Saarna KarttaMAALISKUU 2011, 2.VSK.	  MAALISKUUN EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTOJA	         UUTISIA  Sisällys: Sakr...
2                       Saarna KarttaSakramenttien käyttöVAIKUTTAVA ARMON MERKKI          ...
3                           Saarna Kartta Om bruket av sak-                  ...
4                          Saarna KarttaMAALISKUUN TEKSTIEN TAUSTATIETOJALaskiaissunnuntai   ...
5                         Saarna Karttasanan mukaan ja kutsua ihmisiä edestään. Erämaan kiusauksi...
6                           Saarna Karttasuksen parannettua mykän rii-vaajan vaivaaman pojan, m...
7                        Saarna Karttakaudella. Kyllä silloin vielä    olivat juuri “menneet na...
8          Saarna KarttaMIKÄ ON JUMALANPALVELUS?       Pyhäkön Lamppu    M
9                              Saarna KarttaAJANKOHTAISTAPiispainkokouksen         ...
10                        Saarna KarttaMUUT LEHDET:BBC: Kristitty pariskunta menetti sijaisvan-hemm...
11                       Saarna KarttaMUUT LEHDET:                         ...
12                        Saarna Karttatestamentti kuin Vanha testamenttikin torjuvat     sa m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Saarna Kartta, maaliskuu 2011

727 views

Published on

Raamatunselitystä, kirkkohistoriaa aj ajankohtaisia artikkeleita.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Saarna Kartta, maaliskuu 2011

 1. 1. Saarna KarttaMAALISKUU 2011, 2.VSK. MAALISKUUN EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTOJA UUTISIA Sisällys: Sakramenttien käyttämisestä, 2 Om bruket av sakramenten, 3 Maaliskuun evankeliumitekstien selitykset, 4-7 Jumalanpalveluksen osat -sarja, 8 Piispainkokouksen päätös - mitä päätettiin? 9 Muut lehdet, Andra tidningar, 10-12 Avioliitosta, 12 Augsburgin tunnustus XIII Sakramenttien käyttöSakramenttien käyttämisestä seurakuntamme opettavat, etteivät sakramentit oleasetetut ainoastaan julkisen tunnustautumisen merkeiksi ihmisten kesken. Pikemminkinne ovat merkkejä ja todistuksia meihin kohdistuvasta Jumalan tahdosta, jotta uskoheräisi ja vahvistuisi niissä, jotka niitä käyttävät. Sen tähden sakramentteja tulee käyttääniin, että uskoen luotetaan niihin lupauksiin, jotka sakramenttien välityksellä tarjotaan jaosoitetaan meille. Den Augsburska bekännelsen XIII Om bruket av sakramenten Om bruket av sakramenten lära de, att sakramenten inrättats ej blott till att vara tecken, varigenom man avlägger bekännelse för människor, utan fastmera för att de skulle vara tecken och vittnesbörd om Guds vilja med avseende på oss, givna till att väcka och stärka tron hos dem, som mottaga sakramenten. Därför bör sakramenten brukas på det sättet, att en sådan tro är med, som tror löftena, vilka genom sakramenten tillbjudas oss och ställas oss för ögonen.
 2. 2. 2 Saarna KarttaSakramenttien käyttöVAIKUTTAVA ARMON MERKKI ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, Augsburgin tunnustus määrittelee sakramentit meidän Jumalamme, kutsuu." (Apt. 2:38-39).“merkeiksi ja todistuksiksi meihin kohdistuvastaJumalan tahdosta, jotta usko heräisi...”. Lause USKOLLA OTETAAN VASTAANsisältää ajatuksen, että sakramentit ovat evanke- Rooman kirkon opetus painottui Lutherin ai-liumin palveluksessa ja tekevät työtään ihmi- kaan käsitykseen, jossa sakramentti pelasti teh-sessä yhdistettynä evankeliumin opetukseen ja tynä toimituksena ilman siihen liittyvää uskoa.julistukseen. Ihmisen oli oltava sellaisessa tilassa, että hän ei Tässä on huomattava, että sakramentit eivät vastusta sakramenttia. Tällainen ajattelu oli Lu-voi vaikuttaa mitään ilman niihin liitettyjä Jumalan therin mielestä yhteistyö-oppia, jossa pelastus eilupauksia. Kasteen ja ehtoollisen voima on siinä ole yksin armosta, vaan osa siitä on aina ihmisenlupauksessa ja asetuksessa, jonka Kristus on niil- tekoa. Tällaisesta luterilaiset sanoutuivat irti. Senle antanut. Lupaus eli Jumalan sana antaa niille sijaan he painottivat sakramentin evankeliumi-voiman ja vaikutuksen. luonnetta ja totaalista armoa. Evankeliumi luo Me emme opeta “tyhjistä sakramenteista”, joi- uudeksi ja herättää kuolleen elämään. Kuollut eita toimitetaan vain, että ihminen voisi osoittaa voi muuta kuin herätä henkiin Jumalan sanankuuliaisuutensa Jumalan sanalle “julkisella tun- voimasta.nustautumisella“. Sellainen oli farisealainen usko, Sakramentit luovat ja vahvistavat uskoa yh-joka nojaa siihen, mitä ihminen voi tehdä Juma- dessä sanan kanssa. Ratkaisevaa olivat Kristuk-lan hyväksi. “Tyhjien sakramenttien” sijaan me sen lupaukset, joihin usko tarttui, ja jotka sakra-julistamme “armoa täynnä olevia sakramentteja”. mentissa tarjotaan. Tämä uskon vahvistus eiJumalan lupaukset eivät ole tyhjiä, ja jos hän on jäänyt vain lapsuuteen ja nuoruuteen, vaan jatkuiluvannut jotakin, se on voimassa siitä hetkestä aina kuolinvuoteelle asti. Usko ei voi elää ilmanalkaen, kun Jumala lupauksen antoi. Yksinkertai- evankeliumia, siksi usko tarvitsee myös niitäsuudessaan voimakas Raamatun kohta tähän on evankeliumin välineitä, jotka Herramme on aset-Ylösnousseen kaste ja lähetyskäsky. Siinä Kris- tanut.tus osoittaa, että kaste ja opetus yhdessä ovat Raamatullisen usko-käsityksen mukaan uskoevankeliumin välineitä, joilla kansoista tehdään ei ole muuta kuin evankeliumiin luottamista jaKristuksen opetuslapsia (Mt. 28:18-20). Tämän turvautumista. Uskolla ei itsessään ole mitään, seevankeliumikäskyn tähden Pietari saattoi osoit- ei ole lain vaatima suoritus ihmiseltä, vaan Juma-taa, missä on pelastus, kun juutalaiset sitä lan antama lahja, jolla ihminen omistaa evankeli-häneltä kysyivät lain satuttaman omantunnon umin. Usko itsessään ei ole mitään, sitä ei olesyytöksissä. Pietari opetti sanoen: "Tehkää pa- edes olemassa, ennen kuin evankeliumi luo sen.rannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuk- Se saa täyteytensä evankeliumista - sanasta jasen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaami- sakramenteista - ja näistä yhdessä. Silloin uskoseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä on täyttä tavaraa, täynnä lohdutusta ja luottamus-teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ta Jumalan lupauksiin ja pelastukseen “yksin us- kosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden”. VPKuva: VP
 3. 3. 3 Saarna Kartta Om bruket av sak- äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»(Ap.g. 2:38-39). I Petri svar finns hela ramenten frälsingen - bättring och båda av Herrens me- del, dop och undervisning dvs. Guds ord. Den Augsburgska bekännelsen definierar sakramenten som ”tecken och vittnesbörd om INTE UTAN TRON Guds vilja med avseende på oss, givna till att På Luthers tid hade kyrkan i Rom en lära väcka och stärka tron...” Meningen innefattar i om sakramenten med tyngdpunkten på att sa- sig tanken på att sakramenten hör ihop med kramenten kunde frälsa utan tro (ex opere opra- evangelium och gör tillsammans med evangeli- to). Det räckte att själva sakramenten var förrät- um sitt verk. tade. Människans skyldighet var att vara beredd Man måste lägga märke till att sakramenten i sinnet för sakramenten. För Luther var en inte kan påverka någonting utan Guds ords sådan lära en lära om samarbete ifråga om löften. Sakramenten är inkopplad till evangelium frälsning - samarbetslära. Då räcker inte nåden och alla dess löften. Dopets och nattvardens allena, människan måste göra sitt genom att kraft ligger i Kristi löfte och instiftelse - kort sagt, beredda sig innerligen för nåden. i Guds ord. Och till ordets löften tar tron sin tillit. Lutheranerna tog en annan väg. Deras Vi lär inte att sakramenten skulle vara “tum- tyngdpunkt låg på sakramentens evangelieka- ma”, och som blir förrättade endast för att en raktär. Sakramenten skapade och förstärkte människa skall kunna visa sin lydighet till Guds tron därför att de var full av evangeliets löften. ord inför andra människor. Sådan var den fa- Då kraften till frälsning ligger i Guds löften och riseiska tron. Den förlitade sig på vad en män- de väcker en död syndare från den andliga gra- niska kan göra inför Gud. ven, är detta blotta nåd. Denna trons förstär- I stället för de “tumma sakramenten” lär vi kning lämnas inte bara till barndoms händelse om “sakramenten som är fylld med Guds nåd”. med dopkärl utan det följer genom hela livet Guds löfte är aldrig tumma. Om han har lovat ända till dödsbädden. Tron kan inte leva utan någonting, löftet gäller från den stunden han evangelium, därför behöver den ständigt dessa gav det. I den Augsburska bekännelsen sägs att nådens medel. “Guds nåd tillbjudes genom dopet”. Detta grun- Enligt den bibliska uppfattningen om tron är dar sig på ett starkt Bibelstället om Herrens tron inget annat än att lita på evangelium och dop- och missonsbefallning (Matt. 28: 18-20). söka trygghet i det. Tron allena frälsar. Tron i sig Kristus befallde att dop och undervisning är själv har ingenting, inte heller är den en gärning båda medel för att göra alla folk till hans lärjun- som lagen kräver från en människa. Den inte gar. På grund av missionsbefallningen kunde ens finns förrän evangelium har skapat den. Petrus visa åt judarna på vilket sätt de blir frälst Tron är en gåva från Gud, den största a då de frågade från honom detta efter Petrus nådegåva. Gud skapar den med sina verktyg - första predikan. “Petrus svarade dem: »Gören med ordet och sakramenten. Tron är fylld med bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi tillit på Kristus och har Kristus in i sig. Därför namn till edra synders förlåtelse; då skolen I kan tron allena frälsa oss. såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem somKuva: VP
 4. 4. 4 Saarna KarttaMAALISKUUN TEKSTIEN TAUSTATIETOJALaskiaissunnuntai näyttänyt tapahtuma oli kuiten- hänen häntänsä viuhtoo totte-Jumalan rakkauden uhritie kin juuri se siunaus, josta kum- lemattomuuden lapsissa, niissä,Joh. 12: 25-33 pusi koko ihmiskunnan uusi jotka eivät tahdo olla kuuliaisiaNisunjyvän kuolema elämä ja toivo. hänen sanalleen ja evankeliu- Teksti liitty tapahtumaan, Kuolemaan suostuminen ei milleen.jossa Jeesus on juuri ratsasta- ole Herrallemme mikään helppo Jeesuksen palveleminen onnut Jerusalemiin aasilla ja kansa asia. Hän joutuu käymään sen hänen seuraamistaan. Seu-on laulanut hoosiannaa. kanssa taistelua sisimmässään. raamme häntä “uskossa, opissaPääsiäisjuhlille saapuneet kreik- Hän pyytää Isältä vapautusta, ja tunnustuksessa”. Silloinkalaiset ovat pyytäneet Filippus- mutta saman tien hän taipuu olemme siellä missä hänkin on.ta, että hän järjestäisi ta- I s ä n t a h t o o n j a e l ä m ä n- Tämä on suurin siunaus, minkäpaamisen Jeesuksen kanssa. tehtäväänsä (27). Sama taistelu kristitty voi itselleen saada. Jee-Vastauksena Filippuksen ja An- käydään vielä Getsemanessa, suksen seurassa, hänen seura-reaan tapaamisviestiin Jeesus jossa hän pyytää Isän tahdon kunnassaan ja hänelle uskollis-pitää puheen, jonka sisällä toteutumista omansa sijaan ten paimenten kanssa rukouk-tämän päivän teksti on. (Luuk. 22:42). Silloinkn enkeli sissa on hyvä vaeltaa. Sillä on Ennen kyseisen tekstin jakei- tuli ja vahvisti Kristusta. elämän lupaus.ta Jeesus on puhunut nisunjy- Vaikka tällainen elämä onvän kuolemasta. Jakeesta 25 Kristityn itselleen kuolemisen itsensä, omien himojensa ja pa-hän selittää nisunjyvän kuole- siunaus hojen halujensa kieltämistä, se Jeesus tahtoo, että jokainen samalla on sitä elämää, johonman merkityksen. kristitty suostuisi samaan kohta- Jumala meidät loi. Se tuo sellai- lonyhteyteen hänen kanssaan. sen tyydytyksen, mikä ei oleJeesuksen kuolemisen siunaus Jeesus on se suuri nisunjy- Mikä kohtaa Herraa, kohtaa omien halujen ja mielipiteidenvä, joka kuolessaan tuottaa myös jokaista kristittyä itselleen aallonleikkiä, vaan syvien ve-määrättömän suuren sadon. kuolemisen muodossa. sien rauhaa ja niissä asuvienJumalan Pojan kuolema ristillä Jeesus näyttää meille esi- helmien löytämistä. Näitä helmiäsovittaa ihmiskunnan lankee- merkin. Hän rukoilee kärsimyk- Jumala on kätkenyt etsivien löy-muksen. Tätä tarkoittaa Jeesuk- sen maljan väistymistä itseltään, dettäviksi pyhään sanaansa. Ni-sen sanat tuomiosta, joka käy mutta suostuu kuitenkin Isän itä helmiä voi löytää Raamattuamaailman yli ja jonka seurauk- tahtoon. Mekin kun joudumme lukiessa ja sanan julistustasena “tämän maailman ruhtinas k o h t a a m a a n o m a s s a kuunnellessa.syöstään vallasta”. Vallasta elmässämme kärsimyksen Jee- Myös tässä elämässä ihmi-syökseminen on yhteydessä suksen nimen tähden. Saamme nen saa kokea sitä siunaustaJeesuksen sovituskuoleman ta- rukoilla sen maljan väistymistä mitä tuo Jumalan luomanapahtumiin eli vertauksen sanoil- ja toivoa, että asiat kääntyisivät eläminen. Saamme nauttia Ju-la “nisunjyvän kuolemaan”. toisin. Mutta samalla rukoilem- malan lahjoista, käyttää omaa Vastakkainasettelu Jeesuk- me, että “tapahtukoon sinun luovuuttamme, palvella toisi-sen puheessa on alleviivattava. tahtosi”. Tämä on itselleen kuo- amme ja viedä ennen kaikkeaHän puhuu tämän maailman lemista ja elämänsä kadottamis- evankeliumia eteenpäin.ruhtinaasta ja vallasta syökse- ta. Emme haaveile, että koskamisestä. Sanojen taustalla on Itselleen kuolemista seuraa Jeesus aikanaan seurusteli syn-juuri taivaasta kuulunut Juma- nisunjyvän kuolemisen siunaus. tisten kanssa, meidänkin on vie-lan ääni. Suurten, jopa kosmis- Palvelijalle käy kuten Herralle- tettävä aikaamme kapakassa jaten tapahtumien aiheuttaja on kin. Emme joudu kärsimään tanssisaleissa, siellä meidänkinkuitenkin nisunjyvän kuolema, Jumalan hylkäämistä, mutta tulee olla “syntisten kanssa”.itsessään mitättömältä vaikutta- joudumme yhdessä vainottujen Tietysti saamme tehdä julis-va tapahtuma, joka kuitenkin on kristittyjen kanssa kärsimään tustyötä missä vain rohkeus ri-juuri se tuomio ja vallan ri- ahdinkoa, pilkkaa ja ylenkatsetta ittää, mutta me emme saa mu-istäminen saatanalta, josta Jee- tässä maailmassa. Vaikka kautua tämän maailman ajansus puhuu. Tappiolta, häviöltä ja maailman ruhtinas onkin jo voi- mukaan, vaan mukautua Herrans u u r i m m a l t a h e i k k o u d e l t a tettu Golgatan taistelussa,
 5. 5. 5 Saarna Karttasanan mukaan ja kutsua ihmisiä edestään. Erämaan kiusauksis-maailmasta Herran seuraan. sa ollessaan Jeesus käski Saatanaa menemään kokonaanJatkamme kilvoittelua pois luotaan, “Mene pois, Kristitty ei tahdo antaa perik- saatana” (Mt. 4:10). Saatanansi maailman pyrkimykselle. täytyi poistua Jeesuksen luota.Maailma tahtoo, että me luopui- Pietari luuli voivansa auttaasimme Jumalan sanasta ja siir- Herraa ja osoittaa hänelle rak-tyisimme valheisiin ja ihmisten kautta myötätuntoisilla sanoil-tulkintoihin. Tunnemme siihen laan, kun Kristus puhui tulevastah o u k u t u s t a , k o s k a s y d ä - kuolemastaan ja ylösnouse- jotka tulevat luoksemme har-messämme on Vanha Aatami, muksestaan. “Jumala varjel- haoppien muodossa (Pietarinjoka on liittolainen maailman koon, Herra, älköön se sinulle kautta tullut kiusaus oli har-kanssa. Se ei hae meidän tosi tapahtuko”. Tämä näkyi Jeesuk- haoppi, johon ei kuulunut Kris-parastamme, vaan viihdykettä selle kiusauksena, vaikka se tuli tuksen sovituskuolemaa). Har-lihalle. Jeesus kutsuu meitä opetuslapsen suusta. Hän ei haopin kiusauksia vastaan aut-seuraamaan itseään: “jos joku säästänyt sanojaan ja sanoi Pi- taa se, että pysyt mukana oikeintahtoo olla minun palvelijani, etarille tavalla, jota jokainen sie- tunnustavien kristittyjen kanssa,seuratkoon hän minua”. Maail- lunhoidollisen kohtaamisen op- rukoilet Jumalaa ja opitman seuraaminen on oman pikirjan kirjoittaja olisi kauhistu- Raamattua. Avaimenaelämänsä “pilaamista” tai “tur- nut. Raamattuun ja oikeaan oppiinmelemista”. Tähän viittaa krei- on Jumalan antama kolminai- Kiusaus on erityisen vaikeakan kielen termi apollyei. Elämä kohdata ja tunnustaa kiusauk- suusoppi, joka on oppi pe-ei turmellu vasta kadotuksessa, seksi, kun se tulee rakkaan lastuksesta yksin Kristuksenvaan sen turmeltuminen alkaa jo ystävän suusta ja on täynnä oi- työn kautta. Se avaa meille iha-täällä. Yksi synti johtaa toiseen, k e u t e t t u a m y ö t ä t u n t o a j a nasti Jumalan työn ihmisen pe-toinen kolmanteen jne. Synnin lämpöä. Tuntuu kuin sen kanssa lastamisessa.tekeminen tulee helpoksi eikä olisi alettava keskustelemaan ja Jumalan sana autta tunnis-Jumalan sanan opetukset enää pohtimaan vaihtoehtoja, miten tamaan lihallisten syntien kiu-heilauta ihmistä hänen menos- välttää asia, josta ystävä niin saukset kymmenen käskynsaan. Ihminen tulee aina vain rakkaasti varoittaa. Kun kiusaus avulla. Nuorella iällä meitä ki-rohkeammaksi sanaa vastaan. usaavat lihalliset ja seksuaaliset tulee ronskina syntinä tai Kristittyjen kesken on ilon selvänä laittomuutena, on se synnit, aikuisina raha ja valta, japäiviä ja surun päiviä, elämä on helppo välttää, vaikka silloinkin vanhoina - kuuleman mukaan -työtä ja taistelua, mutta myös omaa lihallista mieltä on voi- itse perkele. Me emme voir a u h a a j a l e p o a H e r r a n makkasti vastustettava ja seistä pystyssä, jos emmepöydässä ja sananjulistuksen rukouksella taltutettava kiusaus. rukoile yhdessä ja tunnusta yh-kuulossa. dessä Kristus ainoana toivo- Mutta kun saatana tulee valkeu- namme. Silloin Kristus itse on den enkelinä, Raamatun sanat siinä seurakunnan keskellä ja ιχθυς suussaan ja Jeesuksen nimi vahvistaa meitä sanallaan ja sa- huulillaan, on kiusauksen torju- kramentillaan.1. paastonajan sunnuntai (Invo- minen jo vaikeampaa. Siihencavit) tarvitaan kokeneiden kristittyjen Näin hän on luvannut.Jeesus, kiusausten voittaja ja Herran kansan paimentenMatt. 16: 21-23 ιχθυς opastusta. Jokainen kiusaus, siitä huo- 2. paastonajan sunnuntai (Remi- Matteuksen teksti on niscere)jykevyydessään pysäyttävä. Pi- limatta, että sielujen murhaaja Rukous ja uskoetari saa kuulla kovat sanat, on taitava kutomaan verkkojaan, Mark. 9: 17-29“Pois minun edestäni, saata- on tunnistettavissa. Tunnista-na...”, jopa sellaiset, jotka olisi- misen väline on Jumalan ereh- Jeesuksen opetuslapset jou-vat voineet suistaa hänet tymätön sana. Sanan avulla tuvat erikoiseen tilanteeseen.epätoivoon ja kauhuun ellei hän Jeesus vältti erämaassa saata- Aikaisemmin he ovat ajaneetolisi saanut jäädä Kristuksen, nan kiusaukset, jotka saatana riivaajia ulos ihmisistä, muttaauttajansa seuraan. Jeesus toi Raamatun lauseet huulillaan. tällä kertaa “he eivät kyenneet”.käskee Pietarin ja hänen kaut- Jumalan sana auttaa tunnista- He joutuvat kysymääntaan puhuvan saatanan väistyä maan hengelliset kiusaukset, myöhemmin Jeesukselta Jee-
 6. 6. 6 Saarna Karttasuksen parannettua mykän rii-vaajan vaivaaman pojan, miksihe eivät onnistuneet. Jeesuksenvastaa, “Tätä lajia ei saa läh-temään ulos muulla kuinrukouksella ja paastolla”. Jeesus on luvannut, ettämissä hänen nimeenä toimitaansiellä riivaajien täytyy väistyä.Mutta eikö sittenkään nimi oleriittävän vahva itsessään, vaansitä pitää “voimauttaa” rukouk-sella ja paastolla. Tulee sellai-nen mieli, että ihmisen pitäälisätä tapahtumaan voimaa,keskittymistä ja asialle antau-tumista, että ulosajaminen on-nistuu. Tästä ei kuitenkaan lienekyse. Jeesuksen nimessä onvoima ja sen nimen edestä tai-vas ja maa pakenee. Perkeleen fredericksburgchurchofchrist.com tukseen ja hänen apuunsa. Jo-valta ei voi mitään Jeesuksen pa niin paljon he tahtovat kuullanimen kuullessaan. Tämä on keää. Ehkäpä opetuslapset oli- Jeesuksen neuvoa, että he sa-totta kaikissa tapauksissa. Jos vat tulleet itseriittoisiksi ja yl- novat Jeesuksen ylösnouse-tämä on totta, ja kuitenkaan peiksi, kun olivat nähneet että muksen jälkeiselle seurakunnal-opetuslapset eivät voineet pa- henget ovat heille alamaiset le päätyönsä olevan “rukous jarantaa, niin missä oli vika? Jeesuksen nimen tähden. He sanan palvelus” (Apt. 6:4). Tällä olivat tainneet alkaa luulemaan he tarkoittivat ensiksi yhteistäPyhä Henki opetti opetuslapsia liikoja itsestään. Ylpeys ja itseri- rukousta eli yhteistä jumalan- Opetuslapsilta puuttui ittoisuus ei ole koskaan hyvä palvelusta, jossa he “kohottivat“rukous ja paastoaminen”. hengellisessä työssä. Opetu- pyhät kätensä Jumalan eteen“Rukous ja paastoaminen ovat lasten täytyi tulla nöyriksi. ja toivat ylistyksen, kiitoksen jasaman asian eri puolia. Paas- Heidän tuli alkaa rukoilemaan. anomisen Isälle, joka meitätoamisellla me hiljennämme it- Siksi Jumala ei parantanut vas- kaikkia tahtoo auttaa. Toiseksisemme rukoukseen ja rukouk- ta kuin Jeesuksen tultua paikal- h e t a r k o i t t i v a t m y ö s h e n-sessa me kerromme Jumalalle le. kilökohtaistahätämme, tarpeemme ja kiitok- rukousta, sitä,semme. Rukoileva ihminen on Kun me teemme hengellistä josta Herra oliheikko ja tunnustaa sen Juma- työtä meitä opetetaan tässä heille puhunutlan edessä. Siksi hän rukoilee. kappaleessa suhtautumaan oi- myöskin. Se ta-Rukoileva ihminen on ollut Ju- kealla mielellä työhömme. Yl- pahtuu kammionmalan koulussa ja nähnyt omat peys on ensimmäinen synti. Se kätköissä.rajansa ja Jumalan mahdolli- löydettiin Luciferissa ja hänetsuudet. syöstiin kannattajaenkeleineen ιχθυς J o k a k e r t a p a r a n e m i- alas taivaasta. Ylpeys vaanii jo-sihmeen tapahtuessa parantaja kaista Herran viinitarhen työ- Marian ilmestyspäiväon Jumala itse. Hän käyttää miestä. Siksi meidän on syytä Herran palvelijatarkristittyjä vain välikappaleina. olla nopeat ja hartaat rukoile- Luuk. 1: 39-45Jumala oli Hengessään läsnä maan. Jos emme sitä osaa niinmyös tuossa hetkessä, kun Jumala kyllä opettaa kun sitä Juudaan vuoriseutu on kivii-opetuslapset eivät kyenneet pyydämme. koista maata, jossa ei ole kovinajamaan riivaajaa ulos. Jumala Apostolit oppivat läksynsä. helppo kulkea. Lisäjännitystäei tuolla kertaa kuitenkaan pa- Epistoloissa ja apostolien teois- Marialle toi raskaus joka oli jorantanut, koska hän tahtoi opet- sa he eivät vetoa itseensä, vaan hyvässä vauhdissa, ehkä jotaa opetuslapsille jotakin tär- panevat kaiken toivonsa Kris- kolmannella tai neljännellä kuu-
 7. 7. 7 Saarna Karttakaudella. Kyllä silloin vielä olivat juuri “menneet naimisiin”kävelee hyvinkin, mutta paras ihan virallisesti.liikkua keskipäivän aikaan ja Maria tervehtii Elisabethiamuiden kanssa etteivät maan- tavan mukaan jo kaukaa huu-tierosvot hätyyttele. tamalla “Shalom”, rauhaa! Tuo Edellisissä jakeissa Maria on tervehdys saa pyörät liikkeelle.juuri lausunut enkeli Gabrielille, Johannes kastaja hypähtää ilol-että “Minä olen Herran palvelija- la äitinsä kohdussa. Lapsi ontar, tapahtukoon minulle sinun saanut juuri kuuloaistin (lääkäritsanasi mukaan”. Välittömästi sanoo, että kuusikuukautunentämän jälkeen Maria on lähtenyt jo kuulee ääniä kohdun peittei-“kiiruusti” kotoaan Joosefin luo- den läpi.) ja yhtenä ensimmäi-ta sukulaisensa Sakariaan kotiin sistä asioista hän kuulee Her-Elisabethin luokse. Elisabeth ransa äidin olevan lähellä. Seodotti kohdussaan jo kuudetta merkitsi myös Kristuksenkuukautta lasta, josta tulisi ai- läsnäoloa. Johannes iloitsi Kris-kanaan Johannes kastaja. Ehkä tuksen saapumisesta. SamassaMaria oli kuullut Elisabethin on- hetkessä Elisabeth “täytettiinnesta, hänen ensimmäisestä Pyhällä Hengellä”. Elisabethraskaudestaan myöhäisellä saa profeettojen Hengen ja saaiällään, ja tahtoi mennä onnitte- tietoonsa Hengen ilmoittamialemaan. Ehkä oli myös kuullut profeetallisia asioita. Pyhä Hen-Sakariaan mykkyydestä ja ki välittää tiedon hänelle yli-tahtoi mennä piristämään suku- luonnollisella tavalla. Sen karenschmidtsculpture.comlaistaan antamalla juttuseuraa. jälkeen, kuten asiaan kuuluu, työsta tavallisia maan tallaajiaTällaista ne Raamatunkin ihmi- kukaan ei profetoi vain itselleen, kohtaan.set tarvitsevat. Vielä sekin voi vaan muille, Elisabeth alkaa Lopuksi myös Maria saaolla matkan syy, että Maria kertoa Marialle saamaansa il- Hengen täyteyden (vaikka sitätahtoi säilyttää koskemattomuu- moitusta. Mariakin saa osansa ei tässä ilmoiteta) ja ylistää pro-tensa kunnes Messias on syn- näistä Jumalan sanoista ja kuu- feetallisesti lapsesta ja julistaatynyt, ja sen säilyttäminen on lee ihmeellisiä asioita, että hän kuulijoille ja Raamatun lukijoillehelpompaa, jos ei ole koko ajan on Elisbethin Herran äiti. Siinä tänäkin päivänä Kristuksesta.siinä Joosefin luona, sillä hehän olivat molemmat naiset varmasti ihmeissään Jumalan armo- ιχθυςLähestysuutisia Intiasta Rauhansanalaistaustainen YhdysvaltojenApostolis-luterilainen kirkko tekee lähetystyötäIntiassa. Työ on jatkunut jo kolmattakymme-nettä vuotta. Työ tapahtuu avustamalla paikalli-sia kristillisiä kirkkoja ja seurakuntia. Yh-teistyökirkkoja kutsutaan nimellä “affiliate Chur-ches”. Työ sisältää syrjäisiä yhteisöjä tavoittavaatyötä, kirjallisuuden levittämistä, lääkäri jasairaanhoitotyötä ja erittäin köyhien lasten ja Helmikuussa 2011. Iltakokous.vanhempien avustamista. ta. Heitä ei enää oteta pelotöihin ja usein heidät Lisääthän esirukouslistaan evankeliumin työn myös karkotetaan kyläyhteisöstä. Silti evankeli-Intiassa. Parhaillaan työ tavoittaa tuhansittain umi menee heidän kauttaa voimakkaasti eteen-uusia kristittyjä. Kristityksi kääntyminen merkitsee päin.Intian syrjäseuduilla syrjittyyn asemaan joutumis-
 8. 8. 8 Saarna KarttaMIKÄ ON JUMALANPALVELUS? Pyhäkön Lamppu M
 9. 9. 9 Saarna KarttaAJANKOHTAISTAPiispainkokouksen suuden harjoittamisen kristillisessä kirkossa. He seuraavat maailman henkeä ja kääntyivät Pyhän Hengen ilmoitusta vastaan. He myös1/2011 päätös pari- antavat suostumuksensa niille, jotka rikkovat kuudetta käskyä sekä muita apostolisia ohjeitasuhteensa rekisteröi- vastaan. Leif Nummela on oikeassa lausues- saan pääkirjoituksessaan Uusi Tie -lehdessä,neiden puolesta ru- että “rukous, jossa osoitetaan hyväksyntää sil- le, minkä Jumala on selvästi kieltänyt, on kapi-koilemisesta naa elävää Jumalaa vastaan”. Kristuksen kirkko on rukoillut Keskustelupalstoilla on ollut kysymystä piis- homoseksuaalien puolesta jo 2000 vuotta japainkokouksen päätöksen sisällöstä ja sen me jatkamme tätä työtä tänäänkin Jumalanmerkityksestä. Suuri osa keskustelijoista, voimasta. Emme vanhurskauta syntiä vaanheistä ensimmäisenä arkkipiispa Mäkinen, on vanhurskautamme syntisen ihmisen vapaaksilausunut, että päätöksessä "Vastataan siihen synnistä.pyyntöön, kun parisuhteensa rekisteröineet tu- Vuoden 2011 helmikuun piispainkokouksenlevat papin luokse ja haluavat siinä elämänsä rukousohje, joka tiivisti edellisen piispain-isossa taitekohdassa ja isossa kysymyksessä kokouksen ja kirkolliskokouksen päätökset,tukea, ja että kirkko kulkee heidän rinnallaan". merkitsi homoseksuaalisuuden hyväksymistä jaMäkisen kommentti on päätöksen mukainen, rukoilemista heidän suhteidensa puolesta.sillä se nojaa siihen kontekstiin, jossa päätös Päätös ei ollut lupa rukoilla parannusta homo-on annettu. Se myös noudattaa kirkollis- seksuaaliselle parille, sitähän kirkossa oli aikai-kokouksen linjausta, jossa homoseksuaalisuu- semmin tehty. Sellaiseen ei olisi tarvittuden harjoittaminen hyväksyttiin. kokouksia ja komiteoita ja tällaista päätöstä. Kirkolliskokousen päätöksen pohjatyön oli Piispainkokouksen päätöksellä toteutettiintehnyt piispainkokous edellisenä keväänä. homoseksuaalisuuden harjoittamisen synninTuolloin hyväksyttiin homoseksuaalisessa pari- hyväksyminen Suomen evl. kirkossa. Kunsuhteessa elävän ihmisen pääsy kirkon kaikkiin laadittin rukousohje synnin hyväksymiseksi tuo-virkoihin. Päätöksessään piispainkokous linjasi, tiin synti seurakunnallisen elämän ytimeen -että homoseksuaalisuuden harjoittaminen sopii rukoukseen.seurakunnan paimenelle. Kirkkojärjestys lausuu, että papiksi vi- Syntien anteeksiantamus kuuluu kaikille ka-hittävän tulee olla “jumalaapelkäävä ja kristilli- tuville syntisille, jotka tahtovat kilvoitella paran-sestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon nuksen tekijöinä ja armon omistajina. Homo-jäsen” (KJ 5:2,1). Tämä on hyvä vaatimus, kun seksuaali ja sellaisen aktiivinen tai passiivinentietää, että “jumalanpelon” ja “kristillisen suosija saa synnit anteeksi, kun hän katuu syn-elämän” sisällön tulee olla kirkkolain mukai- tiään Jumalan edessä ja hänelle tulee julistaasesti pyhästä Raamatusta. synninpäästö niin usein kun hän tahtoo tästä Kahteentuhanteen vuoteen ei homoseksu- synnistä tehdä parannusta.aalisuuden harjoittaminen ole kuulunut ju- VPmalaapelkäävän elämään. Se on julistettuRaamatussa useassa kohdin synniksi. Tämä Siunaa, Herra, ja varjele niitä uskollisiaon ollut selvää kristikunnassa 2009 vuotta. työtekijöitä, jotka saarnaavat sanasi ly}Vuoden 2010 piispainkokous ja kirkolliskokous hentämättömänä. Vahvista heidän palvelus}on poikennut Jumalan sanan ohjauksesta ja toimensa missä he palvelevatkin. Amenrikkonut toista käskyä vastaan, kun he Jumalannimeen vedoten hyväksyivät homoseksuaali- Saarna Kartta TOIMITUS: Vesa Pöyhtäri, pt., pastori, lähetysrengastyöntekijä, LFF; Tapani Vähäkangas, painotyöntekijä.
 10. 10. 10 Saarna KarttaMUUT LEHDET:BBC: Kristitty pariskunta menetti sijaisvan-hemmuuden vakaumuksensa vuoksi (Kotimaa24). Englanissa sijaisvanhemmat voisivat pitää Stonnewallin lesbo-, homo-,helluntaiseurakuntaan kuuluva hengähdystaukoa. Hakemus ja bi-hyväntekeväisyysjärjestönpariskunta Owen ja Eunice kuitenkin evättiin, kun pariskun- johtaja Ben Summerskill toteaa:Johns ovat menettäneet mah- nan vakaumus oli tullut ilmi. – Onneksi herra ja rouvadollisuutensa toimia sijaisvan- Alioikeudessa pariskunta Johnsin vanhoilliset näkemyksethempina, koska heidän vakau- pyysi tuomaria toteamaan, että eivät ole enää niin yleisiä mo-muksensa mukaan homosek- heidän uskonsa ei pitäisi olla dernien brittien keskuudessa.suaalisuuden harjoittaminen on esteenä, että lain tulisi suojata Johnsin pariskunta on järkyt-moraalisesti väärin. kristillisiä arvoja. Alioikeuden tynyt päätöksistä ja he toivovat, – Meillä ei ole tuomioistui- tuomarit kuitenkin totesivat, että että asia tutkitaan julkisesti.men mukaan oikeutta kertoa lain, joka suojaa seksuaalistapienille lapsille, että meidän va- suuntautumista on mentävä ylikaumuksemme mukaan homo- lain, joka suojaa syrjintää us- Kommentti: Suomi ja Eng-seksuaalisuuden harjoittaminen konnollisin perustein. lanti kuuluvat EU:iin. Jos yh-ei ole hyväksyttävää, kertoo Korkein oikeus totesi saman dessä maassa sallitaan kristit-Eunice Johns BBC:n haastatte- asian. Heidän mukaansa lapsen tyjen syrjiminen vakaumuksen-lussa. hyvinvoinnille voi olla huonoksi, sa tähden, on vain ajan ky- Pariskunta on toiminut 1990 jos lapsi on sijoitettu perhee- symys, milloin muiden maidenluvulta lähtien 15 lapsen sijais- seen, jossa homoseksuaalista oikeuslaitos ottaa saman kan-vanhempana. käyttäytymistä pidetään mo- nan. Kristittyjen on herättävä Nyt esille tullut Tapaus sai raalisesti väärin. Lisäksi oikeus puolustamaan laillisia oikeuksi-alkunsa, kun Johnsit olivat ha- totesi, että näkemys on ristirii- aan EU-maissa. VPkeneet Derbyyn kaupungilta lu- dassa kunnan velvollisuuksienpaa toimia sijaisvanhempien kanssa.tuuraajina, jotta varsinaiset OLETKO HUOMANNUT! Suurboikotti Puhutaan, että tunnustavat kristityt eivät käytä paimenina kirkon työntekijöitä, jotka elävät opilli- sessa tai elämän julkisynnissä. Sellaisia ei kutsuta toimittamaan kirkollisia toimituksia. Media on keksinyt jopa, että tällaisia “boikotoidaan”. Media on herännyt tästä, myös kirkollinen, ja on otta- nut syyttäjän roolin ja osoittaa kansalle “hyvät” ja “pahat”. “Pahat” ovat ne jotka “boikotoivat” ja “hyvät” ovat ne, jotka eivät boikotoi. Vaan media kertonut siitä, kuinka... • perinteisen virkakäsityksen pappeja “boikotoidaan”. Heille ei anneta kirkkoherran ja kappa- laisen eikä seurakuntapastorin virkoja, vaikka seurakunta tahtoisi eikä ole muita hakijoita. • Nuoria miehiä, jotka eivät suostu naispappeusyhteistyöhön boikotoidaan tuomiokapituleis- sa eikä heille anneta vihkimyksiä. • Seurakuntien jäseniä boikotoidaan, kun heille ei sallita järjestää perinteisen virkakäsityk- sen mukaista jumalanpalveluselämää, vaikka nämä pyytävät. Tuollaisen suurboikotin edessä menee ihminen aivan mykäksi. Tunnustavina kristittyinä me jatkamme esirukousta kirkkomme puolesta ja jatkamme matkaa nii- den kanssa, jotka yksinkertaisella uskolla kilvoittelevat sanan perustalla. Tähän kilvoitteluun kutsumme myös kirkkomme langenneita jäseniä ja työntekijöitä. Evankeliumi kuuluu kaikille ka- tuville, myös meille itsellemme. VP
 11. 11. 11 Saarna KarttaMUUT LEHDET: nut: ”Tehkää parannus ja uskokaa evanke- liumi!” Ei niin suurta syntiä olekaan, ettei Kristuksen veri riittäisi sen puhdistamiseen,Piispat eivät piittaa kun katumuksessa käännytään Hänen Jumalan sanasta puoleensa. Kunnes piispat tekevät julki- “Mutta pelkurit, luopiot ja iljetys- sen parannuksen (silläten kumartajat, murhamiehet ja ir- heidän syntinsäkin on jul-stailijat, noidat, epäjumalien palve- kinen), he ovat itse erottaneetlijat ja kaikki valheen orjat saavat itsensä Kristuksen kirkosta.tämän palkan: he joutuvat tuliseen Siksi heidän johtava ase-järveen rikinkatkuisten lieskojen mansa Suomen kirkossa onkeskelle. Tämä on toinen kuole- p e l k k ä äma.” (Ilm. 20:8.) röyhkeyttä. Tämän jakeen mukaan ei mi- M. Heikka Heidän pitäisinulla ole toivoa päästä perille tai- Samuel Salmi erota kirkosta,vaaseen. Kaikkea yllämainittua löytyy teoistani,sanoistani tai ajatuksistani. Mutta Jumalan kiitos,”kaikille kansoille… on hänen nimessään saar-nattava parannusta ja syntien anteeksiantamis-ta.” (Lk 24:47). Kristuksen veri riittää raskaim- Kari Mäkinenmankin synnin peittämiseen. Niinpä Kristukseenuskaltaen menen minäkin todennäköisesti jomuutaman harvan vuoden kuluttua Jumalan joka pitää Raamattuatuomiolle. ylimpänä opin ja elämän Kirkkomme piispat ovat 9. helmikuuta 2011 ohjeenaan.julkisesti antaneet hyväksynnän ja kirkollisenmuodon 6. käskyn rikkomiselle "pastoraalisessa Pappisvihkimyksessä Björn Vikströmohjeessaan" koskien rukousta ns. parisuhteensa minut on velvoitettu ja valtuutettu ”palvelemaanrekisteröineiden henkilöjen puolesta. Näin he te- Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla”. Koskakivät moninkertaisen synnin: Suomen kirkon piispat eivät piittaa Jumalan selvästä sanasta, on minunkin velvollisuuteni va- 1. He vääristävät tietoisesti Jumalan sanaa. rottaa, kehottaa ja kutsua parannukseen ja pe- 2. He asettavat saivarrellen sanansa niin, että lastukseen. En voi hyvin omintunnoin pitäävoivat selitellä itsensä vapaiksi suoranaisesta yhtäkään kirkkomme piispoista esikuvana enkähomoliittojen ”siunaamisen” syytteestä. oikeana paimenena. Suomen kirkko ei ole 3. Näin he kieltävät tukensa niiltä, syntiä vas- heidän, vaan Kristuksen. Siksi nykyisillä piispoil-taan taistelevilta kristityiltä, joita homoseksuaali- lamme ei ole asiaa kirkossamme ennen kuinsuus vaivaa ja samalla rohkaisevat niitä, jotka nöyrtyvät parannukseen. Iankaikkisen autuudeneivät tahdo tehdä parannusta. tähden: Yhdenkään kristityn ei tule seurata näitä 4. He hämärtävät avioliittoon vihkimisen mer- vääriä paimenia.kityksen, niin ettei pian kukaan tiedä, mitä Juma- Risto Soramies, Rovasti, lähetyssaarnaaja. Uusi Tiela kieltää ja käskee, mitä Hän suojelee ja siunaa. 5. He toimivat palkkapaimenten tavoinpeläten mediaa ja homoyhteisön vihaa. Pääkirjoitus: Piispojen ohje 6. Osa heistä palvelee vakaumuksellisestiajan henkeä ja loput ovat pelkureita. ohitti apostolin opetuksen 7. Unohtaen Jumalan tuomion, he pettävätpaimenvalansa ja johtavat ne, jotka heitä seuraa- Viime viikon suuri kirkollinen uutinen oli piis-vat, kanssaan kadotukseen. painkokouksen pastoraalinen ohje vapaamuotoi- sesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröinei- Myös piispoille kuuluu sama pelastuksen hy- den kanssa ja heidän puolestaan. Ohjeessa onvä sanoma, jonka Kristus itse on kirkolleen usko- yksi ylitsepääsemättömän suuri ongelma. Se ei ota mitenkään huomioon sitä, että niin koko Uusi
 12. 12. 12 Saarna Karttatestamentti kuin Vanha testamenttikin torjuvat sa makaavat miehet”: ”Tällaisia jotkut teistä olivathomoseksuaalisen käyttäytymisen yksiselittei- ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja teh-sesti, johdonmukaisesti, ehdottomasti ja tietoisen ty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksenharkitusti ja perustellusti. Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voi- Sellaisten tekojen tai elämäntavan puolesta, masta.” (1. Kor. 6)jotka Jumala sana on todennut synniksi, ei voida Jos parisuhteensa rekisteröinyt pyytää esi-kristillisessä kirkossa rukoilla. Kyseeseen voi tulla rukousta, hänen puolestaan voi tietenkin rukoilla,ainoastaan rippi tai sielunhoito. Papin virkavelvol- mutta rukouksen on silloinkin – niin kuin aina –lisuus, johon hän on pappislupauksessaan sitou- oltava Jumalan Raamatussa ilmaiseman tahdontunut, on toimia Jumalan sanan mukaan eikä sitä mukainen. Parisuhteensa rekisteröineelle voi-vastaan. daan Raamatun mukaisesti rukoilla parannuksen Jos Raamatun synniksi nimeämiä asioita ale- armoa. Hänelle voidaan rukoilla myös Jumalantaan pitää hyväksyttävinä ja opettaa, että niiden anteeksiantamusta ja uudistumista Jumalan tah-harjoittajan puolesta voidaan rukoilla tähtäämättä don mukaiseen elämään. Näin kaikki kristitytparannuksen tekemiseen ja elämän uudistumi- rukoilevat jatkuvasti itsensäkin puolesta aina, kunseen, Raamatun opetus käytännössä turhennet- havaitsevat omassa elämässään jotakin Jumalanaan. Silloin mikä tahansa synti, jonka Raamattu hyvän tahdon vastaista.kieltää mutta nyky-yhteiskunta hyväksyy, voitaisi- On käsittämätöntä, miten piispojen ohje onin siunata kirkossa. voitu kirjoittaa ottamatta lainkaan huomioon Piispojen ohje sanoo: ”Rukous on myös Ju- Raamatun selkeää opetusta homoudesta. Yk-malan kunnioittamista, hänen kaikkivaltiutensa sikään Jumalan sanaa seuraava kristitty ei voitunnustamista ja pysähtymistä hänen tutkivan ja seurata ohjetta tällaisenaan. Jos joku paimenrakastavan katseensa alle.” Siellä missä näin to- rohkenee rukoilla Jumalan tahdon mukaan seu-della tehdään, huomataan, että Uuden testamen- rakunnan ja parisuhteensa rekisteröineidentin mukaan homosuhteessa eläminen ja sen hy- edessä, tehköön niin. Sen sijaan rukous, jossaväksyminen on Jumalasta luopumista (Room. 1). osoitetaan hyväksyntää sille, minkä Jumala onSe esiintyy samassa listassa siveettömyyden selvästi kieltänyt, on kapinaa elävää Jumalaaharjoittamisen, epäjumalien palvelemisen ja avio- vastaan. Sellaiseen rukoukseen ei yhdenkäänrikoksen kanssa kadottavana syntinä, jollaisesta kristityn tulisi osallistua.meillä on tarve ja mahdollisuus pelastua. ApostoliPaavali kirjoittaa näissä synneissä eläneistä Leif Nummela, Uusi Tieihmisistä mainiten erikseen myös ”miesten kans- Avioliitosta Vaikka katselisin maailman kaikkia naisia, ei heissä ole yhtäkään, josta voisin iloisin omintunnoin kerskata niin kuin omastani näin: Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien Tämän Jumala on lahjoittanut minulle ja kesken. Avioliiton oikea taito ja vahvin turva on antanut syliini. Tiedän, että hänelle ja kaikille siis se, että kukin oppii Jumalan sanan mukaan enkeleille on hyvin mieluista, että uskollisesti oikein arvostelemaan puolisoansa. Puolisohan rakastaen pysyn hänessä. Miksi siis hylkäisin on miehen ja vaimon kallein aarre ja kaunein näin kalliin jumalallisen lahjan ja mieltyisin koristus. Näin puolisoa pidetään kalliina ja toiseen, josta en löydä sellaista ihanaa rakkaana jumalallisena lahjana ja kalleutena. aarretta? Vaikka nähtäisiin joku toinen, joka olisi omaa vaikka kauniimpikin, ajatellaan tähän tapaan: Olkoon hän kaunis, hän ei kuitenkaan ole kovin Mannaa Jumalan kaunis. Ja olkoon vaikka ihaninkin maailmassa, lapsille. Martti Luther minulla on kuitenkin kodissani oma puolisoni, tämä on paljon kauniimpi koristus, jonka Jumala on antanut minulle ja sanallaan kaunistanut muita kauniimmaksi, vaikka hän vartaloltaan ei olisikaan ihana tai olisi muuten heikko.

×