Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TIC karaoke.pps

842 views

Published on

El projecte consisteix en que els alumnes siguin capaços de crear vídeo karaokes per poder cantar cançons.
Els objectius principals eren:
- Aprendre a utilitzar les TIC en el món de la música
-Crear fitxers de vídeo-karaoke per poder cantar cançons.
-Utilitzar programari lliure d’edició de música (Musecore i Karakan).
-Utilitzar programari lliure d’edició de so (Audacity).
-Utilitzar programari lliure per capturar la pantalla en vídeo.
-Reforçar aspectes exclusivament musicals apresos en les classes teòrics amb l’ajuda de les TIC:
-Llenguatge musical (ritmes, notes, signes de repetició, instruments ...)
-Diferenciar estils musicals (pop, rock, musicals, popular ...)
-Aspectes d’educació de la veu, ja que el projecte farà que alguns alumnes cantin els karaokes fets per ells.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TIC karaoke.pps

 1. 1. Creació de karaokes IES L’Estatut Maria Lluïsa Beltran Partitura MIDI Video-karaoke Lletra
 2. 2. Objectius del projecte <ul><li>Aprendre a utilitzar les TIC en el món de la música </li></ul><ul><ul><li>Crear fitxers de vídeo-karaoke per poder cantar cançons. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar programari lliure d’edició de música (Musecore i Karakan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar programari lliure d’edició de so (Audacity). </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar programari lliure per capturar la pantalla en vídeo. </li></ul></ul><ul><li>Reforçar aspectes exclusivament musicals apresos en les classes teòrics amb l’ajuda de les TIC: </li></ul><ul><ul><li>Llenguatge musical (ritmes, notes, signes de repetició, instruments ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferenciar estils musicals (pop, rock, musicals, popular ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes d’educació de la veu, ja que el projecte farà que alguns alumnes cantin els karaokes fets per ells. </li></ul></ul>
 3. 3. Esquema general
 4. 4. Passos seguits (I) <ul><li>Els alumnes comencen a conèixer el programa Musescore per tal d’escriure partitures (melodies i acompanyaments). Se’ls proporciona exemples perquè ells les passin al programa i puguin exportar-ho al format MIDI. </li></ul>
 5. 5. Passos seguits (II) <ul><li>Es presenta el programa Karakan que permet afegir lletra a un fitxer midi per tal de crear un fitxer de karaoke (kar). A les partitures creades se’ls afegeix lletra i es donen referències per poder descarregar fitxers MIDI de la xarxa (amb millor instrumentació que els que ells han fet) per afegir-hi la lletra. </li></ul>
 6. 6. Passos seguits (III) <ul><li>El fitxer creat ja es pot cantar a l’ordinador, amb un reproductor de karaoke (tipus vanBasco’s) </li></ul><ul><li>Per tal de fer-ho més universal i no dependre de programes, es converteix el karaoke a vídeo, amb un programa que enregistra la pantalla en vídeo (Free screen to video). </li></ul>
 7. 7. Passos seguits (IV) opcional <ul><li>Els alumnes que tenen interès en cantar, s’enregistren utilitzant el programa Audacity. </li></ul>
 8. 8. Aspectes positius <ul><li>Els alumnes treballen molts aspectes musicals amb més motivació: </li></ul><ul><ul><li>Ritmes, signes de repetició, instruments ... </li></ul></ul><ul><li>Cohesió de grup, ja que comparteixen el treball realitzat per cada alumne individualment per cantar tots junts. </li></ul><ul><li>Transversalitat: Es treballen aspectes d’altres matèries. Bàsicament de català, castellà i anglès, ja que en afegir les lletres cal tenir cura de l’ortografia, de la separació sil·làbica i de les sinalefes. </li></ul><ul><li>Alguns alumnes superen la vergonya de cantar davant de companys, ja que ho fan amb cançons que ells han triat. </li></ul><ul><li>El resultat es penja al Youtube i el pot fer sevir molta gent per cantar. </li></ul>
 9. 9. Exemples de resultats <ul><li>Alguns dels video-karaokes que els alumnes han produït estan penjats al següent canal del Youtube: </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/user/karaokeestatut </li></ul><ul><li>Exemple fet a partir d’una partitura: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>My bonnie (Tradicional escocesa): http://www.youtube.com/watch?v=lLfcqq3yhos </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Exemples fets a partir de midis trobats a la xarxa: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>La flaca (Jarabe de palo): http://www.youtube.com/watch?v=MFpZq6SDLQI </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hores d’amor (Jonathan Larson): http://www.youtube.com/watch?v=jUAJ06Dlp18 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per què he plorat (Albert Guinovart): http://www.youtube.com/watch?v=TxDaj0wx_yU </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Imatges del projecte

×