Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

projecte dofins.ppt

2,742 views

Published on

Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre. (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de la informació)
La competència digital consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement. A més, ajuda a desenvolupar totes i cadascuna de les altres competències.
En el Salvat som molt conscients de la importància de les competències bàsiques i fem que els nostres alumnes tinguin el màxim d’eines al seu abast per desenvolupar-les de la manera més adient.
En els temps actuals on la informació i comunicació son, gairebé, de vital importància, nosaltres hem fet una opció clara:
-Intentar fer competents digitals als nostres alumnes mitjançant
una eina senzilla “Els Blocs”.
Els Blocs ofereixen moltes possibilitats d'ús en processos educatius. Per exemple, per estimular els alumnes a: escriure, intercanviar idees, treballar en equip, dissenyar, visualitzar de manera instantània el que produeixen, etc. Per això tenim diferents bloc: Cuc-Ràdio, és una aposta per a fomentar l’expressió oral. El Cuc de l’Aula d’Acollida, Els Primers del Salvat i Racó de 5è i 6è són blocs de classe on l’atractiu és impulsar l’escriptura i intercanviar aprenentatges.
Finalment el bloc Gran. ”Escola Joan Salvat Papasseit” utilitzat com a instrument d’informació i comunicació amb les famílies.
La nostra escola fa tres anys que té un bloc allotjat al servei xtec “ Escola Salvat Papasseit de Santa Coloma” és un bloc de primària i infantil on es publiquen les notícies de l’escola. La bona rebuda que ha tingut sempre aquest bloc ens va portar a plantejar-nos la possibilitat de crear-ne d’altres on els nens poguessin dir-hi la seva no solament a nivell de comentari, sinó participant activament i creant els seus propis articles.
Ens vàrem adonar que no podia ser un bloc creat a xtec de bloc, ja que els alumnes no podien tenir compte propi, per això vàrem decidir allotjar el bloc del projecte dels dofins a la plataforma blogger.
“Dofins del Salvat Papasseit 1r . Primària” és un bloc on tenen accés professors i alumnes de 1r, aquests últims a través d’un compte que tenim creat per 1r-A .
Els alumnes escriuen els seus petits textos amb la supervisió del professorat i a l’hora de publicar signen amb el seu nom i un dibuix .
El bloc és una eina útil on els alumnes han pogut plasma a través de l’expressió orals, escrita i gràfica el que han après sobre els dofins.

A la presentació del bloc trobem:
“Aquest bloc el tenim per:
- Consultar informació a Internet .
- Per fer activitats online.
- Per publicar les nostres descobertes i treballs.”
El procés del treball al bloc anava lligat al treball progressiu del projecte, va tenir diferents fases:
-Distribuir els nens per parelles de treball.
-Repartir les preguntes i dubtes a resoldre.
-Cercar les imatges adients a Internet.
-Redactar la resposta a cada pregunta.
-Escriure en l’entrada del bloc.
-Practicar la lectura en parelles de treball.
-Gravar la lectura del nostre escrit , amb el programa Audacity
-Publicar l’entrada al bloc. Amb l’escrit, la imatge d’Internet, la lectura del text i la foto del moment en que gravàvem.
Aquest bloc el vàrem utilitzar durant el projecte, al 1r trimestre, després ha quedat inactiu
Objectius del treball:
-Conèixer eines tecnològiques aplicables a l’educació.
-Adquirir domini d’eines TIC i TAC en diferents formats: recerca per Internet d’informació,text, vídeo , imatge i àudio.
-Iniciar el treball de les destreses bàsiques per l'elaboració d’un bloc.
-Implementar les TIC dins del currículum.
-Millorar la lectura (entonació, respecte per la puntua

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

projecte dofins.ppt

  1. 4. PROJECTES <ul><li>Els alumnes són els principals protagonistes dels seus aprenentatges . </li></ul><ul><li>Triar el tema de treball segons els seus interessos. </li></ul><ul><li>Construir els nous coneixements a partir dels que posseeixen. ( Què sabem ?) </li></ul><ul><li>Establir els objectius del treball ( Què volem saber?) </li></ul><ul><li>Aprendre el que realment és significatiu . </li></ul><ul><li>Cercar les fonts d'i nformació ( Internet, llibres, revistes ). </li></ul><ul><li>Compartir el procés d'aprenentatge amb els altres companys. (treball cooperatiu : WebQuest ,, JClic , Què hem après ) </li></ul><ul><li>Planificar la pròpia tasca. </li></ul><ul><li>Responsabilitzar-se davant del grup i divertir-se aprenent. </li></ul><ul><li>El treball per projectes permet la integració i la inclusió. </li></ul>
  2. 5. BLOG <ul><li>Potenciar i fomentar la lectura ,escriptura i expressió oral. </li></ul><ul><li>Desenvolupar habilitats de cerca i processament de la informació. </li></ul><ul><li>Reforçar l'autoestima de l'alumne que esdevé creador i editor de missatges propis i comparteix amb la resta de companys. </li></ul><ul><li>Els blocs fan possible que l'aula surti del seu espai físic i poder accedir des de qualsevol lloc. </li></ul><ul><li>Permet a les famílies poder observar la feina escolar dels seus fills i compartir bones estones a casa. </li></ul><ul><li>E ina d’ensenyament i aprenentatge que fomenta l’aprenentatge significatiu i col·laboratiu i permet l’accés i creació de coneixement. </li></ul><ul><li>El blog com a recull del procés d'aprenentatge facilita els processos d'avaluació. </li></ul><ul><li>El treball de blogs permet la integració i la inclusió. </li></ul>
  3. 6. LA COMBINACIÓ DE LES DUES EINES <ul><li>Permetrà treballar amb eficiència per assolir els objectius , continguts i competències que ens hem proposat. </li></ul><ul><li>Treballar amb la informació en grup i amb l’objectiu de resoldre preguntes i elaborar un producte final per poder publicar i ensenyar als nostres companys. </li></ul><ul><li>L’assoliment de la competència digital a través del constructivisme social i d’una competència transversal, ja que treballem totes les àrees curriculars. </li></ul><ul><li>Els alumnes poden ser membres d’un grup , malgrat les seves diferències. </li></ul>
  4. 7. COM FEM EL PROJECTE <ul><li>Procés del projecte de treball </li></ul><ul><li>Tria el tema a treballar. </li></ul><ul><li>Recull de coneixements previs (Què sabem?) </li></ul><ul><li>Índex (Què volem saber?) </li></ul><ul><li>Què hem de fer? Per descobrir el què volem saber?On podem trobar informació: Internet, WebQuest, Jclic, vídeos, llibres, revistes, biblioteca escolar… </li></ul><ul><li>Recollir i organitzar la informació </li></ul><ul><li>Donar resposta (Què volem saber?) </li></ul><ul><li>Avaluació (Què hem après ?) </li></ul>
  5. 8. COM CREEM EL BLOG <ul><li>El procés del treball al blog anava lligat al treball progressiu del projecte, va tenir diferents fases: </li></ul><ul><li>Distribuir els nens per parelles de treball. </li></ul><ul><li>Repartir les preguntes i dubtes a resoldre. </li></ul><ul><li>Cercar les imatges adients a Internet. </li></ul><ul><li>Redactar la resposta a cada pregunta. </li></ul><ul><li>Escriure l’entrada al blog. </li></ul><ul><li>Practicar la lectura en parelles de treball. </li></ul><ul><li>Gravar la lectura del nostre escrit amb el programa Audacity </li></ul><ul><li>Publicar l’entrada al blog amb l’escrit, la imatge d’Internet, la lectura del text i la foto del moment en que gravàvem . </li></ul><ul><li>Ensenyar als nostres companys el resultat final . </li></ul>
  6. 11. Al 3r trimestre reprendrem el blog dels dofins per tornar a gravar la lectura i poder comprovar com hem après al llarg del curs .

×