Huhtikuun 2011 Saarna Kartta

525 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huhtikuun 2011 Saarna Kartta

 1. 1. Saarna KarttaHUHTIKUU 2011, 2.VSK. HUHTIKUUN EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTOJA UUTISIA Sisällys:Ensimmäinen ja toinenluominen, 2Den första och denandra skapelse, 3Huhtikuun evankeli-umitekstien selitykset,4-9Jumalanpalveluksenosat: Rippi, 10Varför en bekännelse,11 Johannes Kastajan todistus. Lammin kirkon alttaritaulu. Kuva, VP Augsburgin tunnustus XIV Kirkollinen järjestysKirkollisesta
järjestyksestä
seurakuntamme
ope3avat,
e3ei
kirkossa
kukaan
saa
julkises6
ope3aa
eikä
hoitaa
sakramen3eja
ilman
asianmukaista
kutsumista. XIV. Om det andliga ståndetOm
det
andliga
ståndet
lära
de,
a3
ingen
utan
vederbörlig
kallelse
bör
i
kyrkan
predika
offentligen
eller
förvalta
sakramenten.
 2. 2. 2 Saarna Kartta“Siis, jos joku on Kristuksessa, niin nytti elämän, toisessa Jumalan Pojan kuolema synnytti elämän. Elämän synnyttäjän tuli suostuahän on uusi luomus; se, mikä on van- kuolemaan. Jeesus puhuu tästä verratessaan it-haa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan seään nisunjyvään. Ninsunjyvä putoaa maahan ja kuolee. Sen kuolema on kuitenkin uudentullut.” 2 Kor. 5:17 elämän edellytys. Kun ensimmäisessä luomisessa Jumalan puhdas ja pyhä tahto loi maailman, nyt uuden Jumala loi ihmisen luomisen aamussa. Synti- luomisen käyttövoimana on ihmisen pahuus, luo-inlankeemuksen tähden hän joutuu luomaan pumus ja synti. Jeesuksen surmaajat olivat ne,ihmisen uudelleen synnyttämällä hänet uudelleen joita hän tuli auttamaan. Tähän kaikkeen Jumalanelämään Kristuksen kanssa. oli alistuttava, rakkautensa tähden, voidakseen Ensimmäinen luominen tapahtui Isän ja Pojan pelastaa ihmislapset vanhan maailman turmeluk-ja Pyhän Hengen yhteistyönä. Luomisen “mate- sesta uuden ihmisyyden vapauteen. Jumalaria” oli Poika, Sana, jonka kautta maailma luotiin alistui ja tuli pieneksi meidän niin ylhäisten ja yl-“hänen kauttaan ja häneen”. Raamattu todistaa peiden ihmisten edessä. Me tervehdimme häntäJumalan luomistyöstä, että “se oli sangen hyvä”. ristillä, “Muita hän on auttanut; auttakoon it-Sen jälkeen Jumala lepäsi Jumalan ihanassa tai- seänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu”vaallisessa sapatin levossa. (Luk. 23). Kaikki tämä kärsimys, jota me ja Kristuksesta puhutaan myös uuden luo- meidän syntimme tuottivat Kristukselle oli hänellemakunnan alkuna. Sekin on Isän ja Pojan ja Py- uudistetun ihmisyyden synnytyskipujen tuskaa.hän Hengen yhteistyö ja siitä kertoo tiivistetysti Viimeisessä tapahtumassa, ristillä riippues-apostolinen uskontunnustus. Uudessa luomises- saan, täytettyään luomistyönsä hän vielä huutaa,sa tapahtumat kulkevat toisin päin kuin en- “Jumalani, Jumalani. Miksi minut hylkäsit”. Jee-simmäisessä. Uusi luominen alkaa ihmisen luo- sus Kristus painoi päänsä, sulki silmänsä ja las-misesta, ensimmäisessä luomisessa se oli vii- keutui kuoleman kauhuihin. Jumalan Pojalle eimeinen luomisteko. suotu sapatinlepoa, niin kuin ensimmäisessä Jumal’ihminen Jeesus Kristus tulee uuden luomisessa, vaan rangaistus synneistä ja Isänihmisyyden perustaksi. Pyhä Henki luo uuden hylkäämäksi tuleminen.ihmiskunnan uudestisynnyttämällä ihmiset Kris- Kristus kärsi, ettei ihmisen tarvitsisi kärsiä.tuksen kautta uuteen elämään. Uudestisyntyneen Hän luopui sapatin levostaan, että me pääsisim-ihmisen ero vain luonnollisesti syntyneeseen me Jumalan sapatin lepoon. Jumalan Pojan kuo-ihmiseen on siinä, että Jumala on tullut hänen lema oli ainoa mahdollisuus pelastaa ihminen ta-sydämensä asukkaaksi (Ef. 3:17). kaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Tämä kaikki on Uutta ihmisyyttä seuraa aikanaan luomakun- tehty juuri sinua ja minua varten.nan vapauttaminen ja uuden taivaan ja uuden VPmaan luominen. Niitä me vielä odotamme ta-pahtuvaksi.Uusi luominen Oi Jeesus lähde Nuo jalat uuppu- Uusi luominen alkoi ensimmäisenä jouluna autuuden, mun elämäni mattomat vain rauhanBetlehemissä. Jumalan Poika astui alas taivaas- iäinen, sä kärsit ristin- teillä kulkivat. Nyt riippu-ta, otti ihmisen muodon inkarnaatiossa eli lihaksi- kuoleman mun edestäni vat ne ristillä nauloillatulemisessa Marian kohdussa. Hän syntyi neit- kauhean. lävistettyinä.seestä. Ensimmäisenä Jeesus Kristus ei ole kui- Sä kärsit kaiken Oi Jeesus , suusi vaivani, mun tuskani ja suloinen toi meille toivon,tenkaan ensimmäinen luotu, vaan hän on luo- haavani, kun sinut, Jee- autuuden. Nyt tuskas-makunnan alku, ensimmäisen ja toisen luomisen sus, ruoskittiin ja puo- saan se juoda saa vainperusta, jonka kautta kaikki luotiin. (Joh.1:3; Kol. lestani tuomittiin. sappea ja etikkaa.1:16). Nuo kädet, jotka Vaan miksi kärsit Ensimmäinen luominen oli Jumalan suuruu- vaivasta, auttoivat monta vaieten, viaton Jeesus,den ja kaikkivallan esiinmarssi. Toisessa luomi- sairasta, on lyöty puuhun piinan sen? Teit kaiken nauloilla, nyt veri tiukkuu laupeudesta, pelkästäsessa kaikkivaltias “luopui saaliistaan olla Juma- haavoista. rakkaudesta.lan kaltainen” ja syntyi ihmiseksi. Se merkitsi ra- VK 79:1-6jalliseksi, haavoittuvaksi ja heikoksi suostumista. Uuden luomisen viimeiset tapahtumat koro-stavat kahden luomistapahtuman käänteistäluonnetta. Ensimmäisessä Jumalan elämä syn-
 3. 3. 3 Saarna Kartta Guds maktens och härlighetens frammarch. I “Alltså, om någon är i Kris- den andra skapelsen avstod den Allsmäktige från sin makt, han som “var till i Guds-skepnad,tus, så är han en ny skapelse. men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han an- Det gamla är förgånget; se, tog tjänare-skepnad, när han kom i människo- gestalt.” (Fil. 2:6,7). Det betydde att han tog på något nytt har kommit!” (2. sig svagheten och sårbarheten. De sista händelserna i det nya skapelse Kor. 5:17) lyfter fram det olika natur i två skapelser. I det första föddes livet genom Guds Sons liv, i det Gud skapade människan i skapelsens mor- andra hans död födde liv. Livets födare måstegonen. På grund av syndafallet måste Gud låta sig dö. Jesus talar om detta då han liknarskapa människan pånytt genom att pånyttföda sig med en vetekorn. Vetekornet faller i jordenhonom att leva i Kristus Jesus. och dör. Den första skapelsen var Gud Faders ochSonens och den Helige Andens gemensamma Guds ren och heliga vilja skapade världen iarbete. Skapelsens “materia” var Sonen, Ordet. den första skapelse. I det andra skapelsen sker“Alltsammans har blivit skapat genom honom inte utan människans illvilja, synd och ondska.och till honom.” (Kol. 1:16). Bibeln vittnar om De som döda Jesus var de som han ville hjälpa.Guds skapelse, att “se, det var mycket gott.” Gud måste ödmjuka sig till allt detta, för hans(1.Mos. 1:31). Sedan vilade Gud i hans härliga kärlekens skull, för att kunna rädda människasabbatsro. från det fallna mänsklighet till nya mänsklighe- Om Kristus talas också att hän är början av tens frid. Gud ödmjuknade sig och blev litenden nya skapelse. Också det var treenige Guds framför oss människor, så stolta och stora i sig.samarbete. Den apstoliska trosbekännelse är Vi hälsade honom på korset, “»Andra har hansammanfattning av den nya skapelse. Händel- hjälpt; nu må han hjälpa sig själv, om han ärserna i den nya skapelse går tvärs jämfört med Guds Smorde, den utvalde.» (Luk. 23), och viden första skapelse. Det börjar med männis- tyckte det var bra sagt. All lidande och smärtakans skapelse, som var i sin tur den sista hän- som vi och våra snder orsakade åt Kristus vardelse i den första skapelse. för honom födelsesmärtor för den nya mäns- kligheten. I nya skapelse gud’människa Jesus Kristusblir som grund för det dya mänsklighet. Den He- I det sista skedet, hängande på korset, dålige Ande skapar den nya han hade uppfylld sitt kallelse, ropar han ännu,människosläktet genom att “Min Gud, min Gud, varför harföda människan pånytt genom du övergivit mig?” (Matt.Kristus till ett nytt liv med Kris- 27:46). Jesus låt sitt huvudtus som huvud. Skillnaden ___, lade åter sina ögon ochmellan den nya och gamla steg ner till dödens smärtor.människan är det att den nya Åt Guds Son var inte sab-människan har fått Jesus batsro bjudit, så som i denKristus boende i sitt hjärta. första skapelse, utan straff från värlsens synd och att I sin tid får den nyskapade vara övergiven av Fader.mänsklighet som följd ocksånya himmelen och nya jord. Kristus led, att en människaDet väntas ännu. skulle inte behöva lida. Han avstod från sabbatsvila för att Båda skapelser var lika i vi skulle nå tillträde till Gudsdet att de båda hade Kristus i sabbatsvila i himmelen. Gudscentrum. Men de var annor- Sons död är den ända möjlig-lunda i det på vilket sett Kris- het att en syndig människatus var med. I det följande skulle kunna få komma iskall vi undersöka detta. Guds Faderns gemenskap. Allt detta har han gjord för digNy skapelse Den första skapelsen var och för mig. Wittenbergin kirkosta. Kuva: VP
 4. 4. 4 Saarna KarttaHUHTIKUUN TEKSTIEN TAUSTATIETOJA4. paastonajan sunnuntai (Lae- Väkijoukon sairaus oli se, joka ei tahtonut uskoa. Jakees-tare) että he tavoittelivat vain ajallista sa 36 Herramme toteaa tämän.Elämän leipäJoh. 6: 24-35 hyvää. Vaikka he olivat juuri He eivät usko, vaikka he ovat nähneet ja todistaneet Messiaan nähneet Jumalan Leivän, Mes- Vanhan antifonitekstin alku- epäämättömän tunnusteon, kun siaansa. Tämä on pidettäväsanasta (Jes. 66: 10) saatu ni- Kristus, uusi Mooses, oli antanut mielessä, kun selvitetään jakeitamitys laetare (= iloitkaa) ilma- heille ajallista leipää, he eivät 28-34. Väkijoukko oli vielä siinäisee, että tämä sunnuntai on tahtoneet tunnustaa Kristusta vanhassa uskossa, joka perus-eräänlainen levähdyspaikka, hänen itsensä tähden. Jeesus ei tui ihmisen tekoihin - “Mitävirvoittava keidas paastonajan tahtonut kuninkaaksi väkijoukol- meidän pitää tekemän, että meerämaavaelluksella. (Evankeli- le, joka halusi kumartaa hänen Jumalan tekoja tekisimme?”.umikirja) antamiansa ajallisia lahjoja, Jeesus tarjoaa vastaukseksi mutta eivät tahtoneet kumartaa vain uskoa häneen (29). Edellisessä luvussa Jeesus lahjojen antajaa. Ihmiset, toisin Väkijoukko vastaa Jeesuksenon väistänyt väkijoukon, joka sanoen, tahtoivat rikkoa en- sanoihin houkuttelemalla häntätahtoi tehdä hänet väkisin ku- simmäisen käskyn siinä Juma- toistamaan leipäihmeen (30, 31)ninkaaksi hänen ruokittuaan lan silmien edessä, tunnusteon ja suostumaan heille ajalliseksileipäihmeellä 5000 miestä. Osa yhteydessä, palvomalla lahjaa leipäkuninkaaksi.väkijoukosta siirtyi Tiberialaisten lahjan antajan asemasta. Ihmisten uskonnollisuus pe-veneisiin ja lähti etsimään Jee- Diagnoosia seuraa oikean rustuu omiin tekoihin. He tahto-susta. Löydettyään hänet Jee- lääkeen antaminen. Jeesus ke- vat tehdä omasta mielestäänsuksen ja väkijoukon välille su- hottaa heitä hankkimaan sitä hyviä tekoja saavuttaakseen,keutuu keskustelu, joka on ruokaa, joka pysyy iankaikki- ansaitakseen, Jumalan hyväk-leipäsunnuntain evankeliumi- sesti, ja jonka antaa Ihmisen synnän. Tähän uskoon ei kui-tekstinä. Poika. tenkaan kuulu Jumala, joka pe- Jeesus on suorapuheinen Lääke on siis Messiaan an- lastaa yksin armosta oman Poi-opettaja. Pystyäkseen autta- tama ruoka. Oikean hengellisen kansa verellä, vaan ihmistenmaan ihmisiä hän tahtoo ensin lääkkeen lääkeaine on usko uskon jumalakuva on jumala,kertoa heidän sisimmät ajatuk- Kristukseen, eli usko Messi- joka suostuu leipäjumalaksi -set. Lääkärin täytyy aina ensi aaseen. Siinä ei tarvitse omia jumalaksi, joka huolehtii vaintehdä diagnoosi, ennen kuin tekoja ja omaa pyhyyttä, vaan ajallisista tarpeista ja olisi kaike-hän voi antaa lääkkeet ja paran- saa jäädä Jumalan tekojen var- sta muusta hiljaa. Sellaista ju-taa. Vanhassa testamentissa aan, sen varaan, mitä Jumala malaa on ihisten helpompi halli-sanotaan, “Katso, totuutta sinä on Kristuksessa tehnyt, “Sillä ta ja sellainen ihmisten tekemätahdot salatuimpaan saakka, ja Jumala oli Kristuksessa ja sovitti jumala ei tee omalletunnolle ki-sisimmässäni sinä ilmoitat mi- maailman itsensä kanssa eikä usallisia kysymyksiä. Elämä onnulle viisauden.” (Ps. 51:6). Ju- lukenut heille heidän rikkomuk- kevyttä ja helppoa, kunmalan diagnoosintekoväline on siaan, ja hän uskoi meille sovi- leipähuolto pelaa eikä omatuntomuuttumaton totuus. Jeesus tuksen sanan.” (2. Kor. 5:19). kolkuta.avaa väkijoukon yhteisen Kun ihminen uskoo Messi-sydämen ja mielen siinä heidän aaseen, Messias voi antaa Sunnuntain profetiateksti onsilmiensä edessä, lausumalla, hänelle sitä oikeaa ja ravitsevaa sattuvasti valittu. Kun ihmisetetteivät he etsi Jeesusta tunnus- leipää, joka ravitsee ajasta ian- eivät ajallaan tahdo suostuatekojen tähden, vaan leipäviipa- kaikkisuuteen. Messiaan leipä nälkäisiksi Jumalan sanalle,leiden tähden. He ovat samassa on Messias itse: “Minä olen lähettää hän sellaisen nälän,asemassa kuin Israelilaiset elämän leipä; joka tulee minun joka ei enää tyydyty ihmisenMooseksen päivinä - he seura- tyköni, se ei koskaan isoa, ja omista teoista ja omista jumalis-sivat Moosesta manna-leivän joka uskoo minuun, se ei kos- ta. Sillä kertaa nälkään ei oletähden, mutta he eivät kaan janoa.” (35). enää tyydytystä, sillä kukaan eisydämessään uskoneet kuten enää julista Kristusta, elämänMooses. Päivän evankeliumitekstin L e i p ä ä . S i l l o i n n ä l k ä j ä ä sanat on sanottu väkijoukolle, tyydyttämättä. “Koittaa aika -
 5. 5. 5 Saarna Karttasanoo Herra Jumala - jolloin Jeesuksenminä lähetän maahan nälän. En vastustajienleivän nälkää, en veden janoa, edustajia, fari-vaan Herran sanan kuulemisen seuksia, tuleenälän. Ihmiset hoippuvat me- h ä n e n l u o k-reltä merelle, pohjoisesta itään seen ja varo-he harhailevat etsimässä Herran ittaa häntäsanaa, mutta eivät löydä. (Aam. Herodeksen8: 11-12) vihasta ja suunnitelmasta tappaa Jeesus. ιχθυς Onko suunni- telma todelli-5. paastonajan sunnuntai (Judica) nen? Vai onko Herodes-kettu. Public domain.Kärsimyksen sunnuntaiLuuk. 13: 31–35 se vain osa suunnitelmaa saada Kuin apuna fariseusten poh- Jeesus vaikenemaan keinolla dintaan Jeesus kääntää mie- Evankeliumitekstissä Jeesus millä hyvänsä. lensä Jerusalemia kohti ja jat-puhuu päämäärästä, johon hän Herodes ja fariseukset olivat kaa vastaustaaan fariseuksille:on vääjäämättä kulkemassa. toisilleen vihollisia. Kuitenkin Jerusalem, Jerusalem, sinä, jo-Hän on itse sitoutunut nämä viholliset löysivät toisensa ka tapat profeetat,...” Fariseuk-päämäärän saavuttamiseen yhteisessä päämäärässä - Jee- set saavat nähdä, mihin jouk-eikä tahdo minkään estää sitä. suksen toiminnan estämisessä. koon Jeesus lukee heidät. HänHänen päämääränsä on Jerusa- Ehkä Jeesus saattoi nähdä ilmoittaa Jumalallisen rakkau-lemin kaupunki ja se kohtalo, luokseen saapuneiden fariseus- tensa ja kaitsentansa vuosisa-jonka se on jo satoja vuosia pro- ten sanojen taakse siihen pyr- tojen takaa huolehtivan kanae-feetoille tarjonnut. kimykseen, joka niiden takana mon vertauskuvalla. Vastaukse- Jeesus sanoo, että hän o l i . “ S u o s t u m e i d ä n na Jumalan kutsuvaan suoje-pääsee päämääräänsä, johon pyyntöömme, väisty täältä ja luun, ihmiset eivät kuitenkaanhänen “täytyy” vaeltaa. Täytyy, mene piiloon. Lakkaa häirit- tahdo tulla Jumalan varjeluksenkr. dei, ilmaisee jumalallista semästä meidän uskonnollista alle. He tahtovat olla omillaan javälttämättämyyttä, pakkoa, jon- ja poliittista rauhaamme. Ilman pärjätä omillaan.ka Jumala on asettanut. Juma- sinua tällä on opittu elämään Fariseusten ja kansan johta-lan Poika vaeltaa Jumalan rinnakkain. Älä häiritse tätä ke- jien uskon päämäärä suuntau-määräyksestä kohti Jumalan hitystä.” tuu toisaalle kuin Jumalan pe-kaupunkia, jossa ihmiset sur- Jeesuksen vastaus on tyly. lastustahto. He hylkäävät Juma-maavat hänet. Kyseessä on “Menkää ja sanokaa sille ketul- lan ja surmaavat hänet. Hemaailmanhistorian räikein vas- le...” Vastaus on tarkoitettu niin tahtovat, että “Talo jää heil-takkainasettelu. Jumala, joka on fariseuksille kuin Herodeksen l e ” ( v r t . V i i n i t a r h a n v u o-ikuinen, muuttumaton, rakkaus kannattajillekin. Vastauksen pe- kraisännät). Ja näin Jumala an-ja pyhyys, astuu omaan kau- rustelussa Jeesus osoittaa te- taakin tapahtua. Jeesus sanoo:punkiinsa ja ihminen, joka on konsa, ne saavat puhua puo- “Katso,´teidän huoneenne onsavi, surmaa hänet. Jumalan lestaan. Nyt hän ei mainitse jäävä hyljätyksi´”. Kreikan kie-Pojan kuolema ristillä on kuiten- mitään opetustehtävästään. Hän lellä tuossa lukee tarkasti ottaenkin se suuri päämäärä, johon kertoo, että hän on ajanut riivaa- “Katso, teidän talonne jätetäänKristuksen elämä on tähdännyt. jia ulos ihmisistä ja parantanut teille.” (J. Thuren). Ihmiset eivätJuuri sitä varten hän on syntynyt sairaita, mutta mitä Herodes on tahdo Jumalaa taloonsa. Niinpäihmiseksi ja ottanut orjan tehnyt. Palveleeko hän Jumalaa Jumala jättää talon eli temppelinmuodon. Näin hän ostaa ihmis- vai saatanaa, kun suunnittelee heille. He saavat tästä lähinkunnan vapaaksi synnin kah- tappavansa Jeesuksen? Fari- huolehtia siitä, sen jumalanpal-leista ja antaa uskon kautta ver- seukset saavat laskea mie- veluksesta ja sen turvallisuude-eensä jokaiselle pääsyn synnin lessään yksi plus yksi, ja arvail- sta (temppeli hävitettiin 40 vuo-alta Jumalan lapseksi ja taivaan la, kumpaa Herodes palvelee. den kuluttua eikä sitä ole senperilliseksi. Samalla he saavat asettaa ky- jälkeen rakennettu). Jumala itse Sielunvihollisella on monta symysken itselleen, kumpaa he poistui sieltä.tapaa yrittää estää Jeesuksen itse palvelevat, Jumalaa vai Jeesuksen viimeinen kertapääsemisen päämääräänsä. saatanaa. temppelissä on sen puhdistami-
 6. 6. 6 Saarna Karttanen. Puhdistaminen oli Jeesuk- vaatteeseen ja yrttien kanssa jasen viimeinen teko ajallisessa voitelu ajan ylellisyystuotteella, Uskon tähden mekin tah-temppelissä. Jumalanpalveus jota foinikialaiskauppiaat olivat domme koristaa kirkkommesiirtyi pois Jerusalemin temppe- tuoneet suoraan Intiasta ja jota ja rukoushuoneemme Kris-listä ja jatkuu Kristuksen seura- myytiin kalliiseen hintaan. Nar- tuksen arvon mukaisesti. Us-kunnan ehtoollisenvietossa ja dus-voiteen hankkimiseen oli kon tähden me tahdomme juh-rukouksissa. Siinä Kristus on tarvittu suuria uhrauksia Lasa- listaa Herran sakramentinläsnä paitsi Hengen välityksellä ruksen taloudelta. Se saattoi hopeoiduilla- ja kullatuilla astiol-myös ruumiillisesti sakramentin olla myös viite talon paheellise- la (jos on varaa). Uskon tähdenaineissa. Herra ei ole jättänyt sta menneisyydestä, jossa nar- Herran alttari on yhdessä saar-omiaan ilman todellista läsnäo- dus-voide kuului porttojen arse- natuolin kanssa pyhänä paikka,loaan. naaliin. koska ne on omistettu Herralle. Uskon tähden pappien vaatteet ιχθυς Kristityt tahtovat antaa ovat valkoisia ja koristeltu Her- Herralleen parasta. Tästä on rasta kertoviin symbolein, koskaPalmusunnuntai kysymys. Olipa nardusvoiteen niitä käytetään kertomaan Her-Kunnian kuninkaan alennustie alkuperä Marian hyllyssä missä ran pyhyydestä, joka peittääJoh. 12: 1-8 tahansa, sen antaminen Jee- ihmisen puutteet ja syntisyyden.Tuhlaileva rakkaus suksen voiteluun Palmusunnuntain evankeli- kertoi suurestaumiteksti on hyvin selväpiirtei- uhrauksesta, jokanen tapahtuma. Jeesus tulee tuli sydämestä.kuusi päivää ennen kuolmaansa Usko tuli näkyviinystäviensä kotiin Betaniaan. Marian, Martan jaSiellä hänelle valmistetaan ate- Lasaruksen kodis-ria, jonka yhteydessä Maria voi- sa vieraanvarai-telee hänet erittäin kalliilla tuok- suutena.suöljyllä, jonka nimikin maini- Jeesus ottaataan, nardusvoide. Juudas vas- vastaan kaikkitusteli voitelua petos mie- huomionosoituk-lessään. set, vaikka hänelle Jotkut ihmiset tahtovat pu- ne tietysti olivatkea Kristuksen pelastustyön hy- vain niitä tuotteita, Plymouthin Apt.Luth. kirkko. Kuva: VPvin vaatimattomiin olosuhteisiin. joita hän itse luo- Uskon tähden RaamattummeTavallisen kansan Jeesus, ta- jana on luonut ja antanut ihmi- ovat kauniita, ja käytettyinäkinvallisen puusepän “ottopoika”, sille heidän ilokseen. Ei hän itse arvokkaan käytön koristamia.tavallisten opetuslasten niitä tarvitse, mutta hän ottaa ne Köyhät meillä on aina kes-ympäröimä jne. Mielikuvaissa vastaan uskon osoituksina. kuudessamme. Tämän JeesusJeesus ja opetuslapset näh- Jeesus näyttää Marian palve-dään mieluusti kuluneissa vaat- luksen merkityksen. Se tapahtui s a n o i o s o i t t a a k s e e n , e t t ä meidän on huolehdittava myösteissa ja ja varmaankin kirppu- hänen hautaamistaan varten. köyhistä. Varhaiskirkko on tästätorista ostetuissa. Kuitenkin Syntien sovittaja lähtee vii- paras esimerkki. Se järjesti las-Jeesuksen elämä on juhla- meiselle matkalleen nousten tenkoteja ja sijaiskoteja heitteillevuudessaan mittaamaton. hyvältä aterialta, pestynä, raik- ja metsään kuolemaan jätetyilleHänen syntymänsä oli taivaan kaana ja tuoksuen hyvälle. Näin lapsille, kristityt auttoivat puut-ja maan kohtaaminen, hänen usko tahtoo nähdä tapahtumat. teen alaista naapuriaan, olilapsuutensa ihmeitä täynnä, Epäusko tahtoo pukea Herran tämä sitten kristitty tai pakana.syntymälahjansa kuninkaallisia häpeään, pilkkavaateeseen, an- He vaatettivat alastoman jaerityistuotteita, enkeli-ilmestyk- taa pahoipideltäväksi ja syl- veivät hyvää sanomaa eteen-set, Jumalan ääni ja Pyhän jettäväksi, mutta usko tahtoo päin. He huolehtivat vangituistaHengen laskeutumine hänen antaa hänelle parhaan kohtelun, eivätkä hävenneet alhaista syn-ylleen kyyhkysen muodossa puhutella häntä taivaallisilla ar- typerää olevaa lähimmäistään.jne. Ja nyt vielä lopuksi hau- vonimillä, usko tahtoo antaa taaminenkin tapahtui ylellisissä hänelle parhaat vaatteet ja par- ιχθυςpuitteissa, rikkaan miehen hau- haat voiteet ja rikkaan hauta-takammioon, puhtaaseen liina- paikan.
 7. 7. 7 Saarna KarttaKiirastorstai Jeesus tiesi “hetkensä” tul- keutensa elää, mikä oli juutalai-Pyhä ehtoollinen leen. Hetkellä hän tarkoitti Jee- sen miehen yksi ensimmäisistäJoh. 13: 1-15 suksen vangistemista, sur- “perusoikeuksista”. Hänet riisu- Kiirastorstai muodostaa maamista, ylösnousemusta ja taan paitsi alasti, myös riisutaanpääsiäisjakson käännekohdan. taivaaseen astumista (3). hänen oikeudestaan elää jaTuhkakeskiviikkona alkanut ka- Johanneksen ehtoollisku- tehdä hyvää. Riisuutumisentumusaika päättyy kiirastorstain vauksessa on kolme elementtiä. vastakohta on pukeutuminen.ehtoollisjumalanpalvelukseen. Yhtenä on perkeleen toiminta, Ylösnousseena, kuoleman voit- Kiirastorstai poikkeaa luon- kun perkele oli jo pannut Juu- taneena hän ei ole enää oikeu-teeltaan hiljaisen viikon muista daksen sydämeen ajatuksen, deton orja ja ihmisten hylky,päivistä. Raamatullisena pääai- että hän kavaltaisi Jeesuksen. vaan hän on pukeutunut taivaal-heena on ehtoollisen asettami- Perkele oli ottanut vallan Juu- liseen valkeaan viittaan ja eläänen. Lisäksi kiirastorstaina on daasta. Toisena elementtinä on uutta elämää. Thurenia mu-vanhastaan muisteltu Jeesusta, Jeesuksen tietoisuus siitä, että kaellen tämä on yksi mahdolli-joka pesee opetuslasten jalat. Jumala oli antanut kaiken hänen suus nähdä Jeesuksen jal- käsiinsä. Jeesuksella oli valta kojenpesun sanoma. Katolisessa maailmassa kii-rastorstai on ollut ripittäyty- siinä tapahtumien kehityksessä, Jeesus aloitti jalkojenpesunmispäivä. Tähän viittaa sen joka pian lähtee vyörymään. riisuutumalla opetuslastensasuomalainen nimikin (ruotsin Hän jopa lähettää Juudaksen edessä pelkkään alusasuun.sanasta skära = puhdistaa; matkaan toteuttamaan Tämä asu oli orjan asu. Jalkojenkansanuskomuksissa kiira on sydämensä suunnitelman, pesu osoitti hänen asettuvanmyös ollut paha, joka on karko- “Minkä teet, tee se pian” (27). alemmaksi kuin kukaan juutalai-tettu pihapiiristä). Myös latinan Kuulessaan nämä sanat Juudas nen mies. Juutalaisen orjan einimitys dies viridium (= vihrei- ei ollut enää vain Juudas yksin, tarvinnut pestä juutalaisten isän-den oksien päivä) liittyy ripittäy- vaan saatana oli mennyt tiensä jalkoja, se oli aina paka-tymisaiheeseen: ehtoollisyhtey- häneen. Toinen elementti to- naorjien tehtävä. Näin Jeesusdestä erotetut otettiin takaisin distaa meille siitä, että pelastus- samaistuu pakanaorjiin - “Niinseurakunnan yhteyteen ja heistä tapahtuma on kuitenkin, vaikka alhaalla kukaan ei kulje, etteituli jälleen Kristus-viinipuun toiselta näyttää, Jumalan pelas- siellä Jeesus ois...”.tuoreita oksia. (Evankeliumikirja) tussuunnitelman toteutumista Opetuslapset luonnollisesti Kristuksen itsensä ohjauksessa. ymmärtävät tapahtuman erityi- Muut toimijat toteuttavat hänen sen ja symbolisen luonteen, sillä Johannes esittää kuvauksen asettamaansa päämäärää ja se tapahtui kesken ateriaa.jalkojen pesusta tapahtuneen osaa. Normaalitapauksessa jalat pes-“ennen pääsisäisjuhlaa”. Muiden Kolmas elementti on kaikki- tiin taloon tultaessa ja ennenevankelistojen mukaan ehtoolli- valtiaan riisuutuminen ja pukeu- ateriaa. He eivät kuitenkaan es-nen asetettiin pääsiäisaterian tuminen. Tässä on nähtävissä tele, paitsi Pietari. Pietarin este-yhteydessä. Johannes ja muut viittaus siihen, mikä pian ta- ly ja Jeesuksen vastaus tuovatevankelistat ovat yhtä mieltä pahtuisi Golgatalla ja tyhjän esiin jalkojenpesun tapahtumanpäivästä, eli torstaista. haudan luona. Golagatalla Jee- sisällön. Pietari ei tahdo, että sus menettää kaiken, jopa oi- orjana esiintyvä alaston KristusKärsimyshistoria, Lammin kirkko. Kuva: VP
 8. 8. 8 Saarna Karttapesee hänet. Tapahtuman on tama jalkojen pesu, on nähtävä le kaksi sen kohtaa, jotka täyt-niin ratkaiseva Jeesukselle, että Kristuksen pääsiäisuhrin ja tyvät siinä Jeesuksen ristillä.siitä riippuu Pietarin iankaikki- ylösnousemuksen yhteydessä. Hän ei mainitse Psalmin kär-suusosa, “osuus” Kristukseen. Kuolema ristillä oli pesulähteen sivän messiaan huutoa, “Juma-Olisiko mahdollista, että jal- avaaminen, sen, josta profeetta lani, Jumalani, miksi minutkojenpesutapahtuma oli Jee- oli ennustanut, että heillä on hylkäsit”. Sen sijaan hän kertoosuksen konkreettinen tapa opet- oleva “avoin lähde syntiä ja kuolleen miehen puvun kohta-taa siitä, kuinka tärkeää hänen saastaisuutta vastaan” (Sak. losta (Ps. 22:19), sekä janosta,ristinkuolemansa sovituksen 13:1). Kristuksen sanat ehtoolli- joka psalmissa ilmastaan kielenvastaanottaminen ja siinä sella liittävät ehtoollisen Gol- tarttumisena suunlakeen (Ps.eläminen (jalkojenpesu kertoo gatalla kertakaikkisesti tapahtu- 22:16). Psalmin 22 lisäksi Jo-toistuvuudesta, jalat aina likaan- neeseen sovitusuhriin. Ehtoolli- hannes käyttää Psalmia 69:22.tuvat kulkiessa) on myös hänen nen on pesulähteellä käymistä. Jeesus “antaa henkensä”opetuslapsilleen? Jalkojen pesu on uudelleen ja kr. paredoken to pneuma, tar- Kylpeneelle riiittää, että jalat uudelleen toistuvaa matkan li- kalleen käännettynä “antoi hen-pestään. Jeesuksen sanat olivat kojen pesemistä Golgatan kensä pois” tai “uskoi henkensäkylvettäneet opetuslapset jo avoimen lähteen vedellä, Kris- jonkun huostaan”. Jeesus eikolmen vuoden aikana. Jal- tuksen veren evankeliumilla. kuole voimien loppuessa, kutenkojenpesu oli osa tätä kylpyä. Tämä tunnetaan päivittäisenäJalkojenpesua ja kylpemistä ei parannuksena, joka tarkoittaatule asettaa vaihtoehdoiksi, elämistä parannuksen tekijänävaan enemminkin saman pe- ja armon omistajana “katumuk-seytymisen osiksi. Opetuslapset sessa ja uskossa”.olivat suostuneet Jeesuksen Niin kuin opetuslapsille eisanojen “kylpyyn”. Näin he oli- riittänyt Jeesuksen sanojen kuu-v a t p u h t a a t s a n a n a r- lemisen kylpy (kolme vuotta),monvälineen perusteella. vaan he tarvitsivat jalkojenKieltäytyminen jälkojenpesusta pesun, samoin me emme voiolisi merkinnyt myös Jeesuksen jäädä vain muistelemaan kas-sanojen kylvyn turhentamista. teessa tapahtunutta puhdistu-Siksi jalkojen pesusta kieltäyty- mista Jumalan sanassa ja ve-minen turhentaisi toisetkin pe- dessä. Mekin tahdomme elääsut. Tilanne oli ´kaikki tai ei päivittäisessä parannuksessa jamitään´. uskossa pessen vaelluksessa Erityiskysymys on, miksi tahraantuvia jalkoja ripissä ja Lammin kirkosta. Kuva: VPJuudas “ei ollut puhdas”, vaikka synninpäästössä Kristuksen ve- me ihmiset teemme, me kuo-kaiken todennäköisyyden rellä silloin kun se on tarpeen. lemme, koska emme voi estäämukaan Jeesus pesi myös sitä. Jeesus sen sijaan kuolee,hänen jalkansa? Ymmärrän koska hän antaa henkensä.tämän niin, että Juudas ei otta- ιχθυς Kuinka muuten voisi ollakaan,nut uskossa vastaan sitä ar- sillä Jeesuksen Kristuksen kuol-moa, jonka Jeesus sanojensa ja Pitkäperjantai Jumalan Karitsa lemassa on kyseessä Jumalantämän pesun kautta välitti. Hän Joh. 19: 16-30 kuolema. Kuten aikaisemmassaotti vastaan pesun ja sanat, selityksessä havaitsimme, Jee-mutta ei jäänyt siihen uskossa Johannes kertoo Jeesuksen suksella on kaikki valta näidenturvaamaan. Hän ei uskonut kuolemasta silminnäkijäkuvauk- hetkien tapahtumiin, niin hänenJeesuksen opetusta, ei sen. Hän tahtoo alleviivata Jee- kuolemansakin on hänen omis-myöskään tämän pesun merki- suksen tietoisesti pyrkineen sa käsissään. “Sillä sitä vartentystä. Hän kyllä kuunteli, mutta myös kuolemassaan toteutta- Kristus kuoli ja heräsi eloon,sanat ja vesi valuivat hänen maan pyhien Kirjoitusten että hän olisi sekä kuolleittenkohdallaan hukkaan - “rikkau- hänestä lausumat ennustukset. että elävien Herra.” (Room.den viettelys tukahdutti oraan.” Näin Johannes luo kuvan, jossa 14:9). Kuolema oli Kristukselle Jeesus, kaikki täytettyään, an- Herruuden osoittamista elämän K i i r a s t o r s t a i n s a n o m a , taa henkensä. ja kuoleman rajan molemmillaehtoollisen sakramentin aset- Johannes seuraa Psalmin puolilla.taminen sekä Jeesuksen toimit- 22 tapahtumia ja välittää lukijoil-
 9. 9. 9Jotkut harhaoppiset ryhmät haudalle rientäneet eivät vielä sias, jonka Jumala lupasi pro-opettivat, ettei ristillä kuollut voineet käsittää tapahtumaa. feetoissa. Hän ei ollut liioitellutkuin Jeesus, Kristus oli samalla Marialle se merkitsi sitä, että sanoillaan ja opetuksillaan.hetkelllä toisaalla, irti ruumiista. joku oli ottanut ruumiin ja vienyt Hänen opetuksensa nisunjy-He eivät voineet käsittää sitä, sen toisaalle. Pietari ja Johan- västä ja Joonan merkistä kon-että Jumala kärsisi ja kuolisi ris- nes juoksivat Marian viestin kretisoituivat hänen todellisessatillä häpeällisellä tavalla. Mutta kuulutaan haudalle ja näkivät, kuolemassaan ja ylösnouse-jos Kristuksen jumalallinen luon- että Maria puhui totta - Jeesus muksessaan.to ei osallistunut täysimääräi- oli sieltä pois, hauta oli tyhjä (8- Ylösnousemus yhdessä so-sesti Jeesuksen Kristuksen kuo- 9). vituskuoleman kanssa muodos-lemaan, me olisimme yhä Ensimmäiset haudalla tivat kristillisen saarnan ytimen,synneissämme. käyneet eivät ymmärtäneet ta- vanhurskauttamisopin, joka an- Nykyiset harhaoppisemme pahtumaa, vaikka ainakin Pi- toi suunnan ja perustuksenopettavat, että Jeesus kuoli ja etari ja Johannes heistä kävivät myös muille opinkohdille. Apos-makaa vielä Palestiinassa jos- haudassa sisällä ja “näkivät” tolien opetuksessa Kristuksensakin sen lukuisista joukkohau- käärinliinat ja hikiliinan, erikseen kuolema ja ylösnousemus ondoista. Ylösnousemus merkitsi kokoonkäärittyinä. uskon kautta ihmiselle luettavanvain opetuslasten ylösnouse- Usko ylösnousemukseen vanhurskauden perusta. Se onmus-uskon heräämistä koke- syntyi, kun kaksi todistusta oli se lahja ja ansio, jonka Jumalamuksissa. Tämä oppi on Kris- käytettävissä - tyhjä hauta lukee syntisen hyväksi uskontus-uskon psykologisoimista käärinliinoineen sekä ylösnou- kautta. Tämän näemme var-ihmisen mielessä tapahtuvaksi. seen ilmestyminen ruumiillisena sinkin Roomalaiskirjeen klassi-Sille ei ole ratkaisevaa todelli- ja todellisena hahmona. Vasta sessa opetuksessa Aabrahamil-nen kuolleista herääminen. Sa- silloin Maria uskoi ja myös ope- le hänen uskonsa tähden lue-mantyyppinen ajattelutapa on tuslapset uskoivat. tusta vanhurskaudesta, jotamyös niillä, jotka eivät kysele Raamatussa kyllä kerrottiin Paavali käyttää esimerkkinätotuuskysymyksiä, vaan ajatte- Messiaan kuolemasta ja opettaessaan uuden testamen-lee kevytmielisesti - “Nousi tai ylösnousemuksesta, tämä oli tin vanhurskauttamisopista. Hänei, tärkeintä on sopiva hengelli- myös Jeesuksen opetuksen liittää vanhatestamentilliseennen fiilis”. Nämä harhaoppiset pääviesti hänen viimeisen Jeru- vanhurskauttamiseen Kristuk-ovat uskonyhteydessä edellä salemin matkansa aikana. Kui- sen kuoleman ja ylösnouse-mainittuihin varhaiskirkon ajan tenkaan opetuslapset eivät muksen.antikristuksiin. “käsittäneet” hänen puheitaan. Huomattava on, että Paavali He ilmeisesti vain nyökyttelivät ei vain kerro näistä tapahtumis- ιχθυς päätään kuuliasten oppilaiden ta tapahtuneina tosiasioina, tavoin ja sanoivat “Joo”, mutta vaan avaa niiden teologisenPääsiäispäivä asia ei mennyt korvista eteen- merkityksen: “Mutta ei ainoas-Kristus on ylösnoussut!Joh. 20:1-10 päin. taan hänen (Aabrahamin) täh- Ylösnousemususko syntyi tensä ole kirjoitettu, että se Pääsiäispäivänä riemu kai- vasta sitten, kun Jeesus, ruumii- hänelle luettiin, vaan myöskuu seurakunnassa: Kristus on illisena, heidän silmäinsä meidän tähtemme, joille se onylösnoussut! Pääsiäisen sano- edessä, avasi heidän mielensä luettava, kun uskomme häneen,ma on kristillisen uskon ydin ja käsittämään kirjoitukset, kuten joka kuolleista herätti Jeesuk-perusta. Enkelin viesti saavut- Emmauksen tien kulkijoiden ta- sen, meidän Herramme, joka ontaa tyhjän haudan edessä seis- pauksessa kerrotaan. Tarvittiin alttiiksi annettu meidän ri-ovat opetuslapset. Kristus on erityinen avaaminen. Avain oli kostemme tähden ja kuolleistaherätetty kuolleista, esikoisena Jeesuksen perusteellinen Van- herätetty meidän vanhurskaut-niiden joukosta, jotka ovat kuol- han testamentin selitys Messi- tamisemme tähden.” (Room.leet. Hän on voittanut kuole- aan kärsimyksestä ja ylösnou- 4:23-25).man, synnin ja kadotuksen val- semuksesta “alkaen Moosek-lan. Ylösnousemus vahvistaa, sesta”. ιχθυςettä Jeesus on Jumalan Poika. Vanhurskauttamisen järkähtämä-(Evankeliumikirja). tön varmuus Ylösnousemus vahvisti Jee- suksen puheet ja opetukset si- Päivän evankeliumitekstikertoo kuinka ensimmäiset itä, että hän todella on se Mes-
 10. 10. 10 Saarna KarttaMIKÄ ON JUMALANPALVELUS? !"#$%&&(%)*%+,%)(-.(*./**/%)(01#/%)(*.)&&.!(2&.3-.&&.(*&/,%++)(( ( +4,%3/+./&%)(5%&&4)(+/,436/..(*7#,.(*7#$.+,. ! % ! ""#"! $ !%&&(!"$ )*!+,-+--. $ /,0,--. !"##$%&(&$)" Pyhäkön Lamppu K !"#$%"%&#(%)*(+!++%#,-&..-(#/0&(("1# )(("6#<0/*("%"#*"5*"#+((&0"#-,"&(!5)(#&**-#((&9 %&#/0-/**"#+*$2-(#/!)*(-(++*#/%"3(++.1# &*-(#<%%-!/-%%"1#<!$*+*"#:*)(&-**"1#40/*#20(-# 2..++,-&*/(--*#4*#)%22!#-%+.--.#-!0)**"# 0&&(#$**(+$*"#-,""("6#;((+(#2!5A(-&(#<%-*4*"# 0+05!0"%%-%%"6#7(/*(-%&#2..++,-**&&%%&#4*# X-**-&*(-%&#5!!+%&Y#<%%-!/-%"#-0(&!-/!0+%$*"# $!!&#/*"&*$!/-%&#4.&%&.."#%&%(-%%"6#8.("#/!"9 &.5A%"6#J.$.#-*$*#*-(*#&*2*5&!!#$%--!"#-,"9 "(0(&%&**"#&0(-%"#/0&(*#4*#(%)**"*)*(-!!&&*6# "("2..-&?--.6#<%%-!/-%"#:)(-&!/-%"#2*+%+(4*"*# :!"#;%))*"#-%!)*/!"&*#&!+%%#/0/00"#/0+$(,59 4*#5."%"#/.-/,-&.."1#2*-&0)(#4!+(-&**#/*(//(#-,"9 &%(-%"#<!$*+*"1#=-."#4*#>04*"#4*#>,5."#;%"3%"# "(&#*"&%%/-(1#<%%-!/-%"#)(-&("/!0+%$*"#&.5A%"1# "($%--.1#$%/.."#%$$%#0(#),"".&.#-!0)**"# /0+$(,5&%(-%"#<!$*+*"#"($%--.6#H,""("2..-&?# 5."%"#+.-".0+00"-*1#5."%"#2,5(%"#/*-04%"9 %(#/0-/**"#0+%#2%+//..#&0(0&&%+!*1#**"#<!9 -*#%&%%"1#%(#*("#/!""(0(&!/-%-&*1#**"#$,?-1# $*+*"#-*"**1#40/*#*(/!&&**#-%"1#$(-&.#2!5!!E# /0-/*#@$%(A."#<!$*+*$$%#0"#&!5/*/-(#20+&9 <0++%#&%#*""*&&%#-,""(&#*"&%%/-(1#5."%++%#"%#0*&# &**#&!+(@#B;%2)#CDEDFG6# *"&%%/-(#*""%&!&#B<05#DUEDOG6##H,""("2..-&?#0"# *("*#2*+!!&*#/*-&%%--*#-**&!!"#2!5&*!&%%"1#*"9 !"!!#$%&&()*** 5!)-/*!&%%"#4*#2,5,,&%%"6#H(/-(#2*22(#-,""("9 2..-&?"#4!+(-&*%--**"#&%/%%#4.++%%"#)(-&("$%)/("6# H,""("&!""!-&!-#0"#4!$*+*"2*+%+!/-%"#*(9 H%"#-*$*"#$%)/("#-!04(("#$%(A.&#*+!"2%)("# "0*#+(&!)3("%"#&%/-&(1#40/*#0"#$(".9$!0A0--*6# /*-&%%--*#/.&/%&&("1#-((".#$%)/(--.#$%(++.#0"#*"9 I5A%--.#&0(-&%"#/*"--*#40/*("%"#-**#2!5!*# &%%/-(*"&*$!-#4*#-((".#$%)/(--.#-**$$%#4*&/**# 0$*-&*#2!0+%-&**"1#4*#&!0A*#;%))*"#%&%%"#4!!)(# $*&/*"&%/0*6 -%"1#$(/.#5."&.#2*("**6#H,""("&!""!-&!/-%-9 -*#$%#2!5!$$%#<!$*+*"#-*"*"#*+0--*#&0&&*# (&-%-&.$$%6#J!""!-&*$$%#&%/%$(-%$$%#4*# /!(+)()$0#$/1-+!/+)() &%/%$.&&.#4.&&.$(-%$$%1#-*"*$$%#*4*&!/-%$9 Z+!"#2%)("#$%--!#*+/0(#2.(."#2-*+$(-&*6# $%#4*#/.&&%$$%#&,?&6#J!""!-&*$$%1#%&&.#$%(+9 [(2(++.#/.,&(("#**$!++*#%""%"#$%--!*1#+*!*"&*(9 +.#%(#0+%#(&-%--.$$%#4*#&%/04%$$%#2!0+%-&*# (+&*"*#&*(#$!!"*#*(/*"*#,/-(&,(-%-&(6#Z4*"#$,?&.# 0(/%!&&*#&!++*#;%))*"#/*-04%"#%&%%"6#J!""!-9 ,5&%(-%-&.#)(2(-&.#0"#/!(&%"/("#&!++!&#+!0"&%*# &*$$%1#%&&.#&*)(&-%$$%#<!$*+*"#*)$0*#*+!-&*# 0-*#(&-%#$%--!*6#"#5,.1#%&&.#)(22(#0"#*/&(((9 +022!!"#*-&(6#K%)&*!/-%"#2!L+(/**"("#/*"--*# -%-&(#/.,&?--.1#$!&&*#-*$*++*#0"#-!)!++(-&*1#%&&.# )!/0(+%$$%E#<!$*+*1#-0(&*#$("!&#-,"&("%"1# ,/-(&,(-%"#)(2("#/.,&&?#0"#+.5%-#!"05&!"!&6#"# *)$0(-&!($%"#/*!&&*M#B7!!/#CNECOG 5,.#$!(-&**1#%&&.#,/-(&,(-)(22(/("#0"#%A%++%%"# /.,&?--.6#I/-(&,("%"#)(22(1#40--*#-**&#*(*"#"(9 ++,()$-#)".# $%+&.#&!""!-&**#4!!)(#-("!*#2*("**&#-,""(&#4*# /!!++*#4!!)(#"((5("#-,""("2..-&?"1#0"#%))*&0"# 8!0)(#2)0P%%&&*#<%-*4*#-*(#".5A.#;%))*"# *-%#%)(&,(-%-&(#-(&/%(&.#5%+$*-,"&%4.#*-&**"M# /()//*!A%"#&%$22%+(--.6#<!$*+*"#+.-".0+0"# 2,5,,-#-*(#5."%&#*+(&&*$**"#4*#&!""!-&*$**"# -,"&("-.E#K0(#$("!*1#$(".#5!/!"M#Q("!++*#0"# 2+%+)$-+&)#&- -**-&*(-%&#5!!+%&1#4*#-**-&*(-%&#5!!+%&#0"#/*"9 :)(-&(++(-,,-1#40--*#-,""("&!""!-&!-#4*#-,"9 -*++*1#40"/*#/%-/%++.#%+."1#4*#",&#$("!"#-(+$."(# "("2..-&?#-**#0++*#*/&(((-%--*#9#-%/.#,+%(-%-9 0*&#".5"%%&#:!"("/**"1#;%))*"#H%L*0&("6# -.#%&&.#,/-(&,(-%--.#9#/.,&?--.1#0"#&!)*++(-&*#4*# B<%-#RESG#Q!&&*#<!$*+*#%(#&*5&0"!&#<%-*4*"# )%*+(-&(-&*#/)(-&(++(-,,&&.6#H((".#(5$("%"#-**#0++*# 5!//!*"6#;."%++.#0+(#)*&/*(-!#0"3%+$**"E# (5$("%"E#<%%-!/-%"#*"&%%/-(*"&*$!-&*#4*&/!9 H(++0("#,/-(#-%)*P%(-&*#+%"-(#+!0/-%"(#/.A%--.."# *-&(#/*(2***#4*#&*)(&-%*#9#4*#<!$*+*#-**#0++*# 5%5/!*#5((+(1#40"/*#5."#0+(#0&&*"!&#2(5A%(++.# <!$*+*E#2,5.1#$!&&*#*"&%%/-(*"&**#4*#+*!2(*-# !5)(*+&&*)(+&*6#;."#/0-/%&&(#-(++.#$("!"#5!!+(*9 >0(/*"-*#-0(&!-/!0+%$*"#&.5A%"6#[(22(#*!&&**# "(#4*#-*"0(E#99#:*&-01#&.$.#0"#/0-/%"!&#5!!+(9 $%--!(%)*-&*#$!(-&*$**"E#Q("!"#2*(//*"(#0"# *-(1#-("!"#-,,++(-,,&%-(#0"#20(--*#4*#-,"&(-(#-09 &.--.1#-0(&%&&!"*#-,"&(-%".#;%))*"#/*-04%"# (&%&&!#B<%-#RER9TG6#Q%#&(%A.$$%1#%&&.#)((&&..# %A%--.1#%(#0$*"#5!)-/*!&%"(1#**"#<%%-!/-%"# /!!$!!-#&*22**#L*/&%%)(&6#J.--.#%(#0++!&#/!(9 :)(-&!/-%"#&.5A%"6#8.("#)(22(#*+$(-&**#$%(A.&# &%"/**"#/,-,$,-#TUU9+!!"#%:)#A%-("V0("&(9 /.,$.."#-,%$$.++%#<!$*+*"#-*+*(-!!/-(("1# &%/"((/*-&*1#**"#-((&.1#$(-&.#5((+(#0+(#2%).(-("6# -*"*"#4*#%5&00++(-%"#+(&!)3(**"6 W5)(*+&&*)("#5((+(#0+(#0++!&#,5&%,A%--.#-,"&(!59
 11. 11. 11 Saarna Kartta”Varför en bekännelse – vi har juBibeln?” av prof. Ingemar Öberg, Luleå ”Det är i sökandet efter det gen och evangelium, som nelse och Bibel står här i när-autentiska kristna evangeliet bekännelsen har sin legitima- maste förbindelse med varan-och i värnet mot det som är en- tion. Och det är därför som dra. De är båda bärare av detsidigt, halvsant eller direkt Skriften och bekännelsen är apostoliska evangeliet. De sam-falskt, som kyrkans bekännelse hänvisade till varandra. Evange- lar det som kyrkan från tid till tidvuxit fram och har sin grundläg- lium ges genom Skriften, och skall bära fram till världen...gande funktion. Det är helt en- bekännelsen samlar och vittnar Bekännelsen samlar och bety-kelt nödvändigt, att de subjekti- om detta evangelium. Skriften gar det bärande i kristen tro. Bi-va eller tillfälliga tolkningarna får allena är källa och yttersta norm beln är i sig själv nog, kundeett korrektiv. Och här kommer för den sanna bekännelsen. Å man säga, men för människanssom jag ser det bekännelsen in. andra sidan har arbetet med skull och för att hon skall se Bi-Bekännelsen hör samman med bibeltexterna en vägvisare i belns ärende klart, behövskyrkans månhet om att rätt för- bekännelsens summering av bekännelsens hjälp. Bibeln är istå det apostoliska evangeliet, kyrkans tro. I denna helhetssyn sig klar, men människan ser inted.v.s. det som församlingen, tas bekännelsen på allvar som alltid klart. Här är bekännelsendess lärare, undervisning etc., hjälp vid skriftförståelsen, sam- en god vägledare in i Skriftensskall proklamera och är bundna tidig som bekännelsen är ställd ord.”till. Det är endast genom att ut- under Skriften och från tid till tid (Från SLEF:s hemsidor)trycka den apostoliska sannin- prövas inför Skriften ... Bekän- Den
nicaenska
trosbekännelsen Jag
tror
på
en
enda
Gud,
allsmäktig
Fader,
skapare
av
himmel
 och
jord,
av
allt
vad
synligt
och
osynligt
är;
 och
på
en
enda
Herre,
Jesus
Kristus,
Guds
enfödde
Son,
född
 av
Fadern
före
all
tid,
Gud
av
Gud,
ljus
av
ljus,
sann
Gud
av
 sann
Gud,
född
och
icke
skapad,
av
samma
väsen
som
Fadern,
 på
honom
genom
vilken
allting
är
skapat;
som
för
oss
 människor
och
för
vår
salighets
skull
har
stigit
ned
från
 himmelen
och
tagit
mandom
genom
den
Helige
Ande
av
 jungfrun
Maria
och
blivit
människa;
som
ock
har
blivit
för
oss
 korsfäst
under
Pontius
Pilatus,
lidit
och
blivit
begraven;
som
 på
tredje
dagen
har
uppstått,
efter
skrifterna,
och
stigit
upp
 till
himmelen
och
sitter
på
Faderns
högra
sida;
därifrån
 igenkommande
i
härlighet
till
att
döma
levande
och
döda,
på
 vilkens
rike
icke
skall
varda
någon
ände;
 och
på
den
Helige
Ande,
Herren
och
livgivaren,
som
utgår
av
 Fadern
och
Sonen,
på
honom
som
tillika
med
Fadern
och
 Sonen
tillbedes
och
äras,
och
som
har
talat
genom
profeterna;
 och
på
en
enda,
helig,
allmännelig
och
apostolisk
kyrka.
Jag
 bekänner
ett
enda
dop,
till
syndernas
förlåtelse
10]
och
 förväntar
de
dödas
uppståndelse
och
den
tillkommande
 världens
liv.
Amen. Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter
 12. 12. 12 Saarna Kartta Pitkäperjantain ja pääsiäisen lahja jaetaan eteenpäinRyhmämatka Pietariin ja JaamaanBussimatka Inkerin kirkon Jaaman seurakunnan 15-vuotisjuhlaan tehdään27.-30.5.2011Matkalla tutustumme Inkerin kirkon Kelton koulutuskeskukseen, osallistumme Jaaman seurakunnanjuhlaan ja niiden yhteydessä oleviin seuroihin. Vierailemme vanhainkodeissa ja osallistummenuorteniltaan Jaaman kirkossa. Tutustumme myös Jaaman ja lähiseutujen lisäksi Pyhän Mariankirkkoon Pietarissa sekä teemme kävelyretken Talvipalatsin aukiolle.Yöpyminen: Kelton koulutuskeskus (yksi yö), Kingiseppin hotellissa (kaksi yötä).Matkan hinta, n. 270 euroa. Hintaan sisältyy matkat, viisumi, yöpymiset ja ruokailut Venäjän pu-olella. Ilmoittautuminen 15.4. mennessä: Vesa Pöyhtäri, 044-2175410 Aulis Tupeli, 050-3421650 Saarna Kartta TOIMITUS: Vesa Pöyhtäri, pt., pastori, lähetysrengastyöntekijä, LFF; Tapani Vähäkangas, painotyöntekijä. Tilaukset, materiaali, kommentit, vinkit ja tiedustelut: vpoyhtari@hotmail.com, 044-2175410

×