Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EL BLOC COM A EINA PER AL.ppt

563 views

Published on

En la creació d'aquest projecte no s'ha partit de zero, sinó que des del curs
2007-2008 ja s'estava treballant des de l'aula d'acollida amb un bloc.
Un cop valorat molt positivament el seu ús en la millora dels processos
d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat nouvingut, els objectius es van fer
extensius a tot el centre escolar. Així doncs, des del curs 2008-2009 l’escola té
un bloc (bloc del curs 2008-2009, canviat de lloc per raons d'espai:
http://diariescolar0809.wordpress.com/) on es publiquen algunes de les activitats
que portem a terme. En la creació i publicació de les notícies es troben
implicats tots els professors del centre i tots els alumnes, aquests últims en
diferents graus d’implicació segons el curs al qual pertanyen.

Objectius Generals
1. Introduir i aplicar de manera continuada les noves tecnologies en l’ús
quotidià de l’aula.
2. Afavorir la participació de tota la comunitat educativa en l’elaboració del
bloc de l’escola
3. Aprofitar les noves tecnologies per afavorir la comunicació entre l’escola i
el seu entorn

Els objectius van ampliant la implicació de l'alumnat al llarg de les diferents
etapes i cicles.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EL BLOC COM A EINA PER AL.ppt

  1. 1. EL BLOC COM A EINA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES Maria del Mar Gracia Escola Lloret http://diariescolar.wordpress.com /
  2. 2. Des del curs 2008-2009 l’escola té un bloc on es publiquen algunes de les activitats que portem a terme. En la creació i publicació de les notícies es troben implicats tots els professors del centre i tots els alumnes, aquests últims en diferent grau d’implicació segons el curs al qual pertanyen.
  3. 3. Objectius generals del projecte 1. Introduir i aplicar de manera continuada les noves tecnologies en l’ús quotidià de l’aula. 2. Afavorir la participació de tota la comunitat educativa en l’elaboració del bloc de l’escola 3. Aprofitar les noves tecnologies per afavorir la comunicació entre l’escola i el seu entorn Els objectius van ampliant la implicació de l'alumnat al llarg de les diferents etapes i cicles: Parvulari Fer ús de les noves tecnologies a nivell d’aula i utilitzar el bloc escolar com una eina de comunicació. Cicle Inicial Aproximar les noves tecnologies als nens i nenes per tal de facilitar-los els aprenentatges i afavorir l’ús de les TAC per obrir les activitats de l’aula a les famílies, omplint-les de significat. Cicle Mitjà Fer ús de les noves tecnologies a nivell de l’aula. Responsabilitzar als infants de renovar el bloc en les diferents activitats de l’aula. Apropar el món de les noves tecnologies als alumnes Saber utilitzar el bloc. Comprendre i raonar l’ús del bloc. Cicle Superior Potenciar l’ús del bloc per millorar l’expressió escrita. Reforçar el coneixement de les noves tecnologies mitjançant l’ús del bloc. Conscienciar a l’alumnat que el bloc és un espai propi per comunicar experiències i activitats de la seva aula.
  4. 4. Metodologia de treball El bloc està pensat perquè sigui l’alumnat, especialment a partir del Cicle Mitjà, el qui pugui treballar d’una manera cada vegada més autònoma, independent i creativa. Al Parvulari les mestres són les que trien les notícies i les publiquen. Al Cicle Inicial entre tots /es expliquen la notícia de manera oral i la mestra és l'encarregada d'escriure-ho i publicar-ho. L’alumnat, a mesura que passa el curs, és capaç d’escriure a l’ordinador allò que han escrit entre tots. Al cicle Mitjà i Superior s'han creat grups de reporters dins de cada aula. Aquest grup d’alumnes són els encarregats de: 1. Buscar la notícia que ha de donar lloc a un reportatge o ressenya. 2. Fer el reportatge fotogràfic 3. Escriure la notícia 4. Penjar-ho al “Diari Escolar” La composició del grup i la periodicitat de canvi dels reporters varia en funció del mestre/a de l’aula. Són els tutors de cada curs els qui han de dinamitzar aquesta feina i posar-se d’acord amb el professor d’informàtica perquè, dins la seva sessió (qui no ho fa a l'aula), l’alumnat encarregat tingui un espai de temps per treballar en el bloc. El pas següent és aconseguir que la publicació passi a ser natural dins de l'aula ordinària
  5. 5. Valoracions Millora de la competència digital de tota la comunitat educativa . El fet detenir un espai propi on opinar, on escriure notícies, on tenir accés a webs que tenen a veure amb el nostre entorn, ha fet que els nostres alumnes i el professorat hagi millorat la seva competència digital. Autonomia i responsabilitat en l’ús del bloc per part de l’alumnat. Cada dia més, els i les alumnes estroben molt motivats en l'ús del bloc escolar. Els agrada veure's i que els vegin. Això fa que vulguin fer la seva tasca i s'ocupin de demanar al mestre responsable l'espai per al treball. Augment de les visites i de la participació de les famílies al bloc . El bloc es va obrir l'onze de febrer de 2009. Des d'aleshores hem rebut més de 34.500 visites, hem publicat 121 notícies, hem rebut 146 comentaris, tenim 12 subscriptors i les diferents pàgines resulten d'interès per a les nostres famílies. Reducció de la comunicació ordinària a favor de la tecnològica . Hem aconseguit (amb l'ajuda d'aquest bloc i el de l'aula d'acollida) que els alumnes puguin compartir alguns dels seus treballs i que els comentin entre ells. De totes maneres, els nostres alumnes, sobretot els més grans, ja participen en algunes xarxes socials i usen les TIC-TAC com a eines de comunicació.

×