Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Käskyjen tarkoitus

1,574 views

Published on

Miksi Jumala antoi käskyt? Miksi on laki ja evankeliumi? Miksi näiden erottaminen ja ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää?

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Käskyjen tarkoitus

 1. 1. Käskyjen tarkoitus
 2. 2. Kymmenen käskyn tiivistelmä Rakkauden kaksoiskäsky ”Rakasta Herraa,…...Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi… ’ Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." (Matt. 22:38-40)
 3. 3. Mitä Jumala sanoo kaikista näistä käskyistä? VASTAUS: Hän sanoo näin: Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista aina kolmanteen ja neljänteen polveen, jos he vihaavat minua, mutta tuhansien sukupolvien ajan osoitan armoni niille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. MITÄ SE MERKITSEE? VASTAUS: Jumala uhkaa rangaistuksella kaikkia, jotka rikkovat hänen käskyjään. Sen tähden meidän tulee pelätä hänen vihaansa, emmekä saa tehdä vastoin näitä käskyjä. Jokaiselle näitä käskyjä noudattavalle hän sen sijaan lupaa armoa ja kaikkea hyvää. Siksi meidän on rakastettava häntä ja turvauduttava häneen sekä mielellämme noudatettava hänen käskyjään. (Lutherin Vähä katekismus)
 4. 4. Jumala vaatii, että häntä totellaan  Jumala on ”kiivas” ja odottaa, että hänen tahtoaan noudatetaan.  Adamia ja Eevaa rangaistiin tottelemattomuudesta ja koko ihmiskunta erotettiin Jumalasta syntiinlankeemuksen seurauksena.  Jeesus osoitti Jumalan kiivauden sanallaan, ”joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.” (Matt. 5:22).  Jumalan laki ei ole ”ihannepykälä”, josta kristittyjen ei tarvitsisi välittää. Lainhylkääjille (antinomistit) se sitävastoin oli vain ”ihannepykälä” ilman todellista painoarvoa.
 5. 5. Jumalan tahto käsittää lain ja evankeliumin Jumalan pyhä laki Jumalan pyhä evankeliumi  Jeesuksen mukaan lain sisältö on  Armon ydin on anteeksiantamus. Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen.  A.R.M.O = Ansaitsematon Rakkaus Meidän Osaksemme  Laki osoittaa rakkauden sisällön.  Kristus täytti lain vaatimuksen ja  Laki on kristityn ystävä, synti on hankki pyhällä elämällään meille vihollinen. vanhurskauden, joka kestää tuomiollakin.  ”Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti  Ristinkuolema sovitti meidän minut käskysanan kautta. Niin, laki rikkomuksemme ja syntimme. on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.” Room.  Evankeliumi antaa voimaa lain 7:11-12. noudattamiseen.  Jumalan tahto on kristityllekin sama 10 käskyä.
 6. 6. Laki ei ole pelastustie  Syntiinlangenneelle ja perisyntiselle ihmissuvulle käskyjen täyttäminen edes sekunniksi on täysin mahdotonta. ”Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin”. (Jaak. 2:10)  Lain tehtävä on ”kasvattaa meitä Kristukseen”.  Kristitty on lain kautta kuollut pois laista (pelastustienä) ja liittynyt Kristukseen ja hänessä uuteen elämään (Gal. 2:19).  ”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.” Gal. 3:24-26.
 7. 7. ”emme ole kasvattajan alaisia” Gal. 3:24-26. Galatalaiskirjeen kohta puhuu kahdesta pelastustiestä, lain tiestä ja uskon tiestä. Lain tie kasvattaa tuomion uhalla turvaamaan Kristukseen. Kristuksessa ollessa emme enää ole velvolliset yrittämään taivaaseen lain täyttämisen tietä vaan uskossa turvaamisen kautta.  Tämä ei tarkoita sitä, ettei meidän uskovina enää tarvitse noudattaa lakia. Kun Psalmi sanoo ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu” se tarkoittaa koko sanaa, lakia ja evankeliumia.  Ei tarkoita sitä, ettei meidän tarvitse enää lukea ja kuulla lakia.  Ei tarkoita sitä, ettei meille uskovina enää tarvitse saarnata lakia.  Tarkoittaa, että laki ei voi meitä tuomita, jos turvaudumme Kristukseen.
 8. 8. Emme ole lainhylkääjiä Apostolit saarnasivat kristityille lakia ja evankeliumia. ”Paetkaa haureutta”. (1 Kor. 6:8.). ”Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi” (1. Kor. 10:7), ”Älkäämmekä harjoittako haureutta,” (8), ”Älkäämme myöskään kiusatko Herraa,” (9), ”Älkääkä napisko” (10), ”paetkaa epäjumalanpalvelusta.” (14), ”Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea”. (12)  Lutherin ajan lainhylkääjät opettivat, että laki ei kuulu enää kristitylle, eivätkä sallineet sitä enää saarnata kristityille. Heidän mukaansa laki sopi enää vain raastupaan. Mitään hengellistä merkitystä sillä ei voinut olla, koska se oli ”Jumalan epäonnistunut yritys pelastaa ihminen”.  Hurmahenget taas opettivat, että Pyhä Henki opettaa jokaista uskovaa suoraan ilman ulkonaista sanaa ja opetusta.Siksi lakiakaan ei enää tarvinnut eikä saanut opettaa kristityille. Johdonmukaisesti he syrjäyttivät Raamatun opetuksen – Jos kerran Henki opettaa jokaista, Raamatun ja saarnaajien virka on lakannut!  Kristitylle on rakasta kuulla lakia opetettavan, sillä laki on Jumalan tahto. Joka rakastaa Jumalaa, rakastaa hänen tahtoaan (”tahdon tehdä hyvää”, Rm.7). Vanhan Adamin tähden sitä on hyvä kerrata, sillä me mieluusti ”unohdamme” Jumalan tahdon ja teemme omia ”lievennyspykäliä”. Jumalan laki on evankeliumin ohella Pyhän Hengen puhetta meissä ja meille.  Raamattu on Pyhän Hengen kirja. Raamatun sanan mukaisesti hän ohjaa meitä sydämessämme, kun luemme sanaa ja kuulemme sitä. Koko sana on ”jalkaini lamppu”. (Ps 119:105)  Pyhä Henki opettaa meitä Jumalan sanan ”neuvon, opetuksen ja nuhteen sanoilla”, joihin 10 käskyä sisältyy. Ilman lain opetusta ei alkuseurakunta pärjännyt, emmekä mekään. Apostolien kirjeet ovat tästä hyvä todistus.  Asiasisällöltään ”neuvon, opetuksen ja nuhteen sanat” merkitsee samaa kuin tunnustuskirjojen lain kolmas käyttö.
 9. 9. Lain kolme käyttöä (Tunnustuskirjat) 1. Yhteiskunnallinen käyttö: Yhteiskuntaelämän ohjaaminen. 2. Teologinen käyttö: Pyhä Henki kasvattaa meitä lain avulla Kristukseen, pakottaa pakenemaan Herran sovitusveren ja lainavanhurskauden turviin. 3. ”Opetuksen, neuvon ja nuhteen sanat” uskoville. Pyhä Henki käyttää lakia ohjaamaan kristillistä elämää. Näin lakia käytti uskoville Paavali ja muut apostolit. Kristitty kuulee lakia Hengen luomassa uudessa kuuliaisuudessa eikä suhde lakiin ole enää pelko vaan rakkaus. “Kukapa ei tahtoisi sellaista lakia kuulla ja sydämestään noudattaa, joka teki niin hyvin, että pakotti Kristus-kalliolle pelastuksen yhteyteen!”
 10. 10. Sama vielä kerran Laki on ”pelote” hillittömille.  Kuten poliisien läsnäolo hillitsee varkauden, niin lakiin kuuluvan iankaikkisen rangaistuksen pelko rajoittaa pahuuttamme. Laki on peili  Peili kertoo meille millaista tekoa me olemme. Samoin laki: ”Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse."” Room. 7:7. Laki on ohjainluoti  Se näyttää kristitylle, mitkä teot ovat Jumalan mielen mukaisia: esimerkiksi ”Paetkaa haureutta” 1 Kor. 6:18; ”…te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa?” 1. Kor. 6:8.
 11. 11. Raamatun esimerkkejä suhteesta lakiin Kaksi rukoilijaa Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.' (Luuk. 18:11-13) Fariseus vertasi itseään toisiin ihmisiin. Publikaani vertasi itseään Jumalan lakiin. Jumalan laki hiljentää uskovatkin! Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. (Room. 4:2)
 12. 12. Tunnustuskirjat lain käytöstä (Yksimielisyyden ohje) Kysymys oli kiistakysymys uskonpuhdistuksen aikaan lainhylkääjien tähden  1. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lain ja evankeliumin erottaminen on hyvin kirkas valo, jota kirkossa on erittäin tunnollisesti vaalittava. Siinä valossa Jumalan sanaa jaetaan oikein, niin kuin pyhä (2. Tim. 2:15) Paavali kehottaa tekemään.  2. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että laki on varsinaisesti se jumalallinen oppi, joka opettaa, mikä on oikein eli mikä on Jumalalle mieluista; se nuhtelee kaikesta, mikä on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista.  3. Niinpä kaikki, mikä nuhtelee synnistä, on lain saarnaa ja kuuluu sen piiriin.  4. Evankeliumi on sitä vastoin sanan varsinaisessa merkityksessä sitä oppia, joka ilmoittaa, mitä sellaisen ihmisen tulee uskoa, joka ei ole pitänyt lakia ja joka on lain tuomitsema: Kristus on sovittanut ja maksanut kaiken synnin sekä hankkinut ja ansainnut syntiselle syntien anteeksiannon, (Room. 1:17) Jumalalle kelpaavan vanhurskauden ja iankaikkisen (2. Kor. 5:21) elämän, edellyttämättä syntiseltä mitään omaa ansiota.  ”...me hylkäämme sellaisen vääränä ja vahingollisena pitämämme opetuksen, jonka mukaan evankeliumi on varsinaisesti parannus- eli nuhdesaarnaa eikä pelkkää armon julistamista. Tuollainen opetus tekee evankeliumista uudestaan lain opin, pimentää Kristuksen ansion ja tekee Raamatusta hämärän, riistää kristityiltä oikean lohdun ja päästää paavilaisuuden takaisin kirkkoon.”  Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä: 1. se pitää hillittömiä ja tottelemattomia ulkonaisesti kurissa, 2. se opettaa ihmiset tuntemaan syntinsä, 3. se on uudestisyntyneille varmana ohjeena, jonka mukaan heidän tulee järjestää ja suunnata koko elämänsä - eiväthän hekään ole päässeet eroon lihasta. Perustelut JATKUU..
 13. 13. ...jatkuu Perustelut Oikea kristillinen oppi  1. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme: Vaikka Kristus on vapauttanut oikein uskovat, todella Jumalan puoleen kääntyneet ihmiset lain kirouksesta ja pakosta, ei näiden silti ole määrä olla ilman lakia, vaan Jumalan Poika on lunastanut heidät juuri sitä varten, että he syventyisivät siihen päivin ja öin (Ps. 119:1). Eiväthän esivanhempamme eläneet ilman lakia edes ennen lankeemusta, vaan Jumalan laki oli kirjoitettu heidänkin sydämeensä, koskapa heidät oli luotu Jumalan (1. Moos. 1:27) kuvaksi.  2. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lakia on tunnollisesti saarnattava, ei ainoastaan epäuskoisille ja paatuneille, vaan myös oikeauskoisille, vilpittömästi kääntyneille, uudestisyntyneille, uskosta vanhurskautetuille ihmisille. jatkuu...
 14. 14. jatkuu...  3. Vaikka he näet ovat uudestisyntyneitä, "mielensä hengeltä uudistuneita", ei uudestisyntyminen ja (Ef. 4:23) uudistus ole tässä maailmassa täydellistä vaan vasta alullaan. Uskovaisten "mielen henki" on alituisessa taistelussa lihaa eli meihin koko elämän ajaksi piintynyttä turmelusta vastaan. Tämä vanha Aadam, joka yhä vielä on ihmisen järkeen, tahtoon ja kaikkiin kykyihin piintyneenä, olisi alttiisti ryhtymässä ihmisten uskollisuudessaan keksimiin ja itse valitsemiin jumalanpalvelusmenoihin; siksi on välttämätöntä, että Herran laki aina loistaa meille. Vanha Aadam ei saa noudattaa omaa tahtoaan, vaan se on sekä lain kehotuksin ja uhkauksin että myös rangaistuksin ja kärsimyksin pakotettava seuraamaan Hengen johdatusta ja antautumaan hänen vangikseen (1. Kor. 9:27; Room. 6:12; Gal. 6:14; Ps. 119:1; Hepr. 13:21). <<<0441>>>  4. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lain teot on osattava erottaa Hengen hedelmistä. Lain mukaisia tekoja on katsottava ja sanottava lain teoiksi niin kauan kuin yksinomaan rangaistuksesta muistuttaminen ja Jumalan vihan uhka puristaa ne esiin ihmisestä. jatkuu...
 15. 15. jatkuu...  5. Hengen hedelmiä ovat sitä vastoin ne teot, joita uskovissa asuva Jumalan Henki saa aikaan uudestisyntyneiden välityksellä. Niitä uskovaiset tekevät uudestisyntyneinä vapaaehtoisesti, ikään kuin eivät olisi edes kuulleet mistään käskystä, uhkauksesta tai palkinnosta. Tällä tavoin Jumalan lapset (Ps. 119:1) "elävät Jumalan laissa" ja vaeltavat sen mukaan. Pyhä Paavali kutsuu lakia Kristuksen laiksi ja mielen laiksi. Silti Jumalan lapset eivät ole lain alla, vaan armon alla (Room. 7:25; Room. 8:7).  6. Laki on siis yhä vielä yksi ja sama laki niin katuville kuin paatuneillekin, niin uudestisyntyneille kuin uudestisyntymättömillekin, sillä se on Jumalan muuttumaton tahto. Ero on kuuliaisuudessa eli pelkästään ihmisissä. Uudestisyntymätön tottelee lakia pakosta, vastahakoisena - ja niin täyttää lain vaatimuksia vielä uudestisyntynytkin, sikäli kuin hän on lihaa. Mutta uskova, sikäli kuin on uudestisyntynyt, tekee alttiisti ja vailla pakkoa sellaista, mitä ei mikään lain uhkaus ikinä saisi häntä tekemään. Väärä oppi  Edellä sanotun perusteella me hylkäämme vahingollisena, kristillisen siveellisyyden ja oikean jumalisuuden vastaisena sellaisen harhaopin, jonka mukaan lakia ei edellä selostetulla tavalla pitäisi saarnata kristityille, oikein uskoville, vaan ainoastaan epäuskoisille, paatuneille jumalattomille.
 16. 16. Jeesus täytti lain, ei hylännyt sitä. Kuva: Jeesus tuodaan lain käskyä noudattaen temppeliin. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Gal. 4:4-6.

×