Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrisoare cu suflet

442 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Scrisoare cu suflet

  1. 1. Raportul proiectului AEP ,,Spaţiul Eco pentruÎnvăţare’’ Dragă prietenă, Am intrat în vacanţă şi în fiecare zi am vrut să-ţi scriu, să-ţifac un raport asupra participării mele la proiectul AEP ,,SpaţiulEco pentru învăţare’’, dar am tot amânat. Aveam nevoie de puţinăodihnă după un an şcolar ,,plin’’ în care s-au întâmplat atâtea. Tu ştii, dragă prietenă, că deşi m-am întâlnit de nenumărateori cu Ecologia, am trecut pe lângă ea rezumându-mă doar la a orecunoaşte. Am cunoscut-o mai îndeaproape atunci când în aprilie2009 am participat la Concursul Naţional ,,Salvaţi planetaPământ’’, la secţiunea obiecte şi parada modei. Nu mi-am pututînchipui că din deşeuri se pot realiza atâtea lucruri frumoase.Toate mi-au plăcut, mi-au încântat sufletul şi ochii! Datoritătransferării mele la o altă unitate am avut plăcerea de a participadin nou la acest concurs nu numai în calitate de participant ci şiîn calitate de organizator şi coordonator. A fost prima meaexperienţă în realizarea unui astfel de concurs. A fost un an greu în ceea ce priveşte munca cu grupa decopii, cu realizarea unor proiecte tematice deosebite, cu aducerea atot ceea ce este nou la clasă, cu punerea în practică a nouluicurriculum şi aşa mai departe. Şi parcă nu a fost de ajunsdeoarece atunci când am descoperit proiectul AEP (AlfabetizareaEcologică a Populaţiei) nu m-am putut abţine să nu mă înscriu. Tuştii foarte bine că tot ceea ce apare nou, tot ce nu am mai făcutpână acum, pentru mine înseamnă o nouă provocare. Din cele 4proiecte prezentate l-am ales pe cel care am crezut că mi sepotriveşte cel mai bine mie şi grupei mele de copii: Proiectul 4,,Spaţiul Eco pentru Învăţare’’ . După ce m-am înscris în acestproiect abia apoi m-am gândit ce voi face şi ce materiale voi folosi.M-am uitat bine în jurul meu şi primele materiale pe care mi-aucăzut ochii au fost ambalajele de la lapte şi corn. Acestea veneauîn grădiniţă, puteau rămâne la dispoziţia noastră şi nu costaunimic. Am desfăcut o cutie de carton, am tăiat un copac din carton,l-am pictat şi am văzut că a ieşit foarte bine. Mi-am dat seama căla fel aş putea proceda şi în realizarea unor brazi şi flori. Şi undele-am putea găsi toate acestea decât într-o pădure! Câte nu se potface într-o pădure? Mi-am format o echipă mică de proiect din care au făcutparte directoarea unităţii, câţiva părinţi ai copiilor, copii grupei şieu. (Am încercat să colaborez şi cu alte grupe dar programul 1
  2. 2. Raportul proiectului AEP ,,Spaţiul Eco pentruÎnvăţare’’acestora, destul de încărcat, nu le-a permis acest lucru.) Am hotărâtîmpreună ca denumirea produsului să fie ,,Copaci, brazi şi flori’’ iarapoi cu aceste produse să se amenajeze, într-un colţ al clasei, opădure. De asemenea am stabilit şi obiectivele: cunoaşterea unorelemente componente ale lumii înconjurătoare (pădurea), comunica-rea unor impresii( idei) pe baza observărilor efectuate, realizarea delucrări practice inspirate din natură cu valorificarea deprinderilor delucru însuşite, sesizarea modificărilor materialelor în urmaprelucrării lor, obţinerea de efecte plastice prin tehnici specificepicturii. Următoarea etapă a fost adunarea materialelor necesare: cutiide la lapte şi câţiva saci de culoare albastră de la cornuri. În totacest timp am desfăşurat cu copiii diferite activităţi. Fiind doargrupa mijlocie, am pornit de la povestea Scufiţa Roşie, ne-amîntrebat apoi ,,ce ştim despre pădure?’’, am cântat ,,În pădurea cualune’’, ,,Câte unul pe cărare’’, am organizat trasee aplicativeprintr-o padure imaginară, am pictat ,,copaci fraţi’’şi,,flori surori’’.Ţi-ar fi plăcut să-i vezi! Încet, cu multă răbdare, am încercatîmpreună să definim o pădure şi care sunt elementele componenteale acesteia iar apoi i-am pus să gândească care ar trebui să fieatitudinea omului faţă de animalele pădurii şi faţă de mediul lor deviaţă. După ce am adunat materialele necesare, m-am apucatde ,,croit’’: am tăiat din carton copaci, brazi, flori. Aceastăoperaţiune am realizat-o împreună cu părinţii, deoarece copiii grupeimijlocii nu ştiu să decupeze cu foarfeca şi chiar dacă ar fi ştiutar fi fost dificil pentru ei deoarece cartonul era gros şi greu dedecupat. În continuare am trecut la pictarea siluetelor decupate. Copiiiau pictat cu foarte multă plăcere şi nu s-au arătat plictisiţi când i-am îndrumat să dea şi al doilea strat de culoare, deoarece dupăprimul strat culorile au fost mai şterse datorită absorbţieicartonului. Am pus la uscat obiectele pictate şi apoi într-o zi deiunie, după serbarea de sfârşit de an, am adus pădurea la noi îngrupă. Cu ajutorul siluetelor pictate am amenajat un colţ depădure. Pădurea era străbătută de o apă (realizată din pungilealbastre de la cornuri) iar apa putea fi traversată datorită uneipunţi. În pădure mai erau flori, fluturi, albine, copaci uscaţi, erauhârtii şi pahare lăsate de nişte excursionişti. Prima dată am făcutcurăţenie în pădure, iar apoi ne-am jucat: am făcut sport ( exerciţii,echilibru), am numărat fluturi, albine, am vorbit cu animalele şi câteşi mai câte. I-am lăsat pe copii să se joace liber în spaţiul creat 2
  3. 3. Raportul proiectului AEP ,,Spaţiul Eco pentruÎnvăţare’’şi i-am urmărit mai îndeaproape. Şi-au dus cărţile şi creioanele săcoloreze în pădure, au fost la picnic în pădure, s-au plimbat prinpădure şi au grijit pădurea. Copiilor le-a plăcut foarte mult spaţiul creat, au fost mândriide realizările lor care pot fi folosite în simularea diferitelor medii,s-au jucat cu multă plăcere şi au învăţat să-şi asume respon-sabilităţi de îngrijire şi ocrotire a mediului, să motiveze necesitateaprotecţiei mediului de către om. Părinţii şi cadrele didactice care aufost invitate au fost plăcut surprinse de spaţiul amenajat şi deprodusele realizate din utilizarea deşeurilor pe care le aveam laîndemână. Produsele realizate de noi se vor putea folosi în cadruldiferitelor activităţi din grădiniţă dar şi în amenajarea spaţiuluipentru diferite scenete şi dramatizări. M-am gândit să continuăm îmbogăţirea acestor produse. Pespatele copacilor am putea lipi frunze de toamnă tăiate de copiisau îi putem transforma în pomi fructiferi, etc. Depinde deactivităţile pe care le voi stabili la începutul anului şcolar. Înainte de a încheia scrisoarea mea vreau să-ţi mai spun căacest proiect se finalizează cu un concurs. Nu mă aştept să mănumăr printre câştigători, sunt doar la începutul unui drum, dar simtcă în sufletul meu sunt mulţumită de această realizare. Idei suntmulte dar mai greu e să le pui în practică, să le faci să se mişte.Îţi aminteşti că atunci când am fost la Şcoala cu deficienţe de auzam constatat împreună că un lucru care nouă ni se păreanesemnificativ, mărunt, pentru personalul şi copii de acolo era unpas mare, o realizare. Pentru unii, acest proiect, poate fi un pas mic, poatenesemnificativ, dar eu îl consider un pas mare, care va fi urmat dealţi paşi, o îmbunătăţire a materialelor didactice , o folosire adeşeurilor în scopuri educative.P.S. Îţi trimit şi câteva fotografii pe care le-am făcut pe parcursulderulării acestui proiect. Cu prietenie, Felicia Simon 3
  4. 4. Raportul proiectului AEP ,,Spaţiul Eco pentruÎnvăţare’’ 4

×