Helmikuun 2012 saarna kartta

708 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Helmikuun 2012 saarna kartta

 1. 1. Saarna Kartta HELMIKUU 2012, 3.VSK. EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTOJA UUTISIA Sisällys:Valon ja pimeyden välinen taistelukirkossaHelmikuun evankeliumitekstien seli-tykset, 4-7Laestadius: Laskiaissunnuntaina 1853Mikä on jumalanpalvelus?: Evankeli-umiHistorian siipien havinaaLiitonarkkiLähetysmailtaMuut lehdet Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me me- nemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet an- netaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syl- jetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." (Luuk. 18:31-33)
 2. 2. 2 Saarna KarttaSaarna Kartta Valon ja pimeydenLehden tarkoitusksena on palvellapappeja, saarnaajia, pyhäkou-lunopettajia ja evankelistoja julis-tajantehtävässään syventymällä välinen taistelu kir- kossakirkkovuoden mukaisiin Raama-tun teksteihin, kristinoppiin sekäajankohtaisiin kysymyksiin. Myösmaailmanlaajuinen lähetystyö onlehden kiinnostuksen kohde. Kuopiossa valmistaudutaan piis- lausuu hyvin selvästi, että “SuomenToimitus panvaaliin. Vaalivankkurit ovat jo evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitäPäätoimittaja liikkeellä ja tälläkin kertaa panok- kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan py-Vesa PöyhtäriRaitalantie 3 set ovat suuria raamatullisen uskon hään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin90650 Oulu säilymisen kannalta. Tällä kertaa profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja jokaAvustaja on kysymykseen noussut suhde on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskon-Tapani Vähäkangas, Hel- uskontunnustukseen, onko se tunnustuksessa sekä muuttamattomassasinki “totta” vai vain “periaatteessa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luteri- totta”. Näemme kirkon surullisen laisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan ote-Julkaisija: Vesa Pöyhtäri kehityksen. Ensin kaadettiin käsitys tuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korke- paimenvirasta hyväksymällä nais- impana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojenLehti on ilmestynyt vuodesta pappeus. Sen mukana hyväksyttiin periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on2010 monisteena sekä netti- näkemys, ettei Raamattu enää voi tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sananlehtenä. mukaan.“ (Alleviiv. VP). Kristuksen kirkko on ratkaista kirkon päätöksiä. Sitten hyväksyttiin homoseksuaalisuuden tähän päivään asti perustanut oppikäsityk-Ilmestyminen: kuukausilehti harjoittamisen synnittömyys ja nyt sensä edellä sanotun mukaisesti Raamat-Tilaukset: ajetaan alas uskontunnustusta. tuun. Jo rippikoulussa opetettiin näin.Hinta: Vuosikerta 25 e Nälkä kasvaa syödessä. Kirkolla ei ole mitään muuta oikeutta sanoaLähetysrenkaan jäse- opin asioista mitään muuta kuin toistaa sitänille ilmainen oppia, jonka Kristus on sanassaan antanut ja Uskontunnustukseen pitäytyvät044-2175410 välittänyt meille pyhien apostoliensa kautta. ehdokkaat vaaraksi Kuopiossa?vpoyhtr@hotmai.com Uskontunnustukset on lausuttu ainoastaan Kuopin hiippakunnan dekaani (pääsihteeri) sillä auktoriteetilla ja perustalla, että ne pe-Vesa Pöyhtäri on Suomen Sakari Häkkinen on ilmoittanut, että ne kris- rustuvat suoraan Jumalan ilmoitukseen.evankelis-luterilaisen kirkon tityt ovat juuttuneet antiikin maailmakuvaan,pastori. Hän työskentelee jotka pitävät Raamatun ihmeitä “todellisinalähetysrengastyöntekijänä historian tapahtumina”. Itse hän ei usko Kris- Mitä Kuopion hiippakunta tekee?järjestössä LFF. Hänen taus- tuksen neitseestäsyntymiseen. Samoin hänen Dekaanin lausumat edustavat sitä “uskon”taansa kuuluvat järjestöt mukaansa Miikka Ruokasen ja Jari Jokkosen perustaa, johon hän pohjaa toimintansa kir-Lähetysyhdistys Rauhan ehdokkuus on uhka Kuopion hiippakunnalle kossa. Hän ei ilmiselvästi pitäydy kirkko-Sana, Oulun Rauhan Sana, ja kirkolle. “Jolkkonen ja Ruokanen perus- järjestyksen ensimmäiseen ja siten tärkeim-Paavalin synodin tuki ry. televat Raamatulla oppikäsityksiä, mikä on pään pykälään. Kuinka hän voisi johtaa hiip-joiden kanssa hänellä on täysin toisenlainen tapa käyttää Raamattua pakuntaa? Häkkisen asema Kuopion pappienmonipuolista yhteistyötä. (kuin Riekkisellä).” Häkkinen syyttää Ruo- koulutuksesta vastaavana asettaa KuopionLiity Vesan lähetys- kasta, “Myös Ruokanen on kirjaimellisen hiippakunnan jo nyt vaikeaan tilanteeseen.renkaaseen. Rengas toimii tulkinnan kannattaja Raamatun ja uskontun- Häkkinen on kääntynyt uskontunnustusta jaLFF ry:n puitteissa. nustuksen suhteen ja tekee siitä jopa pelas- kirkkojärjestystä vastaan ja normaalitilan-vpoyhtari@hotmail.com tuskysymyksen.“ (Kotimaa24). teessa sitä ei sallittaisi. Kun kirkko ei Vaalin enisimmäisen kierroksen jälkeen on kuitenkaan enää noudata kirkkolakiaan kuin asetelma sellainen, että Häkkinen saa nyt näköjään valikoivasti, voivat seuraukset olla esimiehekseen jomman kumman mitä vain. Nykyisessä tilanteessa en valitetta- edelämainituista “vaarallisista” miehistä. vasti voi odottaa muuta kuin että Kuopiokin tekeen “huoviset” ja toteaa kanteluihin, että “ei aihetta toimenpiteisiin”. Ratkaisu tarkoit- Oppi ja Raamattu erotetaan toi- taisi, että Häkkisen suhtautuminen tunnus- sistaan tukseen hyväksyttäisiin ja pappeja koulutet- Sakari Häkkisen lausahdus Raamatun ja opin taisiin edelleenkin hänen “uskossaan” ja vas- suhteesta on kirkkomme opetuksen vas- toin Kristuksen oppia. Positiivinen arvaukseni tainen. Kirkkojärjestyksen tunnustuspykälä on, että tämän seurauksena Luther-säätiön
 3. 3. 3Kuopion jumalanpalvelusyhteisön täytyy etsiä suurem-pia kokoontumistiloja.Kristittyjen ei tule suostua väärän opin edustajien joh-tamaan kirkolliseen elämään. Herramme määräsi meitä“kavahtamaan” vääriä opettajia (Matt. 7:15). Hän eikehottanut “ymmärtämään”, “odottamaan parempaatilaisuutta” tai “sietämään ja kahvikuppien ääressä moit-timaan”. Kavahtaminen on sitä, ettei mene mukaanväärään oppiin liittymällä niiden opettajiin. Väärät opiteivät elä ilman niiden opettajia ja niihin liittyviä kuuli-joita. Kuopiossa on vaarallinen tilanne. Sama tilanne onjo monissa muissakin hiippakunnissa ja seurakunnissa.Herätysliikkeiden vastuu - tunnustuksel-liset jumalanpalvelusyhteisötUskontunnustusten alasajossa täytyy kristittyjen koro-staa tunnustamista. Herätysliikkeet (mukana myösLuthersäätiö) ovat konservatiivisen ja tunnustuksellisenteologian suojapaikkoja kirkossamme. Tunnustavat papitovat saaneet niiltä kutsut jatkaa papintyötä. Nykyisessäluopumuksen aallossa herätysliikkeiden tulee valmis-tautua ottamaan yhä suurempaa vastuuta rakkaassakirkossamme. Kun hiippakunnallinen työ joutuu tunnus-tuksesta luopuneiden käsiin täytyy herätysliikkeidenottaa papiston koulutus ja seurakuntien tukeminenmukaan työsarkaansa. Tietysti ne voivat tehdä työtäänvain sen kautta, että seurakunnat ja papit vapaaehtois-esti hakeutuvat niiden järjestämän koulutuksen ja tuenturviin.Niissä seurakunnissa, joissa ei voida enää elää raamatul-lista hengellistä elämää seurakuntapapiston turvin, tuleejärjestää tunnustavia jumalanpalvelusyhteisöjä. Etteipimeys lisääntyisi Kuopion hiippakunnassa tai muis- Votiivilaiva. Oulun tuomiokirkko. Kuva: VPsakaan hiippakunnissa tulisi herätysliikkeiden astua nytuskossa askel eteenpäin. Askel tulee ottaa nöyrällä mie-lellä ja rukouksessa vakaasti. Meri on laaja ja purtemmepieni. Jumalan armosta kuitenkin voimme siihen alkaa.Pienetkin kalat ovat ar vokkaita Jumalalle . VP “Kussa  kaksi  taikka  kolme  tulee  kokoon  minun  nimeeni,  siinä  minä  olen   heidän  keskellänsä.”  (Ma%.  18:20) Sentähden  on  saksalainen  sananlasku  tosi:  pimiät  kirkot  ja  valoisat  sydämet.  Sillä   semmoinen  kirkko  on  Abrahamilla  ollut,  jossa  oikea  Jumalan  sana  ja  jumalanpalvelus  on   sijaa  saanut.  Sensiaan  nähdään  meidän  aikanamme  valoisia  kirkkoja,  mu%a  niissä  pimeitä,   melkein  sokeita  sydämiä.  Siis  ei  kaunis  rakennus,  eikä  kulta  eli  hopea  korista  kirkkoa  ja  sitä   pyhäksi  tee,  vaan  Jumalan  sana  ja  puhdas  oppi  eli  saarna.  Sillä  jossa  ihmisille  luvataan  ja   julistetaan  Jumalan  hyvyy%ä  ja  jossa  sydämiä  kehoitetaan  ja  ilahutetaan,  niin  e%ä  he   luo%avat  Jumalaan  ja  häntä  hädässänsä  huutavat,  siinä  on  toDsesD  Herran  temppeli,   vaikka  se  olisi  pimeä  sopukka,  eli  ainoastansa  kumpu  eli  puu.  Sitä  sanotaan  myös  oikeaksi   Jumalan  huoneeksi  ja  taivaan  porDksi,  vaikka  se  on  katoton  avaran  taivaan  alla. M. Luther. Luther-CD, SLEY
 4. 4. 4 Saarna KarttaHELMIKUUN EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTATIETOJAKynttilänpäivä Kristus on ilmoit-Joh. 12:35-36 tanut juutalaiselleKristus, Jumalan kirkkauden kansalle sen lehtima-säteily janjuhlien yhteyteen liittyvän valon yön Nimitys kynttilänpäivä juontaa jälkeen, että hän onsiitä keskiaikaisesta tavasta, että tänä maailman valkeus. Hänsunnuntaina vihittiin vuoden aikana kehottaa vaeltamaankirkossa käytettävät kynttilät. Juhlan niin kauan “kuin teilläraamatullisena aiheena on Jeesus-lap- valkeus on”. Onsen tuominen temppeliin ja jumalalli- vaellettava valossa,nen kirkkaus, joka hänessä tuli ettei pimeys saisi vael-maailmaan ja ilmestyi meille. Siuna- tajia valtaansa, sanoitessaan lasta ja hänen vanhempiaan Jeesus. sa vaan vaeltamaan kohti päämäärää.vanha Simeon ylistää Jumalaa pe- Jos vaeltaessa viihtyy ja saa nauttialastuksesta, jonka hän on valmistanut Pimeässä metsässä vaeltava kul- vaelluksen tuomasta nautinnosta jakaikille kansoille, ja valosta, jonka kija on turvassa, niin kauan kuin sydämen rauhasta se on kaikki Juma-hän on antanut loistaa kansalleen hänellä on valo mukanaan. Siksi on lan lahjaa. Ahdistukset kuitenkin kuu-Israelille. Kirkkokäsikirja vaellettava tehokkaasi, on pyrittävä luvat Jeesuksen seuraajan elämään, kohti määränpäätä niin kauan, kuin nisunjyvän tie on luvattu niin Herral- Käsittelyssä oleva saarnateksti on on valoa riittää. Ehkä taustalla onkynttilänpäivän vaihtoehtoinen saar- ajatus öljylampun kanssa kulkevan le kuin hänen seuraajilleenkin. Ahdis-nateksti. Kynttilänpäivän varsinainen rajalliset mahdollisuudet käyttää lam- tuksen keskellä saamme kuitenkinsaarnateksti on sama jokaisessa vuo- pun nopeasti kuluvaa valoa hyödyk- syödä mannaa aina päivän tarvettasikerrassa. varten. seen. Aikanaan öljy loppuu lampusta Tekstin edellä Jeesus on saanut ja olisi hyvä ehtiä turvaan ennen kuin “Uskokaa valkeuteen”ilmoituksen taivaasta pyydettyään ”pimeys saa teitä valtaansa”. Kun ihmisellä on Jeesus-valo,Isää kirkastamaan nimensä. Tilanne niin Jeesus kehottaa “uskomaan val- Jeesus on tällainen öljyvalo. Hän keuteen, niin että valkeuden lapsiksion alkanut sillä, kun Jeesus on ratsas- on läsnä ja vie kulkijan kotiin saakka.tanut Jerusalemiin ja puhunut kirkas- tulisitte”. Usko Kristukseen on pääa- Kulkijalla ei kuitenkaan ole syytä sia. Aabraham oli juutalaisille uskontumises-taan ja nisunjyvän kuolemas- jäädä huolettomasti vaeltelemaan jata. Jeesus vetoaa opetulapsiaan vi- isä, sillä “Aabraham uskoi Jumalaa, potkiskelemaan kiviä ja tutkimaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudek-haamaan elämäänsä ja palvelemaan kaikkia mielenkiintoisia asioita tien si” (Room. 4:3). Usko Kristukseenhäntä. Palvelukseen asettuminen saa varrella, sillä määränpää on oltavaaikaan, että Isä kunnioittaa heitä. tekee ihmisestä Jumalan lapsen. mielessä ja määränpään saavuttamista “Sillä te olette kaikki uskon kautta Jakeissa 35 ja 36 on voimakas varten Jeesus on tullut valoksi. Valo Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuk-kutsu seuraamiseen. Jeesus on on annettu vaeltamista varten, ei sitä sessa.” (Gal 3:26). Uskolla omiste-elämänsä loppuvaiheen kynnyksellä varten, että henkiö asettuisi erämaa- taan armo ja syntien anteeksiantamus,tehostanut kutsuaan ja toistuvasti han tuntiessaan olonsa turvalliseksi. uskolla omistetaan Kristus sydämeenpyytää ihmisiä seuraansa. Vaikka maailma on Jumalan maailma, ja Kristuksen läsnäolo uskossa on “erämaa” on karhujen ja susien aluet- opetuslapseuden perusta. JumalaValon seuraaminen on Jeesuk- ta ja kaikkien saastaisten henkien. tahtoo, että hän “kirkkautensasen seuraamista. Sieltä on jouduttava pian pois. Jeesus runsauden mukaisesti antaisi teidän, ei opeta meitä viihtymään maailmas-
 5. 5. 5 Saarna Karttasisällisen ihmisenne puolesta, voi- Molemmat vertaukset kertovat lopputulemaa. Puusta on tullut puu-massa vahvistua hänen Henkensä Jumalan valtakunnan laajenemisvoi- tarhan kasveista suurin ja se antaakautta, ja Kristuksen asua uskon masta. Sinappivertauksessa laaje- suojan myös linnuille. Kristus olikautta teidän sydämissänne.” (Ef. neminen on koko ajan ilmi näkyvää, aluksi pieni lapsi Betlehemissä, mutta3:16-17). hapatevertauksessa se on salattua ja kasvoi ja varttui aikuiseksi ja sai ope- tulee ilmi vähitellen kuin varkain.tuslapsia. Lopulta hänen seuraaja- Usko lähettää meidät matkaan. Kummassakin vertauksessa lopputi- joukkonsa ulottuu koko maanpiiriin.Vaellus on uskon hedelmää, jotakin lanne on sama, kasvi on tullut Suuruudestaan ja levittäytyneisyyde-mikä seuraa uskoa sen luonnollisena suureksi, jopa niin suureksi, että lin- stään huolimatta he ovat yksi yhtei-osana. Vaelluksen ajalle Kristus on a- nut tulevat ja löytävät suojan poika- nen Kristuksen ruumis ja näkyy puu-settanut hyvänä paimenena keidas- silleen sen oksilta, hapate on vähitel- tarhassa komeana. Sinapin siemen onpaikkoja, levähdykseen ja voimen len hapattanut ympäristönsä ja saanut Kristus, joka on kasvanut suureksi jalataamiseen. Näille paikoille hän on aikaan muutoksen. Hapate on valloit- hänen suojistaan hakevat turvaa myösedeltäkäsin asettanut sanansa ja sak- tanut puolelleen koko taikinan. pakanakansat. Kristus eli Jumalanramenttinsa vaeltajan virvoitukseksi. valtakunta on kaunis katsella, kunViisas vaeltaja tietää, että ilman näitä Lenskin mukaan sinappikasvi on sitä katsoo uskon silmillä. Jumalanpaikkoja ei vaellusta jaksa loppuun mahdollista käsittää Kristukseksi. sanassa on Kristus, kasteen vedessäasti. Kristus suurena suun- on Kristuksen veri ja eh-nistuskartan reittimestarina toollisella syömme hänenon määrännyt myös levon ruumiinsä ja verensä sak-hetket ja paikat. ramentillisesti. Kaikki tämä on Kristuksen ruumiin näkyvillä olem- ιχθυς ista tässä maailmassa, Jumalan pellossa. SenSexagesimasunnuntai luota saa turvan, kun ot-Jumalan sanan kylvö taa vastaan kutsun käydäMatt. 13: 31–33 mukaan. Tämän sunnuntain, Linnut nähdään Raama-sexagesiman (= tussa yleensä pahan ver-kuudeskymmenes), evanke- tauskuvana. Tässäkin neliumiteksteissä puhutaan on ymmärrettäväJumalan sanan kylvämis- pakanoiksi, jotka tulevatestä. Jeesus on kylväjä, Jumalan valtakuntaan jamutta myös hänen opetus- löytävät suojan senlapsensa on lähetetty uskol- piiristä. Vertaus muuttaalisesti kylvämään sanaa l o p p u t u l e m a n p o s i-luottaen siihen, että Jumala tiiviseksi. Pakanatkinantaa aikanaan kasvun. ovat lopulta hyviä, kun he(Evankeliumikirja) tulevat Jumalan valta- kunnan piiriin. Tämä voi- Sinappi kasvina voi daan nähdä myös van-Thurénin tietojen mukaan Kristuksen ajallinen elämä oli lopul- hurskauttamisopin valossa. PakanatGalileassa hyvissä olosuhteissa kas- takin vain täysi tappio, kun sitä tar- ovat tietysti itsessään pahoja ja kuu-vaa jopa kolmimetriseksi. Sinappi kastellaan inhimillisillä silmillä. luvat ”saastaisiin kansoihin”. Niidenkuuluu vihanneskasveihin. M i t ä ä n s a n o m a t t o m a s t a m a a i l- täytyy päästä itseään parempaan seu- Jeesuksen puhuu vertauksessaan mankolkasta, puusepän perheeseen raan, että ne voisivat muuttua jayhdestä siemenestä. Päinvastoin kuin syntynyt poika saa muutamia seuraa- saada itseensä pyhyyttä. Sinappikas-kylväjävertauksella, jossa siementä jia ja lopulta hänet otetaan kiinni ja villa on vertauksessa se ominaisuus,heitettiin kourittain, tässä vertauk- surmataan julkisesti pakanoiden toi- että se voi antaa suojan itsessään pa-sessa mies otti ja kylvi yhden sieme- mesta. Kannattajat pakenevat pai- hoille ja tehdä heistä hyviä. Kasvinen peltoonsa. Kylväjävertauksessa kalta. Jeesuksen maanpäällinen elämä ikään kuin antaa oman pyhyytensäsiemen tarkoitti Jumalan valtakunnan ei ollut Baabelin torniin verrattava näille linnuille. Linnut luetaan hy-sanaa, tässä vertauksessa siemen on näyttävä menestystarina ennen viksi asuinpaikkansa tähden.itse Jumalan valtakunta. Sama ajatus tuhoaan, vaan tappiosta toiseen Vertauksesta voi nähdä myöson vertauksessa hapatteesta. Hapate kulkemista. Vähäpätöinen alku oli kuitenkin vasta alku. On tarkasteltava merkityksiä, jotka liittyvät sinappi-on Jumalan valtakunta.
 6. 6. 6 Saarna Karttakasvin ominaisuuksiin. Kasvin hyö- malan valtakunta on hapate, joka Laskiaissunnuntai (Esto mihi)dyksi käytettävä osa, sen siemen, on panee taikinan käymistilaan. Lopputi- Mark. 10: 32-45väkevä ja jopa polttava. Jumalan val- lanteessa koko taikina on voitettu Jumalan rakkauden uhritietakunta polttaa jäsenistään synnin happamaksi.saastaa ja antaa terveyttä. Sunnuntain suomenkielinen nimi Vertauksessa ei kerrota valmistet- Ennen kuin kasvin siemenestä tiinko taikinasta kakkuja vaai leipää. tulee paastoon laskeutumisesta. Piansaa sen sisältämän hyödyn on se Asia voi olla merkityksellinen sen alkaa yksinkertaisten elämäntapojen,ensin murskattava, jolloin se vapaut- tähden, että vaikka happamuus oli itsekieltäymyksen aika. Sunnuntaintaa ominaisuutensa käyttäjänsä hyö- polttoruhrissa paha ja erikseen kiel- latinankielinen nimi esto mihi (= oledyksi. Kristus antoi itsenä uhriksi, letty asia (3 Moos:2:11), happamet minulle) on puolestaan saatu päivänhänet surmattiin, mutta juuri tämän kakut kuitenkin nimenomaan mainit- vanhan antifonin alkusanoista (Ps.tähden on syntisillä parannus hänen tiin kiitosuhriksi ja uutislahjaksi (3 31: 3).haavoissaan - ”hän on haavoitettu Moos. 7:13-14; 23:17). Vertauksessa Jeesuksen julkinen toiminta saa-meidän rikkomustemme tähden, run- voi nähdä ajatuksen, että Jumala, vuttaa käännekohtansa. Vaellus Jeru-neltu meidän pahain tekojemme täh- naisen hahmossa, valmistaa maail- salemiin, kohti kärsimystä ja kuole-den. Rangaistus oli hänen päällänsä, masta kiitosuhrikakkuja ja uutislah- maa, alkaa. Mutta juuri tällä tielläettä meillä rauha olisi, ja hänen haa- joja. Hän luo hapatuksen avulla uutta Ihmisen Poika kirkastetaan. Jumalal-vainsa kautta me olemme paratut.” tekemällä maailmasta sitä, mitä var- linen rakkaus voittaa antaessaan it-(Jes. 53:5). ten hän sen alun perin loi, mutta joka sensä alttiiksi kuolemaan asti. Tarvit- menetti yhteyden leipojaan ja taikina semme silmiemme avautumista, jotta Kasvin kasvuvoima on sen sie- saattoi jäädä vain raakileeksi ja te-menessä. Siemenen on ”kuoltava” näkisimme, miten Jeesus kärsii kijälleen hyödyttömäksi.nisunjyvän tapaan, että kasvuvoima meidän puolestamme ja koko maail-pääsee oikeuksiinsa ja täyttää Juma- Hapanta taikinaa – juurta – man puolesta. Vapahtaja kysyy myöslan tahdon. Sinappikasvin siemen on säilytettiin vedessä. Sieltä se otettiin meiltä itsemme alttiiksi antamistahyvin öljypitoinen. Öljyä käytetään käyttöön ja sekoitettiin taikinaan. Jeesuksen seuraamisessa. (Evankeli-muun muassa ruoan laitossa sekä Kreikankielen verbi egkrypto merkit- umikirja)myös parantamaan sairauksia. Pyhän see kätkemistä. Nainen kätki hapat- Eräänlaisen teologisen taustanHengen vertauskuva on öljy. Kristuk- teen taikinaan, kaivoi sen sinne tälle evankeliumikappaleelle luosen kuoleman ja ylösnousemuksen sisään. Sinapinsiemenvertauksessa Jeesus-lapsen kantaminen Herranjälkeen, siis sen jälkeen kun hänen siemen tuli kätkeä maahan, jotta se eteen temppeliin. Luukas kertoo, ettäelämänsä “murskattiin” ja hän nousi olisi itänyt ja kasvanut, hapatever- hänen vanhempansa ”veivät hänetylös, hän vuodatti öljyn eli vuodatti tauksessa hapate kätkettiin eli hau- ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänetPyhän Hengen seurakunnan ylle. dattiin taikinaan. Kätkeminen sai ai- Herran eteen - niinkuin on kirjoitet-Pyhä Henki vahvistaa, maustaa ja kaan hapatteen heräämisen ja se alkoi tuna Herran laissa: "Jokainen mie-parantaa kristittyjä Kristuksen muuttaa ympäristöään. Tämä voidaan henpuoli, joka avaa äidinkohdun,lähettämänä apuna. nähdä vertauskuvana Kristuksen luettakoon Herralle pyhitetyksi" ylösnousemusvoimasta. KristusksenHapatuksesta kiitosuhrikakkuja (Luuk. 2:22, 23). Temppeliin tuomi- henkilökohtainen happamuusvoima Raamatun kielenkäytössä hapatus sen syy on Mooseksen lain säädös eli nostovoima saa aikaan myöson yleensä pahan vertauskuva. Usko- esikoisen kuulumisesta Herralle (4 saman nostatuksen meidän kuole- Moos. 3:12,13). Miespuolisenvia kehotetaan perkaamaan pois it- vaisessa ruumiissamme. Meidät esikoisen paikka oli temppelissä Her-sestään vanha hapatus, Jeesus varoit- herätetään hengellisestä kuolemastataa fariseusten hapatuksesta jne. ran palveluksessa. Muiden Israelin uuteen elämään Kristuksessa.(Matt. 16:6; Luuk. 12:1; 1 Kor. 5:8). heimojen tuli lunastaa esikoisensa Saamme itseemme Kristuksen hap-Tällä kertaa Jeesus käyttää hapatusta temppelipalveluksesta lunastusmak- pamuuden ja meistä tulee uudis- sulla, jolla kustannettiin leeviläistenkuvaamaan positiivista asiaa, ”Tai- leipätaikina ja saamme hapattaa et- palvelus heidän sijastaan (4 Moos. 3).vasten valtakunta on hapatuksen kal- eenpäin alkuperäiseltä happamuudentainen”. Jeesuksen tarkoittaman hyvä Joosef ja Maria toivat Jeesuksen lähteeltä saamaamme hapatusta. Ol-asia on hapatuksen kyky levittää temppeliin kuukauden ikäisenä, py- emme saaneet sen lahjaksi, ilmanvaikutustaan ympäristöönsä. hittivät hänet Herralle kuuluvaksi ja omaa ansiotamme, me jaamme sitä lunastivat hänet vapaaksi temppeli- Vertauksessa on kolme element- lahjana myös eteenpäin. palveluksesta. Jeesus kannettiin ”ylöstiä: nainen eli taikinan valmistaja, Jerusalemiin” vanhempiensa käsillä.hapate ja taikina. Taikina on kohde, Hänet annettiin Herralle.jossa täytyy saada muutos aikaan, ιχθυςettä siitä tulee se, mitä varten se on Tämän päivän evankeliumikap-olemassa. Taikina on maailma ja Ju- paleessa Jeesus kannetaan ylös Jeru-
 7. 7. 7 Saarna Kartta Jeesus on lähestymässä suurta oikeudenkäyntiä. Tämä oikeudenkäynti ei ole ylipappien ja Pilatuksen edessä käytävä oikeudenkäynti, vaan Jumalan edessä käytävä oikeudenkäynti, jossa Jeesus saa kannettavakseen maailman syn- nin. Apostoli kuvaa tätä sanomalla, että ”Jumala teki hänet synniksi” (2 Kor. 5:21). Muutaman päivän kulut- tua Jerusalemissa tapahtuu sellaista, jolla on jopa fyysisesti kosmiset mit- tasuhteet, kun maa järisee, aurinko pimenee ja kuolleita nousee haudois- taan. Jumala on läsnä sellaisella ta- valla, että pyhä hetki ulottaa vaiku- tuksensa jo hetkeen jossa he alkavat nousta kohti Jerusalemia. Jeesus ilmoittaa opetuslapsilleen etukäteen tarkoin mitä hänelle tapah- tuu. Matteus ilmaisee tämän siten, että lukija ymmärtää Jeesukselle ol- leen tavallinen ja toistuva tapa koota opetuslapsensa ”oppitunnille”. Ope- tuslapsikoulun kolmannen vuoden viimeiset kurssit ovat käynnissä. Opettajassa ei ole vika, kun kaksi opetuslasta, veljekset Jaakob ja Jo- hannes, Sebedeuksen pojat, tulevat Jeesuksen luokse ja siirtyvät JumalanP. Marian kirkon alttari. Boden. Kuva:VP Pojan kuolemasta ja ylösnouseuk- sesta pidetyn oppitunnin jälkeensalemiin Pyhän Hengen käsivarsilla. joka keskeyttäisi toimituksen. Jeesus hankkimaan itselleen etuja tulevassaHurskaan mielikuvituksen avulla kantaa itse ristinsä ”alttarin” puiksi. valtakunnassa. Tässä vaiheessa vielävoisi sanoa, että Pyhän Hengen Evankeliumissa mainitaan ope- opetuslapset us-kovat Kristuksenläsnäolo oli se pyhän tunto, joka sai tuslasten ja heidän perässään kuninkuuteen ja haluavat olla saa-opetuslapset hämmennyksiin ja seu- massa siitä osansa, mutta kohta heraajat pelkäämään (ks. selitys kulkevien ”hämmennys” ja ”pelko”. Kyseessä ei ole vain uuden tilanteen kaikki juoksisivat Jeesuksen vangitsi-myöhemmin). Jeesus antaa itsensä joita karkuun. Kysymys ei ollut tava-uhriksi, joka kannetaan alttarille tuoma inhimillinen hämmennys, jol- laiseen ihminen joutuu, kun joutuu ton ja muutkin ovat samaa aihettaHengen käsivarsilla toimittamaan uuteen ympäristöön tai vieraaseen pohtineet. Kysymyksen suoruus jasovituksen koko maailman syntien röyhkeys aiheuttaa närää toisissa.edestä, ei kuitenkaan Jerusalemin tilanteeseen, jonka askelmerkkejä hän ei ennalta tiedä ja aavistaa virheas- Pietari on vähän aikaisemmin kysy-temppelissä (jonka palveluksesta nyt, mitä saamme siitä (palkkiota)hänet oli vapautettu) vaan ”ulkopu- keleen vakavuuden. Opetuslasten hämmennyksessä on syvempi juuri. että o-lemme seuranneet sinua. (En-olella leirin”, läheisellä rikollisten Kyseessä on Jumalan läsnäolon nen Getsemanea Pietari vielä tahtooteloituspaikalla. Vanhan testamentin korostaa uskollisuuttaan - ”vaikkavertauskappale voisi olla myös Ii- vaikuttaman vavistus ja ahdistus (Thuren). Jeesuksessa on tullut ilmi muut kieltäisivät...”.) Nyt vainsakin uhraaminen (1 Moos. 22). Siinä jatketaan samasta aiheesta. NäinIisak saa kantaa omat puunsa alttar- jotakin uutta. Hänen puheensa ovat jo kääntyneet kohti Jerusalemia ja siellä alkuseurakunnan tulevat tukipylväätille, jolla hänet uhrataan. Uhraajana tapahtuvia viimeisiä asioita. Jeesuk- Pietari, Jaakob ja Johannes palau-oli hänen isänsä Aabraham. Vuori on tetaan maan pinnalle ja heille ope-sama, Moorian vuori, jolle Jerusalem sen sanojen on täytynyt tuoda tilan- teeseen Jumalan läsnäolon aivan eri- tetaan seurakunnallisen johtajuudenon rakennettu. Aabrahamin uhritoimi- periaatteita. Seurakunnassa suurin ontus keskeytettiin. Kun Jumala antaa tyisellä tavalla, joka on aiheuttanut kyseisen pelon. se joka palvelee ja arvok-kainta onpoikansa sovitusuhriksi, ei ole ketään uhrautua toisten edestä. Näin Her-
 8. 8. 8 Saarna Karttarakin tulisi tekemään ja opetuslapsilta Markuksen evankeliumissa sano- kaikki ovat tehneet syntiä.” (Room.odotetaan samaa. taan, että Henki ajoi Jeesuksen 5:12). erämaahan. Sana ajoi on kreikan kie- lessä ekballoo, heittää, pakottaa, ajaa, Jeesuksen kiusauksissa oli sama jättää. Tekstiyhteys antaa aihetta juoni. Hänelle esitettiin Jumalan ιχθυς sanan kohtia, joiden perusteella nähdä tapahtuman jopa voimakkaana pakottamisena tai heittämisenä. Jee- hänen tahdottiin tekevän eri asioita.1. paastonajan sunnuntai (Invo- suksella ei ollut muita mahdollisuuk- Teot olisivat olleet ikään kuin sanancavit) sia, Jumalan Henki otti hänestä val- testaamista. Se taas olisi ollutJeesus, kiusausten voittaja lan ja vei hänet erämaahan. Tämä epäuskon syntiin lankeamista. KaikkiMark. 1: 12-13 tapahtui sen jälkeen kun Henki oli näytti hengelliseltä ja raamatulliselta, laskeutunut hänen ylleen kyyhkysen onhan Jumalakin kehottanut koette- “Henki ajoi Jeesuksen autiomaa- muodossa Jeesuksen kasteen yhtey- lemaan hänen uskollisuuttaan (Mal.han. Neljäkymmentä päivää hän oli dessä. Henki otti aktiivisesti osaa 3:10). Erämaan tapauksissa se olisiautiomaassa Saatanan kiusattavana. Jeesuksen tehtävään syntien sovitta- kuitenkin merkinnyt sananHän eli villieläinten joukossa, ja en- jana ja sijaisuhrina. Ensimmäisenä kieltämistä ja tulkinnankelit pitivät hänestä huolta.” tehtävänä oli läpäistä itsensä Per- hyväksymistä. Jeesus Jumalan Poika olisi langennut samaan lankeemuk- Aikanaan kysyttiin, miksi Juma- kleen asettamat kiusaukset.. seen kuin ensimmäinen Adam. Jeesuslan töytyi tulla ihmiseksi. Anselm Henki tahtoi tehdä Jeesuksesta ei kuitenkaan langennut. Hän käänsiCanterbulryläinen kirjoitti aiheesta armahtavan ylipapin. Armahtavaksi lankeemusten historiankirjankin, jossa hän esitti ajatuksen ihminen tulee, kun hän joutuu samoi- suunnan.”Mutta armolahjan laita eiJumalan oikeudenmukaisuuden hin koetuksiin kuin toisetkin. Hän saa ole sama kuin lankeemuksen; sillävaatimasta sovituksesta ja ajatuksen kokemustensa kautta nähdä, miten joskin yhden lankeemuksesta monettämän sovituksen toimittavasta ju- herkästi ihminen lankeaa ja voi jou- ovat kuolleet, niin paljoa enemmänmalihmisestä.. Samaan aiheeseen tua eksyksiin. Uuden liiton on Jumalan armo ja lahja yhden ih-liittyy myös tämän sunnuntain tekstin ylimmäisenä pappina Jeesus osaa misen, Jeesuksen Kristuksen, armonäärellä nouseva kysymys, miksi Jee- armahtaa veljiään ja sisariaan, jotka kautta ylenpalttisesti tullut moniensuksen täytyi joutua Perkeleen kiu- joutuvat Perkeleen ansoihin. Armoa osaksi.” (Room. 5:15).sattavaksi erämaassa? Tähän antaa ja armahdusta tarvitaan niille, jotkameille vastauksen sunnuntain episto- lankeavat. Ilman lankeamisia ja Jeesus, toinen Adam, ei langen-lateksti: ”Armollisen Jumalan tahto heikkoutta ei tarvittaisi armahtamista. nut. Näin hän tuli uskolliseksioli, että Jeesuksen oli kärsittävä ku- Kristuksen koulutus erämaassa on ylimmäiseksi papiksi. Uskollisuus onolema jokaisen ihmisen puolesta. rohkaisu meille lankeavaisille pai- uskollisuutta lähettäjälleen jaNiinpä hänen oli tultava joka suht- menille ja seurakuntalaisille siitä, että lähettäjän määrittelemälle tehtävälle.eessa veljiensä kaltaiseksi, jotta meillekin on armo. Saatana yritti määritellä tehtäväähänestä tulisi armahtava ja uskollinen uudelleen kuten paratiisissakin jaylipappi ja hän voisi Jumalan edessä Vaikka tekstissä ei sitä suoraan saada Jeesusta juoneen mukaan,sovittaa kansansa synnit. Koska hän mainita, emme tee väärin, jos kat- mutta hän ei langennut. Hänen voi-on itse käynyt läpi kärsimykset ja somme Jeesuksen joutuneen näihin mansa oli Jumalan kirjoitettu sana.kiusaukset, hän kykenee auttamaan ensimmäisiin kiusauksiin, jotka voi- Hän ei alkanut keskustella ja poh-niitä, joita koetellaan.” (Hepr. 2: 9, daan nähdä hänen pääkiusauksinaan, diskella saatanan kanssa. Hän ei ve-17-18 ) sen vastakuvana, mitä paratiisissa donnut edes omaan asemaansa Juma- tapahtui. Tähän ajatukseen johdattaa lan Poikana, vaikka hänkin on sanan Jumalan suunnitelmassa kaiken Roomalaiskirjeen viides luku. En- lähde ja ”kirjoittaja”, vaan perus-takana oli syntien sovittaminen simmäiset ihmiset, Adam ja Eeva, tautui siihen sanaan, jonka hän onuhraamalla Jeesus ihmisten sijasta. joutuivat kiusauksiin, Saatanan aset- kerran antanut ihmisille. Tätä on usk-Kyetäkseen suorittamaan uhrin hänen tamaan hengelliseen ansaan. He eivät ollisuus.tuli tulla ”joka suhteessa veljiensä siitä selvinneet, vaan katsoivat Saata-kaltaiseksi”. Veljiensä kaltaiseksi nan tarjoaman raamatunselityksentulemisen tarkoitus ei ollut ainoas- paremmaksi kuin sen, mitä Jumala olitaan kyky suorittaa uhri. Sen tarkoi- sanonut. He vaihtoivat sanan tulkin-tuksena oli myös vaikuttaa Jeesuksen taan ja vetivät ihmiskunnan ylle ran-ylimmäispapillisen viranhoidon gaistuksen. ”Yhden ainoan ihmisensisältöön. Heprealaiskirjeen kohtaa teko toi maailmaan synnin ja synninmainitsee ominaisuudet armahtava ja mukana kuoleman. Näin on kuolemauskollinen. saavuttanut kaikki ihmiset, koska
 9. 9. 9 Saarna Kartta Laestadius HUUDA JEESUSTA AVUKSI Tien vieressä istuu monta sokeaa raukkaa, jotka huutavat,vaikka suruton kansa käskee heidän vaieta. Enemmän onkuitenkin niitä, jotka eivät huuda ollenkaan, vaikka he kuule-vat, että Jeesus Nasaretilainen kulkee ohi. Muutamat sokeatraukat kuulevat kyllä kohun, kun väki- joukko pelkkää uteli-aisuuttaan seuraa Jeesusta, mutta he eivät silti huuda häntäavuksi. Toiset taas kuulevat, että Jeesus Nasaretilainen kulkeeohi, mutta huutavat vasta sitten, kun Jeesus on mennyt niinkauas, ettei hän kuule heidän surkeaa huutoaan. Kuka tietää,kuinka kauan Jeesus Nasaretilainen on kuuloetäisyydellä.Kenties hän on mennyt jo niin kauas, ettei hän enää kuulesokean raukan huutoa. Huuda nyt, sokea raukka, ennen kuin Jeesus menee ohi jaennättää niin kauas, ettei hän enää kuule huutoasi. Huuda nyt,sokea raukka, kun hän on vielä kuuloetäisyydellä. Pian hänmenee meidän kiittämättömyytemme tähden niin kauas, etteihuuto enää kuulu. Jeesus, Daavidin poika, armahda tätä sokeaa raukkaa!Avaa hänen silmänsä, että hän saisi näkönsä, ennen kuinhänelle tulee ikuinen sokeus. Kuule, sinä suuri Silmälääkäri,kaikkien sokeiden raukkojen huuto: Isä meidän, joka olet tai-vaissa. Laskiaissunnuntaina 1853
 10. 10. 10 Saarna KarttaMIKÄ ON JUMALANPALVELUS? /Pyhäkön Lamppu ”T
 11. 11. 11 Saarna KarttaLiitonarkki ja armo-istuinLiitonarkki “Liitonarkista käytetään VT:ssa sanaa aron, laatikko,arkku. Samaa sanaa käytetään Joosefin ruumisarkusta, 1Moos 50:26, ja raha-arkusta, 2 Kun 12:10. Vastaavakreik. sana kibotos, käytetään myös Nooan arkista.” IRTArmoistuin “Armoistuin, hepr. kapporat, “peite” (sanasta kapar,peittää, kattaa) kreik. hilasterion, (sanasta hilaskestai,sovittaa, kohdella armollisesti), oli liitonarkin kansi.Nimitys armoistuin on peräisin Lutherin raama-tunkäännöksestä (saks. Gnadestuhl)”. IRT Liitonarkku ja armoistuin oli kullalla päällystetty. “Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armois-Armoistuimen päällä oli kaksi enkelihahamoa “varjosta- tuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lainmassa armoistuinta”. “Arkissa” säilytettiin kultainen arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi is-mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja raelilaisille säädän.”. (2 Moos. 25:22). “Ja kun Moosesliiton taulut (Hpr. 9:4). meni ilmestysmajaan puhumaan Herran kanssa, kuuli hän äänen, joka puhutteli häntä lain arkin päällä olevalta Luther on kääntänyt sanan yhdistämällä sanan kreik- armoistuimelta, molempien kerubien väliltä; ja Herrakalaisen (septuaginta) ja heprelaisen merkityksen hi- puhui hänelle.” (4 Moos. 7:89)enolla tavalla. Arvokas näkökulma on myös se, että ar-moistuin oli kansi, jolle on pirskotettu sovitusuhrin verta. “Ja Sana tuli lihaksi ja me katselimme hänen kirkkaut-Se ikäänkuin peitti lain vaatimuksen. On myös merkille tansa, senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla onpantavaa, että ihmisen silmien edessä ei ollut laki, vaan Isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta” (Joh. 1:14);anteeksiantamus ja sovitus. Laki oli peitetty ja kätketty "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näinarmon alle. kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: Anna meidän nähdäArmonistuin Vanhan liiton jumalanpalveluksessa Isä? (14:9) Jumala oli saatänyt armoistuimen ilmestymisensäpaikaksi. Jumalan kunnian kirkkaus laskeutui pyhäkönylle ilmestysmajan vihkijuhlassa. Kirkkaus oli koko ma-jan yllä ja sen nouseminen ja laskeutuminen oli merkki Pappi luki kansan synnit kauriin kannettavaksi. Syntikansalle pysähtyä tai jatkaa vaellusta. Ylimmäisellä pa- oli siis mahdollista siirtää pois toisen kannettavaksi (vrt.pilla oli lupa vain kerran vuodessa astua liitonarkin Johannes Jeesuksesta, “Katso Jumalan karitsa...”).luokse toimittamaan sovitus, nimittäin suurena sovi- Ylimmäinen pappi asetti kätensä toisen syntiuhrikauriintuspäivänä. (3. Moos. 16:11-22). Sovitus toimitettiin “pään päälle” ja tunnusti siinä israelilaisten “pahat teot,“seurakunnan” tuomilla kahdella kauriilla ja yhdellä rikkomukset... olipa heillä mitä syntejä tahansa”. Näinoinaalla. Kauriit olivat syntiuhriksi ja oinas polttouhriksi. hän “pani ne” kauriin päälle “kannettavaksi”. Kauris kan- toi synnit “autioon seutuun”. Synti siirrettiin pois Papin lähestyessä liitonarkkia hänen tuli ensin sy- kansalta ja vietiin erämaahan (21-22) Sovituspäiväntyttää arkin edessä oleva hiilipannu ja panna hiilien tarkka viettäminen oli “säädös” siitä, että “te [näin] to-päälle suitsukeuhri. Suitsutuksen savu “pilvenä peitti ar- imitatte israelilaisille sovituksen kaikesta heidän syn-moistuimen”. Sen tarkotuksena oli suojella pappia ku- neistänsä kerran vuodessa” (3 Moos:16:11-22). Säädök-olemalta. Tämän jälkeen hän pirskotti sormella oman senä se perustui Jumalan käskyyyn ja valtaan. Israelilais-syntiuhrimullikkansa verta armoistuimen etupuolelle. ten oli se toimitettava liittosopimuksen tähden. JumalaSaman hän teki sitten myös kansan tuoman syntiuhri- tahtoi antaa kansalle synnit anteeksi juuri tällä tavalla.kauriin verellä. Veri sovitti armoistuimen ja lainarkin ja Siksi sovituspäivän vietto määrättiin säädöksellä.koko pyhäkon ja papit sekä lopuksi myös koko kansan.
 12. 12. 12 Saarna Kartta Sovituspäivä liittyi olennaisesti armois-tuimeen. Sen äärellä toimitettin Vanhanliiton seurakunnan perustava sovitus.Armoistuimemme Jeeesus Kristus “Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovatJumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksivanhurskauden hänen armostaan senlunastuksen kautta, joka on KristuksessaJeesuksessa, jonka Jumala on asettanut ar-moistuimeksi uskon kautta hänen vereensä,osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hänoli jättänyt rankaisematta ennen tehdytsynnit.” (Room. 3:25). Uuden liiton armotaloudessa armois- Vasemmalla pakkosiirtolaisuuden jälkeen jälleenrakennettu Salo-tuimen tarpeen lähtökohta on sama kuin monin temppeli. Huomaa pohjapiirroksen ristikuvio. Oikealla Hero-Vanhassakin liitossa. Synti ja synnin sovitus deksen rakentama laajennus. Herodes on poistanut ristin.oli armoistuimen tarpeen syy. Ihmisen syntivallitsee ihmisessä myös uuden liiton aikaanja siksi tarvitaan armoistuinta. paikoillaan. Ainoa mikä on siirtynyt pois on syntiuhri- kauriin pois kantamat synnit. Uudessa liitossa samoin kuin vanhassakin armoistuinon jumalanpalveluksen keskus. Sen luo tullaan, sitä koh- Syntien poiskantaminen kertoo siitä, että synti onden kumarretaan ja siinä Jumala ilmestyy kansalleen. seurakunnassa olevaa “vierasta tavaraa”, mikä täytyy kul-Vanhassa liitosssa leirissä oleva väki osallistui telttamajan jettaa pois. Kasteen vesi on sen jo upottanut kuolemaanuhriin kääntymällä kohti tabernaakkelia. Myös Daniel Kristuksen kanssa (Room. 6) ja huuhtoo sitä väkevän vir-rukoili Babyloniassa kädet koholla kohti Jerusalemin ran tavoin pois kristityistä. Valmiiksi se ei kuitenkaan tuletemppeliä. Uudessa liitossa me tunnustamme Tuomaksen tässä elämässä, sillä “kaste ei ole lihan saastan poistavoin “Minun Herrani ja minun Jumalani” ja opetuslas- riisumista, vaan hyvän omantunnon liitto Jumalanten tavoin kumarramme ylösnoussutta Kristusta (Matt. kanssa” (1 Piet. 3:21).28:17) ehtoollisleivässä ja viinissä sekä ja nousemme sei- Uudessa liitossa Jumalan lakikirja ei ole ainut “kirja”somaan hänen sanaansa luettaessa. Tämän lisäksi armois- joka on Jumalan edessä. Jumala on tehnyt Kristuksen ver-tuimella on molemmassa liitossa sama vaikutus - siinä ellä kirjoitetun uuden liiton, joka ei ole enää lakiliitto,Jumala sovittaa ihmisten synnit. Jumala on molemmassa vaan “armoliitto”. Se kirja on nimeltään Karitsan elämänsuvereeni toimija. Uuden ja vanhan liiton armoistuimen kirja ja se kirja ratkaisee pelastuksen (Ilm. 13:8; 20:15).ero on siinä, että uudessa armoistuin on persoona, Juma- Uutta uhrikaritsaa ei tarvitse enää uhrata joka vuosi, vaanlan Poika Jeesus Kristus. Se ei ole enää esine ja paikka, Jumala on antanut kertakaikkisen uhrin Kristuksessa, jokajossa Jumala ilmestyy, vaan Jumala itse. puhdisti taivaalliset pyhäköt ja toimitti sovituksen. HänArmoistuimessa laki ja evankeliumi on meidän rauhamme. Mooseksen kirjan kuvassa on lain taulut ja “sovituk- Liitonaarkku kadonnutsen kansi” eli armoistuin liitetty samaan esinekok- On hyvin epätodennäköistä, että liitonarkku olisi ollutonaisuuteen. Lain kirja liitonarkin sisällä osoittaa Juma- enää Jeesuksen aikaan temppelissä. Arkku oli useasti kul-lan tahdon ja pappi tunnustaa armoistuimen edessä kaikki jetettu sotiin mukaan ja se oli myöhemmin ryöstetty, to-ne rikkomukset, mitä kansa on Jumalan tahtoa eli liiton dennäköisesti pohjoisten valtakuntien ja Egyptin liittou-kirjaa vastaan tehnyt. Veri toimittaa sovituksen, ettei py- man toimesta. Uhritoimitus voitiin joka tapauksessa vi-hän Jumalan kiivaus tuhoa ihmistä, niin ylimmästä pappia ettää ilman liitonarkkiakin, sillä näin oli tehty myös patri-kuin sitten epäilemättä myös koko kansaakin. Veri on arkkojen aikaan.evankeliumi, joka todistaa sovituksen tapahtuneen. Liiton arkin olinpaikasta ja “löytymisestä” liikkuu Liitonarkin ja armoistuimen sijoittelussa voidaan toinen toistaan innokkaampia arvioita. Joka tapauksessanähdä myös kuinka evankeliumi vallitsee lakia. Evankeli- on selvää, että enää liitonarkilla ei ole muuta kuin histori-umi on lakia suurempi voima, niin ettei laki voi tuhota allista arvoa. Jumalanpalveluksen aloittaminen sensitä, joka on sovitettu evankeliumilla. Ylimmänen pappi ympärillä uhreineen olisi epäjumalanpalvelusta, joka syr-jäi eloon niin kuin kansakin. Huomaamme myös kuinka jäyttäisi Messias Jeesuksen toimittaman uhrin.evankeliumi ei syrjäytä lakia. Sitä ei hylätä tai panna pois VPsitä Jumalan luota, vaan myös silloin, kun sovitus on ta-pahtunut, molemmat ovat yhä Jumalan luona entisillä
 13. 13. 13 Saarna KarttaHISTORIAN SIIPIEN HAVINAAPiispa Fahlenius moittii vuonna 1739 “yksinkertaista kansaa” neljästä harhakäsityksestä. Puhdasop-pisuuden ajan papiston tila oli tuolloin vielä parempi. Miten tänään? Näyttäisi siltä, että tänä päivänäosat voisi vaihtaa ja moittia “yksinkertaista papistoa” näistä harhakäsityksistä. Listaa voisi jatkaa jalisätä papiston rinnalle vielä “yksinkertaiset piispat”.Kirjoitus on mielenkiintoinen osoitus luterilaisen puhdasoppisuuden eli “ortodoksian” herätyshenki-syydestä. PenH  Laasonen:  Suomen  kirkon  historia,  osa  2.  s.  318-­‐319.
 14. 14. 14 Saarna KarttaMUUT LEHDET:Päivämies  2/2012 seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuk-USKO JA ELÄMÄ: PAPPEUDESTA – s e n r u u m i i n r a k e n-YHTEISESTÄ PAPPEUDESTA ERITYISESTI tamiseen” (Ef. 4:7,12). Kristuksella yksin on Kysymys pappisviran avaamisesta naisille ratkaistiin hallussaan kaikkienkirkossamme 1980-luvun puolivälissä miehen ja naisen näiden armolahjojen run-välistä tasa-arvoa koskevana kysymyksenä. Vuosikym- saus. Hän jakaa niitämeniä kestäneiden keskustelujen pääkysymykseksi nousi, uskovilleen seurakunnassatulisiko oikeus pappeuteen kuulua tasa-arvoisesti yhtä hy- niin kuin tahtoo, seurakuntansa rakentumiseksi uskossa javin naisille kuin miehillekin. Ratkaisulla tahdottiin poistaa rakkaudessa. Hän kutsuu niiden käyttäjiksi uskoviaannaispappeuden ongelma kirkostamme. Ongelma jäi Jumalan sanan järjestyksen mukaisesti, oman esikuvansakuitenkin elämään, ja siitä on seurannut monia vaikeita mukaisesti. Kristuksen esikuvan tulisi olla lähtökohta ke-lisäkysymyksiä kirkkomme elämässä. Myös tasa- skustelussa pappisvirasta.arvokeskustelu on jäänyt elämään ja noussut esiin viime Herran käskyaikoina jossakin määrin myös vanhoillislestadiolaisuuden Raamatun opetukseen Pyhän Hengen armolahjoista eipiirissä.... sisälly ainoastaan lupauksia vaan myös rajoituksia. Tunne-Kristuksen pappeus tuin näistä lienee Paavalin lausuma opetus järjestyksen ...Keskustelussa pappisvirasta tulisi palata lähtöruu- noudattamiseksi jumalanpalveluksessa: Naisen on sopima-tuun ja ottaa pohdintaan Kristuksen pappeus ja siitä tonta puhua seurakunnan ko-kouksessa (1. Kor. 14:34–35).tehtävät päätelmät. ... Ohje kohdistuu opetuspuheeseen eli saarnaan, joka kuului ...Jeesuksen kaste Jordanilla oli hänen kutsunsa ja seurakunnan kaitsijan eli papin tehtävään jumalanpalve-vihkimyksensä ylipapin virkaan sovittamaan kaikkien ih- luksessa. Paavali vetoaa perusteluissaan siihen, ettämisten synnit. Tästä kutsumuksesta seurasi, että Henki vei hänellä on ”Herran käsky” siitä, mitä hän kirjoittaa ju-Jeesuksen Jordanilta autiomaahan paholaisen kiusatta- malanpalveluksessa noudatettavasta järjestyksestä. Valitet-vaksi. Hän joutui kaikessa kiusattavaksi samalla lailla kuin tavasti emme tunne lähemmin tämän ”Herran käskyn”mekin, kuitenkin ilman syntiä (4:15). Jeesuksen kiusauk- sisältöä. Paavalin käyttämänä perusteluna se on mahdol-set huipentuivat rukoustaistelussa Getsemanessa. Se tais- lisimman voimakas ja arvovaltainen, koska hänellä on siitätelu oli hänen uhrirukouksensa, joka kuultiin, koska hän asiasta Herran sana.kuuliaisuudessaan taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli PäätelmiäJumalan Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä Kun pappeuden ongelmaa kirkossamme aikanaan rat-on kuuliaisuus. Näin hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen kaistiin, todettiin verrattain yksimielisesti, että Raamattutuoja kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hän oli ei tunne naispappeutta. Erimielisyys seurasi keskustel-Jumalan asettama ylipappi Melkisedekin järjestyksen mu- taessa niistä perusteista, joilla tämä Raamatun ajan tilannekaan (Hepr. 5:7–10). tuli soveltaa tämän päivän tilanteeseen. Raamatulliset pe-Kristittyjen yhteinen pappeus rustelut olivat enemmistön mielestä käymättömät nykyai- Paavali opettaa, että kaikki jotka uskovat Kristukseen kana. Uuden järjestyksen kannattajat vetosivat sukupuol-ovat Jumalan lapsia. Osallisuus Kristuksen pappeuteen on ten tasa-arvoon ja nykyajan uuteen ja täydellisempään tie-kaikille uskoville yhteinen, kristittyjen yhteinen (yleinen) touteen ihmisestä. Mutta tunnemmeko vieläkään ihmisenpappeus. Niin kuin Kristuksen pappeudesta oli näkyvänä olemuksen perimmäisiä salaisuuksia? Onko meillä pap-osoituksena Pyhän Hengen laskeutuminen hänen päälleen peuden ydinkysymyksissä niin paljon tietoa kuin Paa-kyyhkysen muodossa, niin myös kristittyjen yhteisen pap- valilla, joka tunsi Herran käskyn sisällön seurakuntavirko-peuden sinetti on Pyhä Henki. Yhteinen pappeus on Pyhän jen hoitamisessa? Korinttilaisille riitti perusteluksi pelkkäHengen pappeutta, joka pohjautuu Kristuksen pappeuteen viittaus ja vetoaminen Herran käskyyn. Kun oma tieto jaMelkisedekin järjestyksen mukaan. ymmärrys eivät enää riitä, auttaa usko ja luottamus Juma- ...Henki, joka kaiken vaikuttaa, on yksi ja sama. Niin lan sanaan eteenpäin.myös saman Hengen armolahjat ovat yhtä arvokkaina Raamatun tulkinnan ja sen soveltamisen tie on osoit-tasa-arvoiset, vaikkakin ne ovat erilaiset. Erilaisuus ei tautunut mutkikkaaksi nykyaikana. Kirkko on perinteisestikuitenkaan tarkoita eriarvoisuutta, koska on kysymys yh- kulkenut tietään opillisissa kysymyksissä kolmen tienvii-destä ja samasta Hengestä. Lahjojen erilaisuus ja moni- tan opastuksella: Tulee olla selvä Jumalan sana, jonkanaisuus on rikkautta. Jumala on kutsunut uskoviaan to- varaan rakennetaan. Ei tule rakentaa sen varaan, mistäimimaan yhdessä ja samassa Hengessä mutta erilaisissa Jumalan sanassa ei ole ilmoitusta. Ei tule tehdä ratkaisujatehtävissä. ”Kukin meistä on saanut oman armolahjansa, vastoin Jumalan sanaa.sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa – – Hän antoi Keijo Nissiläseurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin Kirjoittaja on teologian tohtori jajulistajat sekä paimenet ja opettajat, varustaakseen kaikki Oulun hiippakunnan entinen dekaani.
 15. 15. 15 Saarna Kartta MISSIONEN Sibiriens prosteri har fått av möjlighet skulle komma med i verk-Info- och ett myndigheterna i Karatusa lov att samheten. bygga en kyrka. Myndigheterna vi-bönebrev om sade också platsen för den nya Redan nu har somliga bönehus kyrkan. Platsen är i stadens centrum. svarat ja till förfrågan. Brevväxlingen Staden har gett marken gratis till för- kan komma igång på våren 2012. AnuRysslands mis- samlingen. Planen att bygga kyrkan Saari har lovat att översätta breven. har gått ett steg framåt. Vi får be, att Ungdomsläger med ryska ung-sionen 2011 det blir verklighet också finansiellt. LFF har inte ännu tagit någon domar Vi söker ungdomar som skulle ställning till Karatusas byggnadspro- vara intresserade att vara med och jekt. Projektet finns ändå med på hjälpa till med rysslandsmissionen.LFF:s missionsarbete i Ryssland, LFF:s hemsidor som frivilligt stödob- Även ett ungdomsläger planeras. Omhösten 2011 jekt. du är intresserad, ta kontakt med På hösten har vi besökt Jaama Vesa. Du kan även samla ihop enoch Kupanitsa församlingar tre gån- Karatusa-församlingens präst grupp vänner och ta kontakt.ger. När vi besöker Jaama har vi heter Vitali Lutshagov. Han har fruhuvudsakligen tre olika tillfällen till- och fyra barn. Altas laestadianer stö- Ur LFF:s hemsidorsammans med församlingen samt der Vitalis verksamhet med förböner www.lff.fihembesök. I Kupanitsa har försam- och även ekonomiskt. Vitali och hanslingen fått en ny präst, Mihail. Mihail medarbetare i Sibirien, pastor Jooseär ungefär 40 år gammal. Hans fru Pitkänen är på besök i Skutnäs böne- Be för...arbetar som kantor i Terijoki försam- hus 11.12. på Missionstillfälle på -Jaama församligen och prästenling. Mihail välkomnade oss varmt kvällen. Anatoli med familj.till sin församling, vi får gärna -Kupanitsa församling och prästen Video om rysslandsmissionen Mihail med familj.fortsätta vårt arbete i Kupanitsa för- Tidiare i år har Vesa och Tomas -Vitali Lutshagov med familj i Si-samling. Vi har en gudstjänstpredikanoch en katekestimme varje gång vi Forsblom gjort en historik video om birien.besöker där (6 gånger per år). Rysslandsmissionens start. Vi sam- -Jukka och Kristiina Paananen i St. lades i Kållby bönehus för ett år se- Petersburg Ännu planeras en “julresa” med dan med nästan alla de personer som -Juha och Anu Saari med familj ien mindre grupp till Jaama försam- var med som huvudansvariga då mis- Sibirienling. Under resan besöks också sionen började. Diskussionen fil- -byggplanerna för Karatusas kyrkaOstluga ålderdomshem, Lesabirsa mades och publicerades som DVD- -Vårens 2012 missionsresor medbarnhem och möjligen andra ställen. film förra sommaren. I november predikanter.Ritva Vuollo har planerat resan och 2011 har en ny grupp startat projektet -Söndagsskolarnas brevväxlingverkar som koordinator. Den under- att översätta dvd:n till svenska. -Historikvideon. Så att den skulleskrivne kunde inte ta del i resan pga Översättningen borde vara färdig om kunna tjänstgöra mångaandra arbetsuppgifter. ungefär en månad. intresserade. -planerna för ungdomslägret i Jaama-prästen Anatoli avlägger Söndagskolor har möjlighet att Ryssland.nu bilkortsexamen. Han har också brevväxla med ryska söndags-gjort en ansökan om att få eget pass.. kolorÄntligen får vi börja planera hans Sibiriens och Väst-Ingermanlandsbesök i Jakobstadsnejden. Båda söndagskollärare har tackat ja till“pappren” vidgar hans möjligheter LFF:s ide om ömsesidig brevväxlingenormt att fungera som Herrens och bönstöd mellan LFF:s böne-tjänare. Anatoli har varit en resurs husens söndagskolor och Sibirienssom inte kunnat visa alla sina och Väst-Ingermanlands söndagssk-möjligheter. Vi får be att dessa nya olor. Förfrågan är skickad i början avmöjligheter blir i flitigt i användning november till bönehusens styrelser såi framtiden. att de kan besluta om saken. Vi önskar att de bönehus som har
 16. 16. 16 Saarna KarttaEräs tutkimus-tulos Kirkon tutkimuslaitoksen tutkijan KatiNiemelän tutkimuksen yhteenveto. Niemeläyhteenveto perustuu hänen tutkimukseensa,jossa hän on haastatellut kirkon pappeja jateologian opiskeijoita. Tutkimukset löytyvätKTK:n julkaisusarjoista. Diasarja esitetty Perusta-lehden teolo-gisilla neuvottelupäivillä 2012.Anna lahja lukionsa taiammattikoulunsapäättäneelle!Lahja, jonka nuori muistaa ja joka myös tukee hänen hengellistä elämäänsä ja kasvuaan.OPISKELIJOIDEN JA NUORENMIELISTEN MATKA ISRAELIIN 5.-12.6.2012Matkan reitti kulkee Jaffasta pitkin Välimeren rannikkoa Karmel vuorelle. Käymme Akkossa sekä ajamme Nasare-tin kautta Tiberiaan järvelle. Vietämme kaksi päivää TIberiaassa, uimme paljon ja käymme laivamatkalla, Kaper-naumissa ja kuumilla lähteillä. Jatkamme matkaa Jordania seuraten Kuolleelle Merelle uimaan ja kiipeämme Masa-dan linnoitukselle taikka käymme Daavidin putouksilla vilvoittelmassa. Jerusalemissa vietämme kaksi päivää jakäymme mm. iltakävelyllä valokuvaamassa Pyhää Kaupunkia.Myös aikuiset ja vanhukset ovat tervetulleita!Matkan järjestäjä: ToiviomatkatVesa Pöyhtäri, 044-2175410, vpoyhtari@hotmail.comHinta 1295, puolihoidolla.Ilmoittautuminen 2.3. mennessä.Palmusunnuntainkirkkopäivät Ryt-tylässä 30.3.-1.4. Mukana Timo Hämäläinen, Esko Murto, Mika Tuovinen, Johan Helkkula, Päivi Räsänen, Timo Keskitalo,Arvo Survo, Vesa Ollilainen, Miika Auvinen, Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen, Santeri Marjokoorpi, Ida Jungner,Martti Pykkönen, Olavi Rimpiläinen, Teuvo Huhtinen, Peterr Silfverberg, Niilo Räsänen. Ohjelma: www.paavalinsynodi.net

×