Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

140125 Stilteplatform

351 views

Published on

Op 25 januari 2014 vergaderde het Stilteplatform. In deze presentatie vind je een overzicht van de activiteiten de voorbije tijd.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

140125 Stilteplatform

  1. 1. WAERBEKE vzw
  2. 2. Winterzicht liereman
  3. 3. © Waerbeke
  4. 4. Stiltewerking in Vlaanderen en in de Kempen: in vogelvlucht 2013 - …
  5. 5. Stilte werkt in Vlaanderen: waerbeke vzw • In between – cultuur van de stilte • Trage post – slow mail 2013 – 2030 • 2014 • SteRio • Bessst!
  6. 6. In Between • Een belevingsparcours tussen kunst en natuur, erfgoed en stilte • Natuur en bos, Waerbeke, Kasteel van Gaasbeek • Cultuur van de stilte: sept – nov ‘13 • 14.500 bezoekers reizen van binnen naar buiten
  7. 7. Trage Post – Slow Mail 2013 -2030 • Initiatiefnemer: Waerbeke • Samenwerking met tal van organisaties en gemeenten • Open trage brieven van: • Minister J. Schauvliege • Prof. D. Wildemeersch • Journalist K. Bonneure, • voorzitter Socius F. Dhont • 500 brieven • Opvolging: jaarlijkse herinnering aan de trage briefschrijvers
  8. 8. Waerbeke in 2014 • Begeleiding voor oprichting coöperatie • Formule rond lidmaatschap. Aanbod rond communicatieve verbindingen. • VlM-subsidie voor gebiedsgerichte projecten in het stiltegebied Dender-Mark.
  9. 9. STeRio • Vloeit voort uit IPO-advies ‘Stilte en rust als collectieve waarde’ (2011) • Trekkers: VLM en Waerbeke vzw • 2014-2015 • Sectoroverschrijdende Integrale visie • Terreinbezoeken + reflectie Interdisciplinaire Overleggroep Stilte en Rust
  10. 10. Stilte werkt in Brussel - Bessst! • Brussel, erfgoed en stilte • Uitbouw van een erfgoedgemeenschap • Ontwikkeling van acties • Overdracht van Waerbeke naar Citizenne • Zie www.bessst.be
  11. 11. Stilte werkt in Vlaanderen: Natuurpunt Educatie • Stiltewandeling op Vlaamse Ardennendag – erfgoeddag (26 april ’14) • Stilteactiviteit voor natuurgidsen Landschap De Liereman ism PIH • Stilte op de Moerboot: uitreiking van diploma’s natuurgidsen Landschap de Liereman • Onderzoek samenwerking NPE en stiltedichters www.pazzidiparole.com • Bessst!: onderzoek opstart nieuwe samenwerking met Citizenne (Stilte in Brussel)
  12. 12. Stilte werkt in Damme: Stiltehoeve Metanoia • Initiatief: Bond Zonder Naam • Hefboom voor maatschappelijke beweging en verandering • www.stiltehoevemetanoia.be • Boek over de stiltebeweging in Vlaanderen van Kristien Bonneure
  13. 13. Stilte werkt in Gent • Stilteplatform: Poëziecentrum, Kwadraet, Trage Wegen en Waerbeke • Urban silence – Bachelorproef Interieurarchitectuur
  14. 14. Stilte werkt in Leuven • KUL onderzoeksproject 3dejaars sociale-culturele pedagogiek • Stilte en rust: kansen voor het vormingswerk? • Inspiratienamiddag • Prof. D. Wildemeersch: Trage brief aan de soc.-cult. pedagogen in 2030
  15. 15. Stilte werkt in de provincies • Provincie Vlaams-Brabant • Interregproject ism Nederlands Limburg • Lancering onthaastingscampage 2014 • www.onthaasten.be • Provincie Antwerpen • Educatieve werkingen: Liereman, Scheldepolders • Geluidsmetingen: • Lopende: Gestel en Wortel kolonie • Potentiële grote zones: Grote Nete vallei, Vennengebied en Mol-Postel
  16. 16. Stilte werkt in de Kempen • Plattelandsproject de Merode: stilte en rust als erfgoedwaarde • Stilteplatform • Trage post • Verdere ontwikkeling stiltegebied Gerhagen • Publicatie: fietsroute paters en helden
  17. 17. Stilte werkt in de Kempen • Vormingplus Kempen • Trage post • Stilte en leiderschap • Verder uitbouw praktijkgemeenschap stille Kempen: sensibiliseren, informeren, uitwisselen, bundelen, afstemmen, verbinden • Stilteplatform Oud-Turnhout • Stilteplatform & kerngroep in de Merode • www.stillekempen.be • De toon van de tijd
  18. 18. Trage post – Slow mail in beeld
  19. 19. Trage post – Slow mail in beeld
  20. 20. Trage post – Slow mail in beeld
  21. 21. Trage post – Slow mail in beeld
  22. 22. Trage post – Slow mail in beeld
  23. 23. Trage post – Slow mail in beeld
  24. 24. Trage post – Slow mail in beeld
  25. 25. Trage post – Slow mail in beeld
  26. 26. Trage post – Slow mail in beeld
  27. 27. Trage post – Slow mail in beeld
  28. 28. Trage post – Slow mail in beeld
  29. 29. Trage post – Slow mail in cijfers • 23 burgemeesters zegden ja. 11 deden mee aan schrijfworkshop, 10 postten een brief. • 19 gemeenten voerden promotie. • 4 workshops in gemeenten. • 2 workshops in gevangenissen. • 6 publieksmomenten nav erfgoeddag. • 300 brieven in bewaring: 140 (hofke) 200 (Abdij van Averbode).
  30. 30. In Between • Stiltevrienden uit de kempen brachten een bezoek.
  31. 31. Stilte en leiderschap • Partners: VKW, SPK, SPES en Vormingplus Kempen • Koploperssymposium: Stilte en leiderschap (juni 2013) • Workshopreeks: Stilstaan is vooruitgaan (najaar 2013)
  32. 32. Stiltewerking in de toekomst • Evaluatie • Meeste aandacht naar sensibiliseren en verbinden. Vormingplus olie in de motor • Eigen engagement vanuit organisaties • Toekomst • Stilteplatform 2 x jaar • Tweejaarlijks een groter begeleidingstraject en evaluatie (2015) • Uitwerking Toon van de tijd voor de Merode • Website en ezine
  33. 33. Stilte werkt in Oud-Turnhout • Dagarrangement ‘Sssssst… Oud-Turnhout’ • Landschap de Liereman en Priorij Corsendonk ism Hofke • Winterwandeling door Rhoode tussen kerst en nieuw • S-Sport Senioren en toerisme Oud-Turnhout
  34. 34. Stilte spreidt haar vleugels vanuit Oud-Turnhout • Leo Van Miert, schepen mobiliteit en ruimtelijke ordening
  35. 35. Cultuur van de stilte in 2014 Verkenningen
  36. 36. Samenspraak: Ervaringen Vragen Nieuwe initiatieven Voorstellen …
  37. 37. Stilte beleef je in de Kempen • Winterwandeling in de Liereman • Interventies van: • Brenine: Waarnemen in de natuur • Sus Maes: Het effect van je beweging ontvangen • Gerd Sprangers: Van stil naar klank

×