Successfully reported this slideshow.

สมัคร Mail

4,185 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สมัคร Mail

  1. 1. การสมัคร G-MAIL [ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี]ขั้นที่ 1.สมัคร Gmail กันก่อนโดยเข้าไปที่ Google เลือกแทบ Gmail คลิกไปที่คาว่า Gmailขั้นที่ 2 เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอนีให้คลิกที่ปม สมัคร ้ ุ่ คลิกที่คาว่า สร้างบัญชี
  2. 2. การสมัคร G-MAIL [ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี]ขั้นที่ 3 บันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ คือ ชื่อ นามสกุล และชือทีจะใช้เป็นอีเมล์ เช่น ่ ่vorravan@gmail.com เป็นต้น จากนั้นค่อยกดปุ่มเช็คดูว่า อีเมล์ นี้มีคนใช้หรือยัง หากมีคนใช้แล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่ลงไปครับ หมายเหตุ: จดไว้ด้วยนะคะ อีเมล์ ของตนเองคืออะไร? พิมพ์ชื่อ mail รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด เพศ กรอก Embess code Embess code คลิกขั้นตอนถัดไป
  3. 3. การสมัคร G-MAIL [ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี] คลิกเข้าสู่ Gmail

×