Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tussen Staat en Straat - Werken op lokaal niveau

193 views

Published on

Filip De Rynck (hoogleraar bestuurskunde aan UGent) gaf op 15 maart 2018 het startschot voor het verkiezingstraject van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tussen Staat en Straat - Werken op lokaal niveau

 1. 1. Tussen Staat en Straat Werken op Lokaal Niveau Filip De Rynck Hoogleraar Bestuurskunde, UGent
 2. 2. 1. Verkiezingen en gemeenteraden: hoogmis of begrafenis? 2. Lokale democratie: veel meer dan het lokaal bestuur 3. Beleid, management en complexe problematieken 4. Lokaal sociaal beleid op onbekende wegen: integratie van OCMW 5. Kerntaken van de overheid: staat, markt, burgers 6. Kortrijk in / en zijn regio: opschaling van lokale problematieken?
 3. 3. 1 Verkiezingen van oktober 2018 Hoogmis of begrafenis van de democratie?
 4. 4. “ De symptomen waaraan de westerse democratie lijdt zijn even veelvuldig als vaag, maar wie kiezersverzuim, kiezersverloop, leegloop van partijen, bestuurlijk onvermogen, politieke verlamming, electorale faalangst, rekruteringsschaarste, compulsieve profileringsdrift, chronische verkiezingskoorts, afmatttende mediastress, achterdocht, onverschilligheid en andere hardnekkige krampen naast elkaar legt, ziet de contouren opdoemen van een syndroom, het Democratische Vermoeidheidssyndroom “ David Van Reybrouck (2013), Tegen verkiezingen, p23
 5. 5. Politieke partijen domineren de verkiezingen en dat deel van de lokale democratie Evolutie en toekomst van de politieke partijen? Ten einde Raad: de positie van raadsleden en van de gemeenteraad Hoeksteen of Brokstuk van de lokale democratie? Rituelen en routines rond de verkiezingen: coalities, akkoorden, verdeling van bevoegdheden, aantal schepenen
 6. 6. Geert Bourgeois, Minister – President Vlaamse Regering in De Standaard, 20 januari 2018
 7. 7. De Correspondent, maart 2018
 8. 8. “ Anders dan in de verzuilde partijdemocratie is de gemediatiseerde politicus niet louter een gedelegeerde die binnen een strak ideologisch kader de belangen van zijn of haar achterban moet behartigen. De politicus krijgt opnieuw meer armslag en een meer actieve rol in het politieke proces. “ “ Het bestaan van een geïnformeerd en geïnteresseerd electoraat, dat overtuigd zou kunnen worden in deze of gene richting, creëert stimulansen voor politici om beleidsvoorstellen op directe wijze aan het publiek voor te leggen “ “ De mediademocratie ontvoogdt de kiezer, de zwevende kiezer die meer dan ooit geïnteresseerd is in politiek, maar steeds minder in partijpolitiek “ Stefan Rummens, 2016, pp 54
 9. 9. Sterke lokale politici halen hun kracht en gezag niet meer uit hun lokale partij maar uit de manier waarop ze in de samenleving staan en representatie koppelen met participatie Wie dan al te zeer en besloten partijpolitiek denkt, redt het niet langer Dat alles gebeurt deels uit eigen keuze, deels omdat de basis van partijen verschrompelt maar vooral ook onder druk van een assertieve samenleving en autonome burgers
 10. 10. VVSG -VVSG - 13
 11. 11. 2 Gemeenteraadsverkiezingen Een fractie van het lokale veld, een deel van de lokale democratie
 12. 12. Vlaamse overheid Vlaamse agentschappen Het Lokale Publieke Veld
 13. 13. Non profit en profit Lokale non profit en profit Filip De Rynck
 14. 14. Een breedbeeld op politiek: ‘de’ democratie is meer dan Terzake en De Zevende Dag Vele demoi als kernen van ‘politiek’ van het dagelijkse leven, in, rond of los van de structuur van de representatie Veel breder dan wat zich officieel aandient onder de noemer van de georganiseerde participatie
 15. 15. 3 De politiek – ambtelijke verhoudingen na oktober 2018 De interne organisatie van het stadsbestuur: capaciteit, performantie, integratie Politiek en ambtelijk leiderschap in het concern in en rond het stadsbestuur Werken in netwerken
 16. 16. Stad Gent IVA’s OCMW Politiezone Digipolis Niveau 1a Strategische partners Niveau 2a Operationele partners met activiteiten buiten groep AG sogent AG kunsten&design AG erfgoed IVAGO De centrale regent BIG ingent sodigent bijloke Niveau 2b Overheidsbedrijven HVZ centrum TMVR/TMVS Niveau 1b Operationele partners 100% binnen groep Havenbedrijf Gent AZ Jan Palfijn Illustratie: de Groep Gent
 17. 17. Partners • door Kind en Gezin gesubsidieerde sectoren (consultatiebureaus, inloopteams, opvoedingswinkels, expertisecentra kraamzorg, CKG's, prenatale steunpunten, ...) • de verschillende bestuurlijke niveau's • organisaties actief op het vlak van opvoedingsondersteuning • medische- en zorgberoepen zoals artsen, vroedvrouwen, diensten voor gezinszorg • belendende sectoren zoals het algemeen welzijnswerk en de CLB's • verschillende administraties en agentschappen binnen de Vlaamse overheid zoals Integrale Jeugdhulp, Zorg en Gezondheid, ... • vrijwilligersorganisaties zoals de Gezinsbond • meso-structuren zoals huisartsenkringen, logo's, SEL's, ... • werknemers- en werkgeversorganisaties • organisaties en bewegingen met een specifieke expertise zoals het VIGEZ, het Vlaamse Netwerk waar Armen het Woord nemen, ... @CSIFlanders www.middenveldinnovatie.be
 18. 18. 4 Het lokaal sociaal beleid op nieuwe wegen? De integratie van het OCMW in de stedelijke organisatie vanaf 1 januari 2019
 19. 19. VVSG -VVSG - bijzonder comité sociale dienst voorzitter gemeenteraad = voorzitter OCMW-raad burgemeester = voorzitter CBS = voorzitter VB eventueel (gemeente)raadscommissie gemeenteraad = raad voor maatschappelijk welzijn college burgemeester & schepenen = vast bureau OCMW raadslid eventueel subcomités
 20. 20. 5 Het belang van de publieke sector en kerntaken van de overheid Burgerinitiatief tussen markt en staat
 21. 21. Filip De Rynck
 22. 22. 29 Filip De Rynck
 23. 23. Filip De Rynck
 24. 24. 31
 25. 25. 6 De opschaling van het lokaal beleid: (stads)regionaal beleid
 26. 26. Politiezones: 113 politiezones in Vlaanderen (eengemeentezone of meergemeentezone)
 27. 27. 38 Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015: van 165 brandweerkorpsen naar 20 zones in Vlaanderen Filip De Rynck
 28. 28. Visie regio Kortrijk en openbaar vervoer (REKOVER) 42
 29. 29. Ontwerp voor afbakening van vervoerregio’s in Vlaanderen (2018) Samenwerking tussen groepen van gemeenten en de Vlaamse overheid
 30. 30. 1. Verkiezingen en gemeenteraden: hoogmis of begrafenis? 2. Lokale democratie: veel meer dan het lokaal bestuur 3. Beleid, management en complexe problematieken 4. Lokaal sociaal beleid op onbekende wegen: integratie van OCMW 5. Kerntaken van de overheid: staat, markt, burgers 6. Kortrijk in / en zijn regio: opschaling van lokale problematieken?

×