Pappeus on Pyhän Hengen työtä

770 views

Published on

Mistä on papit tulleet? Seurakuntako kehitteli? Ei, vaan Kristus asetti paimenviran sanan ja sakramenttien viraksi. Pyhä Henki asettaa paimenet seurakunnan kaitsijoiksi. Pappeus on Pyhän Hengen työtä silloin kun pappi pysyy sanassa.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pappeus on Pyhän Hengen työtä

 1. 1. $%&'(%)(%&*"+&,-./(%0.1 Pyhän Hengen työ paimenvirassa
 2. 2. Pappeus on... Rukousta ja sanan '(%)(%&*"+&,-./(%0.1-22- palvelusta  Lampaidenhoitoa – ruokkimista, kaitsemista ja ruokkimista.  Vaalimista  Suojelemista  Nuhtelemista ja varoittamista !  Veljellistä rakkautta
 3. 3. Johdanto: Yhteinen ja erityinen pappeus (Tässä opetuksessa ”pappi” tarkoittaa !"#$%&'(%)(%&*"+&,-./( pastoria) Yhteinen pappeus Erityinen pappeus eli pastorin virka/  Vain Aaronin suvulle rajattu vanhan liiton pappeus on saarnavirka uudessa liitossa lakannut ja tilalle on tullut Kristuksen  Jumala on asettanut saarnaviran. Saarnavirka, jota kuninkaallinen pappeus, josta kaikki kristityt ovat osallisia kutsutaan myös paimen- eli pastorinviraksi, ei (Hpr. 7:11-; 1. Piet. 2:5, 9). Tätä pappeutta kutsutaan ole kirkossa keksitty tai vähitellen kehitelty yhteiseksi pappeudeksi. tehtävä evankeliumin levittämiseksi, vaan se on ollut kirkossa  Sen tehtävä on julistaa Jumalan tekoja, toimittaa jo ennen kirkon ”syntymäpäivää” helluntaina.Jeesus valitsi kiitosuhria Jumalalle ja rakentaa seurakuntaa (Hepr. 13:15; apostolit ensimmäisiksi pastoreiksi. 1. Piet. 2:9; Ef. 4:12).  Pastorin tehtävä on sanan ja sakramenttien hoitaminen, ! !  Kristuksen pappeus saadaan uskon ja kasteen kautta. julkinen saarna ja opetus, seurakunnan kaitsenta, sen Kaste on meidän pappisvihkimyksemme. Kasteen liitosta kokoontumisen eli jumalanpalveluksen johtaminen ja langennut, mutta siitä parannuksen tekevä aikuinen palaa sielunhoito. Kristuksen pappeuteen uskoontulon yhteydessä.  Pyhä Henki kutsuu ja asettaa pastorin virkaan henkilön seurakunnan välityksellä (Ap. t. 20:28). Pastorin virka saadaan seurakunnalta, kun se kutsuu sanan ja sakramenttien jakamisen virkaan ja kutsuttu aikuinen mies ottaa kutsun ”On totta, että kaikki kristityt ovat vastaan. Virkaan asettaminen tapahtuu kätten päällepanossa, pappeja, mutta eivät kaikki ole jota johtaa piispa (luterilaisen teologian mukaan myös papin pastoreita. ” toimittama pappisvihkimys on pätevä, sillä viran perustavat elementit ovat kutsu ja sen vastaanottaminen). ”On oltava piispoja, pastoreita ja  Jo varhaisesta kirkosta lähtien virkaan vihkimisessa on rukoiltu saarnaajia” jotka hoitavat... sanaa, johdatusta ja voimaa Pyhältä Hengeltä. Näin pastori kastetta, alttarin sakramenttia ja lähetetään Pyhän Hengen voimalla varustettuna hoitamaan avaintenvaltaa. Pastorinvirka ei ole Jumalan laumaa. Virkaa hoidetaan Kristuksen puolesta (2. pelkkä ihmissäädös, ja siinä toimiva Kor. 5:20) ja Pyhässä Hengessä. Paimenviran voima on ei toimita sitä inhimillisten syiden evankeliumissa ja sakramenteissa, ei pastorissa itsessään, perusteella, vaan hän ”on siinä sillä ”evankeliumi on Jumalan voima” (Room. 1:16). Kristuksen asetuksen perusteella”. Luther
 4. 4. Termien määrittelyä: saarnaviran nimet Raamatussa • Apostolinvirka, apostoles (Apt. 1:25).  Palvelus ja apostolinvirka , diakonias tautes kai apostoles (Apt. 1:25).  Profeetta, evankelista, paimen, opettaja (Ef. 4:11; ”Vanhimpia (presbyterous) teidän jou- 1 Kor. 12:29). kossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin (sympresbyteros) ja  Paimen, (Jer. 23:4). Kristuksen kärsimysten todistaja ja  Virka, diakonias (Apt. 1:17) ; diakonian, (20:24). Ei osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastaa kirkkomme diakonian virkaa. vastedes on ilmestyvä: kaitkaa  Kaitsijantoimi, episkopen (Apt. 1:20). (episkopountes) teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti,  kaitsija, episkopes (1 Tim. 3:1, 8-13; Apt. 20:28). Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen  Johtaja (Hpr. 13:24). voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei  Kristuksen käskyläinen, huoneenhaltija (1 Kor. 4:1) herroina halliten niitä, jotka ovat teidän  Vanhin (Apt. 20:17+28;Tit. 1:5) osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen  Isä. Isä-nimen käyttö oli vertauskuvallinen tapa ilmestyessä, saatte kirkkauden ilmaista apostolin ja kristittyjen välinen suhde. kuihtumattoman seppeleen.” (1. Piet. ( “Niin kuin tiedätte, me kehotimme ja rohkaisimme 5:1-4) teitä jokaista kuin isä lapsiaan” (1. Tess. 2:11 1. Kor. 4:15; Filem. 10;)). _____________________ Ensimmäinen maininta ”pappeudesta” on Aabraham- kertomuksissa (Melkisedekin pappeus). Melkisedekin pappeus oli lakiin perustumatonta pappeutta ja toimi myös Kristuksen pappeuden esikuvana (1. Moos. 14:18; Ps. 110:4; Hepr. 5:10). Lakiliiton pappeus alkoi Jumalan säätämyksestä ja kesti Israelin kansan ajan Kristuksen tulemiseen asti. Tämä pappeus kuului yksin leeviläiselle Aaronin suvulle.
 5. 5. Termien määrittelyä: saarnaviran nimet kirkon historiassa  Pappi, kr. presbyteros, engl. priest, ruots. präst. Suomen ”pappi” slaavilaista juurta - ”isä”.  Pastori, lat. pastor, paimen. Protestanttisten kirkkojen kuten luterilaisuuden suosima nimitys papille. Raamattutodiste:  Piispa, kr. episkopos. Alunperin yksi pastorin viran nimityksistä. 100-luvulla eriytyi tarkoittamaan Seurakunnissa oli kaitsijat seurakunnan johtavaa pastoria. Myöhemmin nimitys on ”Paavali ja Timoteus, Kristuksen varattu tietyn kaupunkialueen ja siihen kuuluvien Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille maaseutuseurakuntien johtavalle pastorille. Aikanaan Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat eriytyi omaksi virakseen, joka hoiti tiettyä kirkollista Filippissä, sekä myös seurakunnan hallintoaluetta eli hiippakuntaa. Luterilaisen käsityksen kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.”(Fil. mukaan piispa on pastori, jolle on annettu tietyt 1:1) hallinnolliset tehtävät. Piispuus ei ole erillisenä virkanaan raamatullisesti välttämätön, mutta se on haluttu säilyttää ”Mutta Miletosta hän lähetti sanan sen seurakuntia yhdistävän merkityksen tähden. Useissa Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan luterilaisissa kirkoissa ei ole lainkaan piispan virkaa. vanhimmat.” (Apt 20:17)  Isä. Kuvaa papin ja seurakunnan läheistä ja ”Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne perheenomaista suhdetta. ja kaikille pyhille. Tervehdyksen  Sielunpaimen. Kansankielinen nimitys, joka kuvaa papin lähettävät teille ne, jotka ovat tehtävää yksittäisen seurakuntalaisen näkökulmasta. (vrt. Italiasta.” (Heb 13:24) Hepr. 13:17).  Minister verbi divini, Jumalan sanan palvelija. Suomen evl-kirkon virallinen pappisviran nimitys pappiskirjassa.  Pappisdiakoni. Pastorin viran tehtäviin vihitty diakoni. Käytössä lähinnä Inkerin kirkossa. Teologisesti vastaa pastorin virkaa.
 6. 6. Saarnavirka Jumalan pelastustyössä Augsburgin tunnustus  Augsburgin tunnustuksen lähtökohta opinkohdalle pastorin virasta on vanhurskauttamisoppi. V Saarnavirka Saarnaviran uskonkappaletta edeltää oppi vanhurskauttamisesta yksin uskosta, yksin Tällaisen uskon saamista varten Jumala on armosta yksin Kristuksen tähden. Oppi asettanut saarnaviran ja antanut saarnavirasta vastaa kysymykseen, miten ihminen saa vanhurskauttavan uskon. evakeliumin ja sakramentit. Näiden, kuin välineiden kautta ikään, hän antaa Pyhän  Jumala ei itse kulje eikä lähetä enkeleitään tekemään kansoista opetuslapsiaan, vaan Pyhä Hengen, joka, missä ja milloin tahtoo, Henki tekee sen kristikunnan kautta. Yhteinen vaikuttaa uskon niissä, jotka kuulevat kristikunta esiintyy paikallisesti seurakuntana, joka evankeliumia, joka opettaa, että meillä, jos hoitaa ”sanaa ja sakramentteja” virkaan sen uskomme, on armollinen Jumala asettamiensa pastoreiden kautta. Pastorien Kristuksen ansion kautta eikä oman ”päätyö” on pitää sanaa esillä, ruokkia ansiomme kautta. Näin tuomitaan seurakuntaa sanalla ja julistaa kääntymystä kasteenuusijat ynnä muut, jotka opettavat, pakanoille ja kasteen liitosta langenneille. että me omalla valmistuksellamme,  Saarnavirka ei ota sananjulistustehtävää ja ajattelullamme ja tekemisellämme, ohi vastuuta pois seurakuntalaisilta, vaan jokainen Kristuksen pappi tulee omassa elinympäristös- evankeliumin ulkonaisen sanan saamme sään julistaa ja evankelioida kaikella taidolla, jonka !"#$%&'(%)(%&*"+&,-./(%0.1-22- Pyhän Hengen. on Jumalalta saanut, sanalla tai teoilla.  Kaiken edellä mainitun taustalla on kolmas uskokappale Pyhän Hengen työstä. Yhteinen seurakunta, paikallisseurakunta, papit, sana ja sakramentit ovat yksi Pyhän Hengen työ ja Jumalan teko syntisten vanhurskauttamiseksi.
 7. 7. Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, *"),36,,)*%)&##&;)'""&)816")*%#:,&)6%/600:%//"&&%)1&)/00(#&5)/%)13611&)&##&60#&)&01(#&5)8")81+*"8")&##&60#&)/%5) )2"3'%3%%<)M#33,)60$2#)1&)/00(%$2#5)/%695)816")"*%(#1#5)'"#)/%5)816")2"3'%3%%N)O#69)/%5)816")"*%(#1#N)L0**") Mutta minä joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee.(Luk 22:26-27) ,)13%&)*%#:,&)6%/6%33,&&%)&##&60#&)/%5)816")2"3'%3%%<=@06)FFEFPGFJ? Paimenviran tehtävät !"#$%&'#("&)*%+*,',* -A"&+#$2#"<<<)$#&,)6%+1#*"&<<<6"#*6"")*%#33%) teille ”Vanhimpia... minä kehoitan...kaitkaa uskottua Jumalan laumaa, ... sydämen 0/61**0")B0$"3"&)3"0$""5)<<<)/7:,$%&) ! ! +"30/*"<<%#)+%((1#&")+"33#*%&)&##*,5)81*6")1'"*) ovat halusta..ei herroina halliten niitä, jotka teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle *%#:,&)1/"33%&&%)*033%%*5)'""&)133%&)3"0$"33%) %/#60'#&"5)<-)=C)!#%*<)DEFGH?) 5:2-3) esikuvina, .” (1 Piet. ” Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen -)I/%*")#*/%/#)6"#6%//")+7'#%&)*%618%&) esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja %/#60'"6/#5)13611&)12%*06/%/#)20+:"/*")8") arvokasta.” (Tit 2:7) "('16"/*"<-)=>#*)FEJ? !"8"3"&)/%0("60&&"&) Pajalan seurakunnan ”...saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja 2"/*1(#)8")2"3'%3#8")@"(/) pastori ja palvelija Lars -<<</""(&"")/"&""5)"/*0)%/##&)/12#'"33")8") sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, Levi Laestadius. @%'#)@"%/*":#0/ /12#$"**1$"33")"8"33"5)&0+*%3%5)'"(1#*"5) ja kehoita, kaikella pitkämielisyydellä HALUAISIN PAIMENEN !"#$"%&%'()"%*+'+' 6%+1#*"5)6"#6%33")2#*6,$#%3#/77:%33,)8") opetuksella.” (2. Tim. 4:2) Q"30"#/#&)/%33"#/%&)2"2#&5)8133")13#/#)+7',)%'"&6%3#0$#&)/"&")8") sana ja Haluaisin sellaisen papin, jolla olisi hyvä evankeliumin 12%*06/%33"<-)=F<)>#$<)KEF? "'"#&)+%(66,&,)"'""$""&<)M%33"#/%&5)816")13#/#)7/*,',33#&%&5) avain herkkänä avaamaan. Sellaisen, joka olisi ystävällinen, /,'7#/,)8")',+,&)/,($#6,/6#&<)B")81*")0/6"3*"#/#)3,+%/*7,)$79/) myös sävyisä ja vähän särmikäskin. Ja jota uskaltaisi lähestyä /#331#&5)60&)1&)*%+&7*)/7&*#,<)M%33"#/%&5)8133%)B0$"3"&)/"&")13#/#) silloin, kun on tehnyt syntiä. Sellaisen, jolle Jumalan sana olisi ”Kristus antoi apostoleilleen ainoastaan -.(#/*0/)"&*1#)"21/*13%#33%%&)"#&1"/*""&) ("6"/)8")"06*1(#*%%**#)#+"&)$79/)1#6%"/*#<) oikeasti. rakas ja auktoriteetti ihan myös hengellisen vallan, toisin sanoen käskyn Q"30"#/#&)2"2#&5)816")%#)$#%3#/*%3#/#)$#&0")*"#)$0#*")'""&)8"6"#/#) jakaisi +%&4%33#/%&)'"33"&5)*1#/#&)/"&1%&)6,/67&)12%**"") Haluaisin papin, joka ei mielistelisi minua tai muita vaan opettaa evankeliumia, julistaa %'"&6%3#0$#"5)803#/*"")/7&&%#/*,2,,/*9,5)8"6"") B0$"3"&)/"&"")+%&6#399&)6"*/1$"**"<)M%33"#/%&5)8133")13#/#)jolla olisi Jumalan sanaa henkilöön katsomatta. Sellaisen, synneistäpäästöä, jakaa sakramentteja sekä /"6("$%&**%8")/%6,)',6#'"3*"")6,7**,$,**,) 6"#6#33%)/"$")$#**"<)M%33"#/%&5)81&6")/"&")2#*,,)%#6,)'"#+:0) vaihdu kaikille sama mitta. Sellaisen, jonka sana pitää eikä väkivaltaa käyttämättä seurakunnan kuulijan mukana. Ja joka ei olisi ryhmähenkinen. 6003#8"&)$06"&"<)B")816")%#)13#/#)(7+$,+%&6#&%&< /%0("60&&"&)7+*%7:%/*,)/036%")80$"3"**1$"*;) yhteydestä sulkea jumalattomat; hän ei Haluaisin papin, joka puolustaisi niitä, joista muut eivät näe Q"30"#/#&)2"2#&5)816")20130/*"#/#)&##*,5)81#/*")$00*)%#',*)&,%) +,&)%#)"&*"&0*)+%#33%)'"3*"")$#%6"&)6,7**,$#/%%&) antanut heille valtaa miekan käyttämiseen '"#'""5)&##*,5)81#*")/7(8#*,,&)8")2#:%*,,&)',+,"('1#/#&")27+#%&) pyhien %#6,)$""33#/*%&)'"3*"60&*#%&)2%(0/*"$#/%%&<-) vaivaa, niitä, joita syrjitään ja pidetään vähäarvoisina joukossa. Haluaisin papin, joka ei olisi standardin mukainen, 81061//"<)Q"30"#/#&)2"2#&5)816")%#)13#/#)/*"&:"(:#&)$06"#&%&5) =>0&&<6#(8"*?eikä maallisten valtakuntien silllä silloin minullakin olisi väljää olla hänen paimennettavanaan. /#333,)/#331#&)$#&033"6#&)13#/#)',38,,)133")+,&%&)2"#$%&&%**"'"&""&< perustamiseen.” (Tunn.kirjat) Haluaisin papin, joka johtaisi jumalanpalveuksen sydämellään ja ! Q"30"#/#&)2"2#&5)816")81+*"#/#)80$"3"&2"3'%06/%&)/7:,$%33,,&)8") *1#$#**"#/#)/"6("$%&*#*)"('166""/*#)8")27+,//,)2%31//"< pelossa. toimittaisi sakramentit arvokkaasti ja pyhässä
 8. 8. Kuka voi alkaa papiksi?  Saarnaviran edellytyksenä on kaste ja henkilökohtainen usko. Näiden kautta ihminen on saanut Kristuksen pappeuden.  Raamatun mukaan Kristuksen papit valitsevat keskuudestaan seurakunnan yhteisellä valinnalla yhden tai useamman miehen hoitamaan ! keskuudessaan paimenvirkaa. Kukaan ei voi alkaa siihen vain omasta halustaan tai päätöksestään.  Raamatun mukaan paimenvirkaan vaaditaan:  Sisäinen kutsu eli halu alkaa tähän virkaan. (1. Tim. 3:1)  Ulkoinen kutsu eli seurakunnan antama kutsu virkaan. Ulkoisen kutsun antamisessa edellytetään seuravia asioita: a) henkilö on kastettu, b) hän tunnustaa apostolista oppia, c) tuntee sanan ja on taitava opettamaan, d) ei elä synnissä, e) on sukupuoleltaan mies. Suomen evl-kirkossa vihkimykseen  Pappisvirka ei ole kristityn kansalaisoikeus. Se vaaditaan/”Papiksi vihittävän tulee voidaan antaa Raamatun mukaan sellaiselle, joka on olla: ”nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, 1) jumalaapelkäävä ja kristillisestä säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei elämästään tunnettu konfirmoitu juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei kirkon jäsen; rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin 2) suorittanut yliopistossa sellaisen hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa teologisen tutukinnon, jonka kuuliaisina; ...Älköön hän olko äsken kääntynyt, ... Ja piispainkokous on hyväksynyt hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella pappisviran olevilta,...”(1. Tim. 3:2-7). kelpoisuusvaatimukseksi; sekä 3) terveydeltään pappisvirkaan kykenevä.” (Kirkkojärjestys 2 §)
 9. 9. Kutsumus olla lampaana Pyhä Henki kehottaa kristittyjä ”Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että  Seurakunta on yksi kokonaisuus, Kristuksen meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin lammaslauma, joka koostuu Kristus- vaeltaa.” (Hepr. 13:18) ylipaimenen lampaista. Laumassa jotkut ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he lampaat asetetaan Herran apupaimeniksi.(1. valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä Piet. 5:1-4; Hepr. 13:17). tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se  Seurakunnan jäsenten ja paimenten suhde on ei ole teille hyödyllistä. (Hepr. 13:17) veljellinen ja toinen toistaan rakastava ja ”Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuk- senne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja kunnioittava. Sen ei tule olla alistava tai ylistävä, ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä ei nöyristelevä tai vähättelevä, vaan iloinen ja pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä rehti. tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.”(1Tess. 5:12-13)  Seurakuntalaisia kehotetaan olemaan ”Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön ”kuuliaiset”” ja ”tottelevaiset” sekä antamaan kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka tunnustus ja pitämään paimeniaan ”erinomaisen sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Sillä Raamattu sa- rakkaina” (1 tess. 5:13) ja ”kahdenkertaisen noo: “Älä sido puivan härän suuta”, ja: “Työmies on palk- kansa ansainnut”. Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vas- kunnian ansanneina.” (1 Tim. 5:17). taan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa.” (1Tim. 5:17-19) AJATELTAVAA Lammas on sellainen eläin, että se ei siedä stressiä. Herra on sinun ylipaimenesi. Sen tulee saada olla Onko sinulle selvillä, kuka on rauhassa ja laiduntaa tutuilla ruokamailla. sinulle ”apupaimen?” Jumalan sanan kunnioitus Rukoiletko hänen puolestaan tuo rauhan seurakuntaan, ja tietääkö hän itsekin, että ja Herran pöytä ja sana on meille ”vihreä niitty” (Ps. 23). hän on vastuussa sinusta? ”Eläkää rauhassa keskenänne” (1 Tess. 5:13) Kuva (muok): FreeFoto.com
 10. 10. Raamattulistaus pappeudesta Apostoleilla oli Kristuksen asettama virka  (Apt. 20:24) En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen.  (2 Kor 4:1) Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,  (Luk 10:2) Ja hän sanoi heille: “Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.  (Luk 10:7) Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon.  (Apt 1:17) Sillä [Juudas] oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran.  (Apt 1:24) Ja he rukoilivat ja sanoivat: “Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta [Barsappaan vai Mattiaan] sinä olet valinnut  (Apt 1:25) ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa”.  (Apt 10:42) Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.  (Mar 3:14) Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan,  (Mat 10:7) Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: ‘Taivasten valtakunta on tullut lähelle’.  (Mar 16:15) Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.  (Mar 16:20) Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.  (Luk 9:2) Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.  (1 Tim. 2:7) [Yksi on Jumala ja yksi myös välimies (...)] ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu – minä puhun totta, en valhettele – pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.  (2 Tim. 1:11) jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu.  (Rom 11:13) Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,  Apostolit asettivat miehiä kaitsijan virkaan seurakunnissa  (Apt 1:21) Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme, 22 Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme.”  (Apt 14:23) Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.  (Apt 15:22) Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaan mukana, nimittäin Juudaan, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, ja Silaan, jotka olivat johtavia miehiä veljien joukossa;  (1 Kor. 4:17) [16 Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani.] Juuri sentähden minä lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa; hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla, joka seurakunnassa, opetan.  (2 Tim. 4:5) Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.  (1 Tim. 4:11) Tätä käske ja opeta. (1Ti 4:13) Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. (1Ti 6:2) (…) Tätä opeta ja tähän kehoita. Kaitsijoiden tehtävä oli edelleen valita sopivia henkilöitä kaitsijan tehtävään  (2 Tim. 2:2) Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.  (Tit 1:5) Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat Seurakunnissa oli kaitsijat  (Fil. 1:1) Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.  (Apt 20:17) Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat.  (Heb. 13:24) Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta.
 11. 11. Raamattulistaus pappeudesta Kaitsijoilla on Kristuksen ja Pyhän Hengen asettama virka  (Apt. 20:17-18, 28) Mutta Miletosta [Paavali] lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: (…) Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.  (1 Kor. 12:28) Ja Jumala on pannut seurakuntaan ensin apostolit, sitte prophetat, senjälkeen opettajat, sitte voimalliset työt, jälleen parantamisen lahjat, avut, hallitukset, moninaiset kielet. (Biblia 1776 käännös)  (1 Piet. 1:12) Ja [profeetoille], koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.  (Ef. 4:11) Ja hän on pannut muutamat apostoleiksi, muutamat prophetaiksi, muutamat evankelistaiksi, muutamat paimeniksi ja opettajiksi. (Biblia 1776 käännös)  (Kol 4:17) Ja sanokaa Arkippukselle: “Ota vaari virasta, jonka olet saanut Herrassa, että sen täysin toimitat”.  (2 Kor. 5:18-20) Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Apostoleilla oli sama vanhimman/kaitsijan virka, kuin asettamillaan kaitsijoilla  (Apt. 1:20) [Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta (...)] Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: ‘Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko’, ja: Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa’.  (1 Piet. 5:1) Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä  (2 Joh. 1:1) Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan – enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan -  (3 Joh. 1:1) Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan.  (Apt. 13:1) Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus.  (Apt.13:2) Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: “Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut”. Seurakunnassa on useita virkoja, joista opettajan ja kaitsijan virka on yksi  (Rom 10:15) Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”  (Rom 12:7) Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;  (Rom 12:8) jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.  (1 Kor. 12:5) ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama  (1 Kor. 12:29) Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?   (1 Tim. 3:1) Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. !"#$%&'(%)(%&*"+&,-./ (Heb 5:12) Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.  (Jaak. 3:1) Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.  (1 Piet. 4:10) Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
 12. 12. Raamattulistaus pappeudesta Seurakunnan tulee pitää huoli kaitsijoistaan  (1Tess. 5:12-13) Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.  (1Tim. 5:17-19) Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Sillä Raamattu sanoo: “Älä sido puivan härän suuta”, ja: “Työmies on palkkansa ansainnut”. Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. Seurakunnan kaitsijan on huolehdittava laumastaan kuin isä perheestään  (1 Kor. 4:15) Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa.  (1 Tess. 2:11) Niin kuin tiedätte, me kehotimme ja rohkaisimme teitä jokaista kuin isä lapsiaan  (1 Tim. 2:12) mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.  (1 Tim. 3:4-5) [Seurakunnan kaitsijan tulee olla] sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?  (2 Tim. 4:2) saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.  (Tit 1:6) [Jätin sinut Kreettaan sitä varten, että asettaisit joka kaupunkiin vanhimmat] jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.  (Tit 2:7) Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta  (Heb 13:17) Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä.  (1 Piet. 5:2-4) [Vanhimpia teidän joukossanne kehotan] kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen )(%&*"+&,-./(%0.1-22- ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Seurakunnan kaitsijan tulee olla lempeä ja nuhteeton mies  (1 Tim. 3:2-3) Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,  (Tit 1:7) Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,  (2 Kor. 6:3) Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,
 13. 13. Raamattulistaus pappeudesta Kaitsijan on palveltava seurakuntaa Kristus esikuvanaan  (Luk 22:26-27) Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee.  (Jaak. 5:14) Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Seurakunnan kaitsijan velvollisuus on vaalia puhdasta oppia  (2 Tess. 2:15) Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.  (1 Tim. 4:16) Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.  (2 Tim. 4:3-5) [nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.] Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.  (Tit 1:9) [Seurakunnan kaitsijan] tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.  (Tit 2:1) Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu  (Heb 13:7) Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa.  (Heb 13:8-9) Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. *1.Kor 12:28 ja Ef. 4:11 käännökset on vuoden 1776 Biblian mukaiset, sillä se kääntää kyseiset jakeet tarkemmin kuin kumpikaan uudemmista Raamatun käännöksistä. (Listaus ja kommentti Wille Huuskosen blogista).

×