Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lớp 10 - Chương 3 - Bài 14 - Khái Niệm Soạn Thảo Văn Bản

8,137 views

Published on

Lớp 10 - Chương 3 - Bài 14 - Khái Niệm Soạn Thảo Văn Bản

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lớp 10 - Chương 3 - Bài 14 - Khái Niệm Soạn Thảo Văn Bản

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 2. 2. TIN HỌC 10 Chương IV MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Chương II HỆ ĐIỀU HÀNH Chương I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 14 KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN (2, 0, 1) 15 LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD (2, 2, 0) 16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1, 2, 1) 17 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC (1, 0, 1) 18 CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO (1, 2, 0) 19 TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG (1, 2, 1) MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH Chƣơng III SOẠN THẢO VĂN BẢN Các khái niệm cơ bản của tin học Một số kỹ năng ban đầu về sử dụng máy tính
 3. 3. - Hệ điều hành windows - .DOC :Tệp văn bản do hệ soạn thảo Microsoft word tạo ra. - Biết cách mở 1 file .DOC - Bảng chọn Edit :Chứa các lệnh soạn thảo văn bản nhƣ copy, cut, paste… - Cách thức thao tác một văn bản viết tay. -Biết sử dụng notepad hoặc wordpad; -Biết một số chức năng của hệ soạn thảo văn bản.
 4. 4. -Các chức năng chung của soạn thảo văn bản: + Nhập và lƣu trữ văn bản + Sửa đổi văn bản + Trình bày văn bản + Một số chức năng khác - Một số quy ƣớc ,các đơn vị xử lí trong việc gõ văn bản - Làm quen với một số kiểu chữ Tiếng Việt. - Làm quen và học thuộc lòng hai kiểu gõ chữ Việt (VNI- TELEX). - Một số phần mền soạn thảo văn bản
 5. 5. - Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản. -Biết các đơn vị xử lí trong văn bản (kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang). - Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản Tiếng Việt. KIẾN THỨC - Trình bày văn bản đẹp mắt, Các đơn vị xử lí trong văn bản. - Hiểu & Nắm một số quy ƣớc trong việc gõ văn bản. - Xử lí chữ Việt, gõ chữ Việt theo 2 cách (VNI- TELEX).. - TRỌNG TÂM - Phân biệt giữa bộ gõ và bộ phông chữ -Giải thích các từ Telex, VNI, TCVN3,.. - Sửa lỗi các phông chữ ĐIỂM KHÓ Mục Tiêu Bài Dạy- Cách sử dụng bộ gõ chữ trên bàn phím. - Ghi nhớ cách bỏ dấu, viết hoa. - Làm quen về font chữ. (Unicode, Vni-Times…) -Trình bày văn bản rõ ràng và hợp lí; -Sử dụng một số chức năng trợ giúp của hệ soạn thảo văn bản; -Soạn thảo những văn bản đơn giản KỸ NĂNG
 6. 6. Phương pháp: - Dạy theo phương pháp diễn giải – nêu vấn đề. Phương tiện dự kiến: - Phương tiện dạy: máy tính, máy chiếu, bảng viết, phấn, SGK.. - Sử dụng các công cụ hỗ trợ : phần mền Microsoft PowerPoint2003, Microsoft Word 2003. Giả định: - Phòng học có máy tính, máy chiếu, và có nối mạng; - Chia lớp học theo nhóm 4 – 6 người, mỗi nhóm có 1 máy tính. - Máy tính giáo viên và học sinh đã cài chương trình soạn thảo.
 7. 7. TIẾT 1 Hoạt động Thời lƣợng Nội dung 1 5’ Ổn định, gợi động cơ vào bài mới. 2 5’ Khái niệm về hệ soạn thảo văn bản 3 15’ Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản 4 10’ Một số quy ước trong việc gõ văn bản 5 10’ Củng cố, hướng dẫn HS tự học
 8. 8. Hoạt động 1 (5 Phút) - GV dẫn dắt: Ở chương II các em đã biết về hệ điều hành Window, biết tìm được 1 Tệp .DOC.Vậy hãy nhắc lại Tệp này là tệp gì ? - HS trả lời: Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra. - GV: Giới thiệu Microsoft Word là một phần mền ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác soạn thảo văn bản - GV: Đưa tình huống có vấn đề, gợi động cơ vào bài mới. (Trong cuộc sống có rất nhiều việc liên quan đến soạn thảo văn bản như soạn thông báo, đơn từ, làm báo cáo,… đó chính là công việc soạn thảo văn bản. Khi viết bài trên lớp là ta đang soạn thảo văn bản ).
 9. 9. Hoạt động 2 - GV cho HS xem một số loại văn bản mẫu? ( sách, báo, file soạn sẵn) - HS theo dõi quan sát Từ đó HS tham khảo SGK và cho biết thế nào là soạn thảo văn bản ? HS phát biểu trả lời khái niệm về soạn thảo văn bản. GV đưa ra khái niệm HS theo dõi bài trình chiếu và chép bài vào vở
 10. 10. Hoạt động 3 -Chia lớp thành 4 nhóm -Yêu cầu HS so sánh giữa soạn thảo văn bản bằng máy tính và soạn thảo văn bản viết tay. Cho 1 HS trong nhóm đại diện lên trả lời GV nhận xét GV: Dẫn dắt giới thiệu chức năng nhập và lƣu trữ, sửa đổi trong soạn thảo văn bản Nhấn mạnh các lợi ích của việc sử dụng CNTT trong công tác văn phòng, khả năng lƣu trữ và sữa chữa để sử dụng lại Đƣa ra 2 đoạn văn bản yêu cầu HS so sánh cách trình bày của 2 đoạn văn bản đó Cử đại diện nhóm lên trả lời GV nhận xét GV: Giới thiệu phần trình bày văn bản và nhấn mạnh đây là điểm mạnh và ƣu việt nhất Các chức năng khác
 11. 11. Hoạt động 4 - GV dẫn dắt vấn đề khi giới thiệu các đơn vị xử lí trong văn bản. - GV : Gọi 1 HS trong nhóm lên thao tác thử trên máy tính - Cả lớp quan sát - GV chỉnh sửa - HS quan sát - GV cho xem mẫu.  Từ đó chỉ ra các đơn vị xử lí trong văn bản HS theo dõi,ghi bài vào vỡ GV dẫn dắt vấn đề: khi soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều đơn vị xử lí giống so với chúng ta soạn thảo trên giấy thông thường.Nhưng cũng có nhiều đơn vị xử lí khác như kí tự,từ(Word),dòng văn bản(Paragraph), câu(Sentence), trang (Page), các dấu chấm(.), dấu hỏi(?), dấu chấm than(!)… Và trong soạn thảo văn bản có các quy tắc xử lí đảm bảo tính khoa học và thẩm mĩ
 12. 12. Hoạt động 5 - Củng cố bài học. - Câu hỏi trắc nghiệm. HS tham gia trả lời - Hƣớng dẫn học sinh tự học ở nhà và giao bài tập về nhà để chuẩn bị cho tiết sau - Tìm một số phần mền soạn thảo văn bản khác? - Khi ta viết bài đăng trên Blog có phải là đang soạn thảo văn bản không? -Tại sao các dấu ( . ), dấu ( , ), dấu ( ; ), dấu ( : ) phải đƣợc đặt sát vào từ trƣớc nó? - Để có thể soạn thảo văn bản chữ Việt, trên máy tính cần có những gì?
 13. 13. Hoạt động 1 Mở đầu bài dạy (10 phút) Hoạt động 2 Tìm hiểu về chữ Việt trong soạn thảo văn bản (15phút) Hoạt động III Giới thiệu bộ font – mã số phần mềm hỗ trợ chữ Việt (15 phút) Hoạt động 4 Củng cố và dặn dò (5phút) TIẾT 2 Nêu vấn đề Thảo luận Nêu vấn đề Trực quan
 14. 14. * Ôn lại kiến thức cũ: Cho học sinh xem hình về các văn bản như: làm thông báo, viết báo cáo, viết bài trên lớp,… Nêu khái niệm về soạn thảo văn bản? Nêu khái niệm về hệ soạn thảo văn bản Học sinh dùng bút hightlight vào sách giáo khoa Giáo viên cho học sinh xem một số văn bản viết bằng tay đã chuẩn bị trước và cho học sinh nhận xét Giới thiệu cho học sinh một số phần mềm soạn thảo văn bản Hoạt động I: Mở đầu bài dạy (10 phút)
 15. 15. * Chia nhóm thảo luận: Thảo luận nhóm theo gợi ý của GV – sau đó viết lại biên bản thảo luận bằng cách nhập dữ liệu vào notepad và lưu lại nộp cho GV. Học sinh đọc SGK Tin học 10 trang 92 – 96 và tài liệu kèm theo của GV * Báo cáo: Gọi một hoặc hai nhóm lên trình bày kết quả, sau đó giáo viên nhận xét và tóm tắt lại kiến thức. Học sinh sửa lại báo cáo, đồng thời hightlingt vào SGK Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh. Hoạt động II & III: Tìm hiểu các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản và một số quy ước trong việc gõ văn bản (30 phút)
 16. 16. Nhắc lại một số định nghĩa quan trọng trong bài Nhắc nhở học sinh về học bài và chuẩn bị cho phần tiếp theo của bài. Giao bài tập cho học sinh về nhà (trắc nghiệm, làm một số thao tác văn bản). Hoạt động IV: Củng cố và dặn dò (5 phút)
 17. 17. Cám ơn Thầy và Các bạn đã theo dõi

×