Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

presentacio projectes.ppt

456 views

Published on

El projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l'alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

presentacio projectes.ppt

  1. 3. Mètode Gavilan
  2. 4. Això és un treball de recerca
  3. 5. PAS 1: DEFINIR EL PROBLEMA D'INFORMACIÓ i QUÈ ES NECESSITA INDAGAR PER RESOLDRE'L a) Definir el Problema d'Informació i plantejar la pregunta inicial que pugui ajudar a resoldre'l b) Identificar, explorar i relacionar els conceptes i aspectes del tema necessaris per respondre la pregunta inicial. c) Construir el diagrama d'un Pla de Recerca que ajudi a seleccionar i categoritzar els conceptes i aspectes del tema més importants per resoldre la pregunta inicial. d) Formular Preguntes Secundàries derivades de la pregunta Inicial i del Pla de Recerca. e) Avaluació del pas 1. <ul><li>PAS 2: </li></ul><ul><li>BUSCAR I AVALUAR FONTS D'INFORMACIÓ </li></ul><ul><li>Identificar i seleccionar les fonts d'informació més adequades. Plantilla motor de cerca b) Accedir a les fonts seleccionades ia la informació que contenen. c) Avaluar les fonts trobades i la informació que contenen. Plantilla avaluació fonts. d) Avaluació pas 2. </li></ul>PAS 3: ANALITZAR LA INFORMACIÓ a) Elegir la informació més adequada per resoldre les Preguntes Secundàries. b) Llegir, entendre, comparar, i avaluar la informació seleccionada. Pantilla prguntar secundàries. c) Respondre les Preguntes Secundàries. d) Avaluació pas 3. PAS 4: Sintetitzar i UTILITZAR LA INFORMACIÓ a) Recopilar les respostes a les preguntes Secundàries per resoldre la pregunta inicial. b) Elaborar un producte concret que exigeixi aplicar i utilitzar els resultats de la investigació. c) Comunicar els resultats de la recerca a altres. d) Avaluació del pas 4 i de tot el proceso.
  4. 6. Eines de web 2.0 utilitzades per dur a terme els Projectes .
  5. 12. Les plantilles
  6. 13. Les plantilles
  7. 14. Les plantilles
  8. 15. Adreces d'interès <ul><li>Mètode Gavilán: http://www.eduteka.org/pdfdir/ModeloGavilan.pdf </li></ul><ul><li>Wikis de l’assignatura clica per poder visitar les wikis d’alumnes </li></ul>

×