ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

29,838 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

 1. 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. 2. ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก <ul><li>กราฟิก หมายถึง การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจนสัญลักษณ์ ทั้งสีและขาว - ดำ ซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเริ่มต้นมาจากการเป็น เทคนิคอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลตัวเลข จำนวนมาก ๆ ให้อยู่ในรูปที่ชัดเจนกว่าเดิมและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น ข้อมูลอาจแสดงได้ ในรูปของเส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ แทนที่จะเป็นตารางของตัวเลข จากนั้น การใช้ภาพกราฟิก แสดงผลแทนข้อมูลหรือข่าวสารที่ยุ่งยากก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีการใช้ภาพกราฟิก ในงานทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า ด้านธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และงานทางการแพทย์ จนเห็นได้ชัดเจนว่า คอมพิวเตอร์กราฟิก นั้นเริ่มมีความ สำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยงานในการออกแบบทางด้านกราฟิกให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือจำนวนมาก อีกทั้งผู้ออกแบบเองก็สามารถดูผลงานการออกแบบของ ตนเองได้ทันที </li></ul>
 4. 4. หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ <ul><li>สีมีความสำคัญอย่างมากต่องานกราฟิก สีทำให้ภาพหรือสิ่งต่าง ๆ มีความสดใส สวยงามน่าสนใจ ในการใช้สีเพื่อสื่อความหมายในงานกราฟิก ควรจะได้ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่ จะได้นำสีไปใช้ประกอบในงานกราฟิก ให้งานนั้นสามารถตอบสนองได้ตรงตามจุดประสงค์มาก ที่สุด </li></ul>
 5. 5. การแสดงสีระบบ Additive <ul><li>สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี คือ แดง (Red) เขียว (Green) น้ำเงิน (Blue) เรียกรวมกันว่า RGB หรือ แม่สี </li></ul><ul><li>รูปที่ 1.12 แสดงสีหลัก 3 สี </li></ul>
 6. 6. ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ <ul><li>ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย สีฟ้า (Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) คือ ระบบ CMYK </li></ul><ul><li>แสงสีขาวจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์เกิดจากการผสมของแม่สีสามสี คือ </li></ul><ul><li>แดง เขียวและน้ำเงิน ซึ่งเหมือนกับสีที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ หากนำภาพดิจิตอลที่ทำจาก คอมพิวเตอร์ไปแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ ภาพสีหรือเป็นฟิล์มสไลด์ จะได้สีที่ใกล้เคียงกับจอมอนิเตอร์ถ้านำไปใช้ทางการพิมพ์ เช่น หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สีสันจะผิดเพี้ยนไป เพราะทางการพิมพ์ใช้แม่สี ไซแอน มาเจนต้า และเหลือง (CMYK) ซึ่งผสมกันแล้วจะได้สีดำ นอกจากนี้ขอบเขตของสีก็ปรากฎแตกต่างกัน จอมอนิเตอร์สามารถแสดงสีได้สูงสุด 16.7 ล้านสี น้อยกว่าที่ตาคนเราสามารถมองเห็น ส่วนการพิมพ์อยู่ในระดับหมื่นสีเท่านั้น </li></ul>
 7. 7.
 8. 8. ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก <ul><li>1. Windows Bitmap หรือ Bitmap File ไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>2. FlashPix </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3. Graphic Interchange Format ไฟล์ที่ใช้กันมากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต </li></ul>
 11. 11. <ul><li>4. Interchang Format File/IFF Interleaved Bitmap Format </li></ul>นามสกุลที่ใช้เก็บ IFF/LBM ระบบปฏิบัติการ windows.Mac Windows ซอฟแวร์ที่สร้างและเปิดไฟล์ โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงบิตแมปบนซีพีเช่น Photoshop, Deluxe Paint ความสามารถทางด้านสี ขาวดำเกรย์ สเกล 256 สีหรือ RGB 24 บิต
 12. 12. <ul><li>5. GEM Bitmap Image </li></ul>
 13. 13. <ul><li>6. Joint Photographic Experts Group ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก นิยมใช้ในการสร้างเว็บ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>7. MacPaint </li></ul>
 15. 15. <ul><li>8. Microsoft Paint </li></ul>
 16. 16. <ul><li>9. Kodak’s Photo CD </li></ul>
 17. 17. <ul><li>10. Z-Soft PC Paintbrush Format </li></ul>
 18. 18. <ul><li>11. TrueVision Targa </li></ul>
 19. 19. <ul><li>12. Tagged Image File Format ไฟล์ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งพิมพ์ </li></ul>
 20. 20. ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ <ul><li>1. Drawing Interchange Format </li></ul>
 21. 21. <ul><li>2. Lotus 1-2-3 Picture </li></ul>
 22. 22. <ul><li>3. Hewlett Packard Graphics Language </li></ul>
 23. 23. ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์ <ul><li>1. Computer Graphic Metafile </li></ul>
 24. 24. <ul><li>2. Encapsulated PostScript </li></ul>
 25. 25. <ul><li>3. PICT / Macintosh QuickDraw Picture Format </li></ul>
 26. 26. <ul><li>4. Portable Document Format </li></ul>
 27. 27. <ul><li>5. Windows Metafile </li></ul>
 28. 28. การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
 29. 29. ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop <ul><li>โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่ได้เหมาะที่จะใช้กับงานสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานมัลติมีเดีย คำว่า Photoshop คือ Photo แปลว่า “ ภาพ ” คำว่า Shop แปลว่า ร้านหรือแหล่งรวมของภาพหลายชนิด ภาพต่าง ๆ จะมีทั้งภาพที่เกิดจากการที่นำภาพที่มีอยู่เดิมมาตกแต่ง ภาพถ่ายในอัลบั้มรูป เราเรียกว่า Physical Graphic ภาพถ่ายที่ใช้เครื่องสแกนภาพหรือใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเก็บไฟล์ข้อมูล เราเรียกว่า Digital Graphic </li></ul>
 30. 30. ความสามารถของ Adobe Photoshop <ul><li>1. การทำงานเป็นเลเยอร์ (Layer) เหมือนการวางแผ่นใสซ้อน ๆ กัน </li></ul><ul><li>2. การทำงานเป็นแบบ Interface Enchancement คือ ใช้ไอคอนและปุ่มคำสั่งต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ลักษณะการโต้ตอบเป็นแบบ 3 มิต คลิกปุ่มจะยุบลงไป </li></ul><ul><li>3. การทำงานของปุ่มคำสั่งจะมีคำอธิบายสั้น ๆ ของไอคอนบอกชื่อเครื่องมือ เรียก Tool Tip </li></ul><ul><li>4. Action เป็นการบันทึกขั้นตอนการทำงานเก็บไว้ ในกลุ่มเดียวกัน </li></ul><ul><li>5. Ruler & Guide & Grid เส้นจาง ๆ ที่ลากผ่านรูป ช่วยจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ขอบภาพ </li></ul>
 31. 31. <ul><li>6. Gradient Feature สามารถสร้างรูปแบบการไล่โทนสีได้ด้วยตัวเอง </li></ul><ul><li>7. Adjustment Layer เป็นเลเยอร์ชั่วคราวสำหรับกำหนดพื้นที่และรูปแบบการปรับแต่ง </li></ul><ul><li>8. Transformation Feature สามารถเปลี่ยนรูปทรงของภาพ หมุน ขยาย ให้มีมิติ </li></ul><ul><li>9. Modified Image Size Command สามารถกำหนดขนาดไฟล์ภาพ ความละเอียด ความกว้างและความยาวของภาพได้พร้อม ๆ กัน </li></ul><ul><li>10. Save For Web ไฟล์ภาพที่ใช้บนเว็บ ต้องมีลักษณะพิเศษ เพื่อให้สามารถเรียกขึ้นมาใช้ งานได้เร็ว Photoshop </li></ul>
 32. 32. <ul><li>11. การสนับสนุนการทำงานด้าน Web ด้วยโปรแกรม ImageReady เป็นโปรแกรมช่วยสนับสนุนการสร้างและออกแบบเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต </li></ul><ul><li>12. Slicing เทคนิคพิเศษช่วยแบ่งภาพออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสร้างป้ายโฆษณาบนเว็บ (Banner) </li></ul><ul><li>และปุ่มกดสำหรับเป็นจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ </li></ul><ul><li>13. Rollover ช่วยสร้าง Effect ที่เป็นลูกเล่นเมื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ผ่านปุ่ม </li></ul><ul><li>14. Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอาศัยเทคนิคการนำภาพนิ่งหลายเฟรมมาเรียงต่อกัน </li></ul>
 33. 33. การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop <ul><li>1. คลิกปุ่ม Start คลิกรายการ </li></ul><ul><li>2. คลิกรายการ Programs </li></ul><ul><li>3. คลิกรายการ Adobe Photoshop 7.0 หรือ </li></ul><ul><li>4. คลิกรายการ Adobe Photoshop CS </li></ul>
 34. 34. <ul><li>5. รอสักครู่จะปรากฎหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 หรือ Adobe Photoshop CS </li></ul>
 35. 35. ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop
 36. 36. การใช้ปุ่มเครื่องมือ ToolBox จัดการเกี่ยวกับรูปภาพแบ่งได้ 4 หมวด
 37. 37. ปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติมใหม่ใน Photoshop CS V 8.0
 38. 38. พาเลตต์ต่าง ๆ (Palettes) ในโปรแกรม Adobe Photoshop <ul><li>Navigator ใช้สำหรับดูมุมมองของงาน </li></ul><ul><li>เหมือน Hand Tool และ Zoom Tool </li></ul><ul><li>Info ใช้สำหรับค่าสีของภาพ ณ จุดนั้น ๆ </li></ul><ul><li>บอกค่าสี RGB และ CMYK ใช้กับปุ่ม </li></ul><ul><li>Eyedropper </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Histograms การใช้กราฟแสดงค่าสี </li></ul><ul><li>ที่กระจายอยู่ในรูปภาพ </li></ul>

×