním režimu a uzavření rámu při přesunu os) Tlačítko F5 pro aktivaci režimu nastavení (Při každé změně č. indexu se vypne režim nastavení) C1 Číslo řádku přesunutí C1 C4 C5 C2 Číslo bodu sváření C2 C6 C3 C3 Číslo nástroje na hlavici pro tento přesun C7 C8 V1 C4 Tlak posunu hlavice pro bod sváření C9 C12 C10 C5 Se svářením nebo bez C11 V2 C6 Volba bodu sváření nebo uvolnění C7 Čas chlazení bodu sváření C8 Zadávání pozice os Změna hodnoty dvěma způsoby Na konci nastavení stiskněte 1 - Zadávání pomocí klávesnice (stisknutí levé numerické oblasti) 2 - Uveďte osy do pozice pomocí joysticku, pak hodnoty potvrďte V1 tlačítky C9 Typ sváření 1- Hloubka: podle kóty 2- Čas: podle času sváření Potvrzení uložení parametrů C10 Číslo celkového přesunutí pro tuto dráhu Pokud nedojde k uložení parametrů, při příští C11 Pokud je typ sváření v čase, zadejte hodnotu změně uložení budou nová nastavení do verze 1 (verze 2 a verze 3 nejsou pro tentoztracena projekt platné)*Příklad: chcete-li změnit bod sváření č. 4 hlavice 1 C12 Pokud je typ sváření v hloubce, zadejte kótuna levém předním panelu, zvolte index č. 13 v do verze 1 (verze 2 a verze 3 nejsou pro tento C2oblasti č. sváření, musí se zobrazit číslice 4, pak projekt platné)proveďte změny. Změna hodnoty dvěma způsoby Všechna č. indexu mezi body sváření jsou body 1 - Zadávání pomocí klávesnice (stisknutíuvolnění. numerické oblasti) 2 - - Přesuňte osy pomocí joysticku a posuňte hlavici vpřed, pak potvrďte hodnotu V2 tlačítkem Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 11/16
 15. 15. Prevence a používání strojeStránka parametrů sváření hlavice 2 Totéž jako pro hlavici 1Stránka nastavení přítomnosti dílů Nastavování parametrů přítomnosti dílu (Zařízení v manuálním režimu a uzavření rámu při přesunu os) Zvolte č. hlavice B1, než aktivujete režim nastavení Tlačítko F5 pro aktivaci režimu nastavení Tlačítko F4 pro zastavení režimu nastavení pro B1 volbu č. indexu C1 C1 Číslo řádku přesunutí C2 C5 C2 Číslo celkového přesunutí pro tuto dráhu C3 V2 C4 C3 Číslo dílu ke kontrole C5 V1 C4 Volba přesunutí s kontrolou dílů nebo bez (s kontrolou = hlavice v pozici pro kontrolu přítomnosti dílu) C5 Zadávání pozice os Změna hodnoty dvěma způsoby 1 - Zadávání pomocí klávesnice (stisknutí levé numerické oblasti) 2 - Uveďte osy do pozice pomocí joysticku, pak hodnoty potvrďte V1 tlačítky C6 Vzdálenost detekce dílu Změna hodnoty dvěma způsoby 1 - Zadávání pomocí klávesnice (stisknutí levé numerické oblasti) 2 - Potvrďte hodnotu V2 tlačítkem Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 12/16
 16. 16. Prevence a používání strojeStránka nastavení uchopení a uvolnění nástroje Nastavování parametrů přítomnosti dílu (Zařízení v manuálním režimu a uzavření rámu při přesunu os) Zvolte uchopení nebo uvolnění B1 č. nástroje B2 a hlavice B3, než aktivujete režim nastavení B1 B2 B3 Tlačítko F5 pro aktivaci režimu nastavení Tlačítko F4 pro zastavení režimu nastavení pro volbu č. indexu, uchopení nebo uvolnění, č. nástroje nebo hlavice C1 C1 Číslo řádku přesunutí C2 C3 C2 Číslo celkového přesunutí pro tuto dráhu C4 C3 Volba přesunutí „Na držák nástroje“ nebo „Ne na držák nástroje“ (Na držák nástroje pro zablokování či odblokování nástroje) C4 Zadávání pozice os Změna hodnoty dvěma způsoby 1 - Zadávání pomocí klávesnice (stisknutí levé numerické oblasti) 2 - Uveďte osy do pozice pomocí joysticku, pak hodnoty potvrďte V1 tlačítky Stránka stroje Tlačítko pro přístup ke stránce AUTO Tlačítko pro přístup ke stránce MANU Tlačítko pro přístup ke stránce POČÍTAČE Tlačítko pro přístup ke stránce GRAFCET Tlačítko pro přístup ke stránce ZPRÁVY OS Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 13/16
 17. 17. Prevence a používání stroje Stránka AUTO Tato stránka obsahuje schránku pro zprávy M1 M1 udávající poruchy zařízení Stránka MANU Tato stránka umožňuje používání stroje v manuálním režimu Stiskněte základnu pro návrat pohybu (Rozsvícení tlačítka ZÁKLADNA zeleným světlem pro potvrzení pohybu návratu) Stiskněte tlačítko činnosti pro pohyb vpřed (Rozsvítí se tlačítko ČINNOST zelenou barvou pro potvrzení pohybu vpřed) Tlačítko pro následující stránku pohybůStránka POČÍTAČŮStránka GRAFCET Tato stránka zobrazuje stav GR7 Tlačítko následující stránky Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 14/16
 18. 18. Prevence a používání stroje Stránka zpráv os Tato stránka udává poruchy os Pokud se objeví porucha, použijte nouzový vypínač, pak znovu spusťte zařízení pro vynulování poruchPoužívání joysticku Pro přesun os v manuálním režimu uzavřete klapku, uzavřete rám a zvolte stránku nastavování parametrů svářecí hlavice J1A (Přesun se může provést při otevřené klapce) J2 J1D J1B J1A Zvýšení osy Z (-) J3 J4 J1C J1C Pokles osy Z (+) J2 + J1A Přesun osy Y dozadu (+) J2 + J1C Přesun osy Y dopředu (-) J2 + J1D Přesun osy X doleva (hlavice 1 (-) hlavice 2 (+) J2 + J1B Přesun osy X doprava (hlavice 1 (+) hlavice 2 (-) J3 Posun svářecí hlavice 1 nebo 2 podle aktuální stránky nastavení J4 Zapojení US na hlavici 1 nebo 2 podle aktuální stránky nastavení Č. věci: 20014 Datum: 12.10.10 Strana: 1 - 15/16
 19. 19. Prevence a používání stroje PLÁN DOHLEDU Svářecí Stroj s Obsluhovanými Osami B81ELEKTRIKA: OPERACE POSTUPY, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ FREKVENCEVyhledání teplých bodů v elektrické skříni Infračervená kamera Ročně Otestujte bezpečnostní funkce: Manuální Měsíčně Nouzové zastavení, konec chodu panel Hlavní vypínač Závora z fotobuňkyČištění a případně výměna filtrů větrání Manuální Měsíčně elektrické skříněPNEUMATIKA: OPERACE POSTUPY, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ FREKVENCE Zkontrolujte stav potrubí a hadic Vizuální Ročně Najděte úniky vzduchu Sluchový Pololetně Vyčištění zbytkové vody v nádobě filtru PololetněMECANIKA: OPERACE POSTUPY, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ FREKVENCE Kontrola, že na úrovni kloubů není při Vizuální Měsíčně fungování žádný tvrdý bod Čištění vodicích kolejnic Čistý a suchý hadr Každých 60 dní Mazání vodicích segmentů Mazací lis (mobilplex 45) Každých 60 dníZkontrolujte podložení stroje a zapečetní Vizuální Ročně kotevních bodů Mazání kloubů Mazací lis (mobilplex 45) Ročně Mazání kuličkových šroubů (pokud se Mazací lis (mobilplex 45) Každých 500 hodin nacházejí na stroji) Č. věci: 20014 Datum: 12.10.2010 Strana: 1 - 16/16
 20. 20. KINEMATIKA
 21. 21. Cyklus Cyklus stroje - přední vkládání Operace Posuv NávratUložení dílu 1 13Zahájení cyklu 2 14Chod klapky 200 3 12Chod klapky 350 3 12Blok klapky 3/12Uzamčení klapky 4 11Blok rámu 5/10Rám 5 10Zamčení rámu 6 9Cyklus svařování 7 8 Cyklus stroje - Boční vkládání (L) Operace Posuv NávratKonec předchozího cyklu 0Otevřená klapka chod 200 mm 0 19Vkládání dílu na L umístění 1Zahájení cyklu 2Vystředění Pr. umístění 3 6Umístění ve středu k Pr. 4Zahájení cyklu 5Vystředění L. umístění 6 9Umístění L ke středu 7Zahájení cyklu 8Chod klapky 200 9 18Blok klapky 9/18Uzamčení klapky 10 17Blok rámu 11/16Rám 11 16Zamčení rámu 12 15Cyklus svařování 13 14 Č. obch. případu: 20014 Datum: 05.10.10 Strana: 2 – 1/1
 22. 22. DODÁVKA
 23. 23. Vybavení Nomenklatura náhradních dílů Index: A Název: Svářecí Stroj s Obsluhovanými OsamiMnožství Označení BAUMER 1 Buňka, ref : FADK14I /4470/S35A CONTRINEX 1 Detektor ø12, dosah 4mm, ref: DWAS-623-M12120 CSR 1 Ložisko ø25 ref: TASE 25 + ASE 05/GE 25 KPPB3 1 Kuličková objímka Ø12 ref: KB-12 GUU 1 Válečkový segment ref: LAZ 26-3 1 Kolejnice LAZ 26 délka: 1890 1 Segment SBG 15 FL K2 1 Kolejnice SBG 15 délka: 460 (start 20mm)(osa Z) 1 Kolejnice SBG 15 délka: 100 (start 20mm) 1 Kolejnice SBG 25 SL K2 1 Kolejnice SBG 25 délka: 650 (start 25mm) 1 Kolejnice SBG 25 délka: 1310 (start 25mm) 1 Kolejnice SBG 25 délka: 1420 (start 20mm) EMILE MAURIN 1 Držákem ø120 ref: 35-023-120 FENWICK 1 Trubice VORTEX ref: 106-8H 1 Utahovací prvek DESTACO ref: 871-2 FESTO 1 Postupné natlakování + A.U HEE-D-MIDI-24 ref: 172959 1 Postupné natlakování + A.U HEL-3/8-D-MIDI ref: 165079 1 Rozvaděč 5/3 CF ref: 161362 + 176057 1 Spojka regulátoru průtoku GRLA-1/8QS-6-D ref: 193144 1 Spojka regulátoru průtoku GRLA-3/8-QS-8-D ref: 193150 1 Proporční rozvaděč, ref: 542 231 1 Rozvaděč CPE 18 M1H 3GL ¼ ref: 163141 Č. obch. případu: 20014 Date: 03/01/11 Page: 3 - 1/4
 24. 24. Vybavení Nomenklatura náhradních dílů Index: A Název: Svářecí Stroj s Obsluhovanými OsamiMnožství Označení FESTO 1 Regulátor LR-1/4-D-7-OI-MINI sans mano ref: 192307 1 Tlakoměr ø40 0 - 4 Bar MAP-40-4-1/8-EN ref: 162842 1 Tlakoměr 0 - 10 Bar MA-40-10-⅛ ref: 359874 1 Polyamidová spirálová trubice ref: 19796 1 Píst DNC-40-320-PPV-A ref: 163346 1 Píst ADN-32-15-I-P-A ref: 536280 1 Píst DNC-63-200-PPV-A-KP ref: 163398 (C200) 1 Píst DNC-63-350-PPV-A-KP ref: 163398 (C350) 1 Píst ADN-25-30-A-P-A ref: 536256 1 Píst ADN 25-10-I-P-A ref: 536 260 IFM 1 Elektronické čidlo tlaku, ref: PK6524 1 Indukční čidlo M5, ref: IY5036 1 Indukční čidlo, ref: MK5139 LEDUC 1 Pružina ref: 117 1 Pružina N°262-12.6X15.4X25 ref: 262 METAFRAM 1 Kroužek BP25 12 17X12 PARKER 4 Ložisko, ref: 127-006014 1 Kompaktní lineárni modul, ref: LCB060LG01000SLN (osa X2,Y2) 1 Kompaktní lineárni modul, ref: LCB060LG01000SRN (osa X1, Y1) 1 Kompaktní lineárni modul, ref: LCB060SG00250SLN (osa Z1, Z2) 1 Řemen, ref: 420-000016 pro LCB060LG01000SLN 1 Řemen, ref: 420-000016 pro LCB060LG01000SRN 1 Řemen, ref: 420-000016 pro LCB060SG00250SLN 1 Motoru + brzda, ref: NKX420EAPR7300 1 Redukční, ref: GG4N005R0801 1 Spojení, ref: LCB060 KM Č. obch. případu: 20014 Date: 03/01/11 Page: 3 - 2/4
 25. 25. Vybavení Nomenklatura náhradních dílů Index: A Název: Svářecí Stroj s Obsluhovanými OsamiMnožství Označení PARKER 1 Vypínač chodu, ref: 510-001637 PRUD’HOMME 1 Řetěz, ref: CRV4 1 Napínák, ref: TB V4 RABOURDIN 1 Kroužek 1005-20X20 RINCO 1 Generátoru 600W 35Khz, ref: UGF35-600 1 Konvertor 35Khz 1/1, ref: C35/20-5 SCHMERSAL 1 Bezpečnostní magnetické čidlo, ref: BNS 33-12Z-2187 1 Citlivá bezpečnostní hrana, ref: SE-P40-1695 1 Citlivá bezpečnostní hrana, ref: SE-P40-885 SCHUNK 1 Výměny nástroje SWK-040-000-000 SWK 040 OHNE E-MODUL ref: 0302342 1 Stykač, ref: 9936526 E20 ADAPTER 1 Výměny nástroje SWA-040-000-000 SWA-40 OHNE E-MODUL ref: 0302343 1 Stykač, ref: 9936525 E20 KOPF SENSTRONIC 1 Indukční čidlo, ref: A126305M080111 SMC 1 Řízená klapka proti zpětnému chodu + Regulátor průtoku, ref: ASP330F-01-06S Č. obch. případu: 20014 Date: 03/01/11 Page: 3 - 3/4
 26. 26. Vybavení Nomenklatura náhradních dílů Index: A Název: Svářecí Stroj s Obsluhovanými OsamiMnožství Označení STANDARD VAN DE VELDE 1 Výměny N°01 ref: CHT01 /20014 1 Výměny N°03 ref: CHT03 /20014 1 Výměny N°04 ref: CHT04 /20014 1 Výměny N°05 ref: CHT05 /20014 1 Výměny N°06 ref: CHT06 /20014 1 Výměny N°08 ref: CHT08 /20014 TURCK 1 Magnetický indukční detektor, ref: WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG Č. obch. případu: 20014 Date: 03/01/11 Page: 3 - 4/4
 27. 27. MECHANICKÉ DÍLY
 28. 28. S.A.S Van De Velde Číslo stroje Tel: +33 (0) 1-34-70-15-78 Mechanická terminologie 20014 Fax: +33 (0) 1-34-70-94-19 Název položky: Obsluhované osy 1200x750 typ 2 Ind : A Internet: www.van2v.fr Vystavil: P.P. 12/05/2010 Strana: 4 - 1/3 Index IndexČ. plánu Značka Množství Označení Materiál Průtok Dodavatel Katalogové číslo dílu projektu Obchodní díly 010 - KOnstrukční celek - PL01 11 1+1 KUFŘÍKOVÝ GENERÁTOR ADT Rack US 5 pozic Rittal A 12 4+4 VÁLEČEK LAZ 26-3 C.S.R. LAZ 26-3 A 13 5+5 PATKA SBG 25 SL C.S.R. SBG 25 SL K2 A 14 2+2 KOLEJNICE LAZ 26 délka: 1890 C.S.R. KOLEJNICE LAZ 26 A 15 2+2 KOLEJNICE SBG 25 (ČEP) Start 25mm C.S.R. SBG 25 lg650 A 16 1+1 KOLEJNICE SBG 25 (ZVEDÁK) Start 25mm C.S.R. SBG 25 lg1310 A 17 12+12 STANDARDNÍ UPEVNĚNÍ 6 ELCOM 0.0.419.14 0 0 419 14 A 18 1+1 PŘEDNÍ LEXAN Léxan 1657x1057 ELCOM Deska tloušťky 3 A 19 2+2 BOČNÍ LEXAN Léxan 1057x872 ELCOM Deska tloušťky 3 A 20 1+1 PROFIL 6 30X30 Al délka 1640 ELCOM 0.0.419.06 A 21 1+1 PROFIL 6 30X31 délka 1640 ELCOM 0.0.419.06 A 22 4+4 PROFIL 6 30X32 délka 855 ELCOM 0.0.419.06 A 23 2+2 PROFIL 6 30X33 délka 1100 ELCOM 0.0.419.06 0 0 419 06 A 24 2+2 PROFIL 6 30X34 délka 1100 ELCOM 0.0.419.06 A 25 2+2 U PROFIL 6 (AV H) délka 1635 ELCOM 0.0.431.03 A 26 4+4 U PROFIL 6 (AV H) délka 850 ELCOM 0.0.431.03 A 27 6+6 U PROFIL 6 (STOUPÁNÍ) délka 1040 ELCOM 0.0.431.03 A 28 4+4 PROTIVIBRAČNÍ PODPĚRA Ø120 EMILE MAURIN 35-023-120 A 29 1+1 PATKY HNC-63 (CHOD 200) FESTO 174372 A 30 1+1 PATKY HNC-63 (CHOD 350) FESTO 174372 A 31 1+1 ZVEDÁK DNC-63-200-PPV-A-KP FESTO 163398 A 32 1+1 ZVEDÁK DNC-63-350-PPV-A-KP FESTO 163398 A 33 1+1 ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ 1200x1200x300 LEGRAND Typ Atlantic ref:355 94 A 34 1+1 SKŘÍŇ ATLANTIC 300X300X120 LEGRAND 35608 A 35 1+1 DOTYKOVÁ OBRAZOVKA TS8008 PARKER SSD PARVEX TS8008 A 36 4+4 RYCHLÁ SPOJKA PRUDHOMME Ne 12.7 ref: ARV4 A 37 2+2 LEHKÝ ŘETĚZ TYPU CYKLO V4 délka 2070,1 PRUDHOMME Ne 12.7 ref: CRV4 A 38 8+8 NAPÍNAČ-TB V4 PRUDHOMME Kuličkový napínač TB V4 A 39 2+2 SKŘÍŇ BDF SCHMERSAL BDF A 40 1+1 BZEPEČNOSTNÍ CITLIVÝ OKRAJ SE-P40-1695 SCHMERSAL SE-P40-1695 A 41 2+2 BZEPEČNOSTNÍ CITLIVÝ OKRAJ SE-P40-885 SE P40 885 SCHMERSAL SE-P40-885 SE P40 885 A 100 - Jednotka blokování klapky - PL02 101 1+1 KULIČKOVÉ POUZDRO Ø12 C.S.R. KB-12 GUU A 101 1+1 ZVEDÁK-ADN-25-10-IPA FESTO 536 260 A 103 1+1 PRUŽINA Č.262-12.6X15.4X25 LEDUC Číslo položky: 262 A 200 - Soubor stolu - PL03 201 4+4 DETEKTOR DW-AS-513-M8 (MASKA) CONTRINEX DW-AS-513-M8 A 202 4+4 DETEKTOR DW-AS-513-M8 (UMÍSTĚNÍ) CONTRINEX DW-AS-513-M8 A 203 2+2 KOBYLKA S HÁČKEM 26-091-10 EMILE MAURIN 26-091-10 A
 29. 29. S.A.S Van De Velde Číslo stroje Tel: +33 (0) 1-34-70-15-78 Mechanická terminologie 20014 Fax: +33 (0) 1-34-70-94-19 Název položky: Obsluhované osy 1200x750 typ 2 Ind : A Internet: www.van2v.fr Vystavil: P.P. 12/05/2010 Strana: 4 -2/3 Index IndexČ. plánu Značka Množství Označení Materiál Průtok Dodavatel Katalogové číslo dílu projektu 204 2+2 DE-STA-CO FENWICK 871-2 A 205 2+2 KRYTY NOHOU LSNG-40 FESTO 31741 A 206 2+2 KRYTY CRSG-M12X125 FESTO 13570 A 207 2+2 NASTAVITELNÁ LAHEV SNC-40 FESTO 174384 A 208 4+4 ZVEDÁK-ADN-32-15-IPA Á FESTO 536280 A 209 2+2 ZVEDÁK DNC-040-320-PPV-A FESTO 163346 A 210 2+2 LOŽISKO TASE25 INA TASE 25 + ASE 05/GE 25 KPPB3 A 211 2+2 KROUŽEK BP25 12 17X12 METAFRAM BP25-12/17x12 A 212 4+4 KROUŽEK 1005-20X20 RABOURDIN 1005-20x20 A 300 - Horní soubor - PL04 í 301 8+8 PATKA SBG 25 SL C.S.R. SBG 25 SL K2 A 302 2+2 KOLEJNICE SBG 15 (OSA Z) C.S.R. SBG 15 lg 460 A 303 2+2 KOLEJNICE SBG 25 C.S.R. SBG 25 lg1420 A 304 24+24 CHC-M6X130 DELA CHC-M6x130 A 305 4+4 PROFIL S MATICÍ 8 ST (OSA X) podle plánu délka 50 ELCOM 2670 A 306 4+4 PROFIL S MATICÍ 8 ST (OSA Y) Í podle plánu délka 100 ELCOM 2670 A 307 2+2 PROFIL S MATICÍ 8 ST (OSA Z) podle plánu délka 460 ELCOM 2670 A 308 4+4 PROFIL S MATICÍ 8 ST (KOLÍK NA OSE Y) podle plánu délka 25 ELCOM 2670 A 309 6+6 ADAPTACE PTN LCB060 KM PARKER SSD PARVEX PTN LCB060 KM A 310 8+8 UPÍNACÍ PŘÍRUBA LBC060 M8 PARKER SSD PARVEX 500-000901 A 311 1+1 KOMPAKTNÍ LINEÁRNÍ MODUL LCB060LG01000SLN (OSA X2) PARKER SSD PARVEX LCB060LG01000SLN A 312 1+1 KOMPAKTNÍ LINEÁRNÍ MODUL LCB060LG01000SLN (OSA Y2) PARKER SSD PARVEX LCB060LG01000SLN A 313 1+1 KOMPAKTNÍ LINEÁRNÍ MODUL LCB060LG01000SRN (OSA X1) PARKER SSD PARVEX LCB060LG01000SRN A 314 1+1 KOMPAKTNÍ LINEÁRNÍ MODUL LCB060LG01000SRN (OSA Y1) PARKER SSD PARVEX LCB060LG01000SRN A 315 1+1 KOMPAKTNÍ LINEÁRNÍ MODUL LCB060SG00250SLN (OSA Z1) PARKER SSD PARVEX LCB060SG00250SLN A 316 1+1 KOMPAKTNÍ LINEÁRNÍ MODUL LCB060SG00250SLN (OSA Z2) PARKER SSD PARVEX LCB060SG00250SLN A 317 6+6 MOTOR NKX420EAPR7300 PARKER SSD PARVEX NKX420EAPR7300 A 318 6+6 REDUKCE GG4N005R0801 PARKER SSD PARVEX GG4N005R0801 A 700 - Soubor hlavice robota - PL05 701 4+4 PATKA SBG 15 FL C.S.R. SBG 15 FL K2 A 702 2+2 HLAVA VÝMĚNY NÁSTROJŮ SWK-040 SCHUNK SWK-040-000-000 SWK 040 OHNE E-MODUL ref:0302342 A 703 2+2 STYKAČ 9936526 E20 ADAPTER SCHUNK 9936526 A 704 4+4 MOSAZNÁ DOLNÍ MATICE M6 Á Í SNTI 51900 A 705 2+2 MOSAZNÁ PLOCHÁ PODLOŽKA Ø6 SNTI 52500 A 750 - Soubor rovného adaptéru - PL06 751 4+4 PRUŽINA 117-SPIREØ1-Ø14X35-13 LEDUC ref: 117 A 752 4+4 ADAPTÉR VÝMĚNY NÁSTROJŮ SWA-040 SCHUNK SWA-040-000-000 SWA-40 BEZ MODUL ELECT ref:0302343 A 753 4 4 4+4 STYKAČ 9936525 E20 KOPF SCHUNK 9936525 A 754 8+8 MOSAZNÁ DOLNÍ MATICE M6 SNTI 51900 A 755 4+4 MOSAZNÁ PLOCHÁ PODLOŽKA Ø6 SNTI 52500 A 775 - Soubor adaptéru úhlu 28,5° a 7° - PL07
 30. 30. S.A.S Van De Velde Číslo stroje Tel: +33 (0) 1-34-70-15-78 Mechanická terminologie 20014 Fax: +33 (0) 1-34-70-94-19 Název položky: Obsluhované osy 1200x750 typ 2 Ind : A Internet: www.van2v.fr Vystavil: P.P. 12/05/2010 Strana: 4 - 3/3 Index IndexČ. plánu Značka Množství Označení Materiál Průtok Dodavatel Katalogové číslo dílu projektu 776 1+1 PRUŽINA 117-SPIREØ1-Ø14X35-13 LEDUC ref: 117 A 777 1+1 ADAPTÉR VÝMĚNY NÁSTROJŮ SWA-040 SCHUNK SWA-040-000-000 SWA-40 BEZ MODUL ELECT ref:0302343 A 778 1+1 STYKAČ 9936525 E20 KOPF SCHUNK 9936525 A 779 2+2 MOSAZNÁ DOLNÍ MATICE M6 SNTI 51900 A 780 1+1 MOSAZNÁ PLOCHÁ PODLOŽKA Ø6 Á Á Ž SNTI 52500 A 800 - Soubor adaptéru úhlu 28,5° a 7° SYM - PL08 801 1+1 PRUŽINA 117-SPIREØ1-Ø14X35-13 LEDUC ref: 117 A 802 1+1 ADAPTÉR VÝMĚNY NÁSTROJŮ SWA-040 SCHUNK SWA-040-000-000 SWA-40 BEZ MODUL ELECT ref:0302343 A 803 1+1 STYKAČ 9936525 E20 KOPF SCHUNK 9936525 A 804 2+2 MOSAZNÁ DOLNÍ MATICE M6 OS Á O Í C SNTI S 51900 A 805 1+1 MOSAZNÁ PLOCHÁ PODLOŽKA Ø6 SNTI 52500 A 900 - Soubor svářecí hlavy - PL09 901 6+6 PATKA SBG 15 FL 902 6+6 KOLEJNICE SBG 15 podle plánu Start 20mm 903 6 6 6+6 ZVEDÁK ADN 25 30 APA ZVEDÁK-ADN-25-30-APA 904 6+6 MĚNIČ RINCO C35-20 A 905 6+6 ANALOGOVÉ PRAVÍTKO TURCK-45 TURCK 45mm A 950 - Soubor podpory hlavice G16N vpravo - PL10 951 4+4 KULIČKOVÉ POUZDRO Ø12 C.S.R. KB-12 GUU A 952 2+2 INDUKČNÍ DETEKTOR M5 LG45 IFM I.F.M. IY5036 A 953 4+4 PRUŽINA Č.262-12.6X15.4X25 LEDUC ref: 262 A 975 - Soubor podpěry hlavice G16N úhel 28,5° a 7° - PL11 976 2+2 KULIČKOVÉ POUZDRO Ø12 C.S.R. KB-12 GUU A 977 1+1 INDUKČNÍ DETEKTOR M5 LG45 I.F.M. IY5036 A 978 2+2 PRUŽINA Č 262 12 6X15 4X25 Č.262-12.6X15.4X25 LEDUC ref: 262 A 1000 - Soubor podpěry hlavice G16N úhel 28,5° a 7° sym - PL12 1001 2+2 KULIČKOVÉ POUZDRO Ø12 C.S.R. KB-12 GUU A 1002 1+1 INDUKČNÍ DETEKTOR M5 LG45 I.F.M. IY5036 A 1003 2+2 PRUŽINA Č.262-12.6X15.4X25 LEDUC ref: 262 A 1025 - Soubor podpěry hlavice pt M vpravo - PL13 1026 4+4 KULIČKOVÉ POUZDRO Ø12 C.S.R. KB-12 GUU A 1027 2+2 INDUKČNÍ DETEKTOR M5 LG45 I.F.M. IY5036 A 1028 4+4 PRUŽINA Č.262-12.6X15.4X25 LEDUC ref: 262 A

×