Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rukous
Termien määrittelyä: Rukous
  Rukous on puhetta Jumalan
  kanssa. Hepreankielessä on kuusi   αδιαλειπτως
  eri sa...
Rukoilkaa lakkaamatta.
  Kiittäkää joka tilassa. Sillä se      Yleiskuva: rukoilla tulee
             ...
Isä meidän-rukous

     Isä meidän, joka olet taivaissa.
     Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
     Tulkoon sinu...
Isä meidän-rukouksen puhuttelu
    Isä
               Jumala on kristitylle ”Abba, isä”.
       ...
Jumalan nimen pyhittäminen
        Pyhitetty olkoon sinun nimesi.    Toinen käsky kuuluu: ”Älä turhaan lausu Her...
"Ei Jumalan valtakunta tule

  Tulkoon sinun valtakuntasi                                n...
Jumalan tahto tekee tyhjäksi
               perkeleen teot
                  Tapahtukoon s...
Isä meidän-rukouksen pyynnöt
                    Isä antaa ruoan, juoman, kodin ja konnun...
 Anna mei...
Isä meidän-
 rukouksen ylistys
                                  Uskonpuh-
       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Isä MeidäN Rukous

Rukous on Jumalan lahja meissä. Sen saa aikaan Jumala itse sanansa kautta. Me rukoilemme, mutta sen mukaan kuin Jumalan armo kauttamme vaikuttaa.

Isä meidän-rukous on täydellinen rukous.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isä MeidäN Rukous

 1. 1. Rukous
 2. 2. Termien määrittelyä: Rukous  Rukous on puhetta Jumalan kanssa. Hepreankielessä on kuusi αδιαλειπτως eri sanaa termille rukous, προσευχεσθε εν παντι kreikankielellä viisi. ευχαριστειτε τουτο γαρ  Esimerkkejä (hpr): hilla pne, θεληµα θεου εν χριστω lepyttää, tark. pehmentää kasvot. ιησου εις υµας Kará, huutaa, kutsua. Sahá, (1 Tess. 5:17-18) heittäytyä maahan jnk edessä. Hanan, olla armollinen, rukoilla armoa.  Esimerkkejä (kr): parakaleó, rukoilla, kutsua luokseen, pyytää; para, lähellä; kaleó, kutsua. Proseukomai, rukoilla; pros, luo; eukomai, rukoilla, toivoa, ylistää. Aiteó, pyytää, anoa.
 3. 3. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se Yleiskuva: rukoilla tulee paljon on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. (1. Tess. 5:17-18) Rukouksen lajit:  Pyyntörukous (Lk. 11:9)  Esirukous, pyhien puolesta sekä esivallan puolesta (Ef. 6:18; 1. Tim. 2:1-4), sairaiden puolesta (Jaak. 5:14), syntisten psta (1 Moos. 18:23-32).  Katumus ja synnintunnustusrukous: (1. Kun. 8:38; Sak. 12:10). Minä kehoitan siis ennen kaikkea Omasta puolesta (Ps. 51), toisten puolesta (Dan. 9:20). anomaan, rukoilemaan, pitämään  Kiitos- ja ylistysrukous: (Psalmit) Kotona ja erit. esirukouksia ja kiittämään kaikkien temppelijumalanpalveluksen ylityskuorot ja -kulkueet. ihmisten puolesta, kuningasten ja  Rukous esitetään ”Jeesuksen nimessä”. Näin käydään Isän kaiken esivallan puolesta, että eteen sovittajan ja välimiehen kautta eikä omaan vanhurskauteen luottaen. Lähtöasetelma on siis oman saisimme viettää rauhallista ja hiljaista syntisyyden ja voimattomuuden tunnustaminen ja luottamus, elämää kaikessa jumalisuudessa ja että ainoastaan Jumala voi auttaa. kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja  Rukouksessa vedotaan Jumalan omaan sanaan ja lupauksiin otollista Jumalalle, meidän (1 Moos. 32:9-12; 2 Moos. 32:13; 1 Kun. 8:26; Ps. 119:49, 54), Jumalan liittoon (Jer. 14:21), Jumalan uskollisuuteen (Ps. vapahtajallemme, joka tahtoo, että 143:1), ja armoon (Dan: 9:18). kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat  Rukouksen Henki: (Sak. 12:10; Room. 8:15) Henki itse tuntemaan totuuden. (1. Tim. 2:1-4). rukoilee puolestamme (Room. 8:26).  Hellittämätön ja harras (Luuk. 11:5-10; 1 Tess. 5:17)  Rukouksen esteitä: Epäily (Jaak. 1:6-7), väärät vaikuttimet (4:3), anteeksiantamaton mieli (Matt. 6:15), vääryys sydämessä (Ps. 66:18).
 4. 4. Isä meidän-rukous Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
 5. 5. Isä meidän-rukouksen puhuttelu Isä  Jumala on kristitylle ”Abba, isä”.  Voimme puhua hänelle kuin rakkaalle isälle.  Hän on ”meidän”. Kukaan ei voi meidän omistaa häntä, ja jokainen kristitty voi rukoilla tätä rukousta vain yhdessä toisten kristittyjen kanssa, vaikka olisi yksinkin. Tässä rukouksessa tunnustamme koko Jumalan kristikunnan perustavan ykseyden. Olemme saman Isän lapsia kasteen ja uskon kautta kaikkien totisten kristittyjen kanssa.  Jumala asuu ”taivaassa”. Hänen taivaissa jumaluutensa on silti kaikkialla läsnä.
 6. 6. Jumalan nimen pyhittäminen Pyhitetty olkoon sinun nimesi.  Toinen käsky kuuluu: ”Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä”. Puhuteltuaan Jumalaa läheisesti Isänä, rukoilija liittyy lain ensimmäisen taulun (1-3) sisältöön. Rukoilemme Jumalalta voimaa ”pyhittää hänen nimensä” omassa elämässä. Emme voi sitä Pyhitetty olkoon sinun nimesi. tehdä omalla voimallamme. Mitä se on? - Vastaus: jumalan nimi on kyllä itsessään  Jumalan nimi pyhitetään sillä, että Jumala sana pyhä, mutta me rukoiIemme tässä opetetaan ”sekoittamattomasti ja puhtaasti” rukouksessa, että se tulisi pyhäksi sekä sillä, että kristityt elävät sen mukaisesti. meidänkin tykönämme. Sanan sekoittaminen merkitsee, että sanaa selitetään Raamatulle vieraasta filosofiasta tai Kuinka se tapahtuu? - Vastaus: opista tai perinteestä käsin. (Lutherin aikaa Kun jumalan sana ennen tähän ajoi skolastiikka ja kirkollisen sekoittamattomana ja puhtaasti opetetaan ja myös me Jumalan valtapolitiikan tarpeet. Meidän ajallamme mm. lapsina sen mukaan pyhästi liberaaliteologia ja postmodernismi sekä elämme; siihen auta meitä, rakas kirkollisen valtapolitiikan tarpeet.) taivaaIlinen Isä! Mutta se, joka  Jumalan nimeä pilkataan ja hänen työtään opettaa ja elää toisin kuin Jumalan maailmassa häiritään sillä, että kristityt sana opettaa, häpäisee meidän suostuvat väärään oppiin ja opettajiin, opettavat keskuudessamme Jumalan nimen; siitä varjele meitä, taivaaIIinen Isäl korvasyyhyyn ja elävät kuin olisivat ilman lakia. (Katekismus)
 7. 7. "Ei Jumalan valtakunta tule Tulkoon sinun valtakuntasi nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti Tulkoon sinun valtakuntasi. teissä." (Luuk. 17:20-21). Mitä se on? - Vastaus: jumalan valtakunta tulee kyllä itsestään, ilman meidän Jumalan valtakunnan tuleminen näkymättömänä rukoustammekin, mutta tässä  ”Sisällisesti teissä” voidaan kääntää myös ”teidän keskellänne”. rukouksessa me rukoiIemme, että se Molemmissa vaihtoehdoissa tekstikohdan ajatus on valtakunnan tulisi meidänkin tykömme. ”näkymättömyys”. Kuinka se tapahtuu?-Vastaus:  Jumalan valtakunta on paitsi tulossa, se on myös jo nyt ”teidän Kun taivaallinen Isä antaa meille keskellänne” näkymättömänä. Jeesus saarnasi tulevaa valtakuntaa, Pyhän Henkensä, niin että me hänen vaikka hänessä Jumalan kaikkivaltius oli jo läsnä. Valtakunnan armonsa kautta uskomme hänen pyhän sanansa ja elämme läsnäolo ”näkymättömänä” merkitsee, että Jumalan tahto tapahtuu jumalisesti täällä ajassa ja sitten koko ajan keskellämme niin maailmassa (Luuk. 17 tekstiyhteys: iankaikkisuudessa. (Katekismus) vastaus fariseuksille. Jeesus sanoo PH työstä, että hän todistaa ”maailmalle” (Joh. 16:8)) kuin seurakunnassakin (puhdistaa ja hoitaa viinipuun oksat (Joh. 15:2)). Jumalan tuomio ajassa käy koko ajan Huom. Seurakunta on näkyvä. Ihmiset lävitsemme, toiset se paaduttaa toiset se parantaa, Jumalan salatun näkivät apostolit, tiesivät, mistä Korinttissa tietämyksen perusteella. saa sakramentin. ”Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan.” ”Vaikka kirkko Jumalan valtakunnan lopullinen tuleminen varsinaisessa mielessä on pyhien ja  Jumalan valtakunnan lopullinen tuleminen merkitsee viimeistä tosiuskovien yhteisö, on kuitenkin tuomiota ja sen jälkeistä aikaa. Parannus on tehtävä, koska jumalattomienkin toimittamien sakramenttien valtakunta on tulossa! Siellä ei ole synnillä enää sijaa. käyttäminen sallittua, koska tässä elämässä  Me olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia jo ajassa Jumalan myös teeskentelijöitä ja jumalattomia on armon kautta Kristuksessa ja Pyhän Hengen työn kautta hänen sekoittunut tosiuskovien ja pyhien joukkoon. johdatuksessaan. Siksi voimme turvallisesti rukoilla valtakunnan Onhan Kristus sanonut: "Mooseksen (Matt. 23:2) istuimella istuvat kirjanoppineet ja lopullista tulemista. fariseukset jne." Sakramenteilla ja sanalla on Kristuksen asetuksen ja käskyn tähden tehonsa, vaikka niitä jakaisivat jumalattomatkin.” (Augsburgin tunn. VII, VIII)
 8. 8. Jumalan tahto tekee tyhjäksi perkeleen teot Tapahtukoon sinun  Perkele on Jumalan vastustaja. Hän on se, joka on tuonut maailmaan Jumalan tahdosta tahtosi, myös maan poikkeavan tahdon ja saanut ihmiskunnan päällä niin kuin jokaista jäsentä myöden lankeamaan siihen. taivaassa.  Me emme voi taistella omalla voimallamme, sillä jo esi-isämme valitsivat pahan. Me olemme jo syntymästämme saakka syntiset Mitä se on? - Vastaus: ja kuolemalla, joka on synnin palkka, jumalan hyvä, armoIlinen tahto merkitty. tapahtuu kyllä ilman meidän rukoustammekin, mutta tässä  Jumala voitti perkeleen ja lunasti meidät rukouksessa me rukoilemme, että se tapahtuisi meidänkin tykönämme. verellään vapaaksi synnistä. Me rukoilemme tällä rukouksella, että Hänen voittonsa ottaisi Kuinka se tapahtuu? - Vastaus: meidän elämämme haltuunsa ja antaisi Kun Jumala tekee tyhjäksi ja estää meidän elää sitä elämää, joka perustuu kaikki pahat hankkeet ja aikeet ku- Jumalan tahtoon hänen sanassaan. ”Tämä ten perkeleen, maailman ja oman on hänen armollinen, hyvä tahtonsa”. lihamme tahdon, jotka eivät salli meidän pyhittää Jumalan nimeä eikä hänen valtakuntansa meidän tykömme tulla, ja sitten vahvistaa ja varjelee meitä pysymään lujina ”Hänessä me myös olemme saaneet perintö- hänen sanassaan ja uskossa aina osan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen elämämme loppuun asti. Tämä on aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa hänen armollinen, hyvä tahtonsa. kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, (Katekismus) että me olisimme hänen kirkkautensa kiitok- seksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.” (Ef. 1:11-12)
 9. 9. Isä meidän-rukouksen pyynnöt  Isä antaa ruoan, juoman, kodin ja konnun... Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen  Isä antaa myös hengellisen leivän.. leipämme.  Isä antaa synnit anteeksi seurakuntansa Ja anna meille yhteydessä synninpäästössä ja meidän syntimme armonvälineidensä kautta. Tämän lisäksi hän anteeksi, antaa kristitylle anteeksi koko ajan, sillä armo on anteeksiantamusta – ”koko ajan taivaasta sataa armoa” (Kurt Snellman). ”Tässä rukouksessa me rukoilemme, ettei taivaallinen Isä katsoisi meidän synteihimme ja niiden tähden hylkäisi rukoustamrne,.. vaan että hän armosta antaisi meille kaiken sen; sillä me teemme paljon syntiä joka päivä ja ansaitsemme ainoastaan rangaistusta.” (katekismus). ”Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen”. (Kol. 1:14).  Isä antaa meille oman anteeksiantamuksensa niin kuin mekin voimalla voiman ja tehtävän antaa anteeksi myös anteeksi annamme lähimmäisillemme ja vihamiehillemme vaikka he niille, jotka ovat meitä eivät anteeksi pyytäisikään. vastaan rikkoneet.  Isä varjelee meitä perkeleeltä ja kiusauksilta. Kasteesamme olemme luopuneet ”perkeleestä ja Äläkä saata meitä kaikista hänen teoistaan.” Tätä lupausta kiusaukseen, vaan haluamme pitää ja pyydämme siihen johdatusta Isältä. Kuoleman tullessa Jumala ottaa meidät päästä meidät pahasta huomaansa
 10. 10. Isä meidän- rukouksen ylistys Uskonpuh- distaja ylisti Jumalaa soittamalla luuttua ”Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle.” (5. Moos. 8:10) Ylistää voimme yksin tai yhdessä, sanoin tai sanoitta, virsillä, Isä Jumala on antanut meille kaiken psalmeilla tai omin sanoin, hyvän ajassa ja iankaikkisuudessa rukouksessa laululla, soitolla, ilman meidän omaa voimaamme ja liikkuen suuresti tai liikkumatta ja ansiollisuuttamme. Kaiken hän on vain sydän ylistäen. tehnyt hyvin. Jumalanpalveluksen ylistykset, kun Ketä muuta me voimme ylistää ja nousemme yhdessä kiittämään ja kiittää ja kenen luokse rukouksen ylistämään, lämmittävät ja kätemme kohottaa kuin kohottavat mieltä. Samoin kolmiyhteisen Jumalan – Isän ja rukoushuoneiden hengelliset laulut. Pojan ja Pyhän Hengen! Silloin taivas koskettaa maata ja ylistys kohoaa Jumalan istuimen eteen.

×